Ομοσπονδιακός νόμος της 17ης Σεπτεμβρίου 1998 N 157-FZ "για την ανοσοποίηση λοιμωδών νόσων" (με τροποποιήσεις και προσθήκες)

Share Tweet Pin it

Ομοσπονδιακός νόμος της 17ης Σεπτεμβρίου 1998 N 157-FZ
"Σχετικά με την ανοσοπροφύλαξη των μολυσματικών ασθενειών"

Με αλλαγές και προσθήκες από:

7 Αυγούστου 2000, 10 Ιανουαρίου 2003, 22 Αυγούστου, 29 Δεκεμβρίου 2004, 30 Ιουνίου 2006, 18 Οκτωβρίου, 1 Δεκεμβρίου 2007, 23 Ιουλίου, 25, 30 Δεκεμβρίου 2008, 24 Ιουλίου 2009 8 Δεκεμβρίου 2010, 18 Ιουλίου 2011, 25 Δεκεμβρίου 2012, 7 Μαΐου, 2 Ιουλίου, 25 Νοεμβρίου, 21 Δεκεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2014, 6 Απριλίου, 14 Δεκεμβρίου 2015, 19 Δεκεμβρίου 2016, 7 Μαρτίου 2018

Εγκρίθηκε από την Κρατική Δούμα στις 17 Ιουλίου 1998

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 4 Σεπτεμβρίου 1998

ΓΑΡΑΝΤ:

Δείτε το σχόλιο σε αυτόν τον ομοσπονδιακό νόμο

Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοποίησης λοιμωδών νοσημάτων, που εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της υγειονομικής και επιδημιολογικής ευημερίας του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

17 Σεπτεμβρίου 1998

Οι νομικές βάσεις της κρατικής πολιτικής στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης των μολυσματικών ασθενειών, η βάση για τη διοργάνωση προληπτικών μέτρων και η παροχή κοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό, καθιερώνονται.

Οι κρατικές εγγυήσεις διασφαλίζονται στη διαθεσιμότητα δωρεάν προληπτικών εμβολιασμών για τους πολίτες, τον έλεγχο της ποιότητας, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των ιατρικών ανοσοβιολογικών παρασκευασμάτων, καθώς και τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των πολιτών στην εφαρμογή της ανοσοπροφύλαξης.

Είναι αποφασισμένη ότι οι απαιτούμενες εμβολιασμούς που πραγματοποιούνται για όλους τους πολίτες κατά της ηπατίτιδας Β, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η ερυθρά, η πολιομυελίτιδα, ο τέτανος, η φυματίωση, παρωτίτιδας εντός του χρονικού πλαισίου που θεσπίστηκε με το εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών.

Ο ομοσπονδιακός νόμος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσής του.

Ομοσπονδιακός νόμος της 17ης Σεπτεμβρίου 1998 N 157-FZ "Σχετικά με την ανοσοποίηση των μολυσματικών ασθενειών"

Ο παρών ομοσπονδιακός νόμος αρχίζει να ισχύει την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής του

Το κείμενο του ομοσπονδιακού νόμου δημοσιεύθηκε στην Rossiyskaya Gazeta στις 22 Σεπτεμβρίου 1998, αριθ. 18 · στη Νομοθετική Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 21ης ​​Σεπτεμβρίου 1998, αριθ. 38, art. 4736

Το παρόν έγγραφο τροποποιείται με τα ακόλουθα έγγραφα:

Ομοσπονδιακός νόμος της 7ης Μαρτίου 2018 αριθ. 56-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στις 7 Μαρτίου 2018.

Ομοσπονδιακός νόμος της 6ης Απριλίου 2015 N 68-FZ (στην έκδοση του ομοσπονδιακού νόμου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 αρ. 455-FZ)

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αυτού του ομοσπονδιακού νόμου αναστέλλεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 68-FZ της 6ης Απριλίου 2015 (όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 371-FZ της 14ης Δεκεμβρίου 2015)

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αυτού του ομοσπονδιακού νόμου αναστέλλεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ομοσπονδιακός νόμος της 6ης Απριλίου 2015 N 68-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αυτού του ομοσπονδιακού νόμου αναστέλλεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ομοσπονδιακός νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2014 N 495-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 368-FZ της 21ης ​​Δεκεμβρίου 2013

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ομοσπονδιακός νόμος της 25ης Νοεμβρίου 2013 N 317-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 2ας Ιουλίου 2013 N 185-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ομοσπονδιακός νόμος της 7ης Μαΐου 2013 N 104-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 264-FZ της 25ης Δεκεμβρίου 2012

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 18ης Ιουλίου 2011 N 242-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011.

Ομοσπονδιακός νόμος της 8ης Δεκεμβρίου 2010 N 341-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ομοσπονδιακός νόμος της 24ης Ιουλίου 2009 N 213-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ομοσπονδιακός νόμος της 30ης Δεκεμβρίου 2008 N 313-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ 10 ημέρες μετά την ημέρα της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 25ης Δεκεμβρίου 2008 N 281-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 23ης Ιουλίου 2008 N 160-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 309-FZ της 1ης Δεκεμβρίου 2007

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 18ης Οκτωβρίου 2007 N 230-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ομοσπονδιακός νόμος της 30ης Ιουνίου 2006 N 91-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ 10 ημέρες μετά την ημέρα της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 29ης Δεκεμβρίου 2004 N 199-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ομοσπονδιακός νόμος της 22 Αυγούστου 2004 N 122-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ομοσπονδιακός νόμος της 10ης Ιανουαρίου 2003 N 15-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης του εν λόγω ομοσπονδιακού νόμου

Ομοσπονδιακός νόμος της 7ης Αυγούστου 2000 N 122-FZ

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών στην εφαρμογή της ανοσοποίησης

1. Οι πολίτες κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης έχουν το δικαίωμα:

την απόκτηση πλήρων και αντικειμενικών πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό σχετικά με την ανάγκη προληπτικών εμβολιασμών, τις συνέπειες της εγκατάλειψής τους, τις πιθανές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό,

την επιλογή ενός ιατρικού οργανισμού ή ενός μεμονωμένου επιχειρηματία που ασχολείται με ιατρικές δραστηριότητες ·

δωρεάν προληπτικούς εμβολιασμούς που περιλαμβάνονται στο εθνικό χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών και το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών για επιδημιολογικές ενδείξεις, στις ιατρικές οργανώσεις του συστήματος δημόσιας υγείας και του δημοτικού συστήματος υγείας ·

ιατρική εξέταση και, αν είναι απαραίτητο, μια ιατρική εξέταση πριν από την ανοσοποίηση, ιατρική περίθαλψη σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό με το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες?

η παράγραφος καθίσταται άκυρη. - ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 122-FZ της 22ας Αυγούστου 2004 ·

κοινωνική υποστήριξη σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών.

άρνηση προληπτικών εμβολιασμών.

2. Η έλλειψη προληπτικών εμβολιασμών συνεπάγεται:

την απαγόρευση των πολιτών να ταξιδεύουν σε χώρες όπου η παραμονή σύμφωνα με τους διεθνείς ιατρικούς και υγειονομικούς κανονισμούς ή τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαιτεί ειδικούς προληπτικούς εμβολιασμούς ·

προσωρινή άρνηση εισδοχής πολιτών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε εγκαταστάσεις υγείας σε περίπτωση μαζικών μολυσματικών ασθενειών ή απειλής επιδημιών ·

την άρνηση αποδοχής πολιτών για εργασία ή την απομάκρυνση πολιτών από την εργασία, η απόδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.

Ο κατάλογος των έργων, η επίδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών και απαιτεί υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθορίζεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης, οι πολίτες υποχρεούνται:

συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού ·

γραπτώς για να επιβεβαιώσει την άρνηση των προληπτικών εμβολιασμών.

Ο ομοσπονδιακός νόμος "για την ανοσοπροφύλαξη των λοιμωδών νοσημάτων" της 17.09.1998 N 157-FZ (όπως τροποποιήθηκε στις 07/03/2018)

17 Σεπτεμβρίου 1998 N 157-FZ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΦΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Εγκρίθηκε από την Κρατική Δούμα στις 17 Ιουλίου 1998
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 4 Σεπτεμβρίου 1998

Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοποίησης λοιμωδών νοσημάτων, που εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της υγειονομικής και επιδημιολογικής ευημερίας του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ομοσπονδιακός νόμος της 17.09.1998 N 157-FZ (όπως τροποποιήθηκε στις 07.03.2018) "Για την ανοσοποίηση λοιμωδών νόσων"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΦΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

17 Ιουλίου 1998

4 Σεπτεμβρίου 1998

Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοποίησης λοιμωδών νοσημάτων, που εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της υγειονομικής και επιδημιολογικής ευημερίας του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Βασικές έννοιες

Για τους σκοπούς του παρόντος ομοσπονδιακού νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βασικές έννοιες:

Ανοσοπροφύλαξη λοιμωδών νόσων (περαιτέρω - ανοσοπροφύλαξη) - ένα σύστημα μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των μολυσματικών ασθενειών μέσω της πρόληψης των εμβολιασμών.

προληπτικοί εμβολιασμοί - η εισαγωγή ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ανοσία σε λοιμώδεις νόσους.

ανοσοβιολογικά φάρμακα για ανοσοποίηση - εμβόλια, ανατοξίνες, ανοσοσφαιρίνες και άλλα φάρμακα έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ειδικής ανοσίας σε μολυσματικές ασθένειες?

το εθνικό χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών είναι μια κανονιστική πράξη που καθορίζει το χρόνο και τη διαδικασία για τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών για τους πολίτες.

επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό που προκαλείται από την ανοσοποίηση περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας (στο εξής - οι επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό), - σοβαρή και (ή) οι συνεχείς παραβιάσεις της κατάστασης της υγείας ως αποτέλεσμα της προληπτικού εμβολιασμού?

πιστοποιητικό προληπτικών εμβολιασμών - έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι προληπτικοί εμβολιασμοί ενός πολίτη ·

ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας - κανονιστική νομική πράξη που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για τους πολίτες του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας.

Άρθρο 2. Νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ανοσοποίησης αποτελείται από την παρούσα ομοσπονδιακού νόμου, άλλες ομοσπονδιακών νόμων και εγκρίνονται σύμφωνα με τις άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και τους νόμους και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Εάν μια διεθνής συνθήκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει άλλους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο, ισχύουν οι κανόνες της διεθνούς συνθήκης.

Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

1. Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος ισχύει για πολίτες και νομικά πρόσωπα.

2. Οι αλλοδαποί πολίτες και οι απάτριδες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας απολαύουν των δικαιωμάτων και φέρουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο.

Κεφάλαιο ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΞΗ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Άρθρο 4. Κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Η κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης έχει ως στόχο την πρόληψη, τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των μολυσματικών ασθενειών.

2. Στον τομέα της ανοσοποίησης, το κράτος εγγυάται:

διαθεσιμότητα προληπτικών εμβολιασμών για τους πολίτες ·

Δωρεάν προληπτικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, στις οργανώσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης κρατικές και δημοτικές?

κοινωνική υποστήριξη των πολιτών σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών ·

ανάπτυξη και εφαρμογή ομοσπονδιακών στοχοθετημένων προγραμμάτων και περιφερειακών προγραμμάτων ·

χρήση αποτελεσματικών ανοσοβιολογικών φαρμάκων για ανοσοποίηση.

κρατικός έλεγχος της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη.

υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της ανάπτυξης νέων ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη.

διατήρηση του σύγχρονου επιπέδου παραγωγής ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη.

κρατική υποστήριξη των εγχώριων κατασκευαστών ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη.

την ενσωμάτωση στο ομοσπονδιακό κράτος των εκπαιδευτικών προτύπων της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ανοσοποίηση ·

βελτίωση του συστήματος στατιστικής παρατήρησης ·

εξασφαλίζοντας μια ενοποιημένη πολιτική κρατικής πληροφόρησης ·

ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας.

3. Η υλοποίηση της κρατικής πολιτικής στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης παρέχεται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις εκτελεστικές αρχές των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών στην εφαρμογή της ανοσοποίησης

1. Οι πολίτες κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης έχουν το δικαίωμα:

την απόκτηση πλήρων και αντικειμενικών πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό σχετικά με την ανάγκη προληπτικών εμβολιασμών, τις συνέπειες της εγκατάλειψής τους, τις πιθανές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό,

την επιλογή ενός ιατρικού οργανισμού ή ενός μεμονωμένου επιχειρηματία που ασχολείται με ιατρικές δραστηριότητες ·

δωρεάν προληπτικούς εμβολιασμούς που περιλαμβάνονται στο εθνικό χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών και το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών για επιδημιολογικές ενδείξεις, στις ιατρικές οργανώσεις του συστήματος δημόσιας υγείας και του δημοτικού συστήματος υγείας ·

ιατρική εξέταση και, αν είναι απαραίτητο, μια ιατρική εξέταση πριν από την ανοσοποίηση, ιατρική περίθαλψη σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό με το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες?

η παράγραφος καθίσταται άκυρη. - ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 122-FZ της 22ας Αυγούστου 2004 ·

κοινωνική υποστήριξη σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών.

άρνηση προληπτικών εμβολιασμών.

2. Η έλλειψη προληπτικών εμβολιασμών συνεπάγεται:

την απαγόρευση των πολιτών να ταξιδεύουν σε χώρες όπου η παραμονή σύμφωνα με τους διεθνείς ιατρικούς και υγειονομικούς κανονισμούς ή τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαιτεί ειδικούς προληπτικούς εμβολιασμούς ·

προσωρινή άρνηση εισδοχής πολιτών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε εγκαταστάσεις υγείας σε περίπτωση μαζικών μολυσματικών ασθενειών ή απειλής επιδημιών ·

την άρνηση αποδοχής πολιτών για εργασία ή την απομάκρυνση πολιτών από την εργασία, η απόδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.

Ο κατάλογος των έργων, η επίδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών και απαιτεί υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθορίζεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης, οι πολίτες υποχρεούνται:

συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού ·

γραπτώς για να επιβεβαιώσει την άρνηση των προληπτικών εμβολιασμών.

Κεφάλαιο ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΦΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Άρθρο 6. Οικονομική παροχή ανοσοπροφύλαξης

1. Η χρηματοδοτική στήριξη για τη λήψη μέτρων κατά της επιδημίας που αναλαμβάνονται για την πρόληψη, τον περιορισμό και την εξάλειψη της εξάπλωσης των λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και προληπτικών εμβολιασμών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, είναι μια δαπάνη των υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Οι δημόσιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που τις αναλήψεις υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την εξάλειψη της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.

3. Έχει χάσει τη δύναμη. - Ομοσπονδιακός νόμος της 25.11.2013 N 317-FZ.

Άρθρο 7. Έχει χάσει τη δύναμη. - Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 122-FZ της 22ας Αυγούστου 2004.

Κεφάλαιο IV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 8. Οργανωτικές βάσεις δραστηριότητας στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Εφαρμογή της ανοσοποίησης παρέχουν την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο εξουσιοδοτημένο να διενεργεί υγιεινής και επιδημιολογική επιτήρηση, εκτελεστικά όργανα των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της υγείας.

2. Εφαρμογή της ανοσοποίησης στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλα στρατεύματα, στρατιωτικοί σχηματισμοί και φορείς, στην οποία οι νόμοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει τη στρατιωτική τους θητεία ή την υπηρεσία ίση με αυτήν, παρέχει στρατιωτική ιατρική οργάνωση ή ιατρική οργάνωση αρμόδιες ομοσπονδιακές εκτελεστικά όργανα.

Άρθρο 9. Εθνικό ημερολόγιο προληπτικών εμβολιασμών

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών περιλαμβάνει τον προληπτικό εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η ερυθρά, η πολιομυελίτιδα, ο τέτανος, η φυματίωση, παρωτίτιδας, Haemophilus influenzae, πνευμονιοκοκκικής νόσου και της γρίπης.

2. Οι εθνικές ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών, η χρονική στιγμή της προληπτικής εμβολιασμοί και τις κατηγορίες των ανθρώπων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, που εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 10. Προληπτικοί εμβολιασμοί για επιδημικές ενδείξεις

1. Ο προληπτικός εμβολιασμός σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας υπηκόων πραγματοποιήθηκε υπό την απειλή των μεταδοτικών ασθενειών που καταγράφονται από την ομοσπονδιακή σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

2. Οι αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών σε επιδημιολογικές ενδείξεις λαμβάνονται από τον επικεφαλής υγειονομικό γιατρό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κύριοι υγειονομικοί γιατροί των υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών και τις κατηγορίες των ανθρώπων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, που εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 11. Απαιτήσεις για τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών

1. Οι προληπτικοί εμβολιασμοί διεξάγονται από τους πολίτες σε ιατρικές οργανώσεις, εάν οι εν λόγω οργανισμοί διαθέτουν άδειες για ιατρικές δραστηριότητες.

2. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με την παρουσία του εν επιγνώσει συναίνεση ιατρική παρέμβαση του πολίτη, γονέα ή άλλο νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου ηλικίας κάτω των 15 ετών και το ναρκομανή ανήλικος κάτω των 16 ετών, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ατόμου που αναγνωρίζεται νομική αδυναμία της τάξης καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδία.

3. Προληπτικοί εμβολιασμοί δίνονται σε πολίτες που δεν έχουν ιατρικές αντενδείξεις.

Ο κατάλογος των ιατρικών αντενδείξεων προληπτικού εμβολιασμού έχει εγκριθεί από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

4. Οι εμβολιασμοί διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών κανόνων και τον τρόπο που προβλέπεται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 12. Απαιτήσεις για ανοσοβιολογικά φάρμακα για ανοσοπροφύλαξη

1. Για ανοσοπροφύλαξη, χρησιμοποιούνται εγχώρια και ξένα ανοσοβιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Τα ανοσοβιολογικά φαρμακευτικά σκευάσματα για την ανοσοπροφύλαξη υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση ή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την τεχνική ρύθμιση.

3. Αφήστε τους πολίτες της ανοσοβιολογικά φάρμακα για την ανοσοποίηση πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή για φάρμακα οργανώσεις φαρμακείο προϊόν με τον τρόπο που προβλέπεται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 13. Αποθήκευση και μεταφορά ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη

1. Η αποθήκευση και η μεταφορά ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων για ανοσοπροφύλαξη πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών κανονισμών.

2. Ο έλεγχος της αποθήκευσης και μεταφοράς των ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων για την ανοσοπροφύλαξη παρέχεται από τους φορείς που εκτελούν ομοσπονδιακή κρατική υγειονομική και επιδημιολογική παρακολούθηση.

Άρθρο 14. Κρατική εποπτεία στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης λοιμωδών νόσων

1. Η εποπτεία της πολιτείας στον τομέα των λοιμωδών νόσων εμβολιασμού πραγματοποιείται από τους εξουσιοδοτημένους ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τα υγειονομικά και επιδημιολογικές ευημερία του πληθυσμού.

2. Η κρατική εποπτεία ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων ιατρικής ανοσοβιολογικά διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία των φαρμάκων, καθώς και του ομοσπονδιακού νόμου της 26 Δεκεμβρίου 2008 N 294-FZ «για την προστασία των δικαιωμάτων των Νομικών Προσώπων και μεμονωμένους επιχειρηματίες όταν ασκεί κρατικό έλεγχο (εποπτεία) και δημοτικό έλεγχο "κατά τον τρόπο που καθορίζει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 15. Παροχή ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη

Παροχή των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης δημόσιο σύστημα υγείας και το δημοτικό σύστημα υγείας ανοσοβιολογικά φάρμακα για την ανοσοποίηση για τους σκοπούς της προληπτικής εμβολιασμοί που περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα και εκτελεστικά όργανα των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της υγεία.

Άρθρο 16. Εξαιρούνται. - Ομοσπονδιακός νόμος της 10.01.2003 N 15-FZ.

Άρθρο 17. Κρατική στατιστική επίβλεψη στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Οι πληροφορίες σχετικά με τους προληπτικούς εμβολιασμούς, τις επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, τις περιπτώσεις άρνησης προληπτικών εμβολιασμών υπόκεινται σε κρατική στατιστική λογιστική.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους προληπτικούς εμβολιασμούς, τις επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, τις περιπτώσεις άρνησης προληπτικών εμβολιασμών υπόκεινται σε εγγραφή σε ιατρικά έγγραφα και σε πιστοποιητικά προληπτικών εμβολιασμών.

Η διαδικασία για την εγγραφή του προληπτικού εμβολιασμού, επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, την επεξεργασία μη προληπτικών εμβολιασμών, καθώς και τις μορφές των ιατρικών εγγράφων και τη βεβαίωση των προληπτικών εμβολιασμών καθορίζονται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Κεφάλαιο V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ

Άρθρο 18. Το δικαίωμα των πολιτών για κοινωνική στήριξη σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό

1. Σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν κρατικές εφάπαξ παροχές, μηνιαίες χρηματικές αποζημιώσεις, προσωρινές παροχές αναπηρίας.

Πληροφορίες σχετικά με την παροχή κοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών τοποθετούνται στο ενιαίο κρατικό σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση. Η τοποθέτηση και η παραλαβή των πληροφοριών αυτών στο ενιαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 178-FZ της 17ης Ιουλίου 1999 για την κρατική κοινωνική βοήθεια.

2. Η χρηματοοικονομική εγγύηση για την καταβολή των κατ 'αποκοπήν κρατικών ποσών και των μηνιαίων χρηματικών αντισταθμίσεων συνιστά υποχρέωση δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι μεταφορές Ρωσική Ομοσπονδία στις κυβερνητικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών στην κοινωνική πρόνοια όσον αφορά την καταβολή της κατάστασης των κατ 'αποκοπή ποσών και μηνιαία αποζημίωση σε μετρητά σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό.

Οι πόροι για την εφαρμογή των μεταβιβαζόμενων εξουσιών για την παροχή αυτών των μέτρων κοινωνικής στήριξης προβλέπονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό με τη μορφή επιχορηγήσεων.

Το ύψος των κονδυλίων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των προσώπων που έχουν το δικαίωμα σε αυτά τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, καθώς και το μέγεθος της κατάστασης των κατ 'αποκοπή ποσών και μηνιαία χρηματική αποζημίωση που προβλέπεται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος.

Οι επιχορηγήσεις πιστώνονται με τη σειρά που καθορίζεται για την εκτέλεση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στους λογαριασμούς των προϋπολογισμών των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθιερώνει τη διαδικασία καταλογισμού και καταγραφής των κεφαλαίων για την παροχή των επιδοτήσεων.

Τα όργανα της κρατικής εξουσίας των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε τριμηνιαία βάση υποβάλλει στο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο την εκτέλεση της παραγωγής ενός ενιαίου κράτους οικονομικές, πιστωτικές, νομισματική πολιτική, την έκθεση σχετικά με τις δαπάνες των επιδοτήσεων με τον αριθμό των προσώπων που είναι επιλέξιμα για αυτά τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, τις κατηγορίες των δικαιούχων, καθώς και ως ένδειξη της του ποσού των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Εάν είναι αναγκαίο, υποβάλλονται συμπληρωματικά δεδομένα αναφοράς με τον τρόπο που καθορίζει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα κεφάλαια για την εφαρμογή αυτών των εξουσιών είναι στοχοθετημένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση χρήσης κονδυλίων που δεν προορίζονται για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο εξουσιοδοτημένος ομοσπονδιακός εκτελεστικός οργανισμός δικαιούται να ανακτήσει αυτά τα κεφάλαια σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο έλεγχος των δαπανών από την ομοσπονδιακή σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία στον δημοσιονομικό τομέα, το ομοσπονδιακό σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού, η Λογαριασμοί Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα όργανα της κρατικής εξουσίας των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να χορηγούν τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης οικισμούς, δημοτικά διαμερίσματα και αστικές περιοχές την εξουσία να παρέχει μέτρα κοινωνικής στήριξης που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 19. Παροχές κατ 'αποκοπήν

1. Σε περίπτωση μετεγχειρητικής επιπλοκής, ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να λάβει κρατική εφάπαξ παροχή ύψους 10.000 ρούβλια.

Ο κατάλογος των επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό που παρέχουν στους πολίτες το δικαίωμα να λαμβάνουν κρατικά εφάπαξ παροχές εγκρίνεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Σε περίπτωση θανάτου πολίτη που προκύπτει από επιπλοκή μετά τον εμβολιασμό, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν το δικαίωμα να λάβουν κρατικό εφάπαξ επίδομα 30.000 ρούβλια.

Άρθρο 20. Μηνιαία χρηματική αποζημίωση

1. Ένας πολίτης αναγνωρισμένος ως άκυρος λόγω μετακολπικής επιπλοκής δικαιούται μηνιαία αποζημίωση μετρητών 1.000 ρούβλων.

2. Το ποσό της μηνιαίας χρηματικής αποζημίωσης θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου του οικονομικού έτους με βάση την καθιερωμένη ομοσπονδιακού νόμου για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος και την περίοδο προγραμματισμού του ποσοστού πρόβλεψης του πληθωρισμού.

Άρθρο 21. Επίδομα προσωρινής ανικανότητας προς εργασία σε περίπτωση περίθαλψης για άρρωστο παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών με την ασθένειά του να συνδέεται με μεταβατικό περιστατικό

Ένας από τους γονείς (άλλο νόμιμο εκπρόσωπο) ή άλλο μέλος της οικογένειας έχει το δικαίωμα να λάβουν προσωρινή παροχές αναπηρίας στην περίπτωση της φροντίδας για ένα άρρωστο παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών, όταν η ασθένεια που σχετίζεται με επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, για όλη τη διάρκεια της θεραπείας σε μια βάση εξωτερικών ασθενών ή συνδιοργανωτής με ένα παιδί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε αυτόν σε ένα νοσοκομείο στο ποσό που καθορίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο.

Κεφάλαιο VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22. Ευθύνη για παραβίαση αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

Η παραβίαση αυτού του ομοσπονδιακού νόμου συνεπάγεται ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 23. Έναρξη ισχύος αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

1. Ο παρών ομοσπονδιακός νόμος αρχίζει να ισχύει την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής του.

2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας φέρουν τις κανονιστικές τους νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Ομοσπονδιακός νόμος της 17.09.1998 N 157-FZ (όπως τροποποιήθηκε στις 07.03.2018) "Για την ανοσοποίηση λοιμωδών νόσων"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΦΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

17 Ιουλίου 1998

4 Σεπτεμβρίου 1998

Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοποίησης λοιμωδών νοσημάτων, που εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της υγειονομικής και επιδημιολογικής ευημερίας του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Βασικές έννοιες

Για τους σκοπούς του παρόντος ομοσπονδιακού νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βασικές έννοιες:

Ανοσοπροφύλαξη λοιμωδών νόσων (περαιτέρω - ανοσοπροφύλαξη) - ένα σύστημα μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των μολυσματικών ασθενειών μέσω της πρόληψης των εμβολιασμών.

προληπτικοί εμβολιασμοί - η εισαγωγή ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ανοσία σε λοιμώδεις νόσους.

ανοσοβιολογικά φάρμακα για ανοσοποίηση - εμβόλια, ανατοξίνες, ανοσοσφαιρίνες και άλλα φάρμακα έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ειδικής ανοσίας σε μολυσματικές ασθένειες?

το εθνικό χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών είναι μια κανονιστική πράξη που καθορίζει το χρόνο και τη διαδικασία για τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών για τους πολίτες.

επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό που προκαλείται από την ανοσοποίηση περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας (στο εξής - οι επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό), - σοβαρή και (ή) οι συνεχείς παραβιάσεις της κατάστασης της υγείας ως αποτέλεσμα της προληπτικού εμβολιασμού?

πιστοποιητικό προληπτικών εμβολιασμών - έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι προληπτικοί εμβολιασμοί ενός πολίτη ·

ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας - κανονιστική νομική πράξη που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για τους πολίτες του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας.

Άρθρο 2. Νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ανοσοποίησης αποτελείται από την παρούσα ομοσπονδιακού νόμου, άλλες ομοσπονδιακών νόμων και εγκρίνονται σύμφωνα με τις άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και τους νόμους και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Εάν μια διεθνής συνθήκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει άλλους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο, ισχύουν οι κανόνες της διεθνούς συνθήκης.

Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

1. Αυτός ο ομοσπονδιακός νόμος ισχύει για πολίτες και νομικά πρόσωπα.

2. Οι αλλοδαποί πολίτες και οι απάτριδες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας απολαύουν των δικαιωμάτων και φέρουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο.

Κεφάλαιο ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΞΗ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Άρθρο 4. Κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Η κρατική πολιτική στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης έχει ως στόχο την πρόληψη, τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των μολυσματικών ασθενειών.

2. Στον τομέα της ανοσοποίησης, το κράτος εγγυάται:

διαθεσιμότητα προληπτικών εμβολιασμών για τους πολίτες ·

Δωρεάν προληπτικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, στις οργανώσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης κρατικές και δημοτικές?

κοινωνική υποστήριξη των πολιτών σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών ·

ανάπτυξη και εφαρμογή ομοσπονδιακών στοχοθετημένων προγραμμάτων και περιφερειακών προγραμμάτων ·

χρήση αποτελεσματικών ανοσοβιολογικών φαρμάκων για ανοσοποίηση.

κρατικός έλεγχος της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη.

υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της ανάπτυξης νέων ανοσοβιολογικών φαρμάκων για την ανοσοπροφύλαξη.

διατήρηση του σύγχρονου επιπέδου παραγωγής ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη.

κρατική υποστήριξη των εγχώριων κατασκευαστών ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη.

την ενσωμάτωση στο ομοσπονδιακό κράτος των εκπαιδευτικών προτύπων της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ανοσοποίηση ·

βελτίωση του συστήματος στατιστικής παρατήρησης ·

εξασφαλίζοντας μια ενοποιημένη πολιτική κρατικής πληροφόρησης ·

ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας.

3. Η υλοποίηση της κρατικής πολιτικής στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης παρέχεται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις εκτελεστικές αρχές των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών στην εφαρμογή της ανοσοποίησης

1. Οι πολίτες κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης έχουν το δικαίωμα:

την απόκτηση πλήρων και αντικειμενικών πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό σχετικά με την ανάγκη προληπτικών εμβολιασμών, τις συνέπειες της εγκατάλειψής τους, τις πιθανές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό,

την επιλογή ενός ιατρικού οργανισμού ή ενός μεμονωμένου επιχειρηματία που ασχολείται με ιατρικές δραστηριότητες ·

δωρεάν προληπτικούς εμβολιασμούς που περιλαμβάνονται στο εθνικό χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών και το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών για επιδημιολογικές ενδείξεις, στις ιατρικές οργανώσεις του συστήματος δημόσιας υγείας και του δημοτικού συστήματος υγείας ·

ιατρική εξέταση και, αν είναι απαραίτητο, μια ιατρική εξέταση πριν από την ανοσοποίηση, ιατρική περίθαλψη σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό με το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες?

η παράγραφος καθίσταται άκυρη. - ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 122-FZ της 22ας Αυγούστου 2004 ·

κοινωνική υποστήριξη σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών.

άρνηση προληπτικών εμβολιασμών.

2. Η έλλειψη προληπτικών εμβολιασμών συνεπάγεται:

την απαγόρευση των πολιτών να ταξιδεύουν σε χώρες όπου η παραμονή σύμφωνα με τους διεθνείς ιατρικούς και υγειονομικούς κανονισμούς ή τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαιτεί ειδικούς προληπτικούς εμβολιασμούς ·

προσωρινή άρνηση εισδοχής πολιτών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε εγκαταστάσεις υγείας σε περίπτωση μαζικών μολυσματικών ασθενειών ή απειλής επιδημιών ·

την άρνηση αποδοχής πολιτών για εργασία ή την απομάκρυνση πολιτών από την εργασία, η απόδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.

Ο κατάλογος των έργων, η επίδοση των οποίων συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών και απαιτεί υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθορίζεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Κατά την εφαρμογή της ανοσοποίησης, οι πολίτες υποχρεούνται:

συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού ·

γραπτώς για να επιβεβαιώσει την άρνηση των προληπτικών εμβολιασμών.

Κεφάλαιο ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΦΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Άρθρο 6. Οικονομική παροχή ανοσοπροφύλαξης

1. Η χρηματοδοτική στήριξη για τη λήψη μέτρων κατά της επιδημίας που αναλαμβάνονται για την πρόληψη, τον περιορισμό και την εξάλειψη της εξάπλωσης των λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και προληπτικών εμβολιασμών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, είναι μια δαπάνη των υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Οι δημόσιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που τις αναλήψεις υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την εξάλειψη της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.

3. Έχει χάσει τη δύναμη. - Ομοσπονδιακός νόμος της 25.11.2013 N 317-FZ.

Άρθρο 7. Έχει χάσει τη δύναμη. - Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 122-FZ της 22ας Αυγούστου 2004.

Κεφάλαιο IV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΠΟΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 8. Οργανωτικές βάσεις δραστηριότητας στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Εφαρμογή της ανοσοποίησης παρέχουν την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο εξουσιοδοτημένο να διενεργεί υγιεινής και επιδημιολογική επιτήρηση, εκτελεστικά όργανα των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της υγείας.

2. Εφαρμογή της ανοσοποίησης στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλα στρατεύματα, στρατιωτικοί σχηματισμοί και φορείς, στην οποία οι νόμοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει τη στρατιωτική τους θητεία ή την υπηρεσία ίση με αυτήν, παρέχει στρατιωτική ιατρική οργάνωση ή ιατρική οργάνωση αρμόδιες ομοσπονδιακές εκτελεστικά όργανα.

Άρθρο 9. Εθνικό ημερολόγιο προληπτικών εμβολιασμών

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών περιλαμβάνει τον προληπτικό εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η ερυθρά, η πολιομυελίτιδα, ο τέτανος, η φυματίωση, παρωτίτιδας, Haemophilus influenzae, πνευμονιοκοκκικής νόσου και της γρίπης.

2. Οι εθνικές ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών, η χρονική στιγμή της προληπτικής εμβολιασμοί και τις κατηγορίες των ανθρώπων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, που εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 10. Προληπτικοί εμβολιασμοί για επιδημικές ενδείξεις

1. Ο προληπτικός εμβολιασμός σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας υπηκόων πραγματοποιήθηκε υπό την απειλή των μεταδοτικών ασθενειών που καταγράφονται από την ομοσπονδιακή σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

2. Οι αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών σε επιδημιολογικές ενδείξεις λαμβάνονται από τον επικεφαλής υγειονομικό γιατρό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κύριοι υγειονομικοί γιατροί των υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3. Ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών και τις κατηγορίες των ανθρώπων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, που εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 11. Απαιτήσεις για τη διεξαγωγή προληπτικών εμβολιασμών

1. Οι προληπτικοί εμβολιασμοί διεξάγονται από τους πολίτες σε ιατρικές οργανώσεις, εάν οι εν λόγω οργανισμοί διαθέτουν άδειες για ιατρικές δραστηριότητες.

2. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με την παρουσία του εν επιγνώσει συναίνεση ιατρική παρέμβαση του πολίτη, γονέα ή άλλο νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου ηλικίας κάτω των 15 ετών και το ναρκομανή ανήλικος κάτω των 16 ετών, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ατόμου που αναγνωρίζεται νομική αδυναμία της τάξης καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδία.

3. Προληπτικοί εμβολιασμοί δίνονται σε πολίτες που δεν έχουν ιατρικές αντενδείξεις.

Ο κατάλογος των ιατρικών αντενδείξεων προληπτικού εμβολιασμού έχει εγκριθεί από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

4. Οι εμβολιασμοί διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών κανόνων και τον τρόπο που προβλέπεται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 12. Απαιτήσεις για ανοσοβιολογικά φάρμακα για ανοσοπροφύλαξη

1. Για ανοσοπροφύλαξη, χρησιμοποιούνται εγχώρια και ξένα ανοσοβιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Τα ανοσοβιολογικά φαρμακευτικά σκευάσματα για την ανοσοπροφύλαξη υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση ή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την τεχνική ρύθμιση.

3. Αφήστε τους πολίτες της ανοσοβιολογικά φάρμακα για την ανοσοποίηση πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή για φάρμακα οργανώσεις φαρμακείο προϊόν με τον τρόπο που προβλέπεται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 13. Αποθήκευση και μεταφορά ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη

1. Η αποθήκευση και η μεταφορά ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων για ανοσοπροφύλαξη πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών κανονισμών.

2. Ο έλεγχος της αποθήκευσης και μεταφοράς των ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων για την ανοσοπροφύλαξη παρέχεται από τους φορείς που εκτελούν ομοσπονδιακή κρατική υγειονομική και επιδημιολογική παρακολούθηση.

Άρθρο 14. Κρατική εποπτεία στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης λοιμωδών νόσων

1. Η εποπτεία της πολιτείας στον τομέα των λοιμωδών νόσων εμβολιασμού πραγματοποιείται από τους εξουσιοδοτημένους ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τα υγειονομικά και επιδημιολογικές ευημερία του πληθυσμού.

2. Η κρατική εποπτεία ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων ιατρικής ανοσοβιολογικά διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία των φαρμάκων, καθώς και του ομοσπονδιακού νόμου της 26 Δεκεμβρίου 2008 N 294-FZ «για την προστασία των δικαιωμάτων των Νομικών Προσώπων και μεμονωμένους επιχειρηματίες όταν ασκεί κρατικό έλεγχο (εποπτεία) και δημοτικό έλεγχο "κατά τον τρόπο που καθορίζει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 15. Παροχή ανοσοβιολογικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για ανοσοπροφύλαξη

Παροχή των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης δημόσιο σύστημα υγείας και το δημοτικό σύστημα υγείας ανοσοβιολογικά φάρμακα για την ανοσοποίηση για τους σκοπούς της προληπτικής εμβολιασμοί που περιλαμβάνονται στο εθνικό ημερολόγιο των προληπτικών εμβολιασμών και ένα ημερολόγιο του προληπτικού εμβολιασμού σχετικά με τις ενδείξεις της επιδημίας, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα και εκτελεστικά όργανα των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της υγεία.

Άρθρο 16. Εξαιρούνται. - Ομοσπονδιακός νόμος της 10.01.2003 N 15-FZ.

Άρθρο 17. Κρατική στατιστική επίβλεψη στον τομέα της ανοσοπροφύλαξης

1. Οι πληροφορίες σχετικά με τους προληπτικούς εμβολιασμούς, τις επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, τις περιπτώσεις άρνησης προληπτικών εμβολιασμών υπόκεινται σε κρατική στατιστική λογιστική.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους προληπτικούς εμβολιασμούς, τις επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, τις περιπτώσεις άρνησης προληπτικών εμβολιασμών υπόκεινται σε εγγραφή σε ιατρικά έγγραφα και σε πιστοποιητικά προληπτικών εμβολιασμών.

Η διαδικασία για την εγγραφή του προληπτικού εμβολιασμού, επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, την επεξεργασία μη προληπτικών εμβολιασμών, καθώς και τις μορφές των ιατρικών εγγράφων και τη βεβαίωση των προληπτικών εμβολιασμών καθορίζονται από την ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και κανονιστική νομοθετική ρύθμιση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Κεφάλαιο V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ

Άρθρο 18. Το δικαίωμα των πολιτών για κοινωνική στήριξη σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό

1. Σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν κρατικές εφάπαξ παροχές, μηνιαίες χρηματικές αποζημιώσεις, προσωρινές παροχές αναπηρίας.

Πληροφορίες σχετικά με την παροχή κοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες σε περίπτωση μεταβατικών επιπλοκών τοποθετούνται στο ενιαίο κρατικό σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση. Η τοποθέτηση και η παραλαβή των πληροφοριών αυτών στο ενιαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 178-FZ της 17ης Ιουλίου 1999 για την κρατική κοινωνική βοήθεια.

2. Η χρηματοοικονομική εγγύηση για την καταβολή των κατ 'αποκοπήν κρατικών ποσών και των μηνιαίων χρηματικών αντισταθμίσεων συνιστά υποχρέωση δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι μεταφορές Ρωσική Ομοσπονδία στις κυβερνητικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών στην κοινωνική πρόνοια όσον αφορά την καταβολή της κατάστασης των κατ 'αποκοπή ποσών και μηνιαία αποζημίωση σε μετρητά σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό.

Οι πόροι για την εφαρμογή των μεταβιβαζόμενων εξουσιών για την παροχή αυτών των μέτρων κοινωνικής στήριξης προβλέπονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό με τη μορφή επιχορηγήσεων.

Το ύψος των κονδυλίων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των προσώπων που έχουν το δικαίωμα σε αυτά τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, καθώς και το μέγεθος της κατάστασης των κατ 'αποκοπή ποσών και μηνιαία χρηματική αποζημίωση που προβλέπεται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος.

Οι επιχορηγήσεις πιστώνονται με τη σειρά που καθορίζεται για την εκτέλεση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στους λογαριασμούς των προϋπολογισμών των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθιερώνει τη διαδικασία καταλογισμού και καταγραφής των κεφαλαίων για την παροχή των επιδοτήσεων.

Τα όργανα της κρατικής εξουσίας των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε τριμηνιαία βάση υποβάλλει στο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο την εκτέλεση της παραγωγής ενός ενιαίου κράτους οικονομικές, πιστωτικές, νομισματική πολιτική, την έκθεση σχετικά με τις δαπάνες των επιδοτήσεων με τον αριθμό των προσώπων που είναι επιλέξιμα για αυτά τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, τις κατηγορίες των δικαιούχων, καθώς και ως ένδειξη της του ποσού των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Εάν είναι αναγκαίο, υποβάλλονται συμπληρωματικά δεδομένα αναφοράς με τον τρόπο που καθορίζει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα κεφάλαια για την εφαρμογή αυτών των εξουσιών είναι στοχοθετημένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση χρήσης κονδυλίων που δεν προορίζονται για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο εξουσιοδοτημένος ομοσπονδιακός εκτελεστικός οργανισμός δικαιούται να ανακτήσει αυτά τα κεφάλαια σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο έλεγχος των δαπανών από την ομοσπονδιακή σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία στον δημοσιονομικό τομέα, το ομοσπονδιακό σώμα της εκτελεστικής αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού, η Λογαριασμοί Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα όργανα της κρατικής εξουσίας των θεμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να χορηγούν τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης οικισμούς, δημοτικά διαμερίσματα και αστικές περιοχές την εξουσία να παρέχει μέτρα κοινωνικής στήριξης που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 19. Παροχές κατ 'αποκοπήν

1. Σε περίπτωση μετεγχειρητικής επιπλοκής, ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να λάβει κρατική εφάπαξ παροχή ύψους 10.000 ρούβλια.

Ο κατάλογος των επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό που παρέχουν στους πολίτες το δικαίωμα να λαμβάνουν κρατικά εφάπαξ παροχές εγκρίνεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Σε περίπτωση θανάτου πολίτη που προκύπτει από επιπλοκή μετά τον εμβολιασμό, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν το δικαίωμα να λάβουν κρατικό εφάπαξ επίδομα 30.000 ρούβλια.

Άρθρο 20. Μηνιαία χρηματική αποζημίωση

1. Ένας πολίτης αναγνωρισμένος ως άκυρος λόγω μετακολπικής επιπλοκής δικαιούται μηνιαία αποζημίωση μετρητών 1.000 ρούβλων.

2. Το ποσό της μηνιαίας χρηματικής αποζημίωσης θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου του οικονομικού έτους με βάση την καθιερωμένη ομοσπονδιακού νόμου για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος και την περίοδο προγραμματισμού του ποσοστού πρόβλεψης του πληθωρισμού.

Άρθρο 21. Επίδομα προσωρινής ανικανότητας προς εργασία σε περίπτωση περίθαλψης για άρρωστο παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών με την ασθένειά του να συνδέεται με μεταβατικό περιστατικό

Ένας από τους γονείς (άλλο νόμιμο εκπρόσωπο) ή άλλο μέλος της οικογένειας έχει το δικαίωμα να λάβουν προσωρινή παροχές αναπηρίας στην περίπτωση της φροντίδας για ένα άρρωστο παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών, όταν η ασθένεια που σχετίζεται με επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, για όλη τη διάρκεια της θεραπείας σε μια βάση εξωτερικών ασθενών ή συνδιοργανωτής με ένα παιδί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε αυτόν σε ένα νοσοκομείο στο ποσό που καθορίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο.

Κεφάλαιο VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22. Ευθύνη για παραβίαση αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

Η παραβίαση αυτού του ομοσπονδιακού νόμου συνεπάγεται ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 23. Έναρξη ισχύος αυτού του ομοσπονδιακού νόμου

1. Ο παρών ομοσπονδιακός νόμος αρχίζει να ισχύει την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής του.

2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας φέρουν τις κανονιστικές τους νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

17 Σεπτεμβρίου 1998

Δικαστική πρακτική και νομοθεσία - 157-ΦЗ Σχετικά με την ανοσοπροφύλαξη των μολυσματικών ασθενειών

Main Event 1.12 «Η παροχή κοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες σε περίπτωση επιπλοκών postvaktsionnyh» (επιδότηση για την πληρωμή του κράτους ένα κατ 'αποκοπή ποσό και ένα μηνιαίο χρηματική αποζημίωση στους πολίτες σε περίπτωση επιπλοκών postvaktsionnyh σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο «Περί ανοσολογικής των μεταδοτικών ασθενειών»)

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ομοσπονδιακού νόμου της 17ης Σεπτεμβρίου, 1998 N 157-FZ "On ανοσολογικής των μεταδοτικών ασθενειών" (Συλλογή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 1998, Ν 38, σημείο 4736 ;. 2000, Ν 33, σημείο 3348 ;. 2003, Ν 2, το άρθρο 167 ;. 2004, Ν 35, σημείο 3607 ;. 2005, Ν 1, του άρθρου 25 ;. 2006, Ν 27, σημείο 2879 ;. 2007, Ν 43, σημείο 5084 ;. Ν 49, σημείο 6070., 2008, Ν 30, σημείο 3616 ;. Ν 52, σημείο 6236 ;. 2009, Ν 1, του άρθρου 21 ;. Ν 30, σημείο 3739 ;. 2010, Ν 50, σημείο 6599 ;. 2011, Ν 30, σημείο 4590......? 2012, Ν 53, Art 7589? 2013, Ν 19, Art 2331? Ν 27, Art 3477? Ν 48, Art 6165? Ν 51, στοιχείο 6688) προκειμένου:

52400 επιδοτήσεις για την πληρωμή του κράτους ένα κατ 'αποκοπή ποσό και ένα μηνιαίο χρηματική αποζημίωση στους πολίτες σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 17 Σεπτέμβρη του 1998 Ν 157-FZ «On ανοσολογικής των μεταδοτικών ασθενειών»

2. Ομοσπονδιακός νόμος της 17.09.1998 N 157-FZ "Σχετικά με την ανοσοποίηση των μολυσματικών ασθενειών."

3. Ομοσπονδιακός νόμος της 26ης Δεκεμβρίου 2008 N 294-FZ "για την προστασία των δικαιωμάτων των νομικών προσώπων και των μεμονωμένων επιχειρηματιών στην εφαρμογή του κρατικού ελέγχου (εποπτείας) και του δημοτικού ελέγχου".

Για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ομοσπονδιακού νόμου «για την ανοσοπροφύλαξη των λοιμωδών νοσημάτων», η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφασίζει:

1. Να εγκρίνει κλειστό εσωτερικό επιδοτήσεις από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στους προϋπολογισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής για να πληρώσει τους πολίτες του κράτους των κατ 'αποκοπή ποσών και μηνιαία αποζημίωση σε μετρητά σε περίπτωση επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 17 του Σεπτέμβρη 1998 N 157-FZ «On ανοσολογικής των μεταδοτικών ασθενειών» της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εξασφάλιση του πληθυσμού της προετοιμασίας ιατρικών ανοσοβιολογικά (στο εξής - ΠΕΠ) για την ανοσοποίηση εντός του Εθνικού Πρόγραμμα Εμβολιασμών (στο εξής - η Εθνική ημερολόγιο) είναι δωρεάν για τους λογαριασμό των κονδυλίων που διατίθενται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ο όγκος της χρηματοδότησης του εθνικού ημερολογίου είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ρούβλια.

1. Ομοσπονδιακός νόμος της 17ης Σεπτεμβρίου 1998 N 157-FZ "Σχετικά με την ανοσοποίηση των μολυσματικών ασθενειών."

2. Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης ιατρικών ανοσοβιολογικών παρασκευασμάτων. SP 3.3.2.028-95.

3. Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 229 της 27.06.01 «Σχετικά με το Εθνικό Ημερολόγιο των Προφυλακτικών Εμβολιασμών και το Ημερολόγιο Εμβολιασμού Επιδημικών Αποδείξεων».

2.3. Ομοσπονδιακός νόμος της 17.09.98 N 157-FZ "για την ανοσοποίηση των μολυσματικών ασθενειών."

2.4. Υγειονομικοί κανόνες "Γενικές απαιτήσεις για την πρόληψη λοιμωδών και παρασιτικών νόσων" SP 3.1./3.2.1379-03 ".

2.5. Υγειονομικοί κανόνες "Όροι μεταφοράς και αποθήκευσης ιατρικών ανοσοβιολογικών παρασκευασμάτων., SP 3.3.2.1248-03".

2.2. Ομοσπονδιακός νόμος της 17.09.98 N 157-FZ "για την ανοσοποίηση των μολυσματικών ασθενειών."

2.3. SP 3.4.2318-08 "Υγειονομική προστασία της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας". Τροποποιήσεις και συμπληρώματα 1 έως JV 3.4.2318-08: JV 3.4.2366-08 (παράρτημα).

ζ) πολίτες οι οποίοι προσωρινής ανικανότητας που σχετίζονται με την μετά τον εμβολιασμό επιπλοκές, προσωρινή σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται σε ποσοστό 100 τοις εκατό του μέσου μισθού, ανεξάρτητα από τη λειτουργία συνεχούς χρόνου. Ένας από τους γονείς ή άλλου νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου προσωρινές παροχές αναπηρίας που καταβάλλονται για όλο το διάστημα του ανηλίκου ασθένειες, που σχετίζονται με επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό, στο ποσό των 100 τοις εκατό του μέσου μισθού, ανεξάρτητα από τη συνέχιση της απασχόλησης (άρθρο 21 του ομοσπονδιακού νόμου της 17 του Σεπτέμβρη 1998 N 157-FZ "Για την ανοσοπροφύλαξη μολυσματικών ασθενειών").


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα