Μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα γίνει μια ανάλυση για την ηπατίτιδα

Share Tweet Pin it

Μετά από ποιο χρόνο εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της ηπατίτιδας C μετά τη μόλυνση;
Η περίοδος λανθάνουσας (επώασης) για την ηπατίτιδα C είναι περίπου 50 ημέρες (από 20 έως 140).
Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας C μπορεί να μην εμφανίζονται. Οποιαδήποτε εκδήλωση λοίμωξης μπορεί γενικά να ανιχνευθεί μόνο όταν η ηπατίτιδα διέλθει σε κίρρωση.

Γενικά συμπτώματα ηπατίτιδας C

Γενικά, η ηπατίτιδα C είναι ασυμπτωματική νόσο, διαγνωρίζεται πιο συχνά τυχαία, όταν οι άνθρωποι εξετάζονται για άλλες ασθένειες. Ως εκ τούτου, έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικές αναλύσεις.

Συχνότερα από άλλα συμπτώματα είναι εξασθένιση, αδυναμία, κόπωση. Αλλά αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ μη ειδικά (η παρουσία τους δεν επιτρέπει την ομιλία για την ηπατίτιδα C).
Με κίρρωση του ήπατος μπορεί να εμφανιστεί ίκτερος, αυξάνεται ο όγκος του στομάχου (ασκίτης), εμφανίζονται αγγειακοί αστερίσκοι και αυξάνεται η αδυναμία.


Ποιες ασθένειες μπορεί να έχουν τα ίδια συμπτώματα;
Οποιαδήποτε χρόνια μόλυνση και δηλητηρίαση μπορεί να συνοδεύεται από αστενικό σύνδρομο, αδυναμία, κόπωση.

Ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις ύποπτης ηπατίτιδας C;
Η οξεία ηπατίτιδα C διαγιγνώσκεται σπάνια και συχνότερα από ατύχημα. Χαρακτηρίζεται από μια αρκετά υψηλή δραστηριότητα των ηπατικών τρανσαμινασών (συχνά μια δεκαπλάσια αύξηση της ALT) απουσία κλινικών εκδηλώσεων (παράπονα ασθενών, τυχόν εξωτερικά σημεία της νόσου).

Τα συμπτώματα της οξείας ηπατίτιδας C περιλαμβάνουν τοξίκωση, έλλειψη όρεξης, αδυναμία, ναυτία, και μερικές φορές - πόνο στις αρθρώσεις. Στη συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί ίκτερος, με την εμφάνιση της οποίας μειώνεται η δραστικότητα των τρανσαμινασών. Πιθανή διεύρυνση του ήπατος και της σπλήνας (ηπατοσπληνομεγαλία).
Γενικά, η δηλητηρίαση και οι αυξημένες τρανσαμινάσες είναι λιγότερο έντονες από ό, τι με την ηπατίτιδα Α και Β.

Μετά από ποιο χρονικό διάστημα μετά τη μόλυνση, οι εξετάσεις για ηπατίτιδα C γίνονται θετικές;
Τα αντισώματα (anti-HCV) βρίσκονται στο 70% των περιπτώσεων με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου και το 90% των περιπτώσεων - μέσα σε τρεις μήνες. Αλλά το γεγονός είναι ότι τα συμπτώματα συχνά δεν μπορούν να είναι.

Το RNA του ιού στο αίμα (ακριβέστερη ανάλυση με PCR) ανιχνεύεται μέσα σε 1-2 εβδομάδες από τον χρόνο της μόλυνσης.

Ποιες είναι οι παραλλαγές των εκδηλώσεων και των συμπτωμάτων της ηπατίτιδας C;
Πολύ σπάνια παρατηρείται κεραυνού (κεραυνοβόλος) αναπτύσσουν ηπατίτιδα C. Αυτό μπορεί να συμβεί ενώ η μόλυνση με ιό της ηπατίτιδας Β ή σε πρόσωπα που ήδη έχουν ηπατική νόσο (κίρρωση), ή μετά από μεταμοσχεύσεις ήπατος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά.
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των εξωηπατικών εκδηλώσεων της ηπατίτιδας C (για παράδειγμα, αλλαγές στο δέρμα, στις αρθρώσεις, στα νεφρά).

Μπορούν οι δείκτες ηπατικής λειτουργίας να παραμείνουν κανονικοί
Μπορούν. Για τη χρόνια ηπατίτιδα C, οι περιοδικές διακυμάνσεις των παραμέτρων της ηπατικής λειτουργίας είναι χαρακτηριστικές. Η δραστικότητα των τρανσαμινασών μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί, να επιστρέψει σε κανονικές τιμές και να παραμείνει επί του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο, η ασθένεια συνεχίζεται. Είναι απαραίτητο να αξιολογείται τακτικά η κατάσταση της ηπατικής λειτουργίας (τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο με παρατεταμένη μείωση της δραστηριότητας των τρανσαμινασών).

Πώς να αποφύγετε ψευδή αποτελέσματα στη δοκιμασία για την ηπατίτιδα C;
Η πρότυπη δοκιμασία για αντι-ΗΟν (ELISA, δοκιμασία ενζυμο-συνδεδεμένες ανοσορροφητικές) δοκιμής επιβεβαιώνουν βοηθητικά ανασυνδυασμένο ανοσοκηλίδα (RIBA) ή ανίχνευση του ιικού RNA (γονίδιο διάγνωση με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, PCR).
Η ανάλυση RNA μπορεί επίσης να δώσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, οπότε επαναλαμβάνεται.

Ποιες δοκιμές επιβεβαιώνουν σαφώς τη διάγνωση της ηπατίτιδας C;
Η παρουσία αντισωμάτων στον ιό της ηπατίτιδας C (αντι-ΗΟν) και του HCV-RNA. Τα θετικά αποτελέσματα και των δύο δοκιμών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη λοίμωξης.
Η παρουσία αντισωμάτων κατηγορίας IgM (αντι-HCV IgM) καθιστά δυνατή τη διάκριση της ενεργού ηπατίτιδας από τον φορέα (όταν δεν υπάρχουν αντισώματα IgM και η ALT είναι φυσιολογική).

Τι κάνει ή κάνει διάγνωση PTSR με ηπατίτιδα;
Τι δείχνει;
Η διάγνωση PCR επιτρέπει τον προσδιορισμό του RNA του ιού της ηπατίτιδας C στο αίμα. Έτσι, επιβεβαιώνει τόσο την παρουσία λοίμωξης όσο και το γεγονός της αναπαραγωγής (αναπαραγωγής) ιών στον οργανισμό.

Είναι δυνατόν να καθοριστεί η ποσότητα του ιού στο σώμα;
Τι προκαλεί το ιικό φορτίο;
Μπορείτε. Με μία από τις τεχνικές PCR (ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης). Ο αριθμός των ιών στο αίμα (ιικό φορτίο) σας επιτρέπει να κρίνετε τη δραστηριότητα ή το ποσοστό αναπαραγωγής των ιών.
Όσο υψηλότερο είναι το ιογενές φορτίο, τόσο περισσότερο είναι η αναπαραγωγή του ιού. Το υψηλό ιικό φορτίο είναι ένας παράγοντας που επιδεινώνει την αποτελεσματικότητα της αντιιικής θεραπείας. Όσο χαμηλότερο είναι το ιικό φορτίο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας.
Επιπλέον, εάν το περιεχόμενο του ιού είναι υψηλό, ο ασθενής είναι πιθανότερο να μολύνει άλλα άτομα (σεξουαλικούς συντρόφους, μέλη της οικογένειας).

Πώς ένας γιατρός διαγνώσει την ηπατίτιδα C;
Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C πλήρως πρέπει να πληρούν έναν αριθμό δειγμάτων αίματος, ειδικά αίματος βιοχημική ανάλυση, PCR HCV-RNA (ποιοτική, ποσοτική, γονοτυπική), γενική εξέταση αίματος, πήξη (πήξη).

Είναι επίσης απαραίτητο να εκτελεστεί υπερηχογράφημα των οργάνων κοιλιακής κοιλότητας, μπορεί να υποδειχθεί η βιοψία του ήπατος διάτρησης. Έχοντας όλα τα αποτελέσματα, ο γιατρός θα είναι σε θέση να κάνει μια πλήρη διάγνωση, να καθορίσει το επίπεδο ανάπτυξης της ιογενούς διαδικασίας στο σώμα, να αξιολογήσει την κατάσταση του ήπατος και το βαθμό της βλάβης του, να επιλέξει μια αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.

Γιατί και πότε προσδιορίζεται ο γονότυπος του ιού της ηπατίτιδας C.
Σε άρρωστους ανθρώπους, μολυσμένους με ορισμένους γονότυπους HCV. Η αποτελεσματικότητα ενός τυπικού θεραπευτικού σχήματος μπορεί να είναι χαμηλότερη. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγεται ένα μακρύτερο θεραπευτικό σχήμα, το οποίο επιτρέπει τη βελτίωση του αποτελέσματος του. Ο γονότυπος προσδιορίζεται μόνο μία φορά.

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C;

Ηλικία: δεν έχει καθοριστεί

Χρόνιες ασθένειες: δεν έχει καθοριστεί

Προτροπή! Μέσα σε ποιο χρονικό σημείο είναι δυνατόν να παραδοθεί η ανάλυση για μια ηπατίτιδα; Εγώ με τον φίλη που τον φίλησε τον Ιούνιο, παρέδωσε την ανάλυση του RHK για μια ηπατίτιδα με στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η ανάλυση είναι αρνητική. Τώρα στις αρχές Νοεμβρίου, φίλησα ξανά, χρησιμοποίησε τη χτένα μου, βρισκόμουν στην κουβέρτα! Φοβούμαι ξαφνικά ότι ο ιός μου πέρασε. Πότε μπορώ να κάνω μια ανάλυση του RNA της Ηπατίτιδας C; Και ποια είναι η πιθανότητα να τη συνάψω; Πολλές ευχαριστίες, για την απάντηση!

Ετικέτες: μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα ληφθούν οι δοκιμές για ηπατίτιδα

Σχετικές και συνιστώμενες ερωτήσεις

Επαφή με άρρωστη σύφιλη Υπήρξε επαφή με άρρωστη σύφιλη (κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι.

Αναλύσεις κατά τη διάρκεια του μηνιαίου Tell ή Say Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να παραδώσει αναλύσεις κατά τη διάρκεια του μηνός.

Αναλύσεις μετά από έναν πονόλαιμο Είχαμε πυρετό με τον σύζυγό μας ένα θυλακικό quinsy. Πίνουν από το Αμοξικλάβ. Ακολουθεί.

Δοκιμές ηπατίτιδας C Βοηθήστε, παρακαλώ, να καταλάβετε. Πριν από τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση σχετικά με το θέμα.

Ανάλυση του RNA του ιού της ηπατίτιδας C Δεν ανιχνεύθηκε ανάλυση του RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV).

Συνέπειες της ηπατίτιδας στο Θέλουμε με το κορίτσι ότι είχαμε παιδιά, μόνο ένα, αλλά είμαι.

Ερμηνεία των δοκιμών για την ηπατίτιδα Β Βοηθήστε, με την ανάλυση των δοκιμών: Ηπατίτιδα.

Πόσο σωστά η παράδοση της ανάλυσης στο TTG πριν από 2 μήνες παραδόθηκε στην ανάλυση για το TTG. Αποτελέσματα.

Ηπατίτιδα c Ο σύζυγός μου έχει ηπατίτιδα c, ζούμε μαζί του για 2 χρόνια. Έχουμε μια ενεργό σεξουαλική ζωή.

Η ανάλυση ενός αίματος σε μια ηπατίτιδα Με Εάν να παραδώσει την αναπτυγμένη βιοχημική ανάλυση ενός αίματος μπορεί.

Αποκωδικοποίηση δοκιμών ηπατίτιδας Β Αγαπητέ γιατρό! Βοήθεια παρακαλώ με μια μεταγραφή.

Η ανάλυση ενός αίματος χωρίς γάντια Γεια σας, δεν ξέρω σε κανέναν γιατρό να θέσει μια ερώτηση. Για το δικό μου.

Λοίμωξη από μια ξυριστική μηχανή Από ότι είναι δυνατόν να πιάσει από ένα ξυράφι, το οποίο χρησιμοποίησε άλλο.

Χειρουργική διάβρωσης, HPV και προδοσία Είμαι 22 ετών. Σε ηλικία 17 ετών την εβδομάδα μετά την έναρξη της σεξουαλικής επαφής.

Κακή υγεία μετά από τη βοήθεια του SARS, παρακαλώ συμβουλές. Έχω μια μακρά ιστορία.

3 απαντήσεις

Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε τις απαντήσεις των γιατρών, να τους βοηθήσετε να τις βελτιώσετε θέτοντας επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό.
Επίσης, μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε τους γιατρούς.

Γεια σας, Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται μέσω αιματογενών και σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων. TE Είναι δυνατόν να μολυνθείτε μόνο μέσω αίματος και / ή σπερματικού υγρού. Μέσα από φιλιά, μόνο με αιμορραγία τραυμάτων ή κοψίματα. Μόνο ο ιός της ηπατίτιδας Α μεταδίδεται μέσω του μονοθεϊκού τρόπου ζωής. Έχει νόημα να δώσετε αίμα μετά από 1 μήνα (εάν το έχετε ήδη πάρει), με αρνητικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει κίνδυνος για σας.
Να είστε υγιείς.

Αναστασία -10-01 12:38

Καλησπέρα. Έφτιαξα από έναν ασθενή με ηπατίτιδα c, όταν αποσυναρμολογήσαμε το σύστημα. Το σύστημα παρέμεινε για περίπου μία ώρα με μια ανοιχτή βελόνα και όπως μια ορατή σταγόνα αίματος δεν υπήρχε, φορούσα γάντια. Το αίμα αμέσως συμπιέζεται και επεξεργάζεται με ιώδιο. Όλοι οι νοσηλευτές λένε ότι τίποτα δεν είναι τρομερό δεν θα είναι όλα τσιμπήματα. Αλλά τι είδους κίνδυνος έχω και τι να κάνω; Πες μου για αυτό

Γεια σας.
Υπάρχει κίνδυνος, αλλά ο χρόνος έχει ήδη χαθεί. Τώρα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρού για οδηγίες σχετικά με το πώς να προχωρήσετε.
Καλή τύχη.

Τι είναι η ηπατίτιδα; Πώς γίνεται διάγνωση;

Οποιαδήποτε ιική ηπατίτιδα μπορεί να είναι άρρωστη, να ανακάμψει και να μην μαντέψει καν για αυτό. Και είναι δυνατόν χωρίς χρόνια να υποπτεύεστε να ζήσετε με μια χρόνια μορφή της νόσου και να το μάθετε στο στάδιο της κίρρωσης. Οι ερωτήσεις απαντώνται από τον Alexey BUEVEROV, Υποψήφιο Ιατρικών Επιστημών, γαστρεντερολόγο.

Ποιους ιούς μπορώ να πάρω;

Οι ιοί Α και Ε προκαλούν μόνο οξεία ηπατίτιδα - ονομάζεται νόσος από βρώμικα χέρια και συχνά συλλαμβάνεται η λοίμωξη κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Οι ιοί Β, C, D μπορούν να είναι αιτιολογικοί παράγοντες χρόνιας ηπατίτιδας. Μεταδίδονται μέσω του αίματος ή μέσω επαφής με αίμα-βλέννα - για παράδειγμα, με μη προστατευμένη σεξουαλική επαφή. Σε ορισμένους ασθενείς, η χρόνια ιική ηπατίτιδα μετά από 10-30 χρόνια οδηγεί σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Πότε μπορείς να υποψιάσεις την ηπατίτιδα;

Η οξεία ηπατίτιδα είναι παρόμοια με το κρύο με συμπτώματα τροφικής λοίμωξης και αν ο ίκτερος δεν αναπτύσσεται, τα άτομα συχνά αναρρώνουν με ασφάλεια χωρίς να γνωρίζουν πώς υποφέρουν. Έτσι, η οξεία ηπατίτιδα C σε 95% των περιπτώσεων περνάει απαρατήρητη, και η οξεία ηπατίτιδα Β - στο 70%. Εάν η ασθένεια περνάει σε μια χρόνια μορφή, το κύριο σημάδι της είναι η μόνιμη κόπωση.

Ποιος πρέπει να ελεγχθεί για την ηπατίτιδα και πότε;

- Εάν έχετε μεταγγίσει με αίμα και τα ναρκωτικά του πριν από το 1992 (τότε δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί για τον ιό).

- ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια οι οποίοι βρίσκονται σε αιμοκάθαρση,

- μετά από οποιεσδήποτε εργασίες και ενδοσκοπικές διαδικασίες,

- σύζυγοι και τέκνα ατόμων με ηπατίτιδα ·

- αν μια βιοχημική εξέταση αίματος παρουσιάζει βλάβη του ήπατος,

- μετά από επαφή χωρίς προστασία.

- μετά από τατουάζ, διάτρηση, βελονισμό, μανικιούρ ή πεντικιούρ στο σαλόνι.

- μετά από ταξίδια σε χώρες με υψηλό επιπολασμό ηπατίτιδας: Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Ασία-Ειρηνικός, Κεντρική Αφρική.

Ποιες δοκιμές είναι απαραίτητες για τις πρώτες υποψίες;

Θα χρειαστεί μια βιοχημική εξέταση αίματος - φθηνή, ενημερωτική, διαθέσιμη στα περισσότερα εργαστήρια. Οι σημαντικότεροι δείκτες για τη διάγνωση της ηπατίτιδας - το επίπεδο των ενζύμων ALT (αμινοτρανσφεράση αλανίνης) και AST (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση). Αν είναι πέρα ​​από τον κανόνα, μπορείτε να υποψιάζεστε ότι η φλεγμονή του ήπατος είναι. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι να βρούμε έναν ειδικό γαστρεντερολόγου ή μολυσματικής νόσου, αλλά μόνο εκείνους που ειδικεύονται στην ηπατίτιδα.

Πώς να ελέγξετε για την ηπατίτιδα Β και C;

Ο πιο ορθολογικό τρόπο - πρώτα, κάνει μια εξέταση αίματος για τις σημαντικότερες δείκτες της χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Εάν διαπιστωθεί στο επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) και αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C, πάει στο γιατρό. Θα σας πει εάν πρέπει να βρείτε άλλα αντιγόνα του ιού. Τέτοιες εις βάθος μελέτες διεξάγονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Μπορείτε να πάτε μπροστά και να λάβει μόνο μια εξέταση αίματος στα RNA και DNA ιών της ηπατίτιδας C και Β, όμως, αν ανιχνευθεί ακόμα πρέπει να ελέγχονται για αντιγόνα και αντισώματα, για να αποσαφηνίσει τις αποχρώσεις του πορεία και θεραπεία της νόσου.

Τι σημαίνει αν ανευρίσκονται αντισώματα στον ιό στο αίμα;

Μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα μετά από απροστάτευτο σεξ έχει νόημα να ελεγχθεί;

Στην PCR είναι δυνατό να πάει ήδη σε 10 ημέρες μετά από μια επικίνδυνη επαφή. Η ανάλυση των αντισωμάτων θα είναι ενημερωτική μόνο μετά από 1-3 μήνες.

Είτε είναι δυνατή η ανάκαμψη γρηγορότερα εάν με τη μέθοδο PTSR αποκαλύψουμε σε αίμα έναν ιό αμέσως μετά από μια μόλυνση;

Η ανάλυση θα δείξει εάν έχετε μολυνθεί ή όχι και οι συγγενείς σας θα είναι σε θέση να κάνουν εμβόλια έγκαιρα. Αλλά για τη θεραπεία δεν είναι τόσο σημαντική, διαγνωστεί μετά από μερικές ημέρες ή αρκετές εβδομάδες. Αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση της θεραπείας ακόμη και για μερικούς μήνες δεν επιδεινώνει το αποτέλεσμα, είναι επικίνδυνο να καθυστερήσει με τη θεραπεία για περισσότερο από ένα χρόνο. Ειδικά συχνά οι γιατροί επιλέγουν μια στάση αναμονής για την ηπατίτιδα Β: η οξεία ηπατίτιδα Β σε ενήλικες χωρίς ανοσοανεπάρκεια σε 95% των περιπτώσεων καταλήγει σε αυτοθεραπεία. Αλλά η οξεία ηπατίτιδα C σε 60-85% των περιπτώσεων γίνεται χρόνια.

Πώς να κατανοήσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ή όχι;

Με οποιαδήποτε ηπατίτιδα ο ασθενής αναμένεται να αντιμετωπιστεί εάν η ηπατική βλάβη είναι σημαντική. Αυτό θα παρουσιάσει μια βιοχημική ανάλυση ή βιοψία που έχει ανιχνεύσει ίνωση, όταν τα ηπατοκύτταρα (ηπατικά κύτταρα) αντικαθίστανται από ένα συνδετικό ιστό. Με την ηπατίτιδα Β, λαμβάνεται επίσης υπόψη το ιικό φορτίο: όσο μεγαλύτερο είναι ο ιός στο αίμα, τόσο πιθανότερο είναι να προχωρήσει η ασθένεια. Εάν το ιογενές φορτίο είναι χαμηλό και η βιοχημεία είναι φυσιολογική, μπορείτε να ζήσετε με ασφάλεια, μία φορά κάθε έξι μήνες, με τη διεξαγωγή δοκιμών ελέγχου. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορείτε να μολύνετε άλλους μέσω του αίματος και σεξουαλικά, έτσι ώστε οι αγαπημένοι σας να εμβολιαστούν. Η απόδοσή του είναι 98%.

Πώς θεραπεύεται η χρόνια ηπατίτιδα;

Ηπατίτιδα C - ιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη, είναι θεραπευτική. Ηπατίτιδα Β - ιντερφερόνη άλφα ή ανάλογα νουκλεοζιδίων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στη δομή του ιού, που δεν του επιτρέπουν να πολλαπλασιάζεται. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών θεραπεύεται από ηπατίτιδα Β. Αλλά, σταματώντας τον πολλαπλασιασμό του ιού, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών.

Υπάρχουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα δοκιμών για ηπατίτιδα;

Μόνο όταν αποτύχει ένας τεχνικός εργαστηρίου. Σε καλά εργαστήρια, για να το αποφύγετε, κάντε αμέσως μια ανάλυση ελέγχου.

Αντισώματα - προστατευτικές πρωτεΐνες που παράγουν την ανοσία μας σε απόκριση της επαφής με αντιγόνα του ιού.

Αντιγόνα - σωματίδια του ιού.

Ιογενής ηπατίτιδα - είναι η ηπατίτιδα που προκαλείται από ιογενή λοίμωξη.

Ηπατίτιδα - είναι μια φλεγμονή του ιστού του ήπατος.

PCR - μια εξαιρετικά ευαίσθητη δοκιμασία που σας επιτρέπει να βρείτε το γενετικό υλικό του ιού (το DNA ή το RNA του) στο αίμα. Η μέθοδος PCR προσδιορίζει τον ιό στο αίμα 10 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Ιογενές φορτίο - την ποσότητα του ιού σε 1 ml αίματος. Χαμηλά - λιγότερο από 2 εκατομμύρια αντίτυπα (λιγότερα από 600.000 IU).

Υπερηχογράφημα. Δεν αποκαλύπτει ηπατίτιδα, αλλά στο στάδιο της κίρρωσης μπορεί να δείξει τα πρώτα σημάδια της αλλαγής. Με την ευκαιρία, μια αύξηση στο ήπαρ δεν είναι ένα σημάδι της ιογενούς ηπατίτιδας.

ΔΠληκτρολόγηση βιασμών. Διερεύνηση του τύπου του ιού για την επιλογή της τακτικής της θεραπείας. Διαφορετικοί γονότυποι του ιού C αντιμετωπίζονται με διαφορετική αποτελεσματικότητα. Ένας ορισμός του γονότυπου του ιού Β δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η βιοψία του ήπατος. Προσδιορίστε τον βαθμό της φλεγμονής και της ίνωσης. Είναι απαραίτητο, εάν σε άλλες αναλύσεις δεν είναι σαφές, είναι καιρός να συνταγογραφηθεί η θεραπεία ή όχι. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.

Κείμενο: Όλγα Πισάρεβα

Όπως γνωρίζετε, το οινόπνευμα, που εισέρχεται στο αίμα, ενεργοποιεί την παραγωγή ενεργού οξυγόνου, καταστρέφει το συκώτι και προκαλεί κίρρωση και ηπατίτιδα.

Οι οπαδοί των σνακ εν κινήσει και το γρήγορο φαγητό πρέπει να θυμούνται ότι αυτά τα τρόφιμα «χτυπά» περισσότερο στο συκώτι σας Διαβάστε περισσότερα

Οι μεγάλες πόλεις - δεν είναι μόνο μια καριέρα και τα χρήματα, είναι, επίσης, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, η οποία επιτρέπει τη μόλυνση - ιοί, βακτήρια, και παρασιτικά έντομα - είναι εύκολο να εξαπλωθεί και να μολύνει ένα σημαντικό μέρος των πολιτών. Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα με πόσο να λάβει τεστ

Η ηπατίτιδα C είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους ηπατίτιδας. Δεδομένου ότι τα σημάδια της νόσου συχνά δεν εκδηλώνονται και η νόσος ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια άλλων διαγνωστικών εξετάσεων, είναι σημαντικό οι ασθενείς να γνωρίζουν τι είναι η ηπατίτιδα C, πώς διαβιβάζονται και πώς θεραπεύουν την ασθένεια.

Βοηθήστε να λάβετε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηπατίτιδα C σχετικά με αυτό το θέμα.

Τι είναι η ηπατίτιδα C

Η ηπατίτιδα C είναι μια σοβαρή μορφή ιογενούς ηπατίτιδας, ο αιτιολογικός παράγοντας της οποίας παρασιτίζει μόνο στο ανθρώπινο σώμα. Με αυτήν την ασθένεια, επηρεάζεται το ήπαρ, που χαρακτηρίζεται από την λανθασμένη πορεία της νόσου και την τάση να μετατραπεί σε χρόνια μορφή.

Η ηπατίτιδα C ανιχνεύεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η ασθένεια εντοπίζεται κυρίως στους νέους και τους μεσήλικες.

Είναι η ηπατίτιδα C

Δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν την ασθένειά τους και ειδικά δεν γνωρίζουν πού έχουν μολυνθεί, είναι σημαντικό για τους ασθενείς και τους αγαπημένους τους να γνωρίζουν εάν η ηπατίτιδα C μεταδίδεται από άτομο σε άτομο.

Η ηπατίτιδα C είναι μεταδοτική, αλλά καθώς ο ιός αυτού του τύπου ηπατίτιδας μεταδίδεται κυρίως με αίμα, γνωρίζοντας πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C, μπορείτε να προστατευθείτε από τη μόλυνση.

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C;

Ο ιός της ηπατίτιδας C εξαπλώνεται παρεντερικώς (παρακάμπτοντας τον γαστρεντερικό σωλήνα, η λοίμωξη εισέρχεται αμέσως στο αίμα). Σε 97% των περιπτώσεων, ο ιός μεταδίδεται από το μολυσμένο άτομο στην υγιή με το αίμα και τα συστατικά του αίματος και μόνο στο 3% των περιπτώσεων η λοίμωξη συμβαίνει μέσω της αποβολής του κόλπου και του σπέρματος.

Πηγή της λοίμωξης - ένας ασθενής με νόσο σε οξεία ή χρόνια μορφή, καθώς και φορείς ιού - αυτοθεραπευμένοι ασθενείς με οξεία νόσο ή ασθενείς με χρόνια μορφή σε ύφεση.

Πώς μολύνεται η ηπατίτιδα C;

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C από άτομο σε άτομο με αίμα:

Στη διαδικασία της μετάγγισης αίματος και των συστατικών του (μάζα ερυθροκυττάρων, μάζα αιμοπεταλίων, μάζα λευκοκυττάρων, πλάσμα). Στο παρελθόν, αυτή η οδός μόλυνσης ήταν η κύρια οδός για αυτόν τον τύπο ηπατίτιδας, αλλά ο συνεχιζόμενος υποχρεωτικός έλεγχος δότη μείωσε σημαντικά την πιθανότητα μόλυνσης με μετάγγιση αίματος. Κατά την εφαρμογή τατουάζ και τη διαδικασία διάτρησης (αναφέρεται στις πιο συνήθεις οδούς μόλυνσης), επειδή αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούν συχνά ένα αποστειρωμένο ή μη αποστειρωμένο όργανο. Η επίσκεψη μανικιούρ ή ένα σαλόνι ομορφιάς, κομμωτήριο, γραφείο ενός οδοντιάτρου, κατά την εκτέλεση βελονισμού από την επαφή με το αίμα κακώς αποστειρωμένο μέσο. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με ένα μολυσμένο άτομο, ξυράφια και άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που μπορεί να έχουν μικροσκοπικά σωματίδια αίματος στον εαυτό τους. Κατά την παροχή ιατρικής βοήθειας. Επειδή πρόκειται για ένεση, κλπ. στις αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν αποστειρωμένα εργαλεία μίας χρήσης έτσι μολυνθεί πλεονεκτικά ιατρικό προσωπικό υπό την παρουσία βλάβης του δέρματος κατά τη θεραπεία των πληγών με το αίμα και τα ναρκωτικά. Κατά τη διεξαγωγή αιμοκάθαρσης (θεραπεία νεφρικής ανεπάρκειας με τη βοήθεια της συσκευής "τεχνητό νεφρό"). Η μόλυνση είναι δυνατόν με δερματικές αλλοιώσεις και σε επαφή με το αίμα ενός ασθενούς με ηπατίτιδα χώρα κατά τη διάρκεια της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας παρακέντηση ή μέσω της επαφής με μολυσμένο αίμα, τα είδη ένδυσης και προμήθειες.

Η πιο συνηθισμένη οδός μόλυνσης είναι η χρήση συνηθισμένων συριγγών, η οποία παρατηρείται όταν γίνεται χρήση ενέσιμου ναρκωτικού. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η μόλυνση μεταδίδεται στο 40% των περιπτώσεων από τον συνολικό αριθμό των ασθενών.

Πώς μπορείτε να πάρετε την ηπατίτιδα C χωρίς επαφή με το αίμα του ασθενούς;

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ηπατίτιδα C μεταδίδεται μέσω της διαδικασίας παράδοσης από άρρωστη μητέρα σε παιδί (5% όλων των περιπτώσεων ηπατίτιδας C σε έγκυες γυναίκες). Η μόλυνση είναι πιο πιθανή εάν η έγκυος γυναίκα παρουσιάσει οξεία μορφή της νόσου τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης.

Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται σεξουαλικά μέσω μη προστατευόμενης συνουσίας. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι κατά μέσο όρο 3-5%. Η πιθανότητα μόλυνσης σε σταθερά ζευγάρια στο βόρειο ημισφαίριο είναι ελάχιστη (Ευρώπη - 0 - 0,5%, Αμερική - 2 - 4,8%). Στο νότιο ημισφαίριο, ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνεται σε 20,7% στη Νότια Αμερική και 27% στη Νοτιοανατολική Ασία. Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει άτομα με μεγάλο αριθμό σεξουαλικών εταίρων. Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού στο στοματικό φύλο είναι άγνωστη.

Πώς μεταδίδεται η χρόνια ιική ηπατίτιδα C;

Η ηπατίτιδα C μπορεί να είναι οξεία και χρόνια. Η ασθένεια αρχίζει πάντα με μια οξεία μορφή που εμφανίζεται μετά τη μόλυνση και την περίοδο επώασης, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματική. Σε 15 - 45% των περιπτώσεων, οι ασθενείς ανακάμπτουν αυθόρμητα (να απαλλαγούν από τον ιό της ηπατίτιδας C στο σώμα). Εάν η ανάρρωση δεν έρθει, η ασθένεια μετατρέπεται σε μια χρόνια μορφή.

Μπορώ να πάρω την ηπατίτιδα C μέσω του σάλιου

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι συγχέουν συχνά διάφορους τύπους ηπατίτιδας, πιστεύεται ευρέως ότι η ηπατίτιδα C μεταδίδεται μέσω του σάλιου. Ωστόσο, αυτή η πεποίθηση είναι εσφαλμένη - του ιού της ηπατίτιδας C με το σάλιο δεν μεταδίδεται, όπως περιέχονται στο αίμα και το σάλιο είναι σπάνια σε πολύ μικρές ποσότητες (θεωρητικά μπορεί να συμβεί, αυτή η κατάσταση όταν ένα υψηλό επίπεδο ιού στο αίμα και η παρουσία των μικρο-τραύματα στη στοματική κοιλότητα).

Μπορώ να πάρω την ηπατίτιδα C μέσα από ένα φιλί;

Η ηπατίτιδα C δεν μεταδίδεται με φιλί - σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι σχεδόν μηδενικός (εκτός από - τραύματα από το στόμα και στους δύο συντρόφους, αλλά στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος είναι ελάχιστος).

Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται από εγχώριες διαδρομές

Είναι αδύνατο να μολυνθεί η ηπατίτιδα C με τρόφιμα, άμεση επαφή ή αερομεταφερόμενα σταγονίδια. Ο ιός δεν μεταδίδεται με την ομιλία, βήχα ή το φτέρνισμα, ενώ, δεν μεταδίδεται μέσω χειραψίες και αγκαλιάζει, τσιμπήματα εντόμων, με νερό ή τροφή (δεν είναι επίσης ο κίνδυνος της χρήσης κοινών σκεύη και οι πετσέτες υπόκεινται στους συνήθεις κανόνες της υγιεινής).

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C στο σπίτι; Οι περιπτώσεις λοίμωξης από τα μέλη της οικογένειας σχετίζονται με το αίμα ενός ασθενούς που εισέρχεται στο αίμα ενός υγιούς μέλους της οικογένειας χρησιμοποιώντας κοινά όργανα μανικιούρ, ξυράφια, οδοντόβουρτσες ή όταν παρέχουν πρώτες βοήθειες για περικοπές.

Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται από τον πατέρα στο παιδί;

Σύμφωνα με ιατρική έρευνα, ο ιός της ηπατίτιδας C δεν μεταδίδεται από πατέρα σε παιδί κατά τη σύλληψη.

Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται από τη μητέρα στο παιδί

Εάν η μητέρα έχει ηπατίτιδα C, η πιθανότητα μετάδοσης του ιού στο παιδί δεν υπερβαίνει το 5% όλων των περιπτώσεων. Ο ιός της ηπατίτιδας C δεν μπορεί να ξεπεράσει τον φραγμό του πλακούντα, επομένως, η μετάδοση της λοίμωξης εμφανίζεται κατά τον τοκετό τη στιγμή της διέλευσης του καναλιού γέννησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ηπατίτιδα C μεταδίδεται στο παιδί εάν η μητέρα έχει οξεία ασθένεια.

Με το μητρικό γάλα, ο ιός δεν μεταδίδεται, αλλά με ρωγμές και άλλες βλάβες στο στήθος συνιστάται η ακύρωση του θηλασμού, προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή του παιδιού με το αίμα της άρρωστης μητέρας.

Μπορεί η ηπατίτιδα Β να πάει στην ηπατίτιδα C

Όχι, η ηπατίτιδα Β δεν πηγαίνει στην ηπατίτιδα C, επειδή πρόκειται για διαφορετικούς τύπους ιών. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης ενός ασθενούς με έναν τύπο ιού ηπατίτιδας άλλου τύπου ηπατίτιδας (αναπτύσσεται μια ομοιοπαθητική, η οποία ανιχνεύεται στο 3% του πληθυσμού της Ευρώπης)

Πόσο αίμα χρειάζεται για να πάρετε την ηπατίτιδα C

Για τη μόλυνση, αρκεί 1/100 - 1/10000 ml του αίματος του ασθενούς (οπτικά είναι μικρότερη από 1 σταγόνα).

Μετά από ποια ώρα εμφανίζεται η ηπατίτιδα C μετά τη μόλυνση;

Με την ηπατίτιδα C, η περίοδος επώασης διαφέρει από τον ατομικό χαρακτήρα και κυμαίνεται από 2 εβδομάδες έως 6 μήνες και περισσότερο (κατά μέσο όρο 49-50 ημέρες).

Ένας αιμορραγικός ιός με ροή αίματος μεταφέρεται σε ηπατοκύτταρα (ηπατικά κύτταρα), όπου αρχίζει να πολλαπλασιάζεται. Σε κάθε προσβεβλημένο κύτταρο παράγονται περίπου 50 ιοί την ημέρα, οι οποίοι απελευθερώνουν τοξίνες (αντιγόνα) στο αίμα. Ως αποτέλεσμα, τα τοιχώματα των ηπατικών κυττάρων καταστρέφονται σταδιακά, αλλά τα συμπτώματα της νόσου δεν εμφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η αντίδραση της ανοσίας στον ιό εκδηλώνεται μετά από ένα μήνα ή περισσότερο μετά τη μόλυνση - ανιχνεύονται αντισώματα στον ιό μετά από 4-6 εβδομάδες (τάξη Μ) και 11-12 εβδομάδες (τάξη G).

Το συνολικό επίπεδο των αντισωμάτων (σύνολο) μπορεί να προσδιοριστεί 4 έως 5 εβδομάδες μετά τη μόλυνση.

Τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου μέχρι το στάδιο της κίρρωσης, το οποίο αναπτύσσεται σε ασθενείς πολλά χρόνια αργότερα.

Ποιος είναι ο φορέας της ηπατίτιδας C;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός όταν διαγνώσει την ασθένεια σημειώνει: "Η μεταφορά της ηπατίτιδας C". Ποιος είναι ο φορέας της ηπατίτιδας C, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης;

Η διάγνωση αυτή γίνεται από τους γιατρούς εάν υπάρχει στον ιό ηπατίτιδας C ο ιός, ο οποίος δεν καταστρέφει τα ηπατικά κύτταρα και δεν προκαλεί κλινικά συμπτώματα της νόσου. Αυτό το σχήμα παρατηρείται σε αυθόρμητα θεραπευμένους ασθενείς με οξεία μορφή ή με ύφεση χρόνιας μορφής.

Ο ίδιος ο μεταφορέας δεν υποφέρει από τον ιό της ηπατίτιδας C, αλλά μπορεί να αποτελέσει πηγή μόλυνσης για άλλους ανθρώπους. Ίσως η λανθάνουσα εξέλιξη της νόσου.

Πόσο διαρκεί ο ιός της ηπατίτιδας C στο σώμα του μεταφορέα

Ο αιτιολογικός παράγοντας της ηπατίτιδας C μπορεί να υπάρχει στο σώμα του φορέα του ιού καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Μπορεί η ηπατίτιδα C να περάσει χωρίς θεραπεία;

Ναι, μπορεί, αλλά μόνο μια οξεία μορφή της νόσου που συμβαίνει όταν συμβαίνει η πρωτογενής μόλυνση. Η αυθόρμητη θεραπεία (χωρίς θεραπεία) παρατηρείται σε περίπου 15-45% των περιπτώσεων και οι ασθενείς συχνά μαθαίνουν για τη νόσο τους με την παρουσία αντισωμάτων στο αίμα.

Η χρόνια μορφή της νόσου δεν περνά από μόνη της, έτσι με αυτή τη μορφή ο ασθενής χρειάζεται πάντα θεραπεία.

Τι είναι επικίνδυνο για την ηπατίτιδα C

Η οξεία μορφή ηπατίτιδας C είναι επικίνδυνος υψηλός κίνδυνος μετάβασης της νόσου σε χρόνια πάθηση.

Η χρόνια εμφάνιση της νόσου είναι επικίνδυνη με την πιθανότητα εμφάνισης κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο του ασθενούς. Με ενεργό ηπατίτιδα (η δραστηριότητα των τρανσαμινασών αυξάνεται συνεχώς) για 20 χρόνια αναπτύσσεται κίρρωση στο 20% των ασθενών. Η κίρρωση σε 5% των περιπτώσεων προκαλεί την ανάπτυξη πρωταρχικού καρκίνου του ήπατος.

Ο καρκίνος του ήπατος συχνά αναπτύσσεται με ταυτόχρονη μόλυνση (ταυτόχρονη παρουσία ηπατίτιδας Β και ηπατίτιδας C) και με παρατεταμένη χρήση οινοπνεύματος.

Επιπλέον, η χρόνια μορφή μπορεί να συνοδεύεται από εξωηπατικές ασθένειες, οι οποίες αναπτύσσονται λόγω αυτοάνοσων διεργασιών. Τέτοιες εκδηλώσεις ηπατίτιδας C περιλαμβάνουν σπειραματονεφρίτιδα, μικτή κρυογλοβουλνημία, όψιμη δερματική πορφυρία και άλλα.

Αυτό που διακρίνει την ηπατίτιδα Β από την ηπατίτιδα C

Ένα κοινό χαρακτηριστικό για αυτούς τους τύπους ιογενούς ηπατίτιδας είναι το μονοπάτι (και οι δύο μεταδίδονται παρεντερικά) και το όργανο της βλάβης (και οι δύο ιοί επηρεάζουν το ήπαρ). Αυτό καταλήγει στα κοινά χαρακτηριστικά - η ηπατίτιδα Β αναφέρεται σε hepadnaviruses, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την πολύπλοκη δομή τους και την υψηλή αντοχή στις φυσικές και χημικές επιδράσεις. Στην κατεψυγμένη κατάσταση, ο ιός της ηπατίτιδας Β παραμένει για περίπου 20 χρόνια, όταν βράσει, πεθαίνει μετά από 30 λεπτά και τα απολυμαντικά δεν ενεργούν σε αυτό.

Η ηπατίτιδα C, η οποία ανήκει στους φλαβοϊούς, χαρακτηρίζεται από μια απλούστερη δομή και λιγότερη αντίσταση στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η ηπατίτιδα Β είναι πιο συχνή και χαρακτηρίζεται από μια πιο σοβαρή πορεία της νόσου. Σε αυτή την περίπτωση, η οξεία μορφή γίνεται χρόνια μόνο σε 10% των ασθενών (η κίρρωση και ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος παρατηρείται μόνο στο 1% των ασθενών με ηπατίτιδα Β).

Η ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται από μια ηπιότερη πορεία, αλλά η χρόνια μορφή αναπτύσσεται στο 30-70% των ασθενών. Η κίρρωση αναπτύσσεται στο 10-30% των ασθενών με ηπατίτιδα C.

Πόσο ζει ο ιός της ηπατίτιδας C στο εξωτερικό περιβάλλον;

Ο ιός παραμένει αποκλειστικά στα σωματίδια του αίματος. Στα σταγονίδια αποξηραμένου αίματος σε θερμοκρασία 4 έως 22 μοίρες και μέτρια φωτισμό, ο ιός επιμένει για 96 ώρες. Η κατάψυξη του μολυσμένου αίματος δεν οδηγεί στον θάνατο του ιού.

Σε ποια θερμοκρασία πεθαίνει ο ιός της ηπατίτιδας C;

Ο ιός της ηπατίτιδας C είναι σχετικά σταθερός - δεν είναι ευαίσθητος στους υπεριώδεις, αλκαλικούς παράγοντες και την αιθανόλη μειώνει τη δραστηριότητα του ιού μόνο σε συμπυκνωμένη κατάσταση. Θα πεθάνει όταν θερμαίνεται στους 100 βαθμούς για 5 λεπτά, και όταν θερμαίνεται στους 60 βαθμούς, πεθαίνει μετά από 30 λεπτά.

Απολυμαντικά που περιέχουν χλώριο, 70% αλκοόλη και μερικά άλλα αντισηπτικά χρησιμοποιούνται για απολύμανση με ηπατίτιδα C σε συνδυασμό με ζέση.

Ποιος γιατρός αντιμετωπίζει την ηπατίτιδα C

Θεραπεία της ηπατίτιδας C - το πεδίο εφαρμογής του γιατρού-ηπατολόγο. Δεδομένου ότι η ηπατολογία είναι μια διαίρεση της γαστρεντερολογίας, ο ηπατολόγος είναι γαστρεντερολόγος με στενή εξειδίκευση.

Είναι δυνατή η εκ νέου μόλυνση με ηπατίτιδα C

Ναι, δεδομένου ότι δεν παράγεται ανοσία στον ιό της ηπατίτιδας C, είναι δυνατή η επανεμφάνιση. Το στέλεχος του ιού μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό.

Πόσο καιρό διαρκεί η ασθένεια;

Η αποκατάσταση (έλλειψη αίματος στον ιό) με οξεία ηπατίτιδα C συμβαίνει εντός ενός έτους και η χρόνια μορφή της νόσου μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες.

Το ήπαρ πάσχει από ηπατίτιδα C

Σε οξεία μορφή και στα αρχικά στάδια της χρόνιας μορφής της νόσου, ο πόνος στο ήπαρ των ασθενών σχεδόν δεν διαταράσσεται ποτέ. Στη χρόνια ηπατίτιδα C, ο πόνος στο συκώτι προκαλείται από παραβίαση της διατροφής (χρησιμοποιώντας λιπαρά, πικάντικα και αλμυρά τρόφιμα).

Γιατί η ηπατίτιδα C ονομάζεται "ευγενής δολοφόνος"

Η ηπατίτιδα C έχει λάβει αυτό το όνομα λόγω της πολυπλοκότητας της ανίχνευσής της ως αποτέλεσμα της ασυμπτωματικής πορείας της νόσου. Ακόμη και παρουσία συμπτωμάτων οξείας μορφής ηπατίτιδας C, η κλινική εικόνα είναι τόσο ανεπαρκής ώστε η ασθένεια συχνά συγχέεται με άλλες ασθένειες.

Είναι δυνατόν να θεραπευθεί η ηπατίτιδα C

Ναι, η ηπατίτιδα C μπορεί να θεραπευτεί. Με ένα σωστό θεραπευτικό σχέδιο και τη χρήση σύγχρονων φαρμάκων, η ηπατίτιδα C αντιμετωπίζεται πλήρως στο 50-80% των περιπτώσεων.

Μπορεί η ηπατίτιδα C να θεραπευτεί για πάντα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, εξαρτάται από τον γονότυπο του ιού, τα χαρακτηριστικά του σώματος του ασθενούς, την προθυμία του να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του γιατρού και τις δεξιότητες του ίδιου του γιατρού.

Είναι δυνατόν να θεραπευθεί ο γονότυπος της ηπατίτιδας C 1

Ναι, παρόλο που αυτός ο γονότυπος είναι ο πλέον ανθεκτικός σε όλους τους υπάρχοντες γονότυπους, με σωστά επιλεγμένη θεραπεία τριών συστατικών, μπορεί να θεραπευτεί και η ηπατίτιδα C με τον γονότυπο 1b.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ηπατίτιδας C;

Τα πρώτα συμπτώματα της ηπατίτιδας C σε γυναίκες και άνδρες μοιάζουν με ARVI - οι ασθενείς παραπονιούνται για αδυναμία, συνεχή κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις, έλλειψη όρεξης και ναυτία λόγω δηλητηρίασης του σώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί ίκτερος (συνοδεύεται από διαύγαση των περιττωμάτων και σκουρόχρωμα ούρων), διόγκωση του ήπατος και της σπλήνας, κνησμός του δέρματος και πυρετός. Σε 85% των ασθενών παρατηρείται μόνο αδυναμία.

Σε χρόνια εξέλιξη της νόσου, είναι δυνατό να γίνει φούσκωμα και πόνος στα δεξιά κάτω από τις νευρώσεις. Πενήντα ασθενείς έχουν εκφυλισμό λιπώδους ήπατος και 27% εμφανίζουν κίρρωση.

Πόσα άτομα ζουν με ηπατίτιδα C

Πόσα χρόνια μπορείτε να ζήσετε με ηπατίτιδα C με υγιεινό τρόπο ζωής; Ο ίδιος ο ιός της ηπατίτιδας C δεν οδηγεί σε θάνατο, προκαλεί την ανάπτυξη της παθολογίας, στην οποία μειώνεται η ζωή του ασθενούς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος ανάπτυξης παθολογικών διεργασιών πριν από τη θανατηφόρα έκβαση, καθώς πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των ασθενών με ηπατίτιδα C. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν:

την ηλικία του ασθενούς και την κατάσταση της ασυλίας του · έγκαιρη θεραπεία των συναφών ασθενειών · Ένας υγιεινός τρόπος ζωής. το φύλο (ίνωση, στην οποία τα φυσιολογικά ηπατικά κύτταρα αντικαθίστανται από ένα τραχύ ουρικό ιστό, οι άνδρες αναπτύσσονται ταχύτερα από τα θηλυκά).

Σε 30% των ασθενών, η εξέλιξη της νόσου διαρκεί περίπου 50 χρόνια. Ακόμη και με την ανάπτυξη κίρρωσης σε λιγότερο από 20 χρόνια (παρατηρείται επίσης στο 30% των ασθενών), ένας υγιεινός τρόπος ζωής, η διατροφή και η θεραπεία συντήρησης μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.

Με τη σύσταση των γιατρών, οι ασθενείς με ηπατίτιδα C έχουν την ευκαιρία να ζήσουν πολύ καιρό.

Πόσα άτομα ζουν με τον ιό HIV και την ηπατίτιδα C

Εάν μπορεί κανείς να καθορίσει κατά μέσον όρο πόσο καιρό ζουν με την ηπατίτιδα C, τότε εάν υπάρχει ταυτόχρονη μόλυνση (δύο μολύνσεις ταυτόχρονα), η πρόγνωση είναι μάλλον περίπλοκη. Ωστόσο, ο συνδυασμός της ηπατίτιδας C με λοίμωξη από τον ιό HIV είναι σχετικά κοινός, έτσι κάποιοι άνθρωποι έχουν μια ιδέα ότι η ηπατίτιδα C είναι το AIDS.

Σε πολλούς ασθενείς με HIV λοίμωξη, ο ιός της ηπατίτιδας C παραμένει μη-ανιχνευμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η κακή προσκόλληση τέτοιων ασθενών στη θεραπεία, η ανεπαρκής επίδραση στο ήπαρ των φαρμάκων για θεραπεία με HIV και άλλοι παράγοντες οδηγούν σε πιο σοβαρή και ταχεία ηπατική βλάβη σε σχέση με την κανονική ηπατίτιδα C, η οποία μειώνει τη διάρκεια ζωής.

Πόσα άτομα ζουν με ηπατίτιδα C χωρίς θεραπεία

Δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς θα γνωρίζουν ήδη την ασθένεια παρουσία χρόνιας μορφής και η θεραπεία μπορεί να είναι ανεπαρκής, πολλοί ασθενείς ανησυχούν για το πόσο μπορεί κανείς να ζήσει με ηπατίτιδα C χωρίς θεραπεία.

Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, η κίρρωση του ήπατος παρουσία ηπατίτιδας C και η απουσία θεραπείας αναπτύσσεται μετά από 25-30 χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής για την κίρρωση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος της μετάβασης στον γιατρό.

Ποιος γονότυπος της ηπατίτιδας C είναι ο πιο επικίνδυνος

Υπάρχουν 11 γονότυποι του ιού της ηπατίτιδας C, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη με άνισες συχνότητες. Στην κλινική πρακτική, οι γονότυποι 1a, 1b, 2a, 2b, 3a είναι σημαντικοί.

Ο γονότυπος του ιού επηρεάζει τη σοβαρότητα της νόσου, τη θεραπευτική αγωγή και το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο πιο επικίνδυνος είναι ο γονότυπος 1. Εάν ο ασθενής έχει τον γονότυπο 1 της ηπατίτιδας C, αυτό σημαίνει ότι η πορεία της θεραπείας θα είναι μακρά (48 εβδομάδες) και μόνο το ήμισυ του χρόνου είναι απολύτως επιτυχής.

Εάν ο ασθενής έχει γονότυπο 3α της ηπατίτιδας C, αυτό σημαίνει ότι η πορεία της θεραπείας θα διαρκέσει 24 εβδομάδες και σε 80% των περιπτώσεων θα ολοκληρωθεί με πλήρη ανάκτηση.

Πώς να ζήσετε με ηπατίτιδα C

Η ασθένεια επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να μην μολύνουν τους άλλους, να προστατεύουν την υγεία και να μην εγκαταλείπουν εντελώς την επικοινωνία και τη δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης.

Λαμβάνουν το στρατό με ηπατίτιδα C;

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν προσλαμβάνονται σε περίοδο ειρήνης σε καμία ανεπτυγμένη χώρα. Δεν εντάσσονται στον στρατό με ηπατίτιδα C και στην Ουκρανία. Μια εξαίρεση που καθιστά δυνατή την κλήση ασθενών με ηπατίτιδα C για στρατιωτική θητεία είναι στρατιωτικός νόμος.

Μπορώ να παίξω σπορ με ηπατίτιδα C

Τα φυσικά φορτία για την ηπατίτιδα C καθορίζονται για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Περιορισμοί απαιτούνται μόνο κατά την ενεργό θεραπεία ή όταν η ασθένεια επιδεινώνεται. Η βαριά σωματική δραστηριότητα αντενδείκνυται.

Είναι δυνατόν να καθαρίσετε το ήπαρ με ηπατίτιδα C

Ναι, αλλά τα παρασκευάσματα σκλήρυνσης της ηπατίτιδας C που καθαρίζουν το συκώτι δεν είναι ικανά. Βοηθούν μόνο στην υποστήριξη του έργου του σώματος.

Υπάρχει αναπηρία στην ηπατίτιδα C

Ναι, με την ηπατίτιδα C μπορείτε να πάρετε μια αναπηρία.

Έχουν όλοι οι ασθενείς μια αναπηρία με ηπατίτιδα C

Όχι, η αναπηρία μπορεί να καταχωρηθεί μόνο για ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, η οποία περνάει στην κίρρωση του ήπατος και συνοδεύεται από παραβίαση της λειτουργίας της. Για την καταγραφή μιας αναπηρίας, ο ασθενής πρέπει να λάβει μαζί του όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα της έρευνας.

Μπορώ να εργαστώ με την ηπατίτιδα C;

Ναι, είναι δυνατόν, εάν η ασθένεια δεν συνοδεύεται από έντονο περιορισμό της ζωτικής δραστηριότητας.

Πού δεν μπορεί να εργαστεί με την ηπατίτιδα C

Ένα άτομο με ηπατίτιδα C στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει όπου είναι απαραίτητο να εγγραφεί ένα βιβλίο υγείας (μάγειρας, νοσοκόμα, κλπ.). Αν και ο εγχώριος τρόπος μόλυνσης δεν ισχύει, οι εργοδότες θέλουν να ασφαλιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ένας υγειονομικός υπάλληλος με ηπατίτιδα C δεν μπορεί να εργαστεί σε σταθμό μετάγγισης αίματος ή να έρθει σε επαφή με βιολογικό υλικό. Στις στρατιωτικές δομές των ασθενών με ηπατίτιδα C δεν γίνονται επίσης πρακτικά.

Οι ίδιοι οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες που συνοδεύονται από επαφή με επιβλαβείς ουσίες, με ακανόνιστο πρόγραμμα εργασίας και βαριά φορτία.

Πού μπορώ να εργαστώ με την ηπατίτιδα C;

Δεδομένου ότι ο ιός της ηπατίτιδας C δεν είναι επικίνδυνος στις επαφές των νοικοκυριών, ο ασθενής μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εργασία που δεν συνδέεται με βαριά φορτία και επαφή με βιολογικό υλικό. Μπορείτε να εργαστείτε σε σχολείο με ηπατίτιδα C, σύμβουλο πωλήσεων κλπ. Δεν υπάρχουν νομικοί και ιατρικοί περιορισμοί για αυτούς τους ασθενείς.

Εάν το αίμα ασθενούς με ηπατίτιδα C παίρνει μέσα στο μάτι (υπάρχει τέτοια πιθανότητα κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών), ο κίνδυνος για μόλυνση ελαχιστοποιείται επειδή ο ιός δεν είναι σε θέση να διεισδύσουν ανέπαφη βλεννογόνο.

Είναι δυνατή η διάτρηση της ρινοβαβικής γέλης με ηπατίτιδα C

Η μεσοθεραπεία, η βιοανάβλεψη και η αύξηση των χειλιών με την ηπατίτιδα C αντενδείκνυται.

Πώς να θεραπεύσετε την ηπατίτιδα C

Η βάση της θεραπείας είναι η συνδυασμένη αντιιική θεραπεία. Έως το 2011, η ηπατίτιδα C υποβλήθηκε σε θεραπεία με ιντερφερόνες και ριμπαβιρίνη, μια συνταγή που έλαβε υπόψη τον γονότυπο του ιού, συνταγογραφήθηκε για 12-72 εβδομάδες.

Πρόσφατα υπήρξαν φάρμακα που επιτρέπουν πιο αποτελεσματική για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας C. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως sofosbuvir που έχει ένα υψηλό όριο της αντίστασης και, συνεπώς, για όλες τις θεραπευτικές αγωγές. Επιπλέον φάρμακα και θεραπεία για την ηπατίτιδα C επιλέγονται από τον γιατρό ανάλογα με τον γονότυπο του ιού, το στάδιο της νόσου και τις μεμονωμένες αντενδείξεις. Έτσι, μη επιπλεγμένες κίρρωση ηπατίτιδα C γονότυπου 1, 2, 4, 5, 6, και δείχνει μία velpatasvira sofosbuvir αίτηση μέσα σε 12 εβδομάδες, ενώ οι γονότυποι 3 και 12, και δείχνει μία gryazoprevira sofosbuvir εφαρμογή ή elbasvira.

Η θεραπεία της ηπατίτιδας C είναι δυνατή και όταν χρησιμοποιείτε άλλα θεραπευτικά σχήματα.

Τι δοκιμές πρέπει να λάβω για την ηπατίτιδα C

Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C, εκχωρείται μια δοκιμή αντισωμάτων - αντι-HCV ή ολικά αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C (το κόστος της ανάλυσης, το οποίο εκτελείται στα περισσότερα ιατρικά ιδρύματα, περίπου 450 ρούβλια). Αν ανιχνευθούν αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, αυτό σημαίνει ότι στο παρελθόν ή στο παρόν υπήρχε ένα γεγονός μόλυνσης από ηπατίτιδα C.

Μπορεί η ανάλυση για την ηπατίτιδα C να είναι λανθασμένη;

Ναι, η δοκιμή αντισωμάτων μπορεί να αποφέρει τόσο ψευδώς αρνητικά όσο και ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ψευδώς θετικά (αντισώματα σε ηπατίτιδα C είναι, ένας ιός δεν είναι παρών), καθώς επίσης και τον ασθενή αυτο-ίασης (αντισώματα στο αίμα θα πρέπει να αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα), διεξάγεται PCR - ανάλυση, με την οποία ανιχνεύεται η ίδια (RNA του) του ιού και ορίζεται την ποσότητα του.

Εάν η ανάλυση για την ηπατίτιδα C είναι θετική και η PCR είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ηπατίτιδα C.

Η ποιοτική ανάλυση PCR επιτρέπει να προσδιοριστεί αν υπάρχει ή όχι ιός και ποσοτική - για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου.

RNA του ιού της ηπατίτιδας C, ποσοτική μελέτη, πρότυπο

Κανονικά, το RNA του ιού δεν ανιχνεύεται στο υλικό.

Σε χαμηλό ιικό φορτίο ανιχνεύεται 600 IU / ml - 3h104 IU / ml, με μια μέση - 3h104 IU / ml - 8h105 IU / ml, σε υψηλή - πάνω από 8h105 IU / ml.

Ποιοι είναι οι δείκτες της ALT και της AST στην ηπατίτιδα C

Για τον προσδιορισμό του βαθμού νέκρωσης του ηπατικού ιστού, εξετάζεται η δραστικότητα στον ορό αίματος των ALT και AST. Η δραστηριότητα ALT ανέρχεται σε οξεία μορφή σε όλους τους ασθενείς, φτάνει στο μέγιστο την 2-3η εβδομάδα και, εάν η νόσος εξελίσσεται, ομαλοποιείται μετά από 30-40 ημέρες. Τυπικά, το επίπεδο της δραστικότητας ALT κυμαίνεται από 500 έως 3000 IU / L Μια μεγαλύτερη περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της ALT δείχνει τη μετάβαση της οξείας μορφής ηπατίτιδας σε χρόνια.

Με την κίρρωση, η δραστηριότητα ACT είναι υψηλότερη από την ALT.

Πόσο κοστίζει η θεραπεία για την ηπατίτιδα C;

Το κόστος της θεραπείας της ηπατίτιδας C στη Ρωσία και σε άλλες χώρες εξαρτάται από το θεραπευτικό σχήμα και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του. Το κόστος της θεραπείας της ηπατίτιδας C με τη χρήση εισαγόμενων φαρμάκων ανά μήνα είναι περίπου 45 έως 50000, και στην αντιμετώπιση των εγχώριων φαρμάκων - περίπου 20 χιλιάδες (η φθηνότερη επιλογή - η χρήση ενός απλού ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη).

Η ελεύθερη θεραπεία της ηπατίτιδας C είναι δυνατή με απειλή πραγματικής ζωής (κίρρωση, υψηλός βαθμός ίνωσης) λόγω της συμμετοχής του ασθενούς σε ελεύθερα προγράμματα.

Στην Ουκρανία, το κόστος της θεραπείας της ηπατίτιδας C είναι πάνω από 15 χιλιάδες UAH, αλλά το cofosbuvir περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φαρμάκων, η χρηματοδότηση των οποίων χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό.

Το κόστος θεραπείας της ηπατίτιδας C στο Ισραήλ είναι περίπου 1.070-2.400 $ (η μηνιαία δόση φαρμάκων κοστίζει από 1.200 $).

Δημιουργία νέου μηνύματος.

Αλλά είστε μη εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Αν έχετε εγγραφεί νωρίτερα, τότε "συνδεθείτε" (η φόρμα σύνδεσης στην πάνω δεξιά γωνία του ιστότοπου). Εάν είστε εδώ για πρώτη φορά, τότε εγγραφείτε.

Εάν εγγραφείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε αργότερα τις απαντήσεις στα μηνύματά σας, να συνεχίσετε το διάλογο σε ενδιαφέροντα θέματα με άλλους χρήστες και συμβούλους. Επιπλέον, η εγγραφή θα σας επιτρέψει να διεξάγετε ιδιωτική αλληλογραφία με συμβούλους και άλλους χρήστες του ιστότοπου.

Εγγραφείτε Δημιουργία μηνύματος χωρίς εγγραφή

Γράψτε τη γνώμη σας για την ερώτηση, τις απαντήσεις και άλλες απόψεις:

Μετά από ποιο χρόνο θα παρουσιαστεί η ανάλυση ηπατίτιδα;

Μετά από ποιο χρονικό διάστημα μετά την ανάλυση της νόσου ηπατίτιδας θα εμφανιστεί η ασθένεια;

Πρόσφατα πήγα στο νοσοκομείο πέρασε τα τεστ έδειξαν υψηλά επίπεδα belerubina, μετά την οποία ο θεραπευτής είπε να δωρίσουν αίμα για τον έλεγχο του αίματος για ηπατίτιδα Β και C, είμαι στο νοσοκομείο ήρθε σε 4 ημέρες για να μάθετε τι δοκιμές, ό, τι μου είπαν ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών θα είναι είναι γνωστά μόνο μετά από 10 ημέρες.

Αν εννοείτε, από το πόσο χρόνο μετά την υποτιθέμενη ανάλυση μόλυνση παρουσιάζει τον ιό, είναι απαραίτητο να περιμένετε για τουλάχιστον 10-14 ημέρες, και στη συνέχεια να δωρίσουν αίμα για την ηπατίτιδα Β και C. χρειάζεται ανάλυση Μόνο με PCR για την ανίχνευση του RNA και DNA ιού στο αίμα, είναι δυνατόν ενδεικτικό, αλλά και πιο ακριβό από τα αντισώματα.

Και αν περιμένετε το αποτέλεσμα, εξαρτάται από την πόλη σας και την ταχύτητα των εργαστηρίων, θα έχουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε περίπου 7-10 ημέρες. Και πάλι, εξαρτάται από το αν το εργαστήριο βρίσκεται στη θέση της αιμοδοσίας ή αρχικά το υλικό μεταφέρεται στην έρευνα και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ημέρες.

Τι δοκιμές δείχνουν την ηπατίτιδα C

Η ηπατίτιδα C είναι μια σοβαρή ασθένεια που ένα άτομο μολύνεται μέσω του αίματος. Η ασθένεια κυριαρχεί κυρίως χωρίς αισθητά συμπτώματα και μόνο σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ανάπτυξής της, το άτομο διαπιστώνει ότι είναι άρρωστος. Τα ηπατικά κύτταρα επηρεάζονται ήδη. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ σημαντική η γνώση των δοκιμασιών που πρέπει να περάσουν στην ηπατίτιδα C και του τρόπου αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μελέτης. Επί του παρόντος, ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων και διαφόρων δεικτών είναι γνωστός με τον οποίο μπορεί να ανιχνευθεί η ηπατίτιδα. Αλλά θα είναι δύσκολο να ανακαλύψετε τα πάντα, στην περίπτωση αυτή, η βοήθεια του ειδικού είναι υποχρεωτική, είναι αυτός που θα καθορίσει ποιες από τις εξετάσεις πρέπει να μεταφερθούν στην ηπατίτιδα C και πώς να τις αποκρυπτογραφήσουν σωστά.

Σχετικά με την ΕΠΕ

Η πρώτη δοκιμή για την ηπατίτιδα, η οποία βοηθά στην εύρεση αντισωμάτων στο αίμα και επιβεβαιώνει έτσι την επαφή του ατόμου με τον ιό - είναι η μέθοδος ELISA. Αυτή η μέθοδος καθορίζει το αντι-HCV.

Οι αναλύσεις αυτές παρουσιάζονται καταρχήν:

 • κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης?
 • πριν από το χειρουργείο.
 • δωρητές.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ηπατίτιδας C - ανοσοσφαιρίνης G και Μ. Σε μια γενικευμένη ανάλυση, συνοψίζονται αντισώματα αυτών των κατηγοριών, τα οποία βοηθούν στην ανίχνευση οξείας και χρόνιας μορφής της νόσου σε ένα άτομο.

Οι δείκτες αυτής της ανάλυσης μπορεί να είναι θετικοί ή ψευδώς αρνητικοί, ειδικά σε έγκυες γυναίκες και σε άτομα που έχουν 2 ομάδες αίματος. Αυτός είναι ο κανόνας.

Εάν η εξέταση αίματος για την ανίχνευση αντι-HCV παρουσιάζει αρνητικό αποτέλεσμα, τότε το άτομο δεν υπέστη ηπατίτιδα, ενώ οι τελευταίοι έξι μήνες παραμένουν υπό αμφισβήτηση.

Εάν ένα άτομο έχει μολυνθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε τα αντισώματα δεν έχουν σχηματιστεί ακόμη στο αίμα και δεν θα αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Με θετική ανάλυση, υπάρχει υποψία ότι το ανθρώπινο σώμα έχει αντιμετωπίσει την ιογενή ηπατίτιδα C, καθώς όταν εμφανιστεί μόλυνση από ιό, το σώμα θα αναπτύξει αντισώματα κατά του HCV. Περαιτέρω, για να προσδιοριστεί εάν η ασθένεια είναι σε χρόνια μορφή ή το άτομο έχει ανακτηθεί και ανακτηθεί (η παρουσία αντισωμάτων εξηγείται από τη μεταδιδόμενη ασθένεια), πρέπει να διεξαχθεί μια ολόκληρη σειρά μελετών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ταυτόχρονα τα εξής: μόνο το ένα πέμπτο όλων των ιών που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C ανακάμπτουν μόνοι τους, ενώ σε άλλες η ασθένεια αποκτά μια χρονική πορεία. Αυτό εξηγεί την παρουσία αντισωμάτων έναντι του HCV.

Αλλά κάποια θετικά αποτελέσματα δοκιμών δεν δείχνουν την παρουσία του ιού. Στην περίπτωση αυτή, μιλούν για ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσετε το θετικό αποτέλεσμα, η δοκιμή επαναλαμβάνεται 3 φορές. Προκειμένου το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι ακριβές και να εξαιρείται ένα ψευδώς θετικό ή ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να παραδίδει βιολογικό υλικό για έρευνα μόνο σε εγκεκριμένο εργαστηριακό ίδρυμα ·
 • πριν λάβετε τις δοκιμές για να βεβαιωθείτε για την κανονική θερμοκρασία του σώματος.
 • όταν παίρνετε φάρμακα ή έχετε οποιεσδήποτε ασθένειες, προειδοποιήστε τον εργαστηριακό βοηθό για αυτό.
 • έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακριβές, ο αθλητισμός αντενδείκνυται πριν πάρετε το αίμα.
 • Απαγορεύεται ο καπνός τουλάχιστον μία ώρα πριν από την παράδοση του βιολογικού υλικού.
 • το αλκοόλ αντενδείκνυται.

Οι λόγοι για την εσφαλμένη θετική ανάλυση στη μελέτη για την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας C είναι οι εξής:

 • Όταν η ανοσία έρθει σε επαφή με τον ιό, παράγονται αντισώματα. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη του βίριου, αλλά τα αντισώματα θα παραμείνουν στο σώμα για αρκετό καιρό.
 • εάν το άτομο είναι άρρωστο, για παράδειγμα, σκληροδερμία, πολλαπλή σκλήρυνση, φυματίωση, ελονοσία.
 • για αυτοάνοσες ασθένειες.
 • στην εγκυμοσύνη, όταν μπορεί να αλλάξει το ορμονικό υπόβαθρο και η ανοσολογική αντιδραστικότητα.
 • όταν υπάρχουν διαφορετικά νεοπλάσματα.
 • σφάλματα στη μελέτη.
 • της γρίπης ή της παρουσίας μιας άλλης ασθένειας, εμβολιασμός.
 • λήψη ορισμένων φαρμάκων.

Με θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας ELISA για τον προσδιορισμό της αντι-ηπατίτιδας C του HCV, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί διάγνωση RNA PCR, η οποία είναι πιο ενδεικτική όταν εντοπίζεται ασθένεια.

Σχετικά με τη διάγνωση της PCR

Η ακριβέστερη διάγνωση, που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του ιού που ήταν η εμφάνιση της νόσου, είναι η διάγνωση με PCR.

Είναι σημαντικό αυτή η ανάλυση για την ηπατίτιδα να υποδεικνύει την παρουσία του ιού ήδη την 5η ημέρα μετά την ανθρώπινη μόλυνση, όταν μια ανοσολογική δοκιμή ενζύμου (ELISA) δεν μπορεί να δείξει την παρουσία αντισωμάτων. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να μάθετε ποιος γονότυπος έχει προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας στο σώμα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία υψηλής ποιότητας, κρίνεται η ταχεία ανάπτυξη της νόσου.

Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αλυσωτής αντίδρασης πολυμεράσης χωρίζεται σε:

 • ποσοτική, η οποία καθορίζει την ταχύτητα της νόσου από τον αριθμό των μονάδων ιών ανά 1 κυβικό εκατοστό βιολογικού υλικού και δίνεται σε αριθμούς.
 • ποιότητας. Με χαμηλή συγκέντρωση ιικών κυττάρων, παράγεται αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο φυσιολογικός δείκτης ανάλυσης για ηπατίτιδα θα εξαρτηθεί από το χρησιμοποιούμενο αντιδραστήριο. Το ιογενές φορτίο γίνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας της ηπατίτιδας C. Εάν οι δείκτες μειωθούν, τότε η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Πλήρης λίστα δοκιμών

Τι αναλύσεις παραδίδει ηπατίτιδα; Ο κατάλογος όλων των αναλύσεων περιλαμβάνει:

1. Γενική ανάλυση του αίματος (KLA). Ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες:

 • λευκοκυτταρικός τύπος;
 • ερυθροκύτταρα.
 • αιμοσφαιρίνη, η οποία παρουσία της ασθένειας θα είναι κάτω από το φυσιολογικό.
 • θρομβοκύτταρα, τα οποία επίσης μειώνονται.
 • λευκοκύτταρα.
 • βασόφιλα.
 • ηωσινόφιλα.
 • ουδετερόφιλα.
 • μονοκύτταρα.
 • λεμφοκύτταρα.
 • ρυθμό καθίζησης των ερυθροκυττάρων (ESR).

Με την ανάπτυξη της ασθένειας, θα υπάρξουν ορισμένες αποκλίσεις στο UAC. Παραβίασε την πήξη του αίματος. Το άτομο έχει αυξημένη αιμορραγία, παρατηρείται δυσλειτουργία του ήπατος. ESR σε αυτή την ασθένεια αυξάνεται, λόγω των παραβιάσεων στη λειτουργική δραστηριότητα του ήπατος στα ούρα θα βρεθεί urobilin. Τα λευκοκύτταρα με ιική μόλυνση θα αρχίσουν να πέφτουν.

2. Στη βιοχημική ανάλυση του αίματος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι ενδεικνυόμενοι δείκτες:

 • αμινοτρανσφεράση αλανίνης.
 • ασπαρτική αμινοτρανσφεράση.
 • γ-γλουταμυλοτρανσφεράση.
 • χολερυθρίνη.
 • αλκαλική φωσφατάση.
 • ο σίδηρος στον ορό.
 • τρανσφερίνη.
 • φερριτίνη.
 • κρεατίνη ·
 • γλυκόζη ·
 • προσδιορισμού θυμόλης.
 • χοληστερόλη;
 • τριγλυκερίδια.

Η ασθένεια οδηγεί στην καταστροφή των ηπατικών κυττάρων, έτσι οι δοκιμές στο ήπαρ δείχνουν αύξηση. Υπάρχει αύξηση της συνολικής και δεσμευμένης χολερυθρίνης σε βιολογικό υλικό. Ένα άτομο αναπτύσσει ίκτερο. Οι τιμές λευκωματίνης μειώνονται, οι γ-γλοβουλίνες αυξάνονται. Ο ρόλος των γ-σφαιρινών στο σώμα είναι η προστασία του από τις ασθένειες. Αυξάνει τον αριθμό των τριγλυκεριδίων, τα οποία ονομάζονται επίσης λιπώδη κύτταρα του αίματος.

3. Αξιολογείται η λειτουργική δραστηριότητα του ήπατος. Αυτές οι δοκιμές γίνονται αν υπάρχει υποψία παραβιάσεων αυτού του σώματος. Ορίζονται οι ακόλουθες τιμές:

 • ολική πρωτεΐνη.
 • πρωτεϊνικά κλάσματα.
 • αλβουμίνη.
 • πήξη του αίματος.

4. Άλλες δοκιμές ιογενούς ηπατίτιδας γίνονται.

5. Διεξάγεται δοκιμή για την παρουσία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.

6. Αξιολογείται το στάδιο της ηπατίτιδας και η ασθένεια. Για το σκοπό αυτό, γίνονται οι ακόλουθες δοκιμές:

 • Λαμβάνονται δείγματα για βιοψία ήπατος. Με τη βοήθεια αυτής της ιστολογικής μελέτης, προσδιορίζεται το επίκεντρο της φλεγμονής και ο θάνατος του ήπατος ιστού, προσδιορίζεται αν υπάρχει ανάπτυξη στους ιστούς. Επί του παρόντος, υπάρχουν δοκιμές που μπορούν να καθορίσουν πόσο επηρεάζεται το ήπαρ, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη φλεγμονώδη διαδικασία κ.λπ.
 • πραγματοποιείται η ινώδης σκλήρυνση του ήπατος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα.
 • πραγματοποιείται υπερηχογράφημα. Κατά την έναρξη μιας νόσου ηπατίτιδας C με υπερηχογράφημα, μπορείτε να δείτε ότι το ήπαρ έχει αυξηθεί σε μέγεθος. Ο υπερηχογράφος θα παρουσιάσει επίσης το νεόπλασμα στην παρουσία του. Εάν κάποιο άτομο είναι ήδη άρρωστο με ηπατίτιδα C, τότε χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να προσδιορίσετε τη δυναμική της νόσου.

7. Το HCV RNA προσδιορίζεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.

8. Οι μελέτες για τον αδενοσίδηρο πραγματοποιούνται. Shchitovidka εξετάζονται με τη βοήθεια υπερήχων, πρέπει προσδιορισμούς για να ταυτοποιηθούν αντισώματα σε θυρεοειδή υπεροξειδάση και θυρεοσφαιρίνης καθορισμένο επίπεδο ορμονών τριιωδοθυρονίνης (Τ3), θυροξίνης (Τ4), θυρεοειδή ορμόνη διέγερσης. Η δοκιμή αυτή συνιστάται να κάνει κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών αναγκών με τη χρήση της ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης, καθώς και τις πιθανές και sofosbuvir.

9. Διεξάγονται μελέτες για αυτοάνοσες ασθένειες.

10. Εάν ένα άτομο έχει ηπατίτιδα C και δεν υπάρχει ανοσία στην ηπατίτιδα Α και Β, είναι επιθυμητό να κάνει εμβόλιο κατά των ασθενειών αυτών. Οι στενοί συγγενείς του ασθενούς θα πρέπει να ελέγχονται για αντι-HCV.

Τι είδους έρευνα από τα παραπάνω θα πραγματοποιήσει, ο γιατρός θα αποφασίσει αφού εξετάσει τον ασθενή.

Ποιος συνιστάται να κάνει εξετάσεις

Είναι προς το συμφέρον του ατόμου να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την ηπατίτιδα C, εάν:

 • πραγματοποιήθηκε μια λειτουργία.
 • ένας άνθρωπος έκανε τον εαυτό του ένα τατουάζ?
 • αν ένα μανικιούρ γίνεται συχνά στο σαλόνι?
 • υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με το αίμα.
 • ένας στενός συγγενής έδειξε ηπατίτιδα.

Οι μισοί άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από ηπατίτιδα C θεραπεύονται.

Μετά από 1,5-2 μήνες από τη στιγμή της μόλυνσης με τον ιό της ηπατίτιδας C, μπορεί να διαπιστωθεί αξιόπιστα με ανάλυση ότι υπάρχει η ασθένεια.


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα