Fibroscan και ελαστογραφία για την ανίχνευση ίνωσης.

Share Tweet Pin it

Η υπερηχητική ελαστογραφία είναι μια πιο οικονομική μέθοδος διαγνωστικής απεικόνισης, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό με μεγάλη ακρίβεια της βιοελαστικότητας των ιστών με μικρότερο κίνδυνο.

Η αρχή της συσκευής βασίζεται σε ιστολογικές μελέτες και μπορεί να περιγραφεί ως εξής. Το όλο θέμα είναι ότι όσο σκληρότερο είναι το ήπαρ, τόσο ισχυρότερη είναι η εξέλιξη της ίνωσης. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός βοηθάει στον προσδιορισμό του σταδίου της ίνωσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η συσκευή εκπέμπει κύμα κλονισμού (η δράση της ξεκινάει από την περιοχή θωρακικού τοιχώματος) και μετρά την ταχύτητα της κίνησης της με δέσμη υπερηχητικών κυμάτων. Το γεγονός είναι ότι το κύμα έχει την ιδιότητα να εξαπλώνεται ταχύτερα σε περισσότερους στερεούς ιστούς. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα: όσο ταχύτερα κινείται το κύμα, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η ίνωση του ήπατος.

Η ίδια η διαδικασία μέτρησης της ελαστικότητας του ήπατος περιλαμβάνει, στην πραγματικότητα, το μέσο αποτέλεσμα πολλών μετρήσεων που γίνονται σε ένα μόνο σημείο κρούσης. Η συσκευή λαμβάνει υπόψη μόνο εκείνα τα κύματα, η ταχύτητα των οποίων είναι σταθερή στο ηπατικό παρέγχυμα. Λόγω αυτού, αποκλείεται η επίδραση των αντικειμένων. Ο όγκος ιστού που μελετάται με αυτή τη μέθοδο είναι 100 φορές υψηλότερος από τον όγκο του δείγματος βιοψίας που λήφθηκε από το ήπαρ. Είναι πολύ σημαντικό, με τη βοήθεια της συσκευής, να αξιολογηθεί αποτελεσματικά η ετερογένεια του ιστού σε διάφορα μέρη του ήπατος, γεγονός που καθιστά δυνατή την εκτίμηση της ανομοιόμορφης κατανομής της ίνωσης.

Θυμηθείτε ότι η σωστή διάγνωση είναι ο κύριος παράγοντας στην επιτυχή θεραπεία. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εγκαίρως, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε την ασθένεια το συντομότερο δυνατό, να αρχίσετε τη θεραπεία και να αποφύγετε την εμφάνιση ανεπανόρθωτων συνεπειών. Φροντίστε την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας σήμερα!

FibroScan - τι είναι αυτό;

FibroScan - μια συσκευή νέας γενιάς σχεδιασμένη ειδικά για μη επεμβατική εξέταση του ήπατος προκειμένου να διαγνωστεί ο βαθμός βλάβης στους ιστούς της και να καθοριστεί το στάδιο της ίνωσης.

Το FibroScan, που επιτρέπει τη διεξαγωγή ελαστογραφίας, βοηθά στην πρόκληση ίνωσης του ήπατος. Η συσκευή αναλύει τις μετατοπίσεις υπερηχητικών κυμάτων που μετακινούνται μέσα στους ιστούς και παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες. Αυτή η μέθοδος είναι σχετικά νέα, αλλά έχει ήδη καταφέρει να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβής και αποτελεσματική. Έχει γίνει μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στην ηπατική βιοψία, η οποία εκτελείται χειρουργικά και μπορεί να αποτελέσει πραγματική απειλή για την υγεία του ασθενούς.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του Fibroscane είναι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του:

Ο προσδιορισμός του βαθμού της ίνωσης του ήπατος με τη βοήθεια αυτής της συσκευής είναι γρήγορος. Αυτή η μη επεμβατική διαδικασία είναι απολύτως ανώδυνη και εκτελείται πολύ απλά.
Το αποτέλεσμα της διάγνωσης που λαμβάνει ο γιατρός αμέσως.
Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται. Ειδικά ο παράγοντας αυτός είναι σημαντικός στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Δεν εκτελείται κανένας κίνδυνος ή αρνητικός αντίκτυπος στο σώμα, ακόμη και εάν εκτελείται επανειλημμένα.
Αυτή η μέθοδος διάγνωσης μπορεί να θεωρηθεί ως πλήρης αντικατάσταση της διάτρησης του ήπατος. Σύμφωνα με την ακρίβειά τους, τα αποτελέσματα της έρευνας Fibroscan συσχετίζονται με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μορφολογικής μελέτης. Επομένως, μπορεί να συνταγογραφηθεί μη επεμβατική μέθοδος σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο βαθμός της ίνωσης του ήπατος χωρίς να γίνει χρήση μορφολογικής εξέτασης.
Το Fibroscan είναι μια εναλλακτική λύση στην βιοψία ήπατος, η οποία είναι μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδος. Η εξέταση με τη βοήθεια της συσκευής μπορεί να γίνει εάν, για κάποιο λόγο (παρουσία ορισμένων περιορισμών ή αντενδείξεων), δεν μπορεί να χορηγηθεί βιοψία.
Κατά τη διάρκεια elastometry αξιολογεί τον όγκο αυτό ηπατικού ιστού, είναι ισοδύναμος με τον όγκο ενός κυλίνδρου με μήκος 4 cm και διάμετρο 1 cm χρησιμοποιώντας Fibroscan μελετηθεί πολύ μεγαλύτερο όγκο του ήπατος -. 100 φορές ο όγκος του δείγματος βιοψίας. Αυτό μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι μια μη επεμβατική μέθοδος είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ακριβής, καθώς δίνει ένα πολύ αποκαλυπτικό αποτέλεσμα.
Το FibroScan έχει τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα ότι με σιγουριά αυτή η μέθοδος μπορεί να ονομαστεί το πιο σύγχρονο από όλα τα υπάρχοντα.

Πότε και πώς αναπτύχθηκε το FibroScan - το ιστορικό της συσκευής

Η έγκαιρη διάγνωση είναι μια ευκαιρία να ανιχνευθεί μια ασθένεια σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, να επιλεγεί μια στρατηγική θεραπείας εγκαίρως και να αποτραπεί η εμφάνιση άλλων, συνυπάρχουσων ή πιο σοβαρών προβλημάτων στο μέλλον.

Από πολλές απόψεις, η επιτυχία της θεραπείας και η ευνοϊκή πρόγνωση εξαρτώνται από τον βαθμό της ηπατικής ίνωσης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου το 10-20% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C αντιμετωπίζουν μια διάγνωση «κίρρωσης» ήδη κατά την πρώτη εξέταση. Περίπου 20-30% αναπτύσσουν κίρρωση περίπου 10-20 χρόνια μετά τη διαπίστωση της διάγνωσης.

Με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί μια νέα διαγνωστική μέθοδο, η οποία θα επιτρέψει την ανίχνευση ηπατικής ίνωσης, η οποία είναι ένας σημαντικός δείκτης της ηπατικής νόσου όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πιο πρόσφατα, υπήρχε μόνο μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό - βιοψία ήπατος (διάτρηση).

Μια βιοψία δεν είναι μια πολύ αξιόπιστη μέθοδος. Επιτρέπει να εξερευνήσουν μόνο ένα μικρό μέρος των ιστών λόγω του ό, τι μπορεί να παραλείψετε βλάβες στο συκώτι και δεν αξιολογεί επαρκώς τη σοβαρότητα της ανάπτυξης κίρρωσης. Ένα άλλο θέμα είναι η μη επεμβατική μέθοδος που διεξάγεται από τη συσκευή FibroScan.

Έτσι, στη διαγνωστική ιατρική, υπάρχει ανάγκη να βρεθεί μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για τη μελέτη αλλαγών στο συκώτι. Χάρη σε αυτό, εμφανίστηκε μια μη επεμβατική μέθοδος, πιο συγκεκριμένα μια εξειδικευμένη συσκευή που βοηθά στη διεξαγωγή της ελαστομετρίας. Επιτρέπει την αποκάλυψη διαφορετικού βαθμού ίνωσης του ήπατος χρησιμοποιώντας υπερηχητικά κύματα.

Fibroscan ήπαρ αυτό

Η ινσουλίνη του ήπατος είναι μια καινοτόμος, γρήγορη, μη χειρουργική μέθοδος έρευνας οργάνων που καθορίζει τα στάδια της ηπατικής νόσου για μια γνωστή αιτία. Το εύρος του ινοσκακίου είναι εκτεταμένο: ηπατίτιδα διαφορετικών ομάδων, ασθένεια του Wilson, κίρρωση και διάφορες παθολογικές αλλαγές στο ζωτικό όργανο.

Προκειμένου να διεξαχθεί μια μελέτη του "ηπατικού ινώδους", σε αντίθεση με τον ινώτερο, δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί για αυτή τη διαδικασία εκ των προτέρων. Αλλά όπως και κάθε άλλη μέθοδος έρευνας στην ανθρώπινη υγεία, υπάρχουν αντενδείξεις: παχυσαρκία, παρουσία υγρού στην κοιλιακή χώρα (ασκίτης), εγκυμοσύνη.

Αυτή η μέθοδος προσδιορισμού του σταδίου της νόσου είναι καλή επειδή:

 • ασφαλές.
 • δεν χρειάζεται καμία προκαταρκτική προετοιμασία του ασθενούς και νοσηλεία ·
 • όχι πολύ - παίρνει μόνο 10 λεπτά.
 • καθορίζει τη δυναμική της παθολογίας οργάνων.
 • υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα της θεραπείας που επιλέχθηκε.
 • από την πληροφορία είναι ισοδύναμη με βιοψία.
 • διάγνωση κίρρωσης του ήπατος, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο.

Η συσκευή ινώδους αναλύει τα περιγράμματα του ήπατος, τη λειτουργικότητα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, την πυκνότητα των ιστών. Η συσκευή λειτουργεί με διαστήματα των μεσοπλεύρων, εστιάζοντας σε 5-6 εκατοστά. Έχει έναν υπερηχητικό αισθητήρα με ταλαντώσεις των κυμάτων χαμηλής συχνότητας, τα οποία στον ηπατικό ιστό σχηματίζουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Στις τελικές τιμές αυτής της ανάλυσης, οι παράμετροι των υγιών κυττάρων και των ελαστικών ηπατοκυττάρων καθορίζονται σε σχέση με τα μη υγιή κύτταρα. Το αποτέλεσμα της μελέτης εκτιμάται σε kilopascals και καθορίζει τα στάδια των παθολογικών αλλαγών (0-4):

F0 - χωρίς ίνωση.

F1-F3 - σχετικός βαθμός ίνωσης.

Τι είναι η ίνωση και τα συμπτώματά της;

Χαρακτηριστικά της μελέτης της ίνωσης στο ήπαρ σε ινώδες:

 1. αυτόματη δράση της συσκευής.
 2. πολλαπλή εκτέλεση.
 3. απουσία παρενεργειών και επιπλοκών.
 4. κρατείται σε ύπτια θέση στην πλάτη με το δεξί χέρι να ρίχνεται πίσω.
 5. τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αξιόπιστα.

Το Fibroscan, του οποίου η τιμή δεν είναι υπερβολικά δαπανηρή, ενδείκνυται για άτομα με την παρουσία τέτοιων ασθενειών όπως:

 • ηπατίτιδα c;
 • λοίμωξη ή ιός.
 • κίρρωση;
 • αυτοάνοση ηπατίτιδα.
 • άγνωστης φλεγμονής στο ήπαρ.
 • διείσδυση;
 • ίκτερο;
 • δηλητηρίαση του σώματος.
 • χολαγγειίτιδα της χοληφόρου οδού.
 • χολόσταση;
 • κυτταρόλυση.
 • λιπαρή ηπατόζωση.

Εάν συγκρίνουμε την ινοσκόπηση με την ελαστογραφία και την βιοψία, ο τελευταίος θα είναι λιγότερο ενημερωτικός και επώδυνος για τον ασθενή από τους άλλους δύο τύπους έρευνας:

 • βιοψία - μια μικρή περιοχή του σώματος έχει ληφθεί του κατεστραμμένου ιστού και αναλύθηκαν, αλλά ο ασθενής ένα αίσθημα δυσφορίας, αιμορραγία τον τόπο όπου λήφθηκε το δείγμα, τον πόνο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο?
 • ινωδοκάνη + ελαστομετρία - δείχνουν μια εκτεταμένη εικόνα της παθολογικής διαδικασίας του ήπατος. Προς το παρόν, οι γιατροί πιστεύουν ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή τους επιτρέπει να εγκαταλείψουν εντελώς την «βιοψία» διαδικασία.

Όμως, παρά αυτή την ιατρική γνωμάτευση, μια βιοψία είναι καλό σε περιπτώσεις όπου όλα η έρευνα δεν δίνει μια σαφή εικόνα, αν ο ασθενής έντονη συμπτώματα. Η βιοψία βοηθάει να γνωρίζουμε την αιτία της ήττας ενός ζωτικού οργάνου, αλλά αυτή η διαδικασία έχει αντενδείξεις και επιπλοκές (ζάλη, ναυτία, εμετό, αλλεργική για τα συστατικά των φαρμάκων πόνου).

Αποκωδικοποίηση ινός

Η αποκρυπτογράφηση της ινώδους απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες για την ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αλλά ο ασθενής, για να κατανοήσει κατά κάποιον τρόπο τους δείκτες, αρκεί να γνωρίζει τα περιοριστικά κριτήρια (πίνακας δεικτών ινών):

 1. 14.1 Kpa = F4 - κίρρωση ζωτικής σημασίας οργάνου.

Ο πρώτος δείκτης είναι σημαντικά υπερεκτιμημένος, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω ασθενειών όπως η χολόσταση ή η στεάτωση υπερεκτιμούνται η πυκνότητα των ιστών των οργάνων απουσία ίνωσης. επομένως το αποτέλεσμα του κύριου δείκτη κυμαίνεται στα 6,1 KPa.

Πολλοί άνθρωποι στους οποίους ο γιατρός έχει ορίσει αυτή τη διαδικασία, τίθενται το ερώτημα "Πόσο συχνά η ιβοσκάνη είναι λανθασμένη". Μπορείτε να απαντήσετε χωρίς αμφιβολία σε αυτή την ερώτηση - σπάνια. Το Fibroscan αναγνωρίζεται από τους γιατρούς του κόσμου ως ο πιο ακριβής (ενημερωτικός) και ταυτόχρονα αβλαβής τρόπος μελέτης του σταδίου της νόσου. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να είναι αξιόπιστα και απαραίτητα.

Η τιμή του fibroscanning

Fibroskanom ίδιο επίπεδο με το ήπαρ, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 3 000 έως 10 000 ρούβλια, ανάλογα με τις θέσεις της μελέτης (αστική ή ιδιωτική κλινική, η πόλη), και πραγματοποίησε μια κολονοσκόπηση (ωοσκόπησης σώμα μέσω του παχέος εντέρου). Το κόστος αυτής της διαδικασίας είναι 4.000 - 7.000 ρούβλια, αλλά πιο συχνά αυτό το είδος έρευνας διεξάγεται στο εξωτερικό.

Για να αγοράσετε τη συσκευή "fibroscan" απλά έτσι είναι αδύνατο, καθώς πιο συχνά αγοράζουν τέτοιου είδους εξοπλισμό νοσοκομείων και πολυκλινικών και όχι στο μέγεθος μιας μονάδας. Επομένως, αν αγοράσετε μια μονάδα σε ένα μόνο αντίγραφο - θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Επίσης, για να αγοράσετε ένα τέτοιο εξοπλισμό είναι μικρό, το κύριο πράγμα είναι να τον περιορίσετε και, αν είναι απαραίτητο, να το επισκευάσετε. Και αυτό απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες.

Το Fibroscan, παρά τη μικρή ζωή του - 10 χρόνια, έχει τεράστιο αριθμό θετικών αναθεωρήσεων, τόσο από γιατρούς όσο και από ασθενείς. Πολλοί που πραγματοποίησαν αυτή τη διαδικασία ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, διότι χάρη στα αποτελέσματα των εξετάσεων ο γιατρός ήταν σε θέση να προσδιορίσει το στάδιο της ασθένειας και εγκαίρως να συνταγογραφήσει τη θεραπεία της ίνωσης.

Επομένως, μην φοβάστε να υποβληθείτε σε πλήρη εξέταση του σώματός σας, ποτέ δεν είναι αργά για να αντιμετωπιστεί. Θυμηθείτε, η ζωή σας είναι στα χέρια σας!

Πόσα ζουν με ηπατική ίνωση

Γιατί εμφανίζεται η ίνωση του ήπατος;

Τι μπορείτε να φάτε με ίνωση του ήπατος

Τι είναι επικίνδυνη κίρρωση

Τι μπορείτε να φάτε με κίρρωση

Πώς να θεραπεύσει την κίρρωση του ήπατος

Παραδοσιακό φάρμακο για την κίρρωση του ήπατος

Αιτίες κίρρωσης του ήπατος

Συμπτώματα της κίρρωσης του ήπατος

Το αυτί ενάντια στην κίρρωση

Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας c

Θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας με

Δοκιμή αίματος PCR για ηπατίτιδα με

Παραδοσιακή ιατρική για την ηπατίτιδα με

Μέθοδοι μόλυνσης από ηπατίτιδα c

Εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της ηπατίτιδας

Διατροφή για ηπατίτιδα με

Προσδόκιμο ζωής ενός ασθενούς με ηπατίτιδα c

Hcv εξέταση αίματος για ηπατίτιδα ts

Το ήπαρ εκτελεί μεγάλο αριθμό λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της πέψης και της αποθήκευσης των θρεπτικών ουσιών, και επίσης συμμετέχει ενεργά στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Η καταστροφή του ήπατος μπορεί να προκαλέσει ιογενείς λοιμώξεις, κατάχρηση αλκοόλ και ορισμένες ασθένειες. Οι συνέπειες αυτής της βλάβης μπορεί να είναι πολύ σοβαρές, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης. Με την έγκαιρη ανίχνευσή του, είναι δυνατή η αποτελεσματική θεραπεία. Νωρίτερα, για ακριβή διάγνωση, έπρεπε συχνά να υποβληθεί σε βιοψία ήπατος - ένα φράχτη των ιστών της με μια ειδική βελόνα. Επί του παρόντος, είναι δυνατόν να διεξαχθεί η ελαστομετρία του ήπατος, με την οποία προσδιορίζεται η ακαμψία των ιστών της. Όσο υψηλότερη είναι η ακαμψία των ιστών, τόσο περισσότερο βλάπτεται το ήπαρ.

Τι είναι η ελαστομετρία και οι ινοσανίδες του ήπατος;

Η ελαστομετρία του ήπατος είναι μια μη επεμβατική μέθοδος υπερηχογραφικής εξέτασης του ήπατος, μέσω της οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση της ακαμψίας των ιστών της. Με τον βαθμό αυτής της ακαμψίας, μπορεί κανείς να προσδιορίσει τη σοβαρότητα της ίνωσης του ήπατος.

Δεδομένου ότι η συσκευή ηπατικής ελαστογραφίας ονομάζεται FibroScan, η δοκιμή αυτή ονομάζεται συχνά ινοσκόπηση.

Η ίνωση του ήπατος αναφέρεται στις αποθέσεις του συνδετικού ιστού του σώματος, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολλές ασθένειες, όπως η ιογενής ηπατίτιδα, η κατάχρηση οινοπνεύματος. Το FibroScan μετρά πόσο γρήγορα τα ηχητικά κύματα περνούν μέσα από το ήπαρ. Όσο βαρύτερη είναι η βλάβη στο ήπαρ και όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της ίνωσης, τόσο πιο γρήγορα αυτά τα κύματα περνούν μέσα από αυτό. Τα αποτελέσματα της ελαστογραφίας εκφράζονται σε kilopascals, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός - τόσο μεγαλύτερη είναι η ακαμψία του ιστού του ήπατος. Με σοβαρή ίνωση, διαπιστώνεται διάγνωση κίρρωσης.

Ο δείκτης σπινθηρισμού κυμαίνεται από 2,5 kPa έως 75 kPa. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι χωρίς ηπατική νόσο έχουν αυτό το ποσοστό κάτω από 7.0 kPa. Εκτιμάται ότι το 85% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C και το αποτέλεσμα της ελαστομετρίας άνω των 7 kPa έχουν σοβαρή ηπατική ίνωση. Όταν εκτιμάται η ελαστογραφία πάνω από 14 kPa, παρατηρείται κίρρωση σε 90-95% αυτών των ασθενών.

Παρόλα αυτά, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ινσουλίνης μπορεί να εξαρτάται από την αιτία της ηπατικής νόσου. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα άλλων κλινικών και βιοχημικών παραμέτρων. Μια τέτοια ερμηνεία μπορεί να γίνει μόνο από γιατρό με επαρκή εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ήπατος.

Σε ποιους εκτελείται η ελαστομετρία του ήπατος;

Το FibroScan του ήπατος είναι μια δοκιμή που έχει διαγνωστική και προγνωστική αξία για όλους τους ασθενείς με νοσήματα οργάνων, συνοδευόμενη από την ανάπτυξη υπερβολικού συνδετικού ιστού σε αυτό.

Κατά κανόνα, οι γιατροί προδιαγράφουν την ελαστογραφία:

 1. Χρόνια ιική ηπατίτιδα Β και Γ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηπατίτιδα Β →
 2. Αλκοολική ηπατική νόσο.
 3. Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.
 4. Αυτοάνοση ηπατίτιδα.
 5. Ορισμένες γενετικές ασθένειες (π.χ. αιμοχρωμάτωση ή ασθένεια του Wilson).
 6. Κίρρωση του ήπατος.

Σάρωση με ίνες ήπατος κρατείται για:

 • Αξιολόγηση του βαθμού ηπατικής βλάβης.
 • Παρακολουθήστε την πρόοδο ή την παλινδρόμηση της ίνωσης χρησιμοποιώντας διάφορες διαδοχικές εξετάσεις.
 • Ορισμοί της πρόγνωσης και της περαιτέρω τακτικής της θεραπείας ασθενών.

Αντενδείξεις για ινώδεις ιστούς του ήπατος

Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για την ελαστομετρία του ήπατος, καθώς αυτή η εξέταση είναι απολύτως ακίνδυνη. Παρόλα αυτά, δεν συνιστάται η εκτέλεση ινώδους σακχαρώδη διαβήτη σε εγκύους και ασθενείς με βηματοδότη.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ελαστογραφίας

Για την πρόληψη ασθενειών και ηπατικής θεραπείας, οι αναγνώστες μας συμβουλεύουν

Μέσα για το συκώτι "Leviron Duo"

. Αποτελείται από φυσικές ουσίες - διυδροβαλανιδίνης, οι οποίες έχουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση στον καθαρισμό των ασθενειών του ήπατος και στη θεραπεία της ηπατίτιδας, καθώς και τον καθαρισμό του συνόλου του οργανισμού.

Το κύριο πλεονέκτημα του FibroScan είναι η πιθανότητα μη επεμβατικής εκτίμησης του βαθμού της ίνωσης του ήπατος. Πριν από την εφεύρεση αυτής της μεθόδου η μόνη μέθοδος για τον προσδιορισμό της παρουσίας και η σοβαρότητα της ίνωσης ήταν βιοψία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο χρυσός κανόνας για ασθενείς με χρόνιες ηπατικές νόσους.

Ωστόσο, η βιοψία έχει πολλά μειονεκτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν την εισβολή της διαδικασίας, την ανάγκη νοσηλείας, το υψηλό κόστος και την πιθανότητα επιπλοκών.

Πιθανές επιπλοκές της βιοψίας του ήπατος ανήκουν:

 • Σοβαρός πόνος (σε 30% των περιπτώσεων).
 • αιμορραγικές επιπλοκές (σε 0,3% των περιπτώσεων).
 • θάνατος (σε 1 περίπτωση για 3000 εξετάσεις).

Επιπλέον, τα δείγματα ιστών που λαμβάνονται με βιοψία είναι μόνο μικρά σωματίδια του ήπατος, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένη διάγνωση εάν οι αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτά δεν είναι χαρακτηριστικές του υπόλοιπου αυτού οργάνου. Έτσι, η βιοψία του ήπατος μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα που οδηγούν σε υποεκτίμηση ή επαναξιολόγηση της ίνωσης. Αυτά τα σφάλματα εμφανίζονται στο 25-30% όλων των βιοψιών του ήπατος.

Ένα άλλο μειονέκτημα της βιοψίας είναι εξάρτησή της από τον ανθρώπινο παράγοντα - διαφορετικές παθολόγοι μπορεί να ερμηνεύσει το ίδιο δείγμα με διαφορετικούς τρόπους, που μπορεί να προκαλέσει ανακρίβειες στον καθορισμό του σταδίου της νόσου.

Δεδομένων αυτών των ελλείψεων της βιοψίας ήπατος και της επιθυμίας των ασθενών να αποφεύγουν επεμβατικές διαδικασίες, οι γιατροί πρόσφατα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το FibroScan, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • μη επεμβατικότητα;
 • ατονία;
 • δεν υπάρχει ανάγκη για καταστολή.
 • εξωτερική περίθαλψη ·
 • ταχύτητα (η εξέταση διαρκεί 5-7 λεπτά, τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα).
 • μικρότερο κόστος, σε σύγκριση με τη βιοψία.
 • απουσία επιπλοκών.
 • με τη βοήθεια της ελαστογραφίας είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η κατάσταση του ιστού του ήπατος, ο οποίος κατά όγκο είναι 100 φορές υψηλότερος από τον όγκο των ιστών που λαμβάνονται με βιοψία.
 • τα αποτελέσματα του FibroScan δεν εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Τα μειονεκτήματα της ηπατικής ελαστομετρίας σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν μπορεί να μετρήσει άμεσα τον βαθμό της ίνωσης, επομένως μερικοί ασθενείς μπορεί να επανεξετάσουν τη σοβαρότητά τους.

Πιθανοί λόγοι για την επαναξιολόγηση της ίνωσης στο ινώδες του ήπατος:

 • φλεγμονή του ήπατος (π.χ. ενεργή ηπατίτιδα) ·
 • Χοληστασία (απόφραξη των χολικών αγωγών).
 • Ογκομετρικά νεοπλάσματα στο ήπαρ (για παράδειγμα, όγκος).
 • στασιμότητα αίματος στο ήπαρ (π.χ. με καρδιακή ανεπάρκεια).

Επιπλέον, ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν ακριβή αποτελέσματα.

Πιθανές αιτίες για ανακριβή και αναξιόπιστα αποτελέσματα της ηπατικής ελαστομετρίας περιλαμβάνουν:

 • παρουσία ασκίτη στον ασθενή.
 • την παθολογική παχυσαρκία και την παρουσία μεγάλης ποσότητας λιπώδους ιστού στο θωρακικό τοίχωμα.
 • γήρας ·
 • συμπτώματα μεταβολικού συνδρόμου (διαβήτης τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, αυξημένη περιφέρεια μέσης).

Αυτοί οι περιορισμοί οφείλονται στο γεγονός ότι η υπερηχογραφική εξέταση απαιτεί καλή οπτικοποίηση, η οποία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε τέτοιους ασθενείς.

Πώς εκτελείται η ελαστογραφία;

Πριν από το ελάττωμα ενός ήπατος είναι αδύνατο να φάτε και να πιείτε οτιδήποτε 2-3 ώρες πριν από την επιθεώρηση. Ωστόσο, όλα τα φάρμακα που συνταγογραφούνται από το γιατρό πρέπει να λαμβάνονται με μικρή ποσότητα νερού. Πριν από την εξέταση είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε όλα τα στολίδια που βρίσκονται κοντά στο συκώτι (για παράδειγμα, διάτρηση στο στομάχι).

Ο ασθενής πρέπει να ξαπλώνει με την πλάτη του στον καναπέ και να σηκώνει το δεξί του χέρι πάνω από το κεφάλι του. Στο δεξιό υποχωρούν, ο γιατρός εφαρμόζει ένα ειδικό υδατοδιαλυτό πήκτωμα και στη συνέχεια τοποθετεί έναν αισθητήρα που στέλνει ηχητικά κύματα στο σώμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται μια εύκολη δόνηση του αισθητήρα. Ο σαρωτής, που βρίσκεται στον ίδιο αισθητήρα, αντιλαμβάνεται τα ανακλώμενα ηχητικά κύματα από το ήπαρ και καθορίζει την ταχύτητά τους.

Τα ληφθέντα αποτελέσματα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη συσκευή και δίνονται στον γιατρό. Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Μετά την εξέταση, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η ελαστογραφία είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική εναλλακτική λύση στην βιοψία του ήπατος. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το βαθμό ίνωσης σε ασθενείς με ηπατική νόσο χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα του δέρματος και ο κίνδυνος επιπλοκών που σχετίζονται με τη βιοψία. Κατά τη διεξαγωγή της ινσουλίνης δεν υπάρχουν ενέσεις, τομές και αναισθησία, είναι εντελώς ανώδυνη.

Συντάκτης: Taras Nevelichuk, γιατρός,
ειδικά για Moizhivot.ru

Γενικές πληροφορίες

Η έμμεση ελαστογραφία του ήπατος πραγματοποιείται όταν είναι απαραίτητο να καθοριστεί πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η ίνωση του οργάνου, δηλαδή την αντικατάσταση των λειτουργικών ιστών του ήπατος με έναν κοινό συνδετικό ιστό. Η χρήση της ανίχνευσης υπερήχων δεν θα δώσει ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία, δεδομένου ότι τα πρώτα στάδια των δεικτών κίρρωση ή ηπατίτιδα ροή μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά αυτό δεν βοηθά να εντοπίσει την ασθένεια και να κάνει μια ακριβή συμπεράσματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός στέλνει τον ασθενή σε βιοψία ήπατος, η οποία έχει τεράστιο αριθμό αντενδείξεων, είναι επικίνδυνη και επώδυνη. Μετά τη λήψη τέτοιων δειγμάτων, ένα άτομο θα χρειαστεί αποκατάσταση εντός 2,5-3 εβδομάδων.

Elastografichesky μέθοδος διάγνωσης ιατρού παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του σώματος, βοηθά στον καθορισμό την ελαστικότητά του, έτσι σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση και να διαγνώσουν σωστά, δεν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και ο ασθενής δεν τον εαυτό σας εκθέτουν σε κινδύνους. Η έμμεση ελαστογραφία δεν χρειάζεται πολύ χρόνο, παράγεται με τη χρήση ειδικής συσκευής και η ακρίβεια είναι 90-99%.

Η ελαστογραφία και η ελαστομετρία του ήπατος

Η ελαστομετρία του ήπατος βοηθά να προσδιοριστεί αν ο ασθενής αναπτύσσει ίνωση, αν η δομή των λειτουργικών ηπατικών ιστών και η ελαστικότητά του διαταράσσονται. Αυτό μπορεί να γίνει με την αλλαγή των παλμών δόνησης που εμφανίζονται στην οθόνη. Δεδομένα αυτού του είδους της μελέτης είναι ισοδύναμα με τη βιοψία, ωστόσο αυτή η μέθοδος σάρωσης είναι ασφαλής και ανώδυνη, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών. Υπάρχουν οι εξής ποικιλίες ελαστογραφίας.

Δυναμική

Αυτός ο τύπος ελαστομετρίας καθιστά δυνατή την εκτίμηση του βαθμού ηπατικής βλάβης με φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν την εργασία και τη δομή του οργάνου. Στη θεραπεία του καρκίνου, σχεδόν όλα τα φάρμακα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ήπαρ και λόγω αυτής της αυξημένης φορτίο πάνω του, χάνει την ελαστικότητά του και να αναπτύξει την παθολογία. Λόγω του γεγονότος ότι η δυναμική elastometry είναι ασφαλές, είναι δυνατό να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντάς σας να παρακολουθεί τακτικά τις δυναμικές αλλαγές στο ήπαρ, εάν το μέγεθος των κανονικών παραμέτρων, ή υπάρχει κάποια απόκλιση. Ωστόσο, εάν ένα άτομο είναι υπέρβαρο, αυτή η μέθοδος της ελαστομετρίας δεν θα λειτουργήσει, επειδή λόγω του λιπαρού στρώματος, η συσκευή θα παραμορφώσει τα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει να υποβληθείτε σε άλλο τύπο διάγνωσης, που είναι μια εναλλακτική λύση στην ελαστομετρία.

Συμπίεση

Αυτός ο τύπος μελέτης ελαστογραφίας θα βοηθήσει να καθοριστεί πόσο ελαστικός είναι ο ιστός του ήπατος με τη σύγκριση των δεδομένων σάρωσης πριν και μετά την πίεση. Η μελέτη καθιστά δυνατό να εκτιμηθεί εάν υπάρχει νέα ανάπτυξη ή ενοποίηση συγκεκριμένου μέρους του οργάνου. Παρά το γεγονός ότι η διάγνωση της συμπίεσης δίνει καλά αποτελέσματα, υπάρχουν ωστόσο ελλείψεις στην εφαρμογή της:

 1. δεν είναι πάντα δυνατό να ληφθούν ποιοτικοί δείκτες λόγω του γεγονότος ότι η παραμόρφωση είναι ασταθής.
 2. λόγω της πίεσης στην περιοχή, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει μια οδυνηρή αίσθηση και δυσφορία?
 3. αυτή η μέθοδος έρευνας δεν μπορεί πάντα να καθορίσει την παρουσία ενός καλοήθους νεοπλάσματος, ειδικά αν η πυκνότητά του δεν διαφέρει από τους υγιείς ιστούς.
 4. κατά τη διεξαγωγή της διάγνωσης συμπίεσης είναι απαραίτητο να έχουμε εμπειρία, καθώς είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε ποιο τομέα με τι δύναμη να ασκεί πίεση, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει ελάχιστη δυσφορία.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Για την πρόληψη ασθενειών και ηπατικής θεραπείας, οι αναγνώστες μας συμβουλεύουν

Μέσα για το συκώτι "Leviron Duo"

. Αποτελείται από φυσικές ουσίες - διυδροβαλανιδίνης, οι οποίες έχουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση στον καθαρισμό των ασθενειών του ήπατος και στη θεραπεία της ηπατίτιδας, καθώς και τον καθαρισμό του συνόλου του οργανισμού.

Γνώμη των γιατρών... "Η ινωδοελασματομετρία του ήπατος δεν πραγματοποιείται σε γυναίκες" στη θέση ", με παχυσαρκία, ασθένειες των αιμοφόρων αγγείων.

Fibroelastometriya ανατεθεί σε ανθρώπους με διάφορες μορφές ηπατίτιδας, κίρρωσης, ήπατος FH, σε ένα τοξικό σώμα αλλοίωση με εμφανή συμπτώματα της δηλητηρίασης, με μια αύξηση στα επίπεδα χολερυθρίνης. Δεν συνιστάται για τις έγκυες γυναίκες fibroskanirovanie του ήπατος, με την παρουσία του υπερβάλλοντος βάρους, σε περίπτωση προβλημάτων με την καρδιά και το καρδιαγγειακό σύστημα, αν τα ασκίτη ασθενή.

Υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις όπου οι ινωδοκοκκάλες του ήπατος δεν είναι σε θέση να δώσουν ένα συγκεκριμένο και ακριβές αποτέλεσμα. Με αυτή την κατάσταση, ο γιατρός συνταγογραφεί μια πιο ενημερωτική μέθοδο διάγνωσης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Fibroscan έχει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων είναι ότι δεν απαιτείται να πραγματοποιήσει τη χειρουργική επέμβαση για την εκτίμηση της δομής του ηπατικού ιστού, όπως με βιοψία πιθανή εμφάνιση επιπλοκών, ο ασθενής απαιτεί επίσης μια ορισμένη περίοδο αποκατάστασης ότι για αυτόν τον τύπο της μελέτης αποκλείεται. Αυτός ο τύπος διάγνωσης διαρκεί σύντομα, όχι περισσότερο από 10 λεπτά. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι Fibroscan χρησιμοποιώντας αυτό δεν είναι πάντα δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο βαθμός της βλάβης του ήπατος ίνωση, και αυτό είναι ένα εμπόδιο για την διαμόρφωση μιας οριστική διάγνωση.

Προετοιμασία και τεχνική διεξαγωγής

Προετοιμασία για τη σάρωση του ήπατος είναι ότι πριν από τη δοκιμή σε μια συσκευή fibroscan για 3-4 ώρες απαγορεύεται να τρώτε κάθε είδος τροφής. Ωστόσο, η λήψη φαρμάκων δεν απαγορεύεται, πρέπει να πιουν αυστηρά σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει υποδείξει ο γιατρός. Πριν ξεκινήσετε την εξέταση, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα μεταλλικά κοσμήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη διάγνωση.

Στη συνέχεια, ο ασθενής βρίσκεται στην πλάτη του, με το δεξί χέρι να τοποθετηθεί πάνω από το κεφάλι του. Στη συνέχεια, ο γιατρός ξεκινάει τη σάρωση του ήπατος με τη βοήθεια της συσκευής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ασθενής θα αισθανθεί ορισμένους κραδασμούς που παράγονται από μια συσκευή που ονομάζεται ινώδες. Ο αισθητήρας υπολογίζει την ένταση των ανακλώμενων ηχητικών κυμάτων και καθορίζει τις παραμέτρους σάρωσης.

Αποκρυπτογράφηση των δεδομένων

Η αποκωδικοποίηση και ο κανόνας των δεικτών είναι οι εξής. Αν το F0 είναι μικρότερο από 6.2, τότε η ελαστικότητα του σώματος είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει ίνωση. όταν το F1 βρίσκεται στην περιοχή 6.2-8.3, τότε το άτομο αναπτύσσει το αρχικό στάδιο της νόσου. Το F2 βρίσκεται στην περιοχή 8.3-10.8, η ασθένεια εκδηλώνεται μέτρια. εάν το F2 είναι μέσα στα 10,8-14, τότε το άτομο υφίσταται σημαντικές αλλαγές στο ήπαρ, οι οποίες απειλούν να περάσουν σε κίρρωση, όπου η τιμή F4 είναι μεγαλύτερη από 14.

Η ινσουλίνη, σε αντίθεση με τη βιοψία του ήπατος, δεν απαιτεί μικροχειρουργική και δεν προκαλεί πόνο στο άτομο.

Πλεονεκτήματα της ινωδοσκόπησης πριν από τη βιοψία

Η ινοσκόπηση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος έρευνας, με την οποία μπορείτε να λάβετε αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς χειρουργική επέμβαση και προκαλώντας οδυνηρά συναισθήματα στον ασθενή. Με μια βιοψία, ο ασθενής διατρέχει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, αφού δεν είναι γνωστό πώς το σώμα θα αντιδράσει στη λήψη μιας παρακέντησης από το όργανο. Κατά τη διάρκεια της βιοψίας, ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για κάποιο χρονικό διάστημα υπό παρατήρηση, και οι ινωδοκοκκιοί του ήπατος μπορούν να επιστρέψουν αμέσως στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εναλλακτική μέθοδος: ινώδης δοκιμή

Το Fibrotest επιτρέπει την αξιολόγηση της κατάστασης του ήπατος με τη διενέργεια εξετάσεων αίματος για τη βιοχημεία, όπου οι δείκτες θα δείξουν εάν το άτομο αναπτύσσει ίνωση. Το Fibrotest θα πρέπει να διεξάγεται σε άτομα που έχουν αναπτύξει χρόνια ιική ηπατίτιδα και οι εξετάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται τακτικά, σύμφωνα με το γιατρό. Το Fibrotest είναι επίσης κατάλληλο για άτομα που έχουν υπερβολικό βάρος. Σε αυτή την περίπτωση, η δοκιμή ινών δεν έχει τέτοιους περιορισμούς όπως η ινοσκόπηση. Το Firbrotest συνταγογραφείται για άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, πάσχουν από διαβήτη, έχουν υψηλή χοληστερόλη. Για να κάνετε το ινώτερο και να πάρει αξιόπιστα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία, ένα άτομο απλά δεν έχει αρκετό για να φάει 3-4 ώρες πριν από τη λήψη των εξετάσεων.

Όπως μπορείτε να δείτε, το fibroscan έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη βιοψία. Εάν ένα άτομο έχει ηπατική νόσο και υπάρχει υποψία ίνωσης, τότε αυτός ο τύπος διάγνωσης είναι κατάλληλος μόνο για να διαπιστωθεί η ακριβής διάγνωση και να συνταγογραφηθεί κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, ο ασθενής δεν μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η ασθένεια. Αυτό καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος αξιολογεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη και λαμβάνει την απαραίτητη απόφαση.

Εξέταση του ήπατος. Τι πρέπει να ψάξω;

Η διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συσκευή "Fibroscan". Το έργο της μεθόδου είναι να μελετήσει το παρέγχυμα του οργάνου με εκτίμηση της ελαστικότητάς του. Με το πρότυπο υπερήχων, εξετάζεται μόνο η πυκνότητα των ιστών, ενώ η ελαστομετρία μετρά την ποσότητα παραμόρφωσης ιστού που προκαλείται από τις ταλαντώσεις που εκπέμπονται από τον αισθητήρα.

Έμμεση ελαστογραφία εκτελείται για τη διάγνωση βαθμού ίνωση του ήπατος - αντικαθιστά τη φυσιολογική σκέλη του συνδετικού ιστού, ινώδους ιστού.

Η αρχή της συσκευής "Fibroscan" - όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα του ήπατος, τόσο πιο γρήγορα εξαπλώνονται και αντανακλούν τα κύματα που εκπέμπονται από τον αισθητήρα.

Πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής:

 • μη επεμβατική - κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπάρχει παραβίαση της ακεραιότητας του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων.
 • ατονία;
 • έλλειψη ειδικής κατάρτισης ·
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα - το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από τον ανθρώπινο παράγοντα και τα προσόντα του ακτινολόγο.
 • καθολικότητα - η τεχνική χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ίνωσης σε οποιαδήποτε ηπατική νόσο. Η εξαίρεση είναι ασκίτης.
 • ταχύτητα - ο χρόνος της εξέτασης είναι από 5 έως 10 λεπτά.
 • κόστος - η ελαστομετρία του ήπατος είναι φθηνότερη από την βιοψία.
 • δυνατότητα παρακολούθησης παθολογικών διεργασιών στη δυναμική.
 • αξιολόγηση της ετερογένειας της εξάπλωσης των παθολογικών αλλαγών στους ιστούς του οργάνου.
 • ενημερωτικό.

Ενδείξεις για τη μελέτη:

 • ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας;
 • κίρρωση και ηπατική ηπατική λιπαρότητα.
 • τοξική αλλοίωση με συμπτώματα κυτταρόλυσης ή χολόστασης.
 • χολαγγειίτιδα.
 • αύξηση των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μειονεκτήματα της μεθοδολογίας

Κάθε ιατρική διαδικασία έχει θετικές και αρνητικές πτυχές.

Η συστηματική εξέταση του ήπατος έχει τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

 • οι νεκρωτικές αλλαγές στους ιστούς δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
 • ασθενής ευαισθησία στα αρχικά στάδια της ίνωσης.
 • παραμόρφωση του αποτελέσματος σε ασθενείς με υπερβολικό βάρος, οξεία φλεγμονώδη διαδικασία στο ήπαρ.

Αντενδείξεις για την ελαστομετρία:

 • την εγκυμοσύνη;
 • ηλικία έως 18 ετών.
 • ο ασθενής διαθέτει βηματοδότη.
 • ασκίτες.
 • παχυσαρκία.

Σε περίπλοκες περιπτώσεις, η ηπατική ελαστομετρία δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιοψία. Η απόφαση για τη μέθοδο διάγνωσης στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον θεράποντα ιατρό.

Προετοιμασία για έρευνα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Για τη διεξαγωγή ελαστομετρίας του ήπατος, δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Η μόνη σύσταση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία κατά προτίμηση με άδειο στομάχι.

Η μελέτη διεξάγεται σε ύπτια θέση. Ο πόνος και άλλες δυσάρεστες αισθήσεις απουσιάζουν. Γενικά, η διαδικασία διεξαγωγής αυτής της έρευνας είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με την υπερήχηση. Πριν από τη διαδικασία, δεν διενεργείται πρόσθετη εξέταση.

Το αποτέλεσμα θα είναι έτοιμο αμέσως μετά την ελαστομετρία. Ο δείκτης πυκνότητας είναι μια φυσική παράμετρος. Μονάδα μέτρησης - χιλιόγραμμα Pascal.

Η ερμηνεία της ελαστομετρίας έχει ως αποτέλεσμα τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αντιστοιχία των δεικτών ίνωσης στην κλίμακα METAVIR και τα αποτελέσματα της ελαστομετρίας.

Ο κανόνας, σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση των δεικτών, θα πρέπει να είναι μικρότερος από 6,2 kPa. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών δονήσεων, τόσο πιο έντονος είναι ο βαθμός ίνωσης.

Το ήπαρ είναι φίλτρο του σώματός μας. Τα χαμηλής ποιότητας τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά, οι κακές συνήθειες και η κατάχρηση φαρμάκων επηρεάζουν την υγεία αυτού του σώματος. Οι ασθένειες αυτού του οργάνου είναι μάλλον δύσκολο να ανιχνευθούν, στα αρχικά στάδια της συμπτωματολογίας δεν εκφράζεται, οπότε συχνότερα η ασθένεια βρίσκεται σε μια προοδευτική και απειλητική κατάσταση υγείας.

Οποιαδήποτε ασθένεια είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί από τη θεραπεία. Ως εκ τούτου, οι γιατροί συνιστούν να υποβληθούν στη διαδικασία της ελαστογραφίας για προληπτικούς σκοπούς σε υγιείς ανθρώπους άνω των 35 ετών 1 φορά το χρόνο. Εάν εργάζεστε σε επιβλαβείς συνθήκες ή έχετε χρόνια ηπατική νόσο, τότε συνιστάται να υποβάλλονται τακτικά σε έναν τέτοιο έλεγχο.

Τι είναι αυτό και ποια συσκευή είναι αυτή;

Το Fibroscan είναι μια νέα συσκευή που είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του ήπατος. Πρόκειται για έναν απολύτως ασφαλές, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό τύπο διάγνωσης.

Η αξιοπιστία της έρευνας που διεξάγεται εξαρτάται άμεσα από τον επαγγελματισμό και την ικανότητα του ειδικού. Ο μηχανισμός της εργασίας είναι ότι βασίζεται στα αποτελέσματα της ιστολογίας. Το κύμα κλονισμού της συσκευής συμβάλλει στον ακριβή προσδιορισμό του σταδίου της ίνωσης.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν για τη διάγνωση σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις όπως η κίρρωση με τη βοήθεια βιοψίας, αλλά η ινσκόπια είναι μια αξιόλογη αντικατάσταση αυτού του τύπου διάγνωσης.

Η βιοψία εξετάζει μόνο ένα μικρό θραύσμα, και Fibroscan δίνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ολόκληρο το σώμα, καθώς επίσης και καθορίζει το στάδιο ίνωσης (στην κανονική ιστός αντικαθίσταται από ουλώδη κατά τη διάρκεια αυτής της παθολογίας).

Η ινοσκόπηση έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Η διάγνωση είναι απολύτως ακίνδυνη, γι 'αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο ο ειδικός διορίζεται.
 • η διαδικασία είναι αρκετά κινητή, μετά από 10-20 λεπτά ο ασθενής θα είναι ελεύθερος.
 • είναι εξαιρετικά ενημερωτικό.
 • δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

Η διαδικασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στην πλάτη του, ενώ το στομάχι και το κάτω μέρος του στήθους πρέπει να είναι γυμνά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένα άτομο δεν εμφανίζει οδυνηρές αισθήσεις.

Πριν από τη διεξαγωγή της διάγνωσης, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι για λίγες ώρες η πρόσληψη τροφής αποκλείεται. Είναι καλύτερα να φέρνετε βιοχημικές αντιδράσεις αίματος στον εαυτό σας.

Κάθε διαδικασία έχει τα μειονεκτήματά της και αυτή η μελέτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • αδυναμία αξιολόγησης της διαδικασίας νεκροφλεγμονώδους φύσης.
 • στα πρώτα στάδια της ινώδους διαδικασίας δεν είναι πολύ ευαίσθητο.
 • Εάν ο ασθενής έχει περίσσεια υποδόριου λίπους, τα δεδομένα μπορεί να είναι μη ενημερωτικά.
 • τα αποτελέσματα μπορεί να παραμορφωθούν κατά τη διάρκεια της βιοχημικής ύφεσης, της οξείας φλεγμονής ή του οιδήματος των ιστών.
 • ο βηματοδότης και η εγκυμοσύνη είναι απόλυτες αντενδείξεις στη διαδικασία.

Σε ποιες περιπτώσεις διεξάγεται;

Ως προληπτικό μέτρο, η ινσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υγιές άτομο άνω των 35 ετών.

Προσδιορίστε τη διαγνωστική ακρίβεια με τη συσκευή "Fibroscan" ακολουθείται σε ασθενείς που έχουν χρόνια ιική ηπατίτιδα. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου η υπερηχογραφική εξέταση του ήπατος δεν είχε σημάδια κίρρωσης και η ινοσκόπηση κατέγραψε την παρουσία αυτής της παθολογίας.

Επιπλέον, άτομα που είναι υπέρβαρα και συχνά πίνουν αλκοολούχα ποτά πρέπει να υποβληθούν σε αυτή τη διάγνωση.

Μια άλλη ένδειξη για τη μελέτη είναι ο λιπώδης εκφυλισμός του οργάνου, καθώς και άλλες μη ιικές χρόνιες φλεγμονώδεις παθολογίες.

Σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος, οι δείκτες στην ενεργό φάση της εξέλιξης της διαδικασίας διαφέρουν από εκείνους στο στάδιο της ύφεσης.

Τι λένε τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα βοηθούν στον ακριβή προσδιορισμό της παρουσίας ή της απουσίας κίρρωσης του ήπατος.

Η ανάλυση βοηθά στην αξιολόγηση της δομής, καθώς και της μορφολογίας και της λειτουργίας του οργάνου.

Μέσα από τη μελέτη πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν με χρόνιες φλεγμονές με τη βοήθεια έγκαιρης και επιτυχημένης θεραπείας.

Τιμές σε διαφορετικές κλινικές για αυτήν την υπηρεσία

Η τιμή μπορεί να ποικίλλει, καθώς συχνά οι κλινικές παρέχουν εκπτώσεις και κρατούν προσφορές.

Καθαρισμός του ήπατος με μοναστικό σιρόπι

σιρόπι Monastirskiy - ένα μοναδικό μέσο το οποίο έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης: συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών, αυξάνει τη δραστικότητα, τη θεραπεία προστατίτιδα, καταπολεμά αλωπεκία, ενισχύει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, και επίσης συμβάλλει σε καθαρισμό του ήπατος.

Η τακτική χρήση του σιροπιού έχει ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα:

 • βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση.
 • δίνει ζωντάνια και ζωντάνια.
 • βελτιώνει τη λειτουργική δραστηριότητα του ήπατος.

Για να καθαρίσετε το συκώτι, πρέπει να πίνετε σιρόπι Monastyr καθημερινά για ένα μήνα. Αρκετά δύο κουταλιές της σούπας, που πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο φορές την ημέρα.

Η ινοσκόπηση του ήπατος είναι η νεώτερη τεχνική που καθορίζει το βαθμό ίνωσης όχι με μια επεμβατική μέθοδο και χαρακτηρίζεται από σταθερά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων.

Η έρευνα δεν είναι για τίποτα που ονομάζεται ιδανική μέθοδος, διότι διακρίνεται από μια προσιτή πολιτική τιμών και ο βαθμός κινδύνου μειώνεται στο μηδέν. Είναι δυνατόν να συνδυάσουμε την απλότητα, την ταχύτητα και την ανώδυνη κατάσταση; Ναι, αν πρόκειται για ινσκόπιο!

Η σωστή διάγνωση σήμερα είναι μια επιτυχημένη θεραπεία αύριο, οπότε μην αφήνετε το πρόβλημα να τρέξει την πορεία του.

Όπως γνωρίζετε, η νόσος είναι ευκολότερη στη θεραπεία στα πρώτα στάδια, οπότε φροντίστε για την υγεία σας!

Προφανώς, η μελέτη διακρίνεται από την απουσία παρενεργειών. Αμέσως μετά τη λήξη της διάγνωσης, μπορείτε να λάβετε μια απάντηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα αυτής της μελέτης, μπορείτε να κάνετε μια σίγουρη επιλογή προς όφελός του!

"Fibroscan": η αρχή της έρευνας

Elastograficheskoe μελέτη του ήπατος είναι παρόμοια με τη συνήθη μελέτη υπερήχων: ο ασθενής βρίσκεται στον καναπέ και ο γιατρός εκτελεί χειρισμούς παρόμοιες με εκείνες που κάνουν με υπερηχογράφημα της κοιλιακής κοιλότητας. Το μόνο πράγμα που αισθάνεται ο ασθενής είναι τα φωτοκύτταρα που προέρχονται από τον υπερηχητικό αισθητήρα.

Για πλήρη διάγνωση, κατανέμεται ένας παλμός από 10 σημεία της μεσοπλεύριας επιφάνειας και υπολογίζεται η μέση τιμή.

Η διάρκεια της εξέτασης δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό αμέσως μετά την ελασματομετρία.

Η ελαστογραφία του ήπατος διεξάγεται επί του δέρματος. Είναι επιθυμητό, ​​όταν εκτελείται η ελαστογραφία, να φέρει τα αποτελέσματα μιας βιοχημικής εξετάσεως αίματος.

Fibroscan: πλεονεκτήματα

Μη-τραυματική μέθοδος ηπατικής διάγνωσης

Κατά τη διάρκεια της ελαστογραφίας του ήπατος, δεν υπάρχουν δυσάρεστες αισθήσεις.

Δεν υπάρχουν παρενέργειες.

Η ελαστομετρία του ήπατος διαρκεί όχι περισσότερο από 15 λεπτά.

Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της έρευνας - 95%.

Το αποτέλεσμα μπορεί να βρεθεί αμέσως.

Αντενδείκνυται για την εκτέλεση της ελαστομετρίας του ήπατος, μπορεί να είναι η εγκυμοσύνη και η παρουσία ενός βηματοδότη.

Σχετικά με τις μεθόδους διάγνωσης των ασθενειών του ήπατος μπορείτε να μάθετε από το άρθρο: Ποιες είναι οι μέθοδοι για την εξέταση του ήπατος.

"Fibroscan": αποκρυπτογραφήσει το αποτέλεσμα

«Fibroscane"Μετρά την πυκνότητα του παρεγχύματος του ήπατος. Η μονάδα μέτρησης είναι kilopascal (kPA). Όσο μικρότερη είναι η μονάδα μέτρησης, τόσο πιο υγιές είναι το ήπαρ.

Με την ίνωση, το ήπαρ γίνεται λιγότερο ελαστικό. Κατά συνέπεια, όσο λιγότερο έντονη είναι η ελαστικότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαδοθούν τα υπερηχητικά κύματα. Αυτό συνδέεται με την αύξηση του δείκτη στο τελικό αποτέλεσμα της ηπατικής ελαστογραφίας.

Οι αριθμοί που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ελαστογραφίας μεταφέρονται στην κλίμακα Metavir, μια ειδική κλίμακα που καθορίζει το βαθμό της ίνωσης του ήπατος.

Υπάρχουν οι εξής βαθμοί:

F0 - 5,8 kPa και λιγότερο - ένα θετικό αποτέλεσμα, υποδεικνύοντας την απουσία ηπατικής ίνωσης.

F1 - 5,9 -7,2 kPa - το αρχικό στάδιο της ίνωσης.

F2 - 7,3 - 9,5 kPa - μέτριες εκδηλώσεις ίνωσης.

F3 - 9,6 - 12,5 kPa - σημαντικές εκδηλώσεις ίνωσης.

Τα αποτελέσματα του F1-F3 σημαίνουν δραστική ελάττωση της ελαστικότητας του ήπατος λόγω της αντικατάστασης του παρεγχύματος με συνδετικό ιστό. Αυτό συμβαίνει με την ηπατίτιδα Β και Γ. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να λάβουμε αμέσως όλα τα δυνατά μέτρα για τη θεραπεία. Ο κύριος κίνδυνος για την ταχεία ανάπτυξη της ίνωσης του ήπατος: σε λίγα μόλις χρόνια, σε ασθενείς με ηπατίτιδα, το αποτέλεσμα της F1 μπορεί να φτάσει στο F3. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι με αποτέλεσμα την ελαστογραφία F1, πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν σε μια δεύτερη εξέταση με συχνότητα μία φορά το χρόνο. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρατηρήσετε εγκαίρως τις αλλαγές στο ήπαρ.

F4 - 12,6 kPa και περισσότερο - κίρρωση του ήπατος - μια κατάσταση στην οποία τα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα αντικαθίστανται σχεδόν πλήρως από ινώδη συνδετικό ιστό. Η κίρρωση είναι η συχνότερη επιπλοκή της χρόνιας ηπατίτιδας.

Ασθένειες του ήπατος: ηπατίτιδα και ηπατίτιδα, τύποι και συμπτώματα

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλα επιλεγμένη θεραπεία θα συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του ασθενούς. Στα πρώτα στάδια της ίνωσης, είναι ακόμα δυνατό να αποκατασταθεί η ελαστικότητα του ήπατος.

Ελπίζουμε ότι το άρθρο θα σας φανεί χρήσιμο, τη Βιβλιοθήκη Υγείας.

Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να θεραπεύσετε το συκώτι;

Κρίνοντας από το γεγονός ότι διαβάζετε τώρα αυτές τις γραμμές - μια νίκη στον αγώνα κατά της ηπατικής νόσου δεν είναι στο πλευρό σας...

Και σκεφτήκατε ήδη για τη χειρουργική επέμβαση; Είναι κατανοητό, διότι το συκώτι είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και η σωστή λειτουργία του αποτελεί εγγύηση για την υγεία και την ευημερία. Ναυτία και έμετος, κιτρινωπή ή γκριζωπή σκιά του δέρματος, πικρία στο στόμα, σκούρασμα του χρώματος των ούρων και διάρροια... Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν είναι γνωστά σε σας από ακρόαση.

Αλλά ίσως είναι πιο σωστό να μην αντιμετωπίζετε μια συνέπεια, αλλά έναν λόγο; Σας συνιστούμε να διαβάσετε την ιστορία της Olga Krichevskaya, πώς θεραπεύτηκε το συκώτι... Διαβάστε το άρθρο >>

Η ηπατίτιδα αντιμετωπίζεται με απλή λαϊκή θεραπεία, μόλις το πρωί με άδειο στομάχι...

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C είναι επικίνδυνοι ακόμη και να σκεφτούν μια βιοψία. Αν και αυτή η διαδικασία θεωρείται λιγότερο τραυματική, είναι ακόμα επεμβατική. Η προσπάθεια λήψης υλικού μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, η οποία είναι δύσκολο να σταματήσει. Επιπλέον, η βιοψία απαιτεί ειδική εκπαίδευση και διαμονή στο νοσοκομείο.

Επί του παρόντος, έχουν αναπτυχθεί μη επεμβατικές τεχνικές για την εξέταση του ήπατος - ελαστομετρίας (ελαστομετρίας) ή της ινωδοσκόπησης.

Η συστηματική εξέταση του ήπατος είναι η ανάπτυξη του καθηγητή-ηπατολόγου Thierry Poinar. Επί του παρόντος, η εφεύρεσή του είναι το παγκόσμιο πρότυπο διάγνωσης στην ηπατολογία.

Εξέταση του ήπατος. Τι πρέπει να ψάξω;

Η διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συσκευή "Fibroscan". Το έργο της μεθόδου είναι να μελετήσει το παρέγχυμα του οργάνου με εκτίμηση της ελαστικότητάς του. Με το πρότυπο υπερήχων, εξετάζεται μόνο η πυκνότητα των ιστών, ενώ η ελαστομετρία μετρά την ποσότητα παραμόρφωσης ιστού που προκαλείται από τις ταλαντώσεις που εκπέμπονται από τον αισθητήρα.

Έμμεση ελαστογραφία εκτελείται για τη διάγνωση βαθμού ίνωση του ήπατος - αντικαθιστά τη φυσιολογική σκέλη του συνδετικού ιστού, ινώδους ιστού.

Η αρχή της συσκευής "Fibroscan" - όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα του ήπατος, τόσο πιο γρήγορα εξαπλώνονται και αντανακλούν τα κύματα που εκπέμπονται από τον αισθητήρα.

Πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής:

 • μη επεμβατική - κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπάρχει παραβίαση της ακεραιότητας του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων.
 • ατονία;
 • έλλειψη ειδικής κατάρτισης ·
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα - το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από τον ανθρώπινο παράγοντα και τα προσόντα του ακτινολόγο.
 • καθολικότητα - η τεχνική χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ίνωσης σε οποιαδήποτε ηπατική νόσο. Η εξαίρεση είναι ασκίτης.
 • ταχύτητα - ο χρόνος της εξέτασης είναι από 5 έως 10 λεπτά.
 • κόστος - η ελαστομετρία του ήπατος είναι φθηνότερη από την βιοψία.
 • δυνατότητα παρακολούθησης παθολογικών διεργασιών στη δυναμική.
 • αξιολόγηση της ετερογένειας της εξάπλωσης των παθολογικών αλλαγών στους ιστούς του οργάνου.
 • ενημερωτικό.

Ενδείξεις για τη μελέτη:

 • ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας;
 • κίρρωση και ηπατική ηπατική λιπαρότητα.
 • τοξική αλλοίωση με συμπτώματα κυτταρόλυσης ή χολόστασης.
 • χολαγγειίτιδα.
 • αύξηση των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μειονεκτήματα της μεθοδολογίας

Κάθε ιατρική διαδικασία έχει θετικές και αρνητικές πτυχές.

Η συστηματική εξέταση του ήπατος έχει τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

 • οι νεκρωτικές αλλαγές στους ιστούς δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
 • ασθενής ευαισθησία στα αρχικά στάδια της ίνωσης.
 • παραμόρφωση του αποτελέσματος σε ασθενείς με υπερβολικό βάρος, οξεία φλεγμονώδη διαδικασία στο ήπαρ.

Αντενδείξεις για την ελαστομετρία:

 • την εγκυμοσύνη;
 • ηλικία έως 18 ετών.
 • ο ασθενής διαθέτει βηματοδότη.
 • ασκίτες.
 • παχυσαρκία.

Σε περίπλοκες περιπτώσεις, η ηπατική ελαστομετρία δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιοψία. Η απόφαση για τη μέθοδο διάγνωσης στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον θεράποντα ιατρό.

Προετοιμασία για έρευνα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Για τη διεξαγωγή ελαστομετρίας του ήπατος, δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Η μόνη σύσταση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία κατά προτίμηση με άδειο στομάχι.

Η μελέτη διεξάγεται σε ύπτια θέση. Ο πόνος και άλλες δυσάρεστες αισθήσεις απουσιάζουν. Γενικά, η διαδικασία διεξαγωγής αυτής της έρευνας είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με την υπερήχηση. Πριν από τη διαδικασία, δεν διενεργείται πρόσθετη εξέταση.

Το αποτέλεσμα θα είναι έτοιμο αμέσως μετά την ελαστομετρία. Ο δείκτης πυκνότητας είναι μια φυσική παράμετρος. Μονάδα μέτρησης - χιλιόγραμμα Pascal.

Η ερμηνεία της ελαστομετρίας έχει ως αποτέλεσμα τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αντιστοιχία των δεικτών ίνωσης στην κλίμακα METAVIR και τα αποτελέσματα της ελαστομετρίας.

Ο κανόνας, σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση των δεικτών, θα πρέπει να είναι μικρότερος από 6,2 kPa. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών δονήσεων, τόσο πιο έντονος είναι ο βαθμός ίνωσης.

Το ήπαρ είναι φίλτρο του σώματός μας. Τα χαμηλής ποιότητας τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά, οι κακές συνήθειες και η κατάχρηση φαρμάκων επηρεάζουν την υγεία αυτού του σώματος. Οι ασθένειες αυτού του οργάνου είναι μάλλον δύσκολο να ανιχνευθούν, στα αρχικά στάδια της συμπτωματολογίας δεν εκφράζεται, οπότε συχνότερα η ασθένεια βρίσκεται σε μια προοδευτική και απειλητική κατάσταση υγείας.

Οποιαδήποτε ασθένεια είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί από τη θεραπεία. Ως εκ τούτου, οι γιατροί συνιστούν να υποβληθούν στη διαδικασία της ελαστογραφίας για προληπτικούς σκοπούς σε υγιείς ανθρώπους άνω των 35 ετών 1 φορά το χρόνο. Εάν εργάζεστε σε επιβλαβείς συνθήκες ή έχετε χρόνια ηπατική νόσο, τότε συνιστάται να υποβάλλονται τακτικά σε έναν τέτοιο έλεγχο.

Η συστηματική παρακολούθηση του ήπατος είναι μία από τις νεότερες μεθόδους έρευνας, η οποία επιτρέπει τον σαφή προσδιορισμό όλων των πιθανών αλλαγών και αποκλίσεων στο έργο του εξεταζόμενου οργάνου, καθώς και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ιστών του. Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με το υπερηχογράφημα για την τιμή και την ευκολία της συμπεριφοράς, και με πληροφοριακό χαρακτήρα είναι κοντά σε μια βιοψία.

Η βιοψία, αν και θεωρείται ασφαλής και λιγότερο τραυματική, σχετίζεται με τη διείσδυση μέσω των προστατευτικών φραγμών του σώματος (δέρμα, βλεννογόνοι μεμβράνες). Απόπειρα δειγματοληψίας βιομάζας μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Επιπλέον, η βιοψία απαιτεί υποχρεωτική παραμονή στο νοσοκομείο και ειδική εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού.

Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες μέθοδοι εξέτασης του ήπατος, η συμπεριφορά των οποίων δεν σχετίζεται με βλάβες στο δέρμα και στα εσωτερικά όργανα - ινώδους σκλήρυνσης ή ελαστομετρίας.

Το ήπαρ χρησιμεύει ως ένα είδος φίλτρου για το σώμα μας. Οι επιβλαβείς συνήθειες, το οινόπνευμα, τα τρόφιμα κακής ποιότητας, ο υπερβολικός ενθουσιασμός για φάρμακα - όλα αυτά προκαλούν ένα ισχυρό πλήγμα στο σώμα. Στα αρχικά στάδια, όταν τα συμπτώματα δεν έχουν ακόμη επαρκώς εκφραστεί, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η παρουσία της νόσου. Ως εκ τούτου, υγιείς ανθρώπους μετά από 35 χρόνια, για την πρόληψη της συνιστάται να υποβληθεί στη διαδικασία της ινσκοπίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν έχετε χρόνια ηπατική νόσο ή η εργασία σας σχετίζεται με επιβλαβή παραγωγή, αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά.

Εξέταση του ήπατος. Διάγνωση της νόσου

Σε αντίθεση με τη βιοψία, η οποία σας επιτρέπει να εξετάσετε μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, η ελαστομετρία δίνει μια πλήρη εικόνα της ανάπτυξης της ίνωσης. Η μελέτη διεξάγεται Fibroscan, η αρχή της οποίας βασίζεται στη μέτρηση της ταχύτητας του ηλεκτρομαγνητικού παλμού που διέρχεται από το υπό εξέταση όργανο. Εάν η ταχύτητα διέλευσης του παλμού είναι χαμηλή - υπάρχει σαφής έντονη ίνωση. Η διαδικασία εκτελείται πολλές φορές, από διαφορετικές θέσεις και μετά υπολογίζεται η μέση τιμή που εκφράζεται σε kPa.

Fibroscanning - πολύ αβλαβή διαδικασία, επιτρέποντας την απόκτηση πλήρων πληροφοριών σχετικά με την πορεία των παθολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο συκώτι. Αυτή η μελέτη είναι ιδιαίτερα ενδείκνυται σε ασθενείς με κίρρωση και η χρόνια ηπατίτιδα, επειδή σε αυτές τις ασθένειες έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης της ίνωσης, δηλαδή ένα ποσοστό της καταστροφής των ηπατοκυττάρων, η οποία δείχνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Πώς γίνεται η ελαστομετρία;

Μέσω της διαδικασίας αποκαλύπτει τον βαθμό ελαστικότητας ήπατος. Ένα υψηλό επίπεδο ελαστικότητας δείχνει την υγεία του υπό εξέταση οργάνου και το αντίστροφο - η παρουσία σφραγίδων και η συμφόρηση δείχνει την εμφάνιση της ίνωσης.

Η ελαστομετρία συνιστάται για άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του ήπατος:

 • χολοκυστίτιδα;
 • κυτταρομεγαλοϊό;
 • κίρρωση και ηπατίτιδα (εάν δεν υπάρχει ασκίτης).
 • συστολή της χοληδόχου κύστης και ούτω καθεξής.

Προετοιμασία της έρευνας

Αν και ορισμένοι γιατροί συστήνουν το φαγητό όχι αργότερα από 4 ώρες πριν από τη διάγνωση, στην πραγματικότητα η μέθοδος δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση και δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εξέταση με άδειο στομάχι. Το μόνο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η άρνηση χρήσης προϊόντων που προάγουν την παραγωγή αερίου, διότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ασθενής θα αντιμετωπίσει δυσφορία. Τα τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν καούρα αξίζει επίσης να εξαιρεθούν προσωρινά από τη διατροφή.

Η διαδικασία είναι απολύτως ανώδυνη. Από τον ασθενή απαιτείται μόνο να ξαπλώνει σε ένα ειδικό καναπέ και να απελευθερώνει ρούχα από το στήθος και το τμήμα της κοιλιάς. Ο γιατρός θα καθορίσει τους αισθητήρες στο επίπεδο της θέσης του ήπατος και θα ξεκινήσει την εξέταση του οργάνου. Η διάρκεια της ελαστομετρίας εξαρτάται από την κατάσταση του οργάνου, την ηλικία, τις ιδιαιτερότητες της δομής του οργανισμού και είναι 5-20 λεπτά.

Ενδείξεις για τη μελέτη:

 • χολαγγειίτιδα.
 • λιπαρή ηπατόζωση και κίρρωση.
 • υψηλά ποσοστά χολερυθρίνης στο αίμα, τα οποία διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • τοξική αλλοίωση με σημάδια χολόστασης ή κυτταρόλυση. ηπατίτιδα όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων.

Αντενδείξεις για την ελαστομετρία του ήπατος

Αν και αυτή η μέθοδος εξέτασης του ήπατος θεωρείται ασφαλής, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικές αντενδείξεις:

 • ενόψει του γεγονότος ότι η μέθοδος δεν έχει ακόμη μελετηθεί σε παιδιά, οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών αντενδείκνυνται.
 • δεδομένου ότι η επίδραση των παλμών στο ανθρώπινο έμβρυο δεν είναι πλήρως κατανοητή, κατά την εγκυμοσύνη, αυτή η μέθοδος εξέτασης δεν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.
 • σε ασθενείς με ασκίτη (υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα), η οποία συνοδεύει συχνά την κίρρωση και την ηπατίτιδα, η ινωδοκοκκίαση του ήπατος μπορεί να προκαλέσει παραμορφωμένα αποτελέσματα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου

Όπως κάθε άλλη ιατρική διαδικασία, η ελαστομετρία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Πλεονεκτήματα της ηπατικής ελαστομετρίας:

 • ενημερωτικό;
 • ατονία;
 • μη επεμβατική - η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς να διαταράσσεται η ακεραιότητα των εσωτερικών οργάνων και του δέρματος.
 • έλλειψη ειδικής κατάρτισης ·
 • η ταχύτητα της έρευνας είναι μόνο 5-20 λεπτά?
 • καθολικότητα της μεθόδου - η διάγνωση γίνεται για οποιαδήποτε ασθένεια του ήπατος, εκτός από τον ασκίτη.
 • Πλήρης αυτοματοποίηση - το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από την εξειδίκευση του ειδικού και του ανθρώπινου παράγοντα.
 • το κόστος της ελαστομετρίας του ήπατος είναι χαμηλότερο από την βιοψία.
 • η ικανότητα να παρατηρείται η δυναμική της παθολογίας και ο ρυθμός εξάπλωσης της ίνωσης στους ιστούς του οργάνου.

Αρνητικές πτυχές:

 • Κατά την εξέταση ασθενών με οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες στο ήπαρ και το υπερβολικό βάρος, η συσκευή μπορεί να δείξει ένα αποτέλεσμα που δεν είναι αλήθεια.
 • η μέθοδος δεν επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού νεκρωτικών μεταβολών στους ιστούς,
 • ασθενή ευαισθησία στα αρχικά στάδια της νόσου.

Η χρονική ελασματομετρία θα βοηθήσει στον εντοπισμό των παραβιάσεων της δομής του ήπατος στα πρώιμα στάδια, καθώς και στην ανάλυση των μορφολογικών και λειτουργικών δεικτών του σώματος με μια ενιαία παθολογία. Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου δίνει περισσότερες πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα θεραπείας.


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα