Διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας

Share Tweet Pin it

Η ηπατίτιδα Β (HBV) είναι μια οξεία συστηματική ιογενής ασθένεια. Χαρακτηρίζεται από ηπατική βλάβη και διάφορες εξωηπατικές εκδηλώσεις. Ροές ραγδαία ή χρονολογικά, σε εικονικές (35%) ή αντιεκτερικές (65%) μορφές. Η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται με αίμα και βιολογικά υγρά μέσω ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής ένεσης, χειραγώγησης, διαπλακτικού, σεξουαλικού και εσωτερικού τρόπου. Η περίοδος επώασης είναι κατά μέσο όρο 50 ημέρες, αλλά μπορεί να τεντωθεί σε 6 μήνες. Η χρόνια εμφάνιση εμφανίζεται σε 5% των περιπτώσεων.

Ανάλυση για ηπατίτιδα Β.

 1. HBsAg - επιφανειακό ("Αυστραλιανό") αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β, ο κύριος δείκτης οξείας και χρόνιας διαδικασίας. Παραδίδονται για πρωταρχική διάγνωση της νόσου, εάν το επιθυμεί - ανώνυμα, καθώς και σε συνδυασμό με τις εξετάσεις HIV και σύφιλης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η HBsAg ανιχνεύεται ήδη στην περίοδο επώασης και η οξεία ηπατίτιδα εμφανίζεται στο αίμα μέσα σε 5 έως 6 μήνες. Η ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στο αίμα για περισσότερο από 6 μήνες μετά την εμφάνιση της νόσου δείχνει πιθανή χρονολόγηση της διαδικασίας. Το HBsAg δεν ανιχνεύεται σε λανθάνουσες μορφές. Για να διευκρινιστεί η φάση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, προσδιορίζονται και άλλοι δείκτες μόλυνσης (DNA με PCR, HBeAg, anti-HBeAg).
 2. Αντισώματα στο επιφανειακό αντιγόνο της ιογενούς ηπατίτιδας Β (Αντι-HBs), ποιοτική ανάλυση. Δείκτης ηπατίτιδας Β ή ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Αφού πάσχουν από οξεία ηπατίτιδα Β, τα αντι-ΗΒs αρχίζουν να ανιχνεύονται στο αίμα 2-6 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση του HBsAg. Αυτά τα αντισώματα αποτελούν δείκτη ανάκαμψης και στις περισσότερες περιπτώσεις επιμένουν για όλη τη ζωή. Συνιστάται να περάσει η ανάλυση πριν από τον εμβολιασμό (σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του HBsAg).
 3. Αντισώματα στο επιφανειακό αντιγόνο της ιογενούς ηπατίτιδας Β (Αντι-HBs), ποσοτική ανάλυση - δείκτη ηπατίτιδας Β ή ανοσοσφαιρίνη μετά τον εμβολιασμό. Ο ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι του αυστραλιανού αντιγόνου χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.

Η προθεσμία για την ανάλυση της ηπατίτιδας Β είναι από 1 έως 5 ημέρες, ανάλογα με τον τύπο της μελέτης.

Υπάρχουν επίσης μέθοδοι για την ανίχνευση αυτού του ιού, τότε ο σύνδεσμος μπορεί να διαβαστεί για τη διάγνωση της ηπατίτιδας Β με PCR.

Διάγνωση της ηπατίτιδας C

Η ηπατίτιδα C είναι μια ιογενής ασθένεια, που εκδηλώνεται με ηπατική βλάβη και αυτοάνοσες διαταραχές, η οποία έχει χρόνια και λανθάνουσα πορεία. Η περίοδος επώασης είναι κατά μέσο όρο 2-6 εβδομάδες. Ροές στις μορφές ίκτερος (5%) ή ριπές (95%). Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται με αίμα και βιολογικά υγρά, είναι συνηθέστερη στις ομάδες κινδύνου. Σε σύγκριση με άλλη ιική ηπατίτιδα, η ηπατίτιδα C έχει λιγότερο έντονη κλινική εικόνα, μετατρέπεται συχνά σε χρόνιες μορφές. Σε 20 - 50% των περιπτώσεων, η χρόνια ηπατίτιδα C οδηγεί σε κίρρωση του ήπατος.

Αναλύει εάν υπάρχει υποψία ηπατίτιδας C

 1. αντι-HCV IgM - Τα αντισώματα της κατηγορίας Μ στον ιό της ηπατίτιδας C αρχίζουν να παράγονται 4-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Το επίπεδο των αντι-ΗΟν IgM στο αίμα μπορεί να αυξηθεί και πάλι κατά την επόμενη επανενεργοποίηση της λοίμωξης, μακράς υπάρχουν και να ανιχνευθεί σε χρόνια ηπατίτιδα C. Ένα θετικό αποτέλεσμα για αντι-ΗΟν IgM απαιτεί την παράδοση της ανάλυσης της ηπατίτιδας C RNA με PCR.
 2. αντι-ΗΟν (ολικό IgM και IgG) - δοκιμασία διαλογής για τη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας C. Η αντι-HCV ανιχνεύεται κατά μέσο όρο από 4-6 εβδομάδες από τη στιγμή της μόλυνσης και μπορεί να ανιχνευθεί μέσα σε 4-8 ή περισσότερα έτη μετά την ανάρρωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ.
Για να περάσει η ανάλυση σε μια ηπατίτιδα ακολουθείται με άδειο στομάχι, δηλ. εμφανίζονται για δειγματοληψία αίματος τουλάχιστον 3 ώρες μετά το τελευταίο γεύμα. Μπορείτε να πιείτε νερό χωρίς αέριο. Αν σχεδιάζετε ανώνυμη παράδοση ηπατίτιδας, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το διαβατήριό σας. Όταν σχεδιάζετε να ελέγξετε, δώστε προσοχή ότι είναι σκόπιμο να λάβετε την "τρόικα" - εξετάσεις HIV, ηπατίτιδα και σύφιλη!

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα C

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα C περιλαμβάνουν τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των επιπέδων ορού των αντισωμάτων που παράγονται από το σώμα κατά την εισαγωγή του παθογόνου παράγοντα. Τα αντισώματα έχουν διαφορετικά σχήματα και τύπους δομής της πρωτεϊνικής μοριακής βάσης στον ίδιο ιό, που εμφανίζονται σε διάφορα χρονικά διαστήματα της ανθρώπινης ζωής.

Η ιογενής φύση του αιτιολογικού παράγοντα της ηπατίτιδας C περιέχει μια αλυσίδα RNA, η οποία είναι χαρακτηριστική μόνο αυτού του ιού και απουσιάζει από άλλους αντιπροσώπους. Αυτό το χαρακτηριστικό διευκολύνει πολύ τη διεξαγωγή εργαστηριακών διαγνωστικών, εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους μελέτης του βιοϋλικού.

Τύποι συνθηκών που απαιτούν διάγνωση

Η παθολογία έχει συστηματική ιογενή φύση που επηρεάζει τους ιστούς του ήπατος και έχει ασυμπτωματική φύση. Επομένως, η μεταφορά του αιτιολογικού παράγοντα εντοπίζεται συχνότερα τυχαία, για την οποία συνιστάται η εξέταση να διεξάγεται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κριτήρια επικοινωνίας με την κλινική για παράδοση δοκιμές για την ηπατίτιδα C, με σκοπό τη διεξαγωγή διαγνωστικών δραστηριοτήτων, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • εμφάνιση χαρακτηριστικών σημείων ιϊκής παθολογίας του ήπατος.
 • συχνά επεμβατικοί χειρισμοί με τη συμμετοχή του αγγειακού συστήματος του σώματος.
 • διαγνωστική εξέταση την παραμονή της προγραμματισμένης σύλληψης ·
 • προγραμματισμένη εξέταση πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • βιοχημική εξέταση αίματος με τρανσαμινάσες που υπερβαίνουν το αποτέλεσμα.
 • την εξάρτηση από τα ναρκωτικά
 • ανόμοιες σεξουαλικές σχέσεις.
 • χρόνια διαταραχή της εκροής της χολής.

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα C, παραμέτρους εξέτασης

Η βέλτιστη περίοδος ανίχνευσης του αιτιολογικού παράγοντα της νόσου θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα ενός και δύο ή δύο μηνών από την ημερομηνία της υποτιθέμενης λοίμωξης. Εάν είναι απαραίτητο να γίνει διάγνωση της επιβεβαίωσης της μεταφοράς του ιού της ηπατίτιδας C, το σύνολο των μέτρων περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους της εργαστηριακής εξέτασης:

 • βιοχημεία του αίματος με μια διευρυμένη φόρμουλα και έμφαση σε τέτοιους δείκτες όπως το επίπεδο των τρανσαμινασών, της αλκαλικής μορφής της φωσφατάσης και της χολερυθρίνης,
 • ενζυμική ανοσοδοκιμασία για τον προσδιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας των αντισωμάτων στο παθογόνο, καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της παρουσίας του ιού.
 • ορισμός των δεικτών της ηπατίτιδας C στο αίμα αποκαλύπτει αναπτύχθηκε είδη αντισωμάτων, τα οποία με την ειδικότητα τους και ποσοτική περιεχόμενο, να συμβάλει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της νόσου?
 • Η διάγνωση PCR προσδιορίζει τον τύπο του παθογόνου παράγοντα στη δομική βάση του DNA, σε σύγκριση με τα δείγματα αναφοράς.

Προκαταρκτική προετοιμασία πριν από τη λήψη δείγματος φλεβικού αίματος δεν απαιτείται. Αμέσως πριν επισκεφθείτε την κλινική, οι συνιστώμενες ώρες είναι το πρωί, μην τρώτε όταν το τελευταίο γεύμα περιορίζεται στο δείπνο.

Σε ποια κλινική να παραδώσει αναλύσεις;

Τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα περιλαμβάνουν στο φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύγχρονους τύπους και μεθόδους διάγνωσης, τεχνικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις, ακολουθούμενη από συμβουλευτική υποδοχή του ειδικού προφίλ. Η τεράστια διασπορά της πόλης καθιστά δύσκολη την επιλογή του σωστού θεσμού.

Διευκόλυνση της αναζήτησης βοήθειά μας γράφουν η Ιδιωτική Κλινική «Ο γιατρός σας», το οποίο περιέχει στοιχεία για όλα τα ιατρικά κέντρα στη Μόσχα, η οποία σας επιτρέπει να εντοπίσετε γρήγορα την τοποθεσία, δείτε τους τύπους των υπηρεσιών και τον συντονισμό των ειδικών και να επισκεφθείτε την σελίδα σχολιάζει ο επισκέπτης μπορεί να αξιολογήσει αντικειμενικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στον επιλεγμένο όργανο.

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα Α, Β, C, D, E, G. Επείγουσα εξέταση αίματος για ηπατίτιδα

ΧΕΠΑΤΗΣ - οξεία και / ή χρόνια φλεγμονώδεις νόσοι του ήπατος. Ένας από τους κύριους λόγους για την ανάπτυξη της ηπατίτιδας είναι οι ιοί ηπατίτιδας. Ωστόσο, η ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί από λήψη οινοπνεύματος, φαρμάκων και άλλων αιτιών.

Επί του παρόντος, είναι γνωστοί έξι ιοί ηπατίτιδας: A, B, C, D, E και G. Για να γίνει μια ακριβής διάγνωση που επιβεβαιώνει ή αρνείται την παρουσία ιικής ηπατίτιδας, είναι απαραίτητο να περάσει δοκιμές για ηπατίτιδα.

Πάρτε μια εξέταση αίματος για ηπατίτιδα Β θα πρέπει να είναι στις ακόλουθες κλινικές εκδηλώσεις: γενική αδυναμία, απώλεια της όρεξης, βάρους στο δεξί ανώτερο τεταρτημόριο, ίκτερος του δέρματος και του σκληρού, αποχρωματισμό των κοπράνων, σκούρα ούρα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ιογενής ηπατίτιδα μπορεί να είναι ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε μια εξέταση αίματος για ηπατίτιδα μπορεί να συνιστάται ως περιοδική προληπτική εξέταση για όλες τις κατηγορίες των ασθενών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β για τους ανθρώπους που έχουν σεξουαλική επαφή με περισσότερους από έναν σύντροφο (ή έναν εταίρο ο οποίος έχει ηπατίτιδα)? χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών · μέλη της οικογένειας του ασθενούς με ηπατίτιδα. των ιατρών. Οι αναλύσεις για την ηπατίτιδα θα πρέπει να λαμβάνονται μετά την επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο ή αισθητικό, piercing σαλόνια και τατουάζ.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β κατά την κύηση: όλες οι μέλλουσες μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να είναι τρεις που πρόκειται να ελεγχθεί για ηπατίτιδα C και Β Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ασθένεια αποδυναμώνει το σώμα της εγκύου γυναίκας, η οποία αντανακλάται στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, ακόμα και αν δεν έχουν αλιευθεί από τη μαμά. Όταν αδιάγνωστες ηπατίτιδας και με την κατάλληλη διαχείριση της εγκυμοσύνης και του τοκετού το μωρό μπορεί να γεννηθεί υγιές και να μην πάρει μια μόλυνση.

Οι ασθένειες που προκαλούνται από διάφορους τύπους ιών ηπατίτιδας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

 • ιογενούς ηπατίτιδας διαφορετική διάρκεια της περιόδου επωάσεως (περίοδος από την έναρξη των συμπτωμάτων μετά τη μόλυνση) για ιό της ηπατίτιδας Α - 28 ημέρες κατά μέσο όρο, Β - 120 ημέρες C - 45 ημέρες, Ε - 30 ημέρες.
 • η ιογενής ηπατίτιδα διαφέρει ως προς τη φύση της πορείας.

Η ηπατίτιδα Α (ασθένεια Botkin) είναι οξεία με αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, έντονος ίκτερος. Έχει την πιο ευνοϊκή πορεία και, κατά κανόνα, τελειώνει σε πλήρη ανάκαμψη. Δεν περιγράφονται περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας Α.

Η ηπατίτιδα Ε έχει κλινική εικόνα παρόμοια με την ηπατίτιδα Α, η χρόνια πάθηση είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, η ηπατίτιδα Ε χαρακτηρίζεται από συχνότητα θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των εγκύων γυναικών.

Για την ηπατίτιδα Β και C χαρακτηρίζεται από οξεία και / ή χρόνια οδό (όταν ο ιός ανιχνεύεται στο σώμα περισσότερο από 6 μήνες). Κατά μέσο όρο, κάθε δέκατος ασθενής που έχει μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β και σε 8 στους 10 ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C, η ασθένεια αποκτά μια χρονική πορεία.

Ο ιός της ηπατίτιδας D - είναι ένας ελαττωματικός ιός που μπορεί να είναι ενεργή μόνο με την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας Β ηπατίτιδας D ιού Ενώνουμε περιπλέκει την πορεία της ηπατίτιδας Β, αλλάζει την στρατηγική θεραπείας.

Για τον ιό της ηπατίτιδας G μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του ιού και της εξέλιξης της νόσου.

Η παλαιότερη ιογενής ηπατίτιδα ανιχνεύεται, τόσο πιο ευνοϊκή είναι η πρόγνωση της νόσου. Ελλείψει θεραπείας, η χρόνια ηπατίτιδα C, Β (ή Β + Δ) σε χρόνια ή δεκαετίες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη (κίρρωση και καρκίνο του ήπατος). Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να περάσει η δοκιμή για την ηπατίτιδα εγκαίρως.

Τύποι δοκιμών για ηπατίτιδα

Σύμφωνα με τα κλινικά σημεία και συμπτώματα και βιοχημική ανάλυση του αίματος μπορεί να αναλάβει μόνο ηπατίτιδα, αλλά προκειμένου να προσδιορίσει την αιτία της ηπατίτιδας και ιδιαίτερα να προσδιορίσει τους τύπους των ιών της ηπατίτιδας πρέπει να ελέγχονται για ηπατίτιδα Β μέσω ειδικών μεθόδων έρευνας - συνδεδεμένη ανοσορροφητική δοκιμασία (ELISA) και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

Υποψιάζεστε ότι έχετε ιική ηπατίτιδα; Κοιτάξτε πού να περάσετε τις δοκιμές για ηπατίτιδα; Συμβουλευτείτε έναν γιατρό και επικοινωνήστε με το Κέντρο Μοριακής Διαγνωστικής (CMD), το οποίο παρέχει το ευρύτερο φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας. Σημειώστε ότι εάν είναι απαραίτητο, η CMD αναλύει επειγόντως την ηπατίτιδα.

Επιπλέον, οι ειδικοί του Κέντρου Μοριακής Διαγνωστικής (CMD) ανέπτυξαν προγράμματα εργαστηριακών μελετών για τη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας και τη μελέτη της ηπατικής λειτουργίας:

Πέρασμα των δοκιμών για ηπατίτιδα, των οποίων οι τιμές καθορίζονται από τον τρέχοντα τιμοκατάλογο, λαμβάνετε εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας της συνεχιζόμενης έρευνας και διαφύλαξης των ιατρικών μυστικών που έχουν αποκτηθεί.

Ανάλυση για ηπατίτιδα σε κλινικές στη Μόσχα

Οι διευθύνσεις των κλινικών στις οποίες μπορείτε να κάνετε εξετάσεις:

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, st. Nizhnyaya Krasnoselskaya, σπίτι 15/17

Μετρό: Krasnoselskaya / Baumanskaya

Κόστος της υπηρεσίας: 650 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, st. Στέρενκα 9

Μετρό: Sretensky Boulevard / Turgenevskaya / Tsvetnoy Bulvar / Sukharevskaya

Κόστος της υπηρεσίας: 480 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, Kashirskoye sh., 56, κτίριο 1

Μετρό: Kashirskaya / Kantemirovskaya

Κόστος της υπηρεσίας: 360 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, Leningradskoe sh., 116

Μετρό: Σταθμό ποταμών

Κόστος της υπηρεσίας: 650 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, Bolotnikovskaya Str., 5, κτίριο 2

Μετρό: Λεωφόρος Varshavskaya / Nakhimovsky

Κόστος της υπηρεσίας: 750 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, 2η καλωδιακή οδός., 2, σελ. 37

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, 2η καλωδιακή οδός., 2, σελ. 25

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, 2η καλωδιακή οδός., 2, σελ. 26

Κόστος της υπηρεσίας: 370 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, οδός Pyatnickoe, 41

Μετρό: Pyatnickoe αυτοκινητόδρομο

Κόστος της υπηρεσίας: 240 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, st. Άξονες γείωσης, δ. 38/40, σελ. 6

Κόστος της υπηρεσίας: 320 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, οδός Berzarina, 17χ2

Μετρό: Οκτώβριος Πεδίο

Κόστος της υπηρεσίας: 240 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, σχολική οδό

Μετρό: Την πλατεία Rimskaya / Ilyich

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, σχολική οδός., 11/3

Μετρό: Την πλατεία Rimskaya / Ilyich

Κόστος της υπηρεσίας: 270 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, Altufevskoe εθνική οδό, 48, κτίριο 2

Μετρό: Otradnoye / Bibirevo / Altufevo

Κόστος της υπηρεσίας: 492 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, Aviamotornaya Str. 41B

Κόστος της υπηρεσίας: 320 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, εθνική οδό Yaroslavl, 144

Κόστος της υπηρεσίας: 240 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, st. Γεροβ Παννόφτσεβ, σπίτι 1

Μετρό: Σταθμός ποταμού / Shodnenskaya

Κόστος της υπηρεσίας: 360 ρούβλια.

Διεύθυνση κλινικής: Ρωσία, Μόσχα, st. Garibaldi, 36

Μετρό: Νέα cheremoshki

Κόστος της υπηρεσίας: 320 ρούβλια.

ADM - μια υπηρεσία για την εύρεση κλινικών και γιατρών με τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού online. Καλέστε μας να επιλέξουμε μια κλινική ή έναν ειδικό και επίσης να κάνουμε ραντεβού μέσω τηλεφώνου.

Η λήψη των κλήσεων γίνεται από χειριστές με ιατρική εκπαίδευση.

Έλεγχος αίματος για ηπατίτιδα

Μεταξύ όλων των ιών ηπατίτιδας, τα πιο επικίνδυνα είναι τα Β, Γ και Δ. Το εμβόλιο κατά των τύπων Β και Δ περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, το οποίο πρέπει να λαμβάνουν όλα τα νεογέννητα. Από τον ιό C, ο οποίος, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει μολυνθεί από περίπου 5 εκατομμύρια άτομα, το αντίδοτο δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Για ανίχνευση, πρέπει να υποβληθεί εξέταση αίματος για ηπατίτιδα.

Κόστος υπηρεσιών

Αγαπητοί ασθενείς! Με μια πλήρη λίστα υπηρεσιών και έναν τιμοκατάλογο, μπορείτε να συμβουλευτείτε το μητρώο ή να θέσετε μια ερώτηση τηλεφωνικά.
Η διοίκηση προσπαθεί να ενημερώσει εγκαίρως τον τιμοκατάλογο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο, αλλά, για να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις, σας συμβουλεύουμε να καθορίσετε το κόστος των υπηρεσιών την ημέρα της θεραπείας στη ρεσεψιόν ή το τηλεφωνικό κέντρο μέσω τηλεφώνου 8 (495) 223-22-22.
Ο τιμοκατάλογος δεν αποτελεί προσφορά.

Ενδείξεις για τη μελέτη του αίματος για ηπατίτιδα

Σε μολυσμένη από ηπατίτιδα, ο ήπατος ιστός γίνεται φλεγμένος και συχνά, εάν η λοίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί στην ανάπτυξη κίρρωσης και ογκολογίας. Ο κίνδυνος των ιών Β, C και D είναι ότι είναι ικανά να προκαλέσουν μια χρόνια μορφή της νόσου.

Ο γιατρός σίγουρα θα σας δώσει μια ανάλυση για την ηπατίτιδα, εάν έχει υποψίες. Τέτοιες ασθένειες μπορούν να εκδηλωθούν με τον παχύ έντερο του δέρματος, τις βλεννώδεις και οφθαλμικές πρωτεΐνες, καθώς και με κνησμό, απώλεια όρεξης, αδυναμία.

Επιπλέον, η ανάλυση παρουσιάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν σχεδιάζετε μια εγκυμοσύνη και εάν έχει ήδη συμβεί,
 • κατά την προετοιμασία για νοσηλεία,
 • μετά την απροστάτευτη οικειότητα,
 • με συχνές αλλαγές σε σεξουαλικούς συντρόφους,
 • σε υποψία σε μια χολόσταση - μια καθυστέρηση μιας εξόδου χολής,
 • σε προετοιμασία για εμβολιασμό (για τον ιό της ηπατίτιδας Β),
 • κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρουσία επαφής με τον ασθενή ή για τον εντοπισμό εκείνων που έχουν μολυνθεί στις εστίες μόλυνσης (για τον ιό της ηπατίτιδας Α).

Πώς να εντοπίσετε την ηπατίτιδα;

Με κλινικές εκδηλώσεις και μια γενική βιοχημική ανάλυση του αίματος, μπορεί κανείς να υποθέσει μόνο την παρουσία ηπατίτιδας.

Ένας συγκεκριμένος τύπος αίματος μπορεί να αναγνωριστεί με μια εξέταση αίματος, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους:

 • ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου (ELISA),
 • αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

Το αίμα συνιστάται να μεταφερθεί σε ένα "άδειο" στομάχι, τις πρωινές ώρες. Το βιολογικό υγρό θα ελεγχθεί για διαγνωστικούς δείκτες χρησιμοποιώντας πρώτα τη μέθοδο ELISA. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, συνιστάται μελέτη PCR. Θα παρουσιάσει τον ποσοτικό δείκτη στο σώμα, τη δραστηριότητα και την ποικιλία του.

Ανάλυση για την ηπατίτιδα σε OH CLINIC

Στο εργαστήριο του Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου, HE CLINIC στη Μόσχα, εξειδικευμένοι ειδικοί εκτελούν ένα ευρύ φάσμα ερευνών (περισσότερους από 1000 διαφορετικούς τύπους).

Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος μας επιτρέπει να διεξάγουμε ακριβείς, εξαιρετικά ευαίσθητες μελέτες και να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων θα βοηθήσει τους έμπειρους γιατρούς μας, αλλά και την τακτική της θεραπείας και της πρόληψης των λοιμώξεων. Εάν είναι απαραίτητο, εδώ μέσα στα τείχη της κλινικής μας, μπορείτε να εμβολιαστείτε.

ΚΛΙΝΙΚΗ: Εξαιρετικά ακριβής διάγνωση. Ποιοτική σύνθετη εξέταση. Ατομική προσέγγιση της θεραπείας. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργαστείτε χωρίς λίγες ημέρες. Πλήρης ανωνυμία. Παρακαλώ!

Ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την εγγραφή. Το IMC "ON CLINIC" εγγυάται την πλήρη εμπιστευτικότητα της θεραπείας σας.

Μόσχα δρόμο. Λεωφόρος Tsvetnoy d. 30 k.2

Μόσχα / Β. Molchanovka d.32 σελίδα

Μόσχα δρόμο. Λεωφόρος Zubovsky d.35 σελίδα 1

Μόσχα δρόμο. Vorontsovskaya 8 p.6

Μόσχα δρόμο. Β. Molchanovka d.32 σελίδα

Μόσχα δρόμο. Trehgorny Val d.12 σελ. 2

Μόσχα δρόμο. Λεωφόρος Zubovsky d.35 σελίδα 1

Μόσχα δρόμο. Vorontsovskaya, 8 σελ. 5

Αγία Πετρούπολη Marata 69-71, επιχειρηματικό κέντρο "Renaissance Plaza"

St.Petersburg Η μέση προοπτική του νησιού Vasilievsky, 36/40

Ανθρώπινες μολύνσεις

Επικεφαλίδες

 • Βακτηριακές λοιμώξεις (41)
 • Βιοχημεία (5)
 • Ηπατίτιδα από ιούς (12)
 • Ιογενείς λοιμώξεις (43)
 • HIV / AIDS (28)
 • Διαγνωστικά (30)
 • Ζωανθρονιτικές λοιμώξεις (19)
 • Ασυλία (16)
 • Μολυσματικές ασθένειες του δέρματος (33)
 • Θεραπεία (38)
 • Γενικές γνώσεις των λοιμώξεων (36)
 • Παρασιτικές ασθένειες (8)
 • Η σωστή διατροφή (41)
 • Πρόληψη (23)
 • Διάφορα (3)
 • Σήψη (7)
 • Πρότυπα φροντίδας (26)

Πού να περάσει η δοκιμασία για την ηπατίτιδα C και πώς να την καταλάβετε

Γεια σας, μαζί σας την Όλγα Ryshkova. Στο προηγούμενο άρθρο "Ηπατίτιδα C - Τι είναι αυτή η ασθένεια" έχουμε ασχοληθεί με πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη μόλυνση. Σήμερα το θέμα μας είναι πώς να ελέγξουμε για την ηπατίτιδα C, ποιες απαντήσεις μπορούμε να πάρουμε και τι πρέπει να κάνουμε γι 'αυτό. Μια έγκαιρη εξέταση για την ηπατίτιδα C και τη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει τη βλάβη του ήπατος.

Πώς ξέρετε εάν έχετε ηπατίτιδα C ή όχι;

Πού και πώς μπορώ να κάνω μια εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα C; Μπορείτε να περάσετε αυτή την ανάλυση χωρίς προβλήματα στην κλινική σας. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει εργαστήριο στην κλινική ή στο νοσοκομείο που να κάνει εξετάσεις για ιική ηπατίτιδα, αυτή η υπηρεσία στη Ρωσία είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε δημοτικό ή ομοσπονδιακό ιατρικό και προληπτικό ίδρυμα. Θα ληφθεί αίμα και θα μεταφερθεί στο εργαστήριο, όπου πραγματοποιείται αυτή η έρευνα. Το αίμα λαμβάνεται από τη φλέβα το πρωί με άδειο στομάχι.

Σε ποιον απευθύνεται σε ένα εξωτερικό ιατρείο;

Εάν έχετε συμπτώματα της ηπατίτιδας - ανησυχούν για το ήπαρ, ναυτία, εμετός, κιτρινωπό δέρμα και τα μάτια, το χρώμα των ούρων της μπύρας, cal φως, είναι απαραίτητο να αναφερθεί στον ειδικό μολυσματική ασθένεια, έναν ειδικό υπάρχουν σε κάθε κλινική.

Εάν είστε υγιείς και απλά θέλετε να ελέγξετε "για τον εαυτό σας", δεν χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με κάποιον ειδικό ή θεραπευτή μολυσματικών ασθενειών. Σε όλες τις κλινικές της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπάρχουν προμυικές αίθουσες όπου μπορείτε να παρακάμψετε το μητρώο, χωρίς μια κάρτα εξωτερικών ασθενών ζητώντας "Θέλω να κάνω μια ανάλυση για την ηπατίτιδα C". Θα αφαιρεθείτε στην ανάλυση και θα εξηγήσετε πού και πότε να δώσετε αίμα. Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε έρευνα ανώνυμα, χωρίς να καθορίζετε τα δεδομένα σας.

Είναι δωρεάν ή δωρεάν;

Μπορείτε να περάσετε δωρεάν την ανίχνευση για την ηπατίτιδα C, αν σας παραπέμπεται για εξέταση από γιατρό (υπάρχει υποψία ηπατίτιδας, εξετάζετε για χειρουργική επέμβαση). Εάν είστε υγιείς και ελέγχετε μόνοι σας, η ανάλυση είναι πιθανό να πληρωθεί.

Ποια είναι η απάντηση από το εργαστήριο;

Η ιογενής ηπατίτιδα C στα Λατινικά ονομάζεται HCV. Το εργαστήριο δεν θα ανιχνεύσει τον ίδιο τον ιό της ηπατίτιδας C, αλλά αντισώματα σε αυτό. Αυτή η μέθοδος διερεύνησης ονομάζεται ELISA - ενζυμική ανοσοδοκιμασία.

Μπορείτε να λάβετε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις:

 • Δεν ανιχνεύθηκαν ολικά αντισώματα κατά του HCV με ELISA. Αυτή είναι μια αρνητική ανάλυση και αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε ιική ηπατίτιδα C.
 • Συνολικά ανιχνεύθηκαν αντισώματα κατά του HCV. Αυτό είναι ένα θετικό τεστ για την ηπατίτιδα C και τι σημαίνει αυτό, θα σας εξηγήσω ακριβώς παρακάτω.
 • Μπορείτε να πάρετε μια αμφισβητήσιμη ή αόριστη απάντηση. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια.

Ένα αμφίβολο αποτέλεσμα.

Ποια είναι η αμφισβητήσιμη ανάλυση για την ηπατίτιδα C; Τα σύγχρονα συστήματα δοκιμών είναι πολύ ευαίσθητα και μπορούν να αντιδράσουν σε άλλα αντισώματα εάν περάσετε τη δοκιμασία στο φόντο μιας άλλης μόλυνσης, σε αυξημένη θερμοκρασία κ.λπ. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης της ηπατίτιδας C, όταν το σώμα δεν έχει παράγει ακόμη αρκετά αντισώματα. Σε κάθε περίπτωση, εάν η ανάλυση για την ηπατίτιδα C είναι αμφίβολη, αυτό σημαίνει ότι το κύριο είναι ότι δεν έχετε ακόμα αποτέλεσμα και ότι η ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί. Ένα αμφίβολο αποτέλεσμα δεν θα ταιριάζει ούτε στον γιατρό ούτε σε εσάς, δεν μπορεί να παρουσιαστεί στον γιατρό πριν από την επέμβαση.

Θετική δοκιμή.

Τι σημαίνει θετικό αίμα για την ηπατίτιδα C; Εάν έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε ηπατίτιδα C. Σας υπενθυμίζω ότι στο εργαστήριο η ELISA δεν έδειξε την παρουσία ενός ιού στο σώμα σας, αλλά την παρουσία αντισωμάτων στον ιό. Επομένως, υπάρχουν 2 πιθανές παραλλαγές.

 • Δεν έχετε ηπατίτιδα C. Έχετε ήδη ηπατίτιδα C, έχετε υποβληθεί σε θεραπεία ή έχετε αντιμετωπίσει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα με τον ιό. Δεν υπάρχει πλέον ιός στο σώμα, αλλά τα αντισώματα παραμένουν. Τα αντισώματα είναι πολύ μεγάλα, για χρόνια εκκρίνονται από το σώμα. Αυτό θα σας προκαλέσει κάποια ταλαιπωρία, γιατί για πολλά χρόνια η ανάλυση θα είναι θετική, ίσως να μην μπορείτε να πάρετε κάπου να εργαστείτε. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα - δεν μπορείτε να επαναλάβετε την ηπατίτιδα C ενώ το αίμα σας έχει αντισώματα.
 • Έχετε πραγματικά ηπατίτιδα C.

Τι να κάνετε στη συνέχεια;

Με αυτήν την ανάλυση, πρέπει να πάτε σε γιατρό μολυσματικής νόσου. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε μια άλλη μέθοδο - PCR, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Το εργαστήριο PCR δεν είναι διαθέσιμο σε κάθε πόλη, αλλά το αίμα για PCR προς την κατεύθυνση μολυσματικής νόσου είναι πιθανό να σας μεταφερθεί δωρεάν στην κλινική και να παραδοθεί στο εργαστήριο PCR. Αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας C στο σώμα.

Τι απάντηση μπορώ να πάρω;

Στο εργαστήριο PCR, πρώτα θα διεξαχθεί ποιοτική εξέταση αίματος για την παρουσία του ιού. Το "ποιοτικό" δεν σημαίνει "πολύ καλό". Αυτό σημαίνει "τρώνε ή όχι" χωρίς να καθορίζεται η ποσότητα του ιού. Υπάρχουν 2 πιθανές απαντήσεις:

 • Η PCR είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στον ιό ηπατίτιδα C, είστε άρρωστος με ηπατίτιδα C.
 • Η PCR αρνητική. Αυτή η απάντηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιός στο σώμα και είστε υγιείς, υπάρχουν και 2 επιλογές εδώ.

Η PCR αρνητική

Η ανάλυση της ELISA αποκάλυψε αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C και η ανάλυση PCR, η οποία βρίσκει τον ιό, αποδείχθηκε αρνητική, δηλαδή ο ιός δεν αποκάλυψε. Τι σημαίνει αυτό;

 • Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το σώμα σας δεν έχει πραγματικά τον ιό της ηπατίτιδας C.
 • Αλλά η αρνητική PCR μπορεί να είναι στην περίπτωση που υπάρχει ένας ιός στο σώμα, αλλά δεν είναι ενεργός, κρύβεται στα ηπατικά κύτταρα, δεν πολλαπλασιάζεται, έτσι δεν βρέθηκε στο αίμα. Αυτή είναι η ανενεργή, υποτονική ηπατίτιδα, η οποία δεν μεταδίδεται σεξουαλικά και είστε φορέας του ιού της ηπατίτιδας C.

Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε επανειλημμένα αιματολογικές εξετάσεις για PCR κάθε χρόνο. Ένας γιατρός μολυσματικής νόσου θα σας δώσει συστάσεις, θα σας συνταγογραφήσει φάρμακα εάν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, με θετική ELISA και αρνητική ανάλυση PCR για ηπατίτιδα C, δεν απαιτείται ειδική αντι-ιική θεραπεία.

Η PCR είναι θετική.

Εάν η ποιοτική δοκιμασία PCR ήταν θετική, δηλαδή, αποκάλυψε την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας C στο σώμα σας, στη συνέχεια, στο εργαστήριο από τον ίδιο αίμα κάνει ποσοτική ανάλυση, τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου και γονότυπο. Στη Ρωσία, υπάρχει ένα κρατικό πρόγραμμα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C με ειδικά αντιιικά φάρμακα.

Η θεραπεία για τον ασθενή είναι δωρεάν, η διάρκεια της θεραπείας είναι 24-48 εβδομάδες, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Η απόφαση να συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα θα αποφασιστεί από τον ειδικό για τις μολυσματικές ασθένειες στην κοινότητα, ανάλογα με την ποσοτική ανάλυση PCR και το ιικό φορτίο.

Μένει να κατανοήσουμε το έργο, το στρατό, τη λειτουργία - όπου δεν παίρνουν ή δεν παίρνουν με την ηπατίτιδα C.

Για να μάθω αν το άρθρο σας ήταν χρήσιμο, κάντε κλικ στα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης ή αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω.

Ηπατίτιδα

Περιγραφή:

Δοκιμές αίματος για ηπατίτιδα και HIV

Η ηπατίτιδα είναι μια επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, οι στατιστικές για τις οποίες είναι απογοητευτικές. Οι δείκτες για όλες τις νοσολογικές μορφές βλάβης του ιού του ήπατος έχουν αυξηθεί. Η λοίμωξη από τον ιό HIV εξαπλώνεται όχι λιγότερο γρήγορα. Η διάγνωση αυτών των ασθενειών πρέπει να γίνεται ακόμη και από εκείνους που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Μάθετε πού να κάνετε μια εξέταση αίματος για τον ιό HIV και την ηπατίτιδα για να είστε σίγουροι για την απουσία κρυφών μορφών ασθενειών.

Υπάρχουν έξι κύριες μορφές ιογενούς ηπατίτιδας. Η διαφορά μεταξύ αυτών: η οδός της λοίμωξης, η κλινική εικόνα, η σοβαρότητα της πορείας, οι κίνδυνοι της χρονοποίησης και οι επιπλοκές. Οι «ασθένειες των βρώμικων χεριών» είναι οι μορφές Α και Ε. Β, C, D μεταδίδονται πιο συχνά μέσω του αίματος: με ένεση, μετάγγιση, χειρουργική θεραπεία και επίσης με μη προστατευμένη σεξουαλική επαφή.

Το ζήτημα του πού πρέπει να περάσουν οι δοκιμές για την ηπατίτιδα και τον ιό HIV, δεν πρέπει να ανησυχεί εκείνους που πρόκειται να προγραμματιστούν. Μικρές γυναικολογικές και ουρολογικές παρεμβάσεις, καισαρική τομή και άλλες πραγματοποιούνται μόνο μετά από νέα αποτελέσματα εργαστηριακής διάγνωσης. Οι εξετάσεις αυτές αποτελούν μέρος προγραμματισμένης εξέτασης ανδρών και γυναικών.

Μελέτες για την ηπατίτιδα πραγματοποιούνται με διαφορετικές μεθόδους. Ένας από αυτούς είναι ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ενός συγκεκριμένου ιού. Είναι δυνατή η διεξαγωγή πολύπλοκων δοκιμών.

Υπάρχουν δύο τύποι ανοσοσφαιρινών:

 • IgM - αντισώματα της οξείας μορφής της ασθένειας. Ο τίτλος τους αυξάνεται έντονα μετά τη μόλυνση. Η συγκέντρωση σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε τον κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα της μόλυνσης.
 • IgG - ένα αντίσωμα μιας χρόνιας μορφής της νόσου ή μιας μακροχρόνιας λοίμωξης. Κατά συνέπεια, η ανίχνευσή τους σε συνδυασμό με κλινικές ενδείξεις μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε εάν η χρόνια μορφή του ασθενούς ή η σχηματισμένη ανοσία έναντι συγκεκριμένου παθογόνου παράγοντα.

Πού μπορώ να πάρω εξετάσεις για ηπατίτιδα και HIV;

Μπορείτε να κάνετε ατομικές εξετάσεις ή να υποβληθείτε σε πλήρη εξέταση σε οποιοδήποτε από τα εργαστήρια του δικτύου μας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται ηλεκτρονικά ή στο γραφείο.

Βελτιώστε εκ των προτέρων το χρονοδιάγραμμα εργασίας και τις συνθήκες προετοιμασίας. Πριν από οποιαδήποτε έρευνα συνιστάται να εξαιρούνται τα σωματικά και ψυχοεπιδημικά φορτία, να περιορίζεται η πρόσληψη τροφής για 8 ώρες, το κάπνισμα - για 30 λεπτά. Εάν πάρετε φάρμακο, ενημερώστε τον τεχνικό του εργαστηρίου.

Αναλύσεις ηπατίτιδας ανώνυμα

Μεταξύ όλων των εργαστηριακών μεθόδων έρευνας για την παρουσία των STD, οι αναλύσεις για την ανίχνευση της ηπατίτιδας Β και C είναι επίσης ευρέως διαθέσιμες σε όλους.

Ηπατίτιδα - είναι μια παθολογική, φλεγμονώδης διαδικασία που εντοπίζεται στον ιστό του ήπατος.

Απομόνωση μεταξύ της ηπατίτιδας: αυτοάνοση, τοξική, ιογενής.

Προς το παρόν, είναι δυνατό να περάσει ανώνυμα οι εξετάσεις για ηπατίτιδα, δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες για τον ασθενή και δεδομένα των αναλύσεών του, δεδομένου ότι είναι καθαρά προσωπικά.

Για να περάσετε αναλύσεις σχετικά με τις ηπατίτιδες σε και με ανώνυμο είναι δυνατόν από 9 έως 21 ημερησίως χωρίς διακοπές και ημέρες διακοπής στην πληρωμένη KVD μας.

Είναι δυνατό να διεξάγονται ταχείες εξετάσεις αίματος ανώνυμα για την ηπατίτιδα σε 20 λεπτά.

Το κόστος μιας ανάλυσης είναι 500 ρούβλια.

Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης της ηπατίτιδας Β και C;

 • σεξ χωρίς προστασία,
 • μετάγγιση μολυσμένου αίματος,
 • εγχύσεις με κοινές μολυσμένες σύριγγες,
 • χρήση μη αποστειρωμένων οργάνων,
 • από ασθενή έγκυο γυναίκα σε μελλοντικό παιδί.

Πώς εκδηλώνεται η ηπατίτιδα;

Στην εποχή μας είναι γνωστές περίπου επτά ποικιλίες ιογενούς ηπατίτιδας.

Διακρίνετε τους ακόλουθους τύπους: A, B, C, D, E, F, G.

Η περίοδος επώασης της ασθένειας (από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) μπορεί να διαρκέσει από αρκετές εβδομάδες έως έξι μήνες.

Τα συμπτώματα του προχωρημένου σταδίου της νόσου δεν είναι πάντα συγκεκριμένα.

Αρχικά, χαρακτηρίζονται από πόνο ή αίσθημα βαρύτητας στο σωστό υποχώδριο, με περιστασιακή ναυτία.

Πιθανή απώλεια όρεξης, αδυναμία, απάθεια.

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα αποκαλύπτει σκουρόχρωμα ούρα και τα περιττώματα ελάφρυνση, στη συνέχεια, ίκτερο (απόκτηση του σκληρού χιτώνα και του δέρματος κίτρινο).

Μεταξύ των επιπλοκών της ηπατίτιδας μπορεί να είναι η ανάπτυξη της κίρρωσης του ήπατος, η ηπατική ανεπάρκεια, ο καρκίνος του ήπατος.

Το 90% των περιπτώσεων της νόσου μπορεί να συμβεί χωρίς ορατά σημεία.

Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.

Προληπτικοί έλεγχοι για την παρουσία ηπατίτιδας πρέπει να γίνονται σε κάθε άτομο.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες που σχεδιάζουν την εγκυμοσύνη.

Πότε πρέπει να περάσει ανώνυμα τις εξετάσεις για την ηπατίτιδα;

 1. Μια φορά το χρόνο, ακόμη και αν η επαγγελματική δραστηριότητα δεν σχετίζεται με την ιατρική.
  Μετά από όλα, οι περισσότεροι άνθρωποι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο απευθύνονται στον οδοντίατρο.
  Οι γυναίκες κάνουν μανικιούρ σε σαλόνια ή από ειδικούς στο σπίτι, κάποιος είναι εθισμένος στα τατουάζ και ούτω καθεξής.
 2. Εάν υπήρχε απροστάτευτο σεξ.
 3. Για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του εισαγόμενου εμβολίου ηπατίτιδας Β, με ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα.
 4. Με συμπτώματα ηπατίτιδας, ειδικά όταν υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης.

Άτομα που έχουν συμπτώματα δηλητηρίασης ή είχαν ιική ηπατίτιδα από έναν από τους συγγενείς τους υπόκεινται σε εξέταση.

Με την εμφάνιση της ιατρικής περιόδου, τα συμπτώματα της ηπατίτιδας καθίστανται ορατά.

Είναι αυτή τη στιγμή που προδιαγράφεται εργαστηριακά για να προσδιοριστεί η παρουσία και ο τύπος της ηπατίτιδας.

Για τη μελέτη, ο ασθενής παίρνει αίμα, κόπρανα και ούρα.

Θυμηθείτε! Θα πρέπει αμέσως να περάσετε από την εξέταση εάν τυχαία τραυματιστείτε για ένα αμφιλεγόμενο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε μέχρι εσάς.

Εκτός από σοβαρούς λόγους, η απαραίτητη έρευνα που βιώνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πέρασμα του ελέγχου για τα ιατρικά βιβλία, τους χορηγούς και αποτελείται στο ιατρείο σε Αφροδισιολογίας και Τοξικομανίας.

Σχετικά με τον τρόπο δοκιμών
η ηπατίτιδα λέει ανώνυμα
βοηθός συνταγματάρχη της ιατρικής υπηρεσίας,
ο γιατρός Lenkin Sergey Gennadievich

Ποιες είναι οι δοκιμές για την ηπατίτιδα;

Το αίμα για τον εντοπισμό δεικτών ηπατίτιδας πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, αίμα λαμβάνεται από τη φλέβα.

Υπάρχουν οι παρακάτω δείκτες:

 1. Ηπατίτιδα Β:
  - Το αντιγόνο HBs είναι ένας δείκτης της παρουσίας ηπατίτιδας Β, η οποία εμφανίζεται στο αίμα ακόμη και στην ασυμπτωματική περίοδο.
  - αντι-HBcIgM, αντιγόνο HBe - δείκτες οξείας ηπατίτιδας.
  - το αντι-HBcIgG κυκλοφορεί στο αίμα μετά την εξαφάνιση του αντιγόνου HBs, στη συνέχεια σχηματίζονται αντισώματα αντι-ΗΒδ.
  Ένας χαμηλός τίτλος IgG υποδεικνύει επίσης ανοσία έναντι του ιού εάν προσδιοριστεί μαζί με αντισώματα αντι-ΗΒδ.
  - τα αντι-ΗΒδ αντισώματα υποδεικνύουν ιστορικό ηπατίτιδας Β ή την παρουσία αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό.
  - Το αντιγόνο HBe έχει διαγνωστική αξία όταν ανιχνεύεται ταυτόχρονα με το αντιγόνο HBs.
  Υποδεικνύει μια οξεία περίοδο ηπατίτιδας ή επιδείνωση μιας χρόνιας διαδικασίας.
  Απομονωμένο αντιγόνο HBe, κατά κανόνα, σημαίνει ένα ψευδές αποτέλεσμα ανάλυσης.
  - Με τη βοήθεια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, είναι δυνατόν να αναγνωριστεί το DNA του ιού της ηπατίτιδας Β.

Κατά την ανίχνευση αυτών ή άλλων δεικτών, αναθέτει επιπλέον δοκιμές για ηπατικές εξετάσεις:

 • ασπαρτική αμινοτρανσφεράση,
 • αμινοτρανσφεράση αλανίνης,
 • αλκαλική φωσφατάση,
 • γ-γλουταμυλοτρανσφεράση,
 • χολερυθρίνη κοινή

για την αξιολόγηση της κατάστασης των ηπατικών κυττάρων και της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, έχουν συνταγογραφηθεί δοκιμές για αντιτρυψίνη, ολική πρωτεΐνη, κογιουλόγραμμα κ.λπ.

Κανόνες προετοιμασίας για την ανίχνευση της ηπατίτιδας ανώνυμα

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι έτοιμα συνήθως τέσσερις ώρες μετά τη λήψη του υλικού.

Για τη διεξαγωγή μιας ποσοτικής μελέτης, θα χρειαστεί μια μέρα.

Όσον αφορά τους κανόνες της ανάλυσης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

 1. Μην τρώτε λιπαρά και πικάντικα τρόφιμα για αρκετές ημέρες.
 2. Μην πίνετε αλκοόλ.

Πριν από τη λήψη αίματος για ανάλυση, θα πρέπει να περιορίσετε τη σωματική δραστηριότητα και το συναισθηματικό άγχος.

Η χρήση του νερού θα πρέπει να παραμείνει στο συνηθισμένο επίπεδο.

Ανάλυση ανώνυμης ηπατίτιδας: ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο.

Δώστε προσοχή! Αφού λάβετε το αποτέλεσμα, ο εμπειρογνώμονας που θα παρακολουθεί θα μπορεί να σας αποκρυπτογραφήσει.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε για την απουσία παθολογικών αλλαγών στο σώμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των περιπτώσεων, ο γιατρός συμβουλεύει να κάνει την ανάλυση πάλι. Μετά από μερικές εβδομάδες.

Ένα θετικό αποτέλεσμα με τη διεξαχθείσα μελέτη δείχνει την παρουσία της νόσου.

Όταν επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ξανά η έρευνα.

Αυτό είναι απαραίτητο για να διευκρινιστεί και να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

Πρέπει να το ξέρετε! Τα αποτελέσματα της ανώνυμης μελέτης δεν ισχύουν για την τοποθέτηση, την εγγραφή και την παραλαβή ενός ιατρικού βιβλίου, όταν διενεργείται προληπτική εξέταση.

Για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, συνιστάται εμβολιασμός.

Μέχρι σήμερα, εμβολιάστηκαν κατά της ηπατίτιδας Β.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες προσωπικής υγιεινής.

Μην ασχολείστε με το περιστασιακό σεξ.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φαρμάκων που χορηγούνται με ένεση.

Πού μπορώ να πάρω ανώνυμες εξετάσεις για την ηπατίτιδα;

Σήμερα, η έρευνα διεξάγεται τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές κλινικές.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης στη δημόσια κλινική, πρέπει να κάνετε μια παραπομπή στον γιατρό και να περιμένετε τη σειρά σας.

Για ένα γρήγορο αποτέλεσμα, πρέπει να επικοινωνήσετε με μια κλινική που έχει πληρώσει.

Αυτό οφείλεται στη διαθεσιμότητα σύγχρονου εξοπλισμού και αντιδραστηρίων.

Για να κάνετε δοκιμές, δεν απαιτείται προκαταρκτική εγγραφή.

Με τα αποτελέσματα, μπορείτε να καλέσετε και να κλείσετε ραντεβού με γιατρό, σε οποιαδήποτε βολική ημέρα για σας.

Εγγυόμαστε μια ατομική προσέγγιση στον ασθενή.

Πλήρης ανωνυμία, υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και τεράστια εμπειρία ειδικών.

Το "PAYABLE KVD" υπάρχει και λειτουργεί για εσάς.

Εάν είναι απαραίτητο, η ανώνυμη παράδοση των εξετάσεων για ηπατίτιδα Β και C, καθώς και κάθε ελέγχου για ΣΜΝ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το συντάκτη αυτού του άρθρου - αφροδίσια νοσήματα στη Μόσχα με 15 χρόνια εμπειρίας.

Αναλύσεις και εξετάσεις

1. Ανάλυση ηπατίτιδας

Εάν θέλετε να μάθετε αν έχετε ιούς ηπατίτιδας Β και C στο αίμα σας, τότε θα πρέπει να περάσετε ειδικές εξετάσεις. Όλα τα εργαστηριακά διαγνωστικά στο κέντρο μας διεξάγονται σε σύγχρονο εξοπλισμό και χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας αντιδραστήρια σε τιμές κάτω από τις μέσες τιμές στη Μόσχα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι πάντα ξεκάθαρα, η αξιοπιστία τους είναι 100%, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι με βάση τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων γίνεται μια διάγνωση και λαμβάνονται αποφάσεις για την επιλογή τακτικής θεραπείας. Οι αναλύσεις θα πρέπει να δίνονται με άδειο στομάχι, δηλαδή μεταξύ του τελευταίου γεύματος και λήψης αίματος θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 8 ώρες.

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα Β

Ο διαγνωστικός δείκτης της ιογενούς ηπατίτιδας Β είναι η ανάλυση του HBsAg. Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας Β στο ήπαρ, δηλαδή τη διάγνωση "Χρόνια ιική ηπατίτιδα Β".
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν μπορείτε να αποκλείσετε την παρουσία του ιού σε λανθάνουσα μορφή, οπότε συνιστάται πάντα η λήψη δύο άλλων σημαντικών εργαστηριακών δεικτών: anti-HBcor και anti-HBs.
Το Anti-HBcor δείχνει την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας Β στο παρελθόν.

Το θετικό κατά Anthi-HBs σημαίνει την παρουσία προστατευτικών αντισωμάτων, τα οποία παράγονται είτε ως αποτέλεσμα της ανάκτησης οξείας ιογενούς ηπατίτιδας Β είτε ως αποτέλεσμα εμβολιασμού.

Εάν και οι τρεις δείκτες είναι αρνητικοί, τότε το σώμα σας δεν είχε ποτέ επαφή με τον ιό και θα πρέπει να εμβολιαστεί, η οποία για 8-10 χρόνια θα σας προστατεύσει από πιθανή μόλυνση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έρχονται σε επαφή με ασθενείς με ιική ηπατίτιδα ή πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και κατά τον προγραμματισμό της εγκυμοσύνης.

Συμπληρωματικοί 3 δείκτες VG "Β" (HbsAg + Anti-Hbcor + Anti-HBs)

Αν ανιχνευθεί HBsAg ως αποτέλεσμα δοκιμών για δείκτες ηπατίτιδας, τότε θα πρέπει να γίνει ανάλυση PCR για να προσδιοριστεί η ποσότητα του ιού, η δραστηριότητα του ιού και ο γονοτύπος (ποικιλία).

Ο ιός της ηπατίτιδας Β-ΗΒν-ϋΝΑ

Ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας Β

Ο ιός της ηπατίτιδας Β-HBV-DNA είναι υπερευαίσθητος

Ο γονότυπος του ιού "Β"

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα C

Ο διαγνωστικός δείκτης για τη ιογενή ηπατίτιδα C είναι η δοκιμασία αντισωμάτων - αντι-HCV.

Η παρουσία αντισωμάτων δεν σημαίνει ακόμη την παρουσία του ιού. Αυτό δεν είναι ακόμα η διάγνωση της "ηπατίτιδας C"!

Εάν ανιχνευθούν αντισώματα, είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμασίες αλυσιδωτής αντίδρασης PCR-πολυμεράσης - για να εντοπιστούν οι ίδιοι οι ιοί ηπατίτιδας. Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη μέθοδο που μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη και μια μικρή ποσότητα του ιού στο αίμα, μέχρι έναν ιό στο κύτταρο. Στο κέντρο ηπατολογίας μας, αυτή η ανάλυση γίνεται με μια πολύ ευαίσθητη μέθοδο, η οποία ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις για εργαστηριακή διάγνωση.

Θετική ανάλυση PCR υποδεικνύει μια ενεργή ιική διαδικασία. Μια συνέπεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να είναι η βλάβη του ήπατος μέχρι τον σχηματισμό κίρρωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η διεξαγωγή αντιιικής θεραπείας. Για να διευκρινιστεί το σχήμα θεραπείας και η πρόγνωση της νόσου, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το ιικό φορτίο, δηλαδή να μετρηθεί η ποσότητα του στο αίμα. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστεί ο γονότυπος του ιού (η ποικιλία του). Η διάρκεια της θεραπείας και η δόση των φαρμάκων εξαρτώνται από τον γονότυπο του ιού.

PCR δοκιμασίες

Ποιοτική ανάλυση ιού ηπατίτιδας "C" -HCV-RNA

Ο ιός της ηπατίτιδας "C" -HCV-RNA είναι εξαιρετικά ευαίσθητος (ποσοτικός)

Γονότυπος ιού "C" με υποτύπο

2. Αξιολόγηση της κατάστασης του ήπατος

Η αξιολόγηση του ήπατος στην ιογενή ηπατίτιδα Β και C διεξάγεται με τη βοήθεια βιοχημικών δεικτών αίματος, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τη δομή και τις λειτουργίες των ηπατικών κυττάρων που επηρεάζονται από τον ιό.

Βιοχημική ανάλυση Αίμα Ι (σχήματα 10 - συνολικής πρωτεΐνης, ουρία, κρεατινίνη, ζάχαρη, χολερυθρίνη, AST, ALT, αλκαλική φωσφατάση, γ-γλουταμυλτρανσφεράση, σίδηρο)

Προφίλ λιπιδίων (6 δείκτες: ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL, τριγλυκερίδια, αθηρογόνος συντελεστής)

Προσδιορισμός παραμέτρων μεταβολισμού πρωτεϊνών

Ο βαθμός της ηπατικής βλάβης - ο βαθμός της ίνωσης - πρέπει να προσδιοριστεί για να διευκρινιστεί η τακτική της θεραπείας όταν συνταγογραφείται αντιιική θεραπεία. Αυτή είναι μια σημαντική πληροφορία για τον προγραμματισμό της θεραπείας, επιτρέποντας την αναβολή της, αν οι προσωπικές περιστάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών) δεν επιτρέπουν την έναρξη της θεραπείας. Σε περίπτωση υψηλής ίνωσης (3-4), τότε συνιστάται να ξεκινήσετε τη θεραπεία το συντομότερο δυνατόν.

Για να αξιολογήσουμε τον βαθμό της ίνωσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες, ασφαλείς και ακριβείς μεθόδους - FibroTest, FibroScan, FibroMax.

Αυτές είναι οι πιο απαραίτητες δοκιμασίες για τη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β και Γ. Για να αποφασίσετε για τη θεραπεία, απαιτείται μια πρόσθετη εξέταση, την οποία μπορείτε να δώσετε σε δωρεάν διαβούλευση σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

3. Διερεύνηση για τον ορισμό της θεραπείας για τη ιογενή ηπατίτιδα Β και C

Εξέταση για το διορισμό της αντιιικής θεραπείας στη ιογενή ηπατίτιδα C

 • Πλήρης εξέταση του ιού της ηπατίτιδας C (γονότυπος και ιϊκό φορτίο).
 • Αναλύσεις για τον ιό της ηπατίτιδας Β προκειμένου να εμβολιαστούν, εάν το επιτρέπουν τα αποτελέσματα των δοκιμών.
 • Πλήρης ήπατος εξέταση: βιοχημικούς προσδιορισμούς που απεικονίζουν την δομική και λειτουργική κατάσταση των κυττάρων του ήπατος, κοιλιακό υπερηχογράφημα με Doppler, αξιολόγηση του βαθμού της ίνωσης (Elastometry, FibroMaks, FibroTest)?
 • Αναλύσεις για τον αποκλεισμό των αντενδείξεων για το διορισμό της θεραπείας: κλινική εξέταση αίματος, ορμόνες και υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς αδένα, αυτοάνοσα αντισώματα.
 • Για ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών συνταγογραφείται εξέταση καρδιακού, αγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.

Εκτιμώμενο κόστος της εξέτασης 28000 τρίβει. (μπορεί να αλλάξει αν έχετε ήδη κάνει δοκιμές ή, εάν είναι απαραίτητο, άλλες δοκιμές εκτός από μια τυποποιημένη έρευνα).

Εξέταση για το διορισμό της αντιιικής θεραπείας για την ιογενή ηπατίτιδα Β

 • Πλήρης εξέταση του ιού της ηπατίτιδας Β: όλοι οι δείκτες ανοσολογικής ανάλυσης, καθώς και ανάλυση PCR με ιικό φορτίο.
 • Ανάλυση για το δέλτα του ιού.
 • Πλήρης ήπατος εξέταση: βιοχημικούς προσδιορισμούς που απεικονίζουν την δομική και λειτουργική κατάσταση των κυττάρων του ήπατος, κοιλιακό υπερηχογράφημα με Doppler, αξιολόγηση του βαθμού της ίνωσης (Elastometry, FibroMaks, FibroTest)?
 • Κλινική εξέταση αίματος.
 • Ανάλυση για μετάλλαξη του ιού Β και αντοχή στα φάρμακα.

Εκτιμώμενο κόστος της εξέτασης 28000 τρίβει. (μπορεί να αλλάξει αν έχετε ήδη κάνει δοκιμές ή, εάν είναι απαραίτητο, άλλες δοκιμές εκτός από μια τυποποιημένη έρευνα).

Έλεγχος αίματος για ηπατίτιδα

Μια εξέταση αίματος για ηπατίτιδα είναι ένα διαγνωστικό εργαστηριακό μέτρο για τον εντοπισμό των αιτιολογικών παραγόντων της νόσου. Η ανάλυση για την ηπατίτιδα συμπεριλαμβάνεται σε πολλές εξετάσεις ασθενών, για παράδειγμα, σχεδιάζοντας μια χειρουργική παρέμβαση ή πραγματοποιώντας εγκυμοσύνη.

Η ιογενής ηπατίτιδα είναι ένας συνδυασμός οξείας και χρόνιας ηπατικής παθολογίας, η οποία μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. Ανεξάρτητα από την αιτιολογία, τα σημάδια αυτής της ασθένειας υποδεικνύουν την παρουσία φλεγμονωδών διεργασιών στο ήπαρ.

Η ηπατίτιδα είναι πολλών τύπων, αλλά οι πιο κοινές είναι οι ακόλουθες μορφές της νόσου:

 • Η ηπατίτιδα Α είναι ο πιο επικίνδυνος και κοινός τύπος ασθένειας, η περίοδος επώασης της οποίας είναι 7 ημέρες - 2-3 μήνες. Κατά κανόνα, αυτή η μόλυνση περνά από μόνη της.
 • Η ηπατίτιδα Β είναι μια επικίνδυνη μορφή ηπατίτιδας, η οποία συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα και μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη. Αυτός ο τύπος νόσου θεραπεύεται με τη βοήθεια σύνθετης θεραπείας σε ένα νοσοκομείο.
 • Η ηπατίτιδα C είναι μια σοβαρή μορφή της νόσου που μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη του καρκίνου και της κίρρωσης του ήπατος.
 • Η ηπατίτιδα D είναι ένας τύπος ηπατίτιδας Β που συμβαίνει λόγω του συνδυασμού ενός στελέχους του ιού με ένα δέλτα-παράγοντα.
 • Η ηπατίτιδα Ε είναι μια μορφή ασθένειας που είναι παρόμοια με αυτή της ηπατίτιδας Α και μια σοβαρή πορεία παθολογίας συνοδεύεται από βλάβη στο ήπαρ και τα νεφρά.

Όταν είναι απαραίτητο να γίνει μια εξέταση αίματος για την ανίχνευση της ηπατίτιδας

Όλοι όσοι έχουν υποψιαστεί μία από τις παραπάνω μορφές ηπατίτιδας, συμβουλεύονται να συμβουλευτούν έναν ειδικό και να υποβληθούν σε εξέταση αίματος. Οι κύριες εκδηλώσεις χρόνιας και οξείας ηπατίτιδας θα είναι:

 • Ναυτία, έμετος.
 • Υπερθερμία;
 • Έλλειψη όρεξης.
 • Κνησμός φαγούρα?
 • Απώλεια βάρους.
 • Σκουρότητα των ούρων.
 • Γενική αδιαθεσία, αίσθημα αδυναμίας, που στο τέλος της ημέρας εντείνεται.
 • Αλλαγή της μελάγχρωσης του δέρματος.
 • Πόνος στην κοιλιά.

Αυτά τα σημάδια - ένας σοβαρός λόγος για να πάτε στην κλινική, όπου μπορείτε να δώσετε αίμα για ηπατίτιδα, να καθορίσετε την αιτία αυτών των συμπτωμάτων και να συνταγογραφήσετε ειδική θεραπεία.

Τι είναι η εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα

Η διάγνωση της ηπατίτιδας περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες - βιοχημική και κλινική (γενική) μελέτη, ELISA και PCR. Χρησιμοποιώντας αυτές τις διαγνωστικές τεχνικές, μπορείτε όχι μόνο να διαπιστώσετε τη διάγνωση αλλά και να παρακολουθείτε την εξέλιξη της νόσου. Η κλινική μελέτη περιέχει έναν τεράστιο αριθμό δεικτών που αντικατοπτρίζουν την περιεκτικότητα σε λευκοκύτταρα, αιμοπετάλια, ερυθρά αιμοσφαίρια και άλλα αιμοσφαίρια. Με τη ιογενή ηπατίτιδα, η συγκέντρωση αυτών των κυττάρων ποικίλλει.

Βιοχημική αξιολόγηση του προκύπτοντος υλικού είναι να ερευνήσει την συνολική πρωτεΐνη, ηπατικά ένζυμα, φάσμα πρωτεϊνών του αίματος, χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση. Τα ηπατικά ένζυμα εντοπίζονται στο εσωτερικό του ήπατος. Σε περίπτωση ηπατίτιδας, αυτές οι ουσίες βρίσκονται σε αυξημένη ποσότητα, ενώ η περιοχή των δονήσεων των ενζύμων είναι αρκετά μεγάλη. Η χολερυθρίνη είναι μια χολική χρωστική ουσία που σχηματίζεται μετά την αποσύνθεση των ερυθροκυττάρων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η χολερυθρίνη παρεμποδίζεται από τα κύτταρα του ήπατος, μετά την οποία εκκρίνεται μέσω του εντέρου. Δείκτες της χολερυθρίνης στο κανόνα ήσσονος σημασίας, αλλά ηπατίτιδα συγκέντρωση αυξάνει σημαντικά, γεγονός που μπορεί να εκδηλωθεί ικτερική χρωματισμό του δέρματος. Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένα ένζυμο που δείχνει την κίνηση της χολής. Δείκτες της αλκαλικής φωσφατάσης σε ηπατίτιδα που συνοδεύεται από μια καθυστέρηση της χολής αυξάνει εκροής υπερβαίνει σημαντικά την νόρμα. Πρωτεϊνικό φάσμα, ολική πρωτεΐνη - δείκτες που αντικατοπτρίζουν την ικανότητα των ηπατικών και ανοσοκυττάρων να παράγουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Στην ιική ηπατίτιδα τέτοια χωρητικότητα μειώνεται, έτσι ώστε όταν εξετάζει το φάσμα πρωτεΐνη είναι εγκατεστημένος μείωση επιπέδων λευκωματίνης και αυξανόμενες συγκεντρώσεις σφαιρίνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Με τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), το στάδιο της μολυσματικής διαδικασίας, η ποσότητα και τα γενετικά δεδομένα του ιού μπορούν να καθοριστούν. Χάρη στην ανοσολογική δοκιμή ενζύμων (ELISA), μπορούν να ανιχνευθούν αντισώματα (IgM, IgG) - παθογόνα της νόσου.

Εκτέλεση της ανάλυσης

Το υλικό για ανάλυση λαμβάνεται με τη μέθοδο της δειγματοληψίας αίματος από τη φλέβα. Δεν έχει σημασία τι μορφή για τη διάγνωση της δοκιμής ηπατίτιδας αίματος, συνιστάται ότι υπήρχε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7-8 ώρες μεταξύ της πρόσληψης τροφής και την επικείμενη διαδικασία. Εάν η ανάλυση για την ηπατίτιδα πραγματοποιείται με προγραμματισμένο τρόπο, μπορεί να ληφθεί αίμα οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά αν ο λόγος για τη θέση των δικηγόρων ανάλυση υποπτεύονται την παρουσία μιας μορφής της ηπατίτιδας Β στον οργανισμό, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την μελέτη. Τα αποτελέσματα για την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης γίνονται με βάση την απουσία ή παρουσία αντισωμάτων για τον ιό.

Κατά κανόνα, τα αντισώματα δεν εμφανίζονται αμέσως μετά την επαφή με τον ιό, επειδή η διαδικασία του σχηματισμού τους διαρκεί μια ορισμένη περίοδο. Επομένως, η διάγνωση κάθε τύπου ηπατίτιδας πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου κατά τον οποίο θα μπορούσε να συμβεί η εικαζόμενη λοίμωξη.

Ανάλυση για ηπατίτιδα - ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ανάλυση στην κλινική για την ηπατίτιδα έχει το δικαίωμα να αποκωδικοποιεί μόνο έναν εξειδικευμένο εργαστηριακό γιατρό. Οι κύριες μέθοδοι διάγνωσης της ιογενούς ηπατίτιδας θα είναι η PCR και η ELISA.

Η ανοσοενζυματική ανάλυση για την ηπατίτιδα Α θα αυξήσει το επίπεδο IgM (αιτιολογικός παράγοντας), που υποδεικνύει την οξεία πορεία της νόσου. Ακόμη και μετά τη θεραπεία, το επίπεδο αυτών των αντισωμάτων παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Μια εξέταση αίματος με θετικά αποτελέσματα θεωρείται η βάση για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Η διάγνωση της ηπατίτιδας Β αποτελείται από δύο μεθόδους - ELISA και PCR. Η παρουσία ειδικών αντισωμάτων στον αιτιολογικό παράγοντα (IgM, IgG) στο αίμα δείχνει μια πρόσφατη μόλυνση ή υψηλή δραστηριότητα του ιού. Με τη βοήθεια της διάγνωσης PCR είναι δυνατόν να καθοριστεί το γενετικό υλικό και η συγκέντρωση του ιού.

Οι ειδικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις δύο μεθόδους διάγνωσης για την ανίχνευση της ηπατίτιδας C. Η παρουσία αντισωμάτων από την ομάδα IgM της μεθόδου ELISA μπορεί να συμβεί 6-9 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και τα αντισώματα της ομάδας IgG - όχι νωρίτερα από 10-13 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Σε αυτή τη νόσο, η διάγνωση της PCR μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία μολύνσεων, το στάδιο της παθολογικής διαδικασίας και επίσης να διεξαγάγει ποιοτική και ποσοτική διάγνωση του ιού.

Με όλες τις άλλες μορφές ηπατίτιδας, η εξέταση αίματος με θετικά αποτελέσματα θα είναι η άνευ όρων βάση για την καθιέρωση κατάλληλης διάγνωσης, χάρη στην οποία ο ειδικός θα είναι σε θέση να συνταγογραφήσει την αποτελεσματική θεραπεία. Εάν εμφανισθούν μη φυσιολογικά συμπτώματα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ηπατολόγο και να δώσετε αίμα για ηπατίτιδα, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παθογόνα ή όχι.

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας και οι ειδικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας και θα συμβουλευτούν δωρεάν για θέματα που σας απασχολούν.


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα