Πίνακας της μεταγραφής του τεστ αίματος για την ηπατίτιδα C

Share Tweet Pin it

Μία από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους του ήπατος είναι η ηπατίτιδα C στη φάση της παροξυσμού. Η νόσος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί επειδή η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του αίματος. Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα στη σύγχρονη ιατρική, η ηπατίτιδα C εξακολουθεί να είναι δύσκολη για θεραπεία. Ένας από τους λόγους αυτού του φαινομένου είναι η καθυστερημένη διάγνωση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η ιογενής λοίμωξη είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας C. Στο υλικό του άρθρου θα μιλήσουμε για το πώς διεξάγεται η εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα C αποκωδικοποιώντας τον πίνακα.

Υπάρχουν διάφοροι γονότυποι της ιογενούς ηπατίτιδας C. Καθένας από αυτούς διακρίνεται από την επίδρασή του στο σώμα. Σύμφωνα με τον γονότυπο, πραγματοποιείται μια σειρά θεραπευτικών μέτρων. Αυτή η μολυσματική ασθένεια δεν έχει εμφανείς κλινικές εκδηλώσεις και επομένως πολύ συχνά περνά σε μια χρόνια μορφή που οδηγεί σε κίρρωση του ήπατος και στην εμφάνιση ταυτόχρονων ασθενειών.

Ερμηνεία των πληροφοριών

Για να αποκρυπτογραφήσει σωστά την ανάλυση και να διορίσει ή να ορίσει θεραπεία μόνο ο αρμόδιος εμπειρογνώμονας μπορεί. Οι αρνητικές αναλύσεις της ELISA και της PCR μαρτυρούν την απουσία ιικής ηπατίτιδας C στο σώμα. Ωστόσο, ένα μόνο αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής δεν δίνει 100% εγγύηση ότι ένα άτομο δεν είναι άρρωστο με αυτή τη σοβαρή πάθηση. Επειδή η ηπατίτιδα έχει περίοδο επώασης ή ονομάζεται επίσης κρυφή, όταν ο ιός δεν μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα.

Σε ένα άτομο που είναι πιθανώς μολυσμένο με ιική ηπατίτιδα σε βιοχημική ανάλυση, δίνεται προσοχή στους κανόνες αυτών των δεικτών όπως η χολερυθρίνη, η αλκαλική φωσφατάση και το φάσμα των πρωτεϊνών.

Με το επίπεδο της συνολικής χολερυθρίνης, μπορεί κανείς να κρίνει τη σοβαρότητα της διαδικασίας στο σώμα. Η αυξημένη χολερυθρίνη σηματοδοτεί μια δυσλειτουργία στο ήπαρ. Κανονικά, ο αριθμός είναι έως 20 μmol / l. Στην ήπια μορφή της νόσου, το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει τα 90 μmol / l. Με μέσο βαθμό σοβαρότητας, η χολερυθρίνη μπορεί να φτάσει τα 170 μmol / l και σε ένα βαρύ επίπεδο μεγαλύτερο από αυτή την τιμή.

Η ολική πρωτεΐνη στον ορό θα πρέπει να κυμαίνεται από 65 έως 85 g / l. Εάν η ολική πρωτεΐνη είναι μικρότερη από 65 g / l, τότε μιλάμε για παθολογικές διεργασίες στο ήπαρ. Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στους δείκτες AST (σε ένα υγιές άτομο η τιμή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 75 U / l) και ALT (κανονική τιμή κάτω από 50 U / l).

Τύποι ρητής διάγνωσης

Για τη διάγνωση μιας ιογενούς νόσου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι:

 • EIA. Αυτή η τεχνική επιτρέπει τον προσδιορισμό αντισωμάτων στο αίμα (IgG, IgM). Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το άτομο έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας. Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να δείχνει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αμφισβητήσιμο.
 • Ανάλυση της RIBA (ανασυνδυασμένη ανοσοκηλίδωση) για την ηπατίτιδα C. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για να επιβεβαιώσει το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας ELISA. Αυτή η τεχνική δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας ενός παράγοντα στο σώμα. Η μη συνδυασμένη ανοσοαποτύπωση προσδιορίζει την παρουσία αντισωμάτων στον ιό.
 • PCR. Αυτή η τεχνική είναι σε θέση να δώσει πιο ακριβή αποτελέσματα. Η PCR στοχεύει στην ανίχνευση του RNA του ιού. Με την ηπατίτιδα C, μια εργαστηριακή δοκιμασία μπορεί να εντοπίσει την ασθένεια το συντομότερο δυνατό, όταν δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη αντισώματα στο σώμα. Έτσι, η PCR επιτρέπει τη διάγνωση κατά τις πρώτες 5 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Προς το παρόν, χρησιμοποιούνται 2 μέθοδοι PCR στην ιατρική:

 1. Ποιότητα. Αυτή η ανάλυση για την ηπατίτιδα διεξάγεται σε περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων μίας μολυσματικής νόσου.
 2. Ποσοτικά. Εκχωρήστε την πρωταρχική θεραπεία του ασθενούς που έχει εντοπίσει αντισώματα στο αίμα και κατά τη διάρκεια θεραπευτικών μέτρων. Η αποκωδικοποίηση της δοκιμασίας αίματος διεξάγεται με σκοπό την παρακολούθηση της θεραπείας, τον καθορισμό της τελικής διάγνωσης και τον καθορισμό περαιτέρω θεραπευτικών τακτικών.

Ερμηνεία της ποσοτικής ανάλυσης

Στη συνέχεια, εξετάστε το αίμα για τον πίνακα αποκωδικοποίησης της ηπατίτιδας C.

Αναλύσεις για την ηπατίτιδα C: ενδείξεις, τύποι, αντίγραφα

Η ηπατίτιδα C είναι βλάβη στον ιστό του ήπατος λόγω της φλεγμονώδους διαδικασίας που προκαλείται από τον ιό που περιέχει RNA. Αυτός ο τύπος ιού εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1988.

Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε οξεία ή χρόνια μορφή, αλλά πιο συχνά χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη λανθάνουσα, δηλαδή ασυμπτωματική πορεία. Η τάση για χρόνιες ασθένειες εξηγείται από την ικανότητα του παθογόνου να μεταλλαχθεί. Λόγω του σχηματισμού μεταλλαγμένων στελεχών, ο ιός HCV διαφεύγει της ανοσολογικής παρακολούθησης και παραμένει στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλεί έντονα συμπτώματα της νόσου.

Τα αντιγόνα HCV έχουν χαμηλή ικανότητα να προκαλούν ανοσολογικές αντιδράσεις, έτσι ώστε τα πρώιμα αντισώματα τους να εμφανίζονται μόνο 4-8 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της νόσου, μερικές φορές ακόμη και αργότερα, οι τίτλοι των αντισωμάτων είναι χαμηλοί - αυτό περιπλέκει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Μια παρατεταμένη φλεγμονώδης διαδικασία που προκαλείται από τον HCV προκαλεί καταστροφή του ιστού του ήπατος. Η διαδικασία προχωράει κρυφά λόγω των αντισταθμιστικών δυνατοτήτων του ήπατος. Σταδιακά εξαντλούνται και εμφανίζονται σημάδια ηπατικής δυσλειτουργίας, συνήθως υποδεικνύουν μια βαθιά ήττα. Ο σκοπός της ανάλυσης για την ηπατίτιδα C είναι να εντοπιστεί η ασθένεια σε λανθάνουσα κατάσταση και να αρχίσει η θεραπεία όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ενδείξεις για παραπομπή σε δοκιμές για ηπατίτιδα C

Οι αναλύσεις για την ηπατίτιδα C διεξάγονται για τους ακόλουθους λόγους:

 • μια έρευνα για άτομα που έρχονται σε επαφή με μολυσμένους ανθρώπους.
 • διάγνωση ημιτονοειδούς ηπατίτιδας.
 • παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ·
 • κίρρωση του ήπατος.
 • προληπτική ιατρική εξέταση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, υπάλληλοι παιδικών προσχολικών ιδρυμάτων κλπ.

Ο ασθενής μπορεί να παραπεμφθεί για ανάλυση παρουσία σημείων ηπατικής βλάβης:

 • αυξημένο συκώτι, πόνο στο σωστό υποχονδρίδιο.
 • ίκτερος του δέρματος και των λευκών των ματιών, φαγούρα?
 • διευρυμένη σπλήνα, αγγειακές αράχνες.

Τύποι δοκιμών για ηπατίτιδα C

Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C, τόσο η άμεση απομόνωση του ιού στο αίμα όσο και η αναγνώριση των έμμεσων σημείων της παρουσίας του στο σώμα - οι λεγόμενοι δείκτες. Επιπλέον, εξετάζονται οι λειτουργίες του ήπατος και του σπλήνα.

Οι δείκτες της ηπατίτιδας C είναι τα συνολικά αντισώματα στον ιό HCV (Ig M + IgG). Η πρώτη (στην τέταρτη έως την έκτη εβδομάδα της μόλυνσης) αρχίζει να σχηματίζει αντισώματα της κατηγορίας IgM. Μετά από 1,5-2 μήνες, αρχίζει η παραγωγή αντισωμάτων κατηγορίας IgG, η συγκέντρωσή τους φτάνει το μέγιστο από 3 έως 6 μήνες της νόσου. Αυτός ο τύπος αντισώματος μπορεί να ανιχνευθεί στον ορό του αίματος για χρόνια. Κατά συνέπεια, η ανίχνευση συνολικών αντισωμάτων επιτρέπει τη διάγνωση της ηπατίτιδας C, ξεκινώντας από την 3η εβδομάδα μετά τη μόλυνση.

Η μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας C γίνεται με στενή επαφή με τον φορέα του ιού ή με την κατάποση μολυσμένου αίματος.

Τα αντισώματα έναντι του HCV προσδιορίζονται με τη μέθοδο της ενζυμικής ανοσοπροσδιορισμού (ELISA) - μιας υπερευαισθησίας δοκιμής, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως ρητή διάγνωση.

Για τον προσδιορισμό του RNA του ιού στον ορό του αίματος, χρησιμοποιείται η μέθοδος αλυσωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Αυτή είναι η κύρια ανάλυση για τον καθορισμό της διάγνωσης της ηπατίτιδας C. Η PCR είναι μια ποιοτική δοκιμή στην οποία προσδιορίζεται μόνο η παρουσία ενός ιού στο αίμα, αλλά όχι η ποσότητα του.

Ο προσδιορισμός του επιπέδου των αντισωμάτων HCVcor IgG NS3-NS5 είναι απαραίτητος για να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η διάγνωση παρουσία αρνητικού αποτελέσματος PCR.

Για τη διάγνωση της ηπατικής λειτουργίας έχουν εκχωρηθεί δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας - προσδιορισμό της ALT (alaninaminotranferazy), AST (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση), χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση, GGT (γ-γλουταμυλτρανσφεράση), δοκιμασία θυμόλης. Οι δείκτες τους συγκρίνονται με τους πίνακες προτύπων, την αξία μιας συνολικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Ένα υποχρεωτικό στάδιο διάγνωσης είναι μια εξέταση αίματος με τον ορισμό της λευκοκυτταρικής φόρμουλας και των αιμοπεταλίων. Σε ηπατίτιδας C σε γενική ανάλυση αίματος αποκαλύπτουν ένα κανονικό ή χαμηλό αριθμό λευκών κυττάρων, λεμφοκυττάρωση, μειώνοντας ESR, στη βιοχημική μελέτη του αίματος - υπερχολερυθριναιμία με άμεση κλάσμα αυξημένη δραστηριότητα της ALT και το μεταβολισμό των πρωτεϊνών διαταραχών. Κατά την αρχική περίοδο της ηπατίτιδας αυξάνει επίσης τη δραστικότητα ορισμένων ουσιών που είναι κανονικά παρούσα σε ηπατοκύτταρα και εισέρχονται στο αίμα σε πολύ μικρές ποσότητες - αφυδρογονάσης σορβιτόλης, ornitinkarbamoiltransferazy, φρουκτόζη-1-fosfataldolazy.

Μια γενική ανάλυση των ούρων με μικροσκοπία του ιζήματος θα αποκαλύψει ουβουλιλίνη στα ούρα και στα μεταγενέστερα στάδια της νόσου - χολερυθρίνη.

Διεξάγεται μια μελέτη υλικού των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός ηπατικού - υπερήχου, ενός υπολογιστή ή μιας απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

Ο ιός της ηπατίτιδας C δεν μεταδίδεται με χειραψίες, φιλιά και τα περισσότερα οικιακά αντικείμενα, για παράδειγμα, κοινά πιάτα.

Μια σημαντική μέθοδος για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C είναι μια μορφολογική μελέτη βιοψίας ήπατος. Δεν συμπληρώνει μόνο τα δεδομένα βιοχημικών, ανοσολογικών και μελετών συσκευών, αλλά συχνά υποδεικνύει τη φύση και το στάδιο της παθολογικής διαδικασίας, τις οποίες δεν ανιχνεύουν άλλες μέθοδοι. Η μορφολογική εξέταση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των ενδείξεων θεραπείας με ιντερφερόνη και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Μια ηπατική βιοψία εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς με ηπατίτιδα C και φορείς της HBsAg.

Προετοιμασία για την ανάλυση

Για ανάλυση σχετικά με την ηπατίτιδα C, πρέπει να δώσετε αίμα από τη φλέβα. Πώς να προετοιμαστεί σωστά για τη δειγματοληψία αίματος; Μπορώ να φάω και να πιω πριν από τη δοκιμασία;

Η ανάλυση δίνεται αυστηρά σε άδειο στομάχι. Μεταξύ του τελευταίου γεύματος και του αίματος πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 ώρες. Πριν περάσετε την ανάλυση, πρέπει να αποκλείσετε τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τις λιπαρές και τηγανισμένες τροφές, τα ανθρακούχα ποτά. Μπορείτε να πιείτε καθαρό νερό. Τα περισσότερα εργαστήρια λαμβάνουν αίμα για ανάλυση μόνο το πρωί, έτσι το αίμα χορηγείται το πρωί.

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων

Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αντισωμάτων στον ιό της ηπατίτιδας είναι ποιοτικές, δηλαδή μιλούν για την παρουσία ή την απουσία αντισωμάτων, αλλά δεν καθορίζουν τον αριθμό τους.

Στην περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων κατά του HCV στον ορό, συνταγογραφείται επαναλαμβανόμενη ανάλυση για να αποκλειστεί ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Μια θετική απόκριση σε μια δεύτερη ανάλυση δείχνει την παρουσία ηπατίτιδας C, αλλά δεν διαφοροποιεί την οξεία και τη χρόνια μορφή.

Ελλείψει αντισωμάτων στον ιό, η απάντηση είναι "αρνητική". Ωστόσο, η απουσία αντισωμάτων δεν μπορεί να αποκλείσει τη μόλυνση. Η απάντηση θα είναι επίσης αρνητική εάν περάσουν λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες από τη μόλυνση.

Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C, τόσο η άμεση απομόνωση του ιού στο αίμα όσο και η αναγνώριση των έμμεσων σημείων της παρουσίας του στο σώμα - οι λεγόμενοι δείκτες.

Μπορεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι εσφαλμένο; Η ακατάλληλη προετοιμασία για ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή αποτελέσματα. Ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί σε τέτοιες περιπτώσεις:

 • μόλυνση του βιοϋλικού ·
 • παρουσία ηπαρίνης στο αίμα.
 • παρουσία πρωτεϊνών, χημικών ουσιών στο δείγμα.

Ποιο είναι το θετικό αποτέλεσμα της ανάλυσης για την ηπατίτιδα C

Από άτομο σε άτομο, η ηπατίτιδα C μεταδίδεται, συνήθως μέσω της παρεντερικής οδού. Η κύρια οδός μετάδοσης είναι μέσω μολυσμένου αίματος, καθώς και μέσω άλλων βιολογικών υγρών (σάλιο, ούρα, σπέρμα). Το αίμα των φορέων της λοίμωξης θέτει σε κίνδυνο προτού εκδηλώσει τα συμπτώματα της νόσου σε αυτά και διατηρεί την ικανότητα να μολύνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν περισσότερα από 180 εκατομμύρια άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό HCV στον κόσμο. Τα εμβόλια της ηπατίτιδας C δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η επιστημονική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάπτυξή της. Πιο συχνά ο ιός του παθογόνου ανιχνεύεται σε νέους ηλικίας 20-29 ετών. Η επιδημία της ιογενούς ηπατίτιδας C αυξάνεται, περίπου 3-4 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνονται κάθε χρόνο. Ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές της νόσου είναι πάνω από 390.000 ετησίως.

Μεταξύ ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων, το επίπεδο μόλυνσης είναι πολύ υψηλότερο. Έτσι, σε μια ομάδα κινδύνου είναι:

 • συχνά νοσηλευόμενους ασθενείς.
 • ασθενείς που χρειάζονται συνεχή αιμοδιύλιση.
 • λήπτες αίματος.
 • ασθενείς με ογκολογικά φάρμακα.
 • πρόσωπα που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση οργάνου ·
 • επαγγελματικές ομάδες ιατρών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το αίμα των ασθενών ·
 • παιδιά που γεννιούνται από μολυσμένες μητέρες (σε υψηλές συγκεντρώσεις του ιού στη μητέρα) ·
 • Φορείς του ιού HIV.
 • σεξουαλικούς συντρόφους ατόμων με ηπατίτιδα C ·
 • άτομα υπό κράτηση ·
 • τα άτομα που κάνουν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, τους ασθενείς των φαρμακείων.

Μια σημαντική μέθοδος για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C είναι μια μορφολογική μελέτη βιοψίας ήπατος. Δεν συμπληρώνει μόνο τα δεδομένα βιοχημικών, ανοσολογικών και μελετών συσκευών, αλλά συχνά υποδεικνύει τη φύση και το στάδιο της παθολογικής διαδικασίας.

Η μετάδοση του ιού συμβαίνει με στενή επαφή με τον φορέα του ιού ή με την κατάποση μολυσμένου αίματος. Ο σεξουαλικός και ο κάθετος τρόπος μόλυνσης (από τη μητέρα στο παιδί) καθορίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις. Σε 40-50% των ασθενών, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η ακριβής πηγή μόλυνσης. Ο ιός της ηπατίτιδας C δεν μεταδίδεται με χειραψίες, φιλιά και τα περισσότερα οικιακά αντικείμενα, για παράδειγμα, κοινά πιάτα. Αλλά αν μια οικογένεια έχει ένα μολυσμένο άτομο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί: Εξοπλισμός για μανικιούρ, ξυράφι, οδοντόβουρτσα, πετσέτα δεν μπορεί να μοιραστεί, καθώς μπορεί να είναι ίχνη αίματος.

Τη στιγμή της μόλυνσης, ο ιός εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και εγκαθίσταται σε εκείνα τα όργανα και τους ιστούς όπου πολλαπλασιάζεται. Αυτά είναι τα ηπατικά κύτταρα και τα μονοπύρηνα κύτταρα αίματος. Σε αυτά τα κύτταρα, το παθογόνο όχι μόνο αναπαράγει, αλλά παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, το HCV οδηγεί σε βλάβη στα ηπατικά κύτταρα (ηπατοκύτταρα). Ο αιτιολογικός παράγοντας διεισδύει στο παρέγχυμα του ήπατος, αλλάζοντας τη δομή του και διακόπτοντας τις ζωτικές λειτουργίες του. Η διαδικασία καταστροφής των ηπατοκυττάρων συνοδεύεται από πολλαπλασιασμό του συνδετικού ιστού και την αντικατάσταση των ηπατικών κυττάρων (κίρρωση). Το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει anil στα κύτταρα του ήπατος, ενισχύοντας τη βλάβη τους. Σταδιακά, το ήπαρ χάνει την ικανότητά του να εκτελεί τις λειτουργίες του, αναπτύσσονται σοβαρές επιπλοκές (κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια, ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα).

Τα αντιγόνα HCV έχουν χαμηλή ικανότητα να προκαλούν ανοσολογικές αντιδράσεις, έτσι ώστε τα πρώιμα αντισώματα τους να εμφανίζονται μόνο 4-8 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της νόσου, μερικές φορές ακόμη και αργότερα, οι τίτλοι των αντισωμάτων είναι χαμηλοί - αυτό περιπλέκει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Τα συμπτώματα που απαιτούν ανάλυση για την ηπατίτιδα C

Η ένταση των συμπτωμάτων της νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση του ιού στο αίμα, την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η περίοδος επώασης είναι κατά μέσο όρο 3-7 εβδομάδες. Μερικές φορές η περίοδος αυτή παρατείνεται σε 20-26 εβδομάδες. Η οξεία μορφή της νόσου διαγιγνώσκεται σπάνια και πιο συχνά τυχαία. Σε 70% των περιπτώσεων οξείας λοίμωξης, η ασθένεια περνά χωρίς κλινικές εκδηλώσεις.

Η ανάλυση δίνεται αυστηρά σε άδειο στομάχι. Μεταξύ του τελευταίου γεύματος και του αίματος πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 ώρες. Πριν περάσετε την ανάλυση, πρέπει να αποκλείσετε τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τις λιπαρές και τηγανισμένες τροφές, τα ανθρακούχα ποτά.

Συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν οξεία ηπατίτιδα C:

 • γενική κακουχία, αδυναμία, μειωμένη αποτελεσματικότητα, απάθεια.
 • κεφαλαλγία, ζάλη.
 • μειωμένη όρεξη, μειωμένη ανοχή στα διατροφικά φορτία.
 • ναυτία, δυσπεψία,
 • βαρύτητα και δυσφορία στο σωστό υποχονδρίδιο.
 • πυρετός, ρίγη;
 • κνησμός;
 • σκουρόχρωμα, αφρώδη ούρα (ούρα, παρόμοια με τη μπίρα).
 • βλάβη των αρθρώσεων και του καρδιακού μυός.
 • Διόγκωση του ήπατος και του σπλήνα.

Η κηλίδωση του δέρματος μπορεί να απουσιάζει ή να εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα. Σε περίπου 80% των περιπτώσεων, η ασθένεια εμφανίζεται σε ιατρική μορφή. Με την εμφάνιση ίκτερου, η ενζυματική δραστηριότητα των ηπατικών τρανσαμινασών μειώνεται.

Συνήθως, η συμπτωματολογία έχει διαβρωμένη φύση και οι ασθενείς δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία στις κλινικές εκδηλώσεις, επομένως, σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων, η οξεία ηπατίτιδα γίνεται χρόνια. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η οξεία λοίμωξη μπορεί να είναι δύσκολη. Μια ειδική κλινική μορφή της νόσου - η καταστροφική ηπατίτιδα - συνοδεύεται από σοβαρές αυτοάνοσες αντιδράσεις.

Θεραπεία της ηπατίτιδας C

Η θεραπεία πραγματοποιείται από έναν ειδικό ηπατολόγο ή μολυσματικό ασθενή. Αντι-ιικά φάρμακα, ανοσοδιεγερτικά συνταγογραφούνται. Η διάρκεια της πορείας, η δοσολογία και το σχήμα εξαρτάται από τη μορφή της πορείας και τη σοβαρότητα της ασθένειας, αλλά η μέση διάρκεια της αντιιικής θεραπείας είναι 12 μήνες.

Εξετάσεις αίματος για ηπατίτιδα με αποκωδικοποίηση

Με τη βοήθεια ενός τεστ αίματος, μπορείτε να μάθετε αν το σώμα έχει εκτεθεί στον ιό της ηπατίτιδας C ή όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις αυτοθεραπείας με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η εξέταση θα πρέπει να διεξάγεται μετά από 5 εβδομάδες από την ημερομηνία της υποτιθέμενης λοίμωξης. Στην περίπτωση αυτή, οι δείκτες θα είναι πιο αξιόπιστοι. Ποιες δοκιμές πρέπει να περάσετε για να διαλύσετε όλες τις αμφιβολίες;

Διαγνωστικές μέθοδοι

Ποια ανάλυση δείχνει την παρουσία του ιού;

Για να επιβεβαιώσετε τη μόλυνση, υπάρχουν διάφοροι τύποι εξετάσεων:

Γενική εξέταση αίματος. Εξερευνήστε την αιμοσφαιρίνη, τα ερυθροκύτταρα, τα λευκοκύτταρα, τα αιμοπετάλια, την ESR, τη λευκοκυτταρική φόρμουλα και άλλους δείκτες. Βιοχημεία. Προσδιορίστε τα ALT, AST και τη χολερυθρίνη. Ανάλυση ανοσοενζύμου (ELISA). Ανοσοχρωματογραφική ανάλυση (ICA). Διαγνωστικά PCR.

Στο αρχικό στάδιο της διάγνωσης τα σημαντικότερα είναι η βιοχημεία και η διάγνωση PCR. Έχοντας εξετάσει τις τιμές της χολερυθρίνης και των ηπατικών ενζύμων, μπορείτε να μάθετε για την κατάσταση του ήπατος. Οι δείκτες χολερυθρίνης είναι πολύ σημαντικοί στη διάγνωση της ηπατίτιδας όταν εμφανίζεται ίκτερος. Εάν η ασθένεια περάσει χωρίς ίκτερο, τότε δεν μπορείτε να μάθετε για την παρουσία του ιού με χολερυθρίνη.

Στις παραμέτρους των ενζύμων, τα ALT και AST καθορίζονται από τον βαθμό καταστροφής των ηπατικών κυττάρων.

Μια γενική εξέταση αίματος θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της παρουσίας μιας φλεγμονώδους διαδικασίας στο σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο των λευκοκυττάρων στο αίμα θα αυξηθεί.

Ανακαλύψτε ακριβώς την παρουσία του ιού και η προέλευσή του μπορεί να είναι μόνο μέσω της ανίχνευσης αντιγόνων και αντισωμάτων. Αυτό είναι δυνατό με PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης).

Η μέθοδος ELISA χρησιμοποιείται για ακριβέστερη διάγνωση. Είναι η πιο αποτελεσματική, αλλά δαπανηρή. Προσδιορίζεται το στάδιο της νόσου, ο τύπος του παθογόνου και οι ποσοτικοί δείκτες του ιικού φορτίου.

Το IHA είναι μια ρητή δοκιμή. Μεταφέρετε με τη βοήθεια δοκιμαστικών ταινιών. Βοηθά στην ταχεία αναγνώριση της παρουσίας αντισωμάτων.

Όλες οι μέθοδοι διάγνωσης σας επιτρέπουν να εντοπίσετε γρήγορα τον ιό, ο οποίος συμβάλλει στην έγκαιρη θεραπεία και την ταχεία ανάκαμψη.

Ενδείξεις και προετοιμασία για τη διάγνωση

Η ανάλυση δίνεται για υποψία ηπατίτιδας C. Κατά κανόνα, μπορείτε να αναγνωρίσετε οξεία, χρόνια μορφή, καθώς και πρόσφατη μόλυνση, για περισσότερο από 5 εβδομάδες.

Οι ενδείξεις για την έρευνα είναι:

υψηλό επίπεδο χολερυθρίνης, ALT και AST. προετοιμασία για τη λειτουργία · την εγκυμοσύνη; την εμφάνιση συμπτωμάτων ηπατίτιδας, για παράδειγμα, ίκτερο. σεξουαλική επαφή με άρρωστη ηπατίτιδα · τοξικομανίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να υποβληθείτε σε έρευνα.

Πώς να δώσετε σωστά το αίμα για να πάρετε τις ακριβείς τιμές;

Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική. Πριν από την ανάλυση είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τη σωματική εργασία, τη συναισθηματική υπερβολική πίεση και την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Μια ώρα πριν δωρίσετε αίμα δεν μπορείτε να καπνίσετε.

Είναι πολύ σημαντικό να τρώτε αμέσως πριν την εξέταση. Για να δώσετε αίμα είναι απαραίτητο με άδειο στομάχι (όχι νωρίτερα από 8 ώρες μετά το τελευταίο φαγητό). Για μερικές ημέρες πριν από την εξέταση είναι σκόπιμο να μην τρώνε πολύ λιπαρά, τηγανητά και πικάντικα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Τη νύχτα πριν από την εξέταση, δεν μπορείτε να πιείτε χυμό, τσάι ή καφέ. Συνιστάται να πάτε στο κρεβάτι εγκαίρως.

Το αποτέλεσμα θα είναι έτοιμο σε μερικές ημέρες. Αν ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις, τότε η ανάλυση δεν θα πρέπει να επιστραφεί ξανά.

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων

Μια εξέταση αίματος για τους δείκτες ηπατίτιδας C θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντισώματα στον ιό στο ανθρώπινο σώμα ή όχι. Εάν υπάρχουν αντισώματα, τότε ο οργανισμός αντιμετώπισε ήδη την ασθένεια, αλλά το ξεπέρασε. Εάν το αντιγόνο του ιού βρίσκεται στο αίμα, τότε η μόλυνση έχει ήδη συμβεί.

Η αποκρυπτογράφηση του IFA είναι πολύ απλή, αν δεν υπάρχει ιός, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εάν υπάρχει - ένα θετικό.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αξίζει να θυμάστε ότι μετά από μόλυνση για 6 εβδομάδες, η περίοδος επώασης περνάει. Αυτή τη στιγμή, όλοι οι δείκτες μπορεί να βρίσκονται εντός του κανονικού εύρους τιμών. Στην παραμικρή υποψία του ιού, πρέπει να δώσετε ξανά αίμα στην ηπατίτιδα C.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, διεξάγονται επιπρόσθετα διαγνωστικά PCR. Αυτή η μέθοδος, αφού δωρίσετε αίμα για την ηπατίτιδα C, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την παρουσία του ιού RNA. PCR ή επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της βιοχημείας ή τους απορρίπτει. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να μάθετε για το γεγονός του πολλαπλασιασμού του ιού και τη σοβαρότητα της νόσου.

Η PCR δίνει μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης της νόσου.

Η αποκωδικοποίηση της PCR πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρο επαγγελματία, διότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα της εξέτασης μπορεί να υποδηλώνει μια λανθάνουσα ασθένεια ή αυτοθεραπεία από τον ιό (στο 10% των περιπτώσεων μόλυνσης).

Πώς να αποκρυπτογραφήσετε τους δείκτες χολερυθρίνης και να μάθετε για την παρουσία λοίμωξης;

Το επίπεδο χολερυθρίνης υποδεικνύει τη σοβαρότητα της ηπατίτιδας.

Με ήπια ασθένεια, η χολερυθρίνη στο αίμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 μmol / l, με μέσο όρο 90-170 μmol / l. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η χολερυθρίνη είναι υψηλότερη από 170 μmol / l. Κανονικά, η συνολική χολερυθρίνη πρέπει να είναι έως 21 μmol / l.

Κατά την αποκρυπτογράφηση των δεικτών, πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή όχι μόνο στη χολερυθρίνη, αλλά και σε άλλους δείκτες της βιοχημικής αιματολογικής δοκιμασίας για την ηπατίτιδα C, όπως η AST και η ALT.

Κανονικά, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

Το AST δεν υπερβαίνει τα 75 U / l. ALT όχι περισσότερο από 50 U / l.

Η ολική πρωτεΐνη του ορού αίματος πρέπει να κυμαίνεται από 65 έως 85 g / l. Οι χαμηλές τιμές υποδηλώνουν ασθένεια.

Η ιική ηπατίτιδα είναι το κοινό όνομα για ασθένειες του ήπατος χρόνιας και οξείας φύσης. Οι αιτίες της ηπατίτιδας μπορεί να είναι διαφορετικές. Αλλά, σε αυτή την περίπτωση, τα συμπτώματα της ηπατίτιδας δείχνουν μια φλεγμονώδη διαδικασία που συμβαίνει κυκλικά στον ανθρώπινο ηπατικό ιστό. Προκειμένου η θεραπεία να είναι αποτελεσματική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι είδους ιός προκάλεσε την ασθένεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνετε μια εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα C και τους άλλους τύπους της.

Τύποι και μορφές

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτής της ασθένειας. Οι ακόλουθες μορφές ηπατίτιδας είναι επί του παρόντος γνωστές:

Ηπατίτιδα Α. Εμφανίζεται συχνότερα. Ονομάζεται επίσης ασθένεια Botkin. Η λοίμωξη λαμβάνει χώρα από το τομεύον-από του στόματος και δεν διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες. Συχνά δεν απαιτεί ειδική θεραπεία, αλλά μόνο η διατήρηση της προστασίας του σώματος. Έχει τις λιγότερες συνέπειες για το σώμα, ο εμβολιασμός θα βοηθήσει στην πρόληψη της νόσου. Ηπατίτιδα Β. Θεωρείται μια πιο σύνθετη ασθένεια και απαιτεί θεραπεία στο νοσοκομείο. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να εμφανιστεί καρκίνος και κίρρωση του ήπατος. Ηπατίτιδα C Είναι η πιο σύνθετη ιογενής λοίμωξη. Το πρόβλημα της θεραπείας είναι ότι δεν υπάρχει εμβόλιο εναντίον του και μπορεί να μολυνθεί επανειλημμένα. Μπορείτε να μολυνθείτε από τη σεξουαλική επαφή και μέσω του αίματος. Ορισμένοι άρρωστοι μπορεί να μην έχουν συμπτώματα της νόσου, η οποία θα παρουσιάσει εξέταση αίματος. Κατά συνέπεια, σχεδόν πάντα η οξεία μορφή λοίμωξης ρέει στη χρόνια. Για τη θεραπεία της ηπατίτιδας, εκτελείται πολύπλοκη θεραπεία. Μια παραλλαγή της ηπατίτιδας Β είναι η ηπατίτιδα D και προχωράει με αυτό. Ηπατίτιδα Ε συχνά περνά από μόνη της. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Τα κύρια σημεία της ηπατίτιδας

Τα συμπτώματα όλων των τύπων ηπατίτιδας είναι παρόμοια. Εκδηλώνονται στην ομοιότητα των αρχικών συμπτωμάτων του κρυολογήματος με πυρετό και γενική αδιαθεσία, αδυναμία, ναυτία, και στη συνέχεια ενώνονται με μειωμένη όρεξη, ίκτερος του δέρματος και του λευκού των ματιών, δερματικά εξανθήματα, υπερθερμία, αποχρωματισμός των κοπράνων και σκουρόχρωμα ούρα.

Εάν κάποια από αυτά τα σημεία εμφανίζονται, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ηπατολόγο και να κάνετε μια εξέταση αίματος. Δεδομένου ότι η ηπατίτιδα C είναι η πιο επικίνδυνη ασθένεια, τότε θα πρέπει να δοθεί η πρώτη ανάλυση.

Διεξαγωγή της ανάλυσης

Η εξέταση αίματος για ηπατίτιδα είναι υποχρεωτική δωρητές αίματος, έγκυες γυναίκες κατά τον σχεδιασμό της σύλληψης, καθώς και ασθενείς που έχουν ανατεθεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η διάγνωση της νόσου της ηπατίτιδας C γίνεται με βάση τη γενική (ΟΑΚ) και τη βιοχημική εξέταση αίματος (BAC), την ανοσολογική δοκιμή ενζύμων (ELISA) και την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Αυτές οι μέθοδοι θα σας επιτρέψουν να προσδιορίσετε τη διάγνωση και να εξετάσετε την πορεία της νόσου.

Η ασθένεια με ιική ηπατίτιδα οδηγεί σε αλλαγή στα λευκοκύτταρα, τα ερυθροκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Αυτό αναγκαστικά θα δείξει UAC (γενική εξέταση αίματος).

Στο LHC, τα ηπατικά ένζυμα, η πρωτεΐνη και το φάσμα του αίματος, η χολερυθρίνη και η αλκαλική φωσφατάση μελετώνται.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ηπατικών ενζύμων στο αίμα αυξάνεται σημαντικά με την ασθένεια. Κανονικά, η χολερυθρίνη υπάρχει σε μικρές ποσότητες στο αίμα εξαιτίας της αποσύνθεσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της σύλληψης ηπατικών κυττάρων. Με την εμφάνιση ηπατίτιδας, το επίπεδο χολερυθρίνης στο αίμα, καθώς και η φωσφατάση ξεπερνιέται αρκετές φορές.

Οι δείκτες του φάσματος πρωτεϊνών και πρωτεϊνών αντανακλούν την ικανότητα του ήπατος να παράγει συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Αυτή η ιδιότητα επίσης μειώνεται, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της αλβουμίνης. Με τη σειρά του, υπάρχει μια αύξηση στην πρωτεΐνη του ανοσοποιητικού συστήματος - σφαιρίνη.

Η ανίχνευση της συνολικής ποσότητας του ιού και το στάδιο της νόσου δείχνει PCR. Προσδιορίστηκαν αντισώματα (IgM και IgG) στον ιό ELISA.

Παρακάτω είναι ένας πίνακας αιματολογικών εξετάσεων για την ηπατίτιδα C:

Συγκριτικοί δείκτες ηπατίτιδας C

Επεξήγηση

Η ανάλυση της αιματολογικής ανάλυσης για την ηπατίτιδα C πραγματοποιείται από ειδικό εργαστήριο με μεγάλη εμπειρία. Ο προσδιορισμός διεξάγεται με ELISA και PCR. Κατά τον προσδιορισμό του αρνητικού αποτελέσματος, θεωρήστε ότι ο ιός δεν βρέθηκε. Υπάρχει όμως η πιθανότητα επώασης (λανθάνουσα) περίοδος, που σημαίνει ότι δεν θα είναι περιττό να αναλυθεί πάλι αργότερα.

Η ανοσοενζυματική ανάλυση για την ηπατίτιδα Α αποκάλυψε αύξηση της IgM αίματος στην εκδήλωση οξείας ασθένειας. IgG αντισώματα ακόμη και μετά την ανάκτηση προσδιορίζονται σε αρκετά υψηλό βαθμό.

Και οι δύο μέθοδοι διάγνωσης χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της ηπατίτιδας C. IgM αντισώματα για ELISA βρέθηκαν 7 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ενώ η IgG ανιχνεύεται μόνο μετά από τρεις μήνες. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται επίσης μια δοκιμή PCR. Θα δείξει την παρουσία του ιού, την ανάπτυξη και τη διανομή του στους ιστούς. Εάν η αποκωδικοποίηση καθορίζει θετικό αποτέλεσμα για την ηπατίτιδα C, ο γιατρός της μολυσματικής νόσου θα συνταγογραφήσει πρόσθετες δοκιμές για τη διάγνωση.

Ο κανόνας της ανάλυσης για την ηπατίτιδα C είναι η απουσία αντισωμάτων στον ιό στο αίμα και, επομένως, όταν δεν υπάρχουν RNA ηπατίτιδας και αντιγόνα σε αυτό.

Πώς να περάσετε την ανάλυση

Η διαδικασία λήψης αίματος για ανάλυση είναι στάνταρ. Πώς να κάνετε μια εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα C; Η δειγματοληψία αίματος διεξάγεται από τη φλέβα, ενώ το αντιβράχιο σφίγγεται με περιστρεφόμενο έμβολο, η θέση διάτρησης της βελόνας πρόκειται να απολυμανθεί, μια σύριγγα ή ένας δοκιμαστικός σωλήνας συνδέεται στη βελόνα. Η βελόνη εγχέεται στη φλέβα και συλλέγεται η απαιτούμενη ποσότητα αίματος. Στη συνέχεια αφαιρείται η βελόνα και εφαρμόζεται επίδεσμος στο τραύμα. Η διαδικασία θεωρείται ασφαλής και ανώδυνη. Το αίμα χορηγείται με άδειο στομάχι, νωρίς το πρωί. Η διερεύνηση του υλικού που λαμβάνεται πραγματοποιείται το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήψη της ανάλυσης.

Υπάρχουν ορισμένες συστάσεις για την επίτευξη ακριβέστερων αποτελεσμάτων. Πρόκειται για άρνηση κατανάλωσης οινοπνεύματος, καπνίσματος, αποφυγής βαριάς τροφής, άσκησης και λήψης ορισμένων φαρμάκων.

Πόσες ημέρες είναι η εξέταση αίματος για την ηπατίτιδα C; Η ανάλυση αυτή γίνεται εντός επτά εργάσιμων ημερών. Ο όρος του ορισμού του εξαρτάται από τον τύπο της ασθένειας του ιού και την πολυπλοκότητα της ίδιας της ανάλυσης. Αλλά συνήθως είναι έτοιμος την επόμενη μέρα μετά την εξέταση του αίματος.

Οι εξετάσεις αίματος για ηπατίτιδα C μπορεί να χρησιμοποιείται εάν υπάρχει υποψία ιικών ασθενειών ή ως μια ρουτίνα εξέταση του ασθενούς, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις -.. εγκυμοσύνη πριν από την επέμβαση, μετά από μετάγγιση, κλπ ηπατίτιδα επηρεάζονται ήπαρ. Η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί σε οξεία ή χρόνια μορφή, προκαλείται πάντα από τον ιό HCV. Μπορεί να μολυνθεί με πολλούς τρόπους, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιός εισχωρεί στον ορό αίματος από τον μεταφορέα, δηλαδή ήδη μολυσμένο άτομο. Γι 'αυτό για να κάνετε τη σωστή διάγνωση, πρέπει να κάνετε μια ειδική δοκιμή.

Πότε και ποιος πρέπει να δωρίσει αίμα για ανάλυση

Σε 70% των ασθενειών της ηπατίτιδας C, μόνο οι εξετάσεις αίματος μπορούν να συμβάλλουν στην ανίχνευσή της, επειδή τα συμπτώματα είναι είτε απουσιασμένα είτε λιπαρά και μη ειδικά.

Για την προσοχή πρέπει να υπάρχουν τέτοια σημεία: ναυτία και έμετος. βυθίζεται στην κοιλιά. αδυναμία, λήθαργος. μειωμένη όρεξη. ιχθύς του δέρματος, λευκά μάτια. ούρα και κόπρανα σκούρου χρώματος.

Επιπλέον, η περίοδος επώασης της ασθένειας μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες και μόνο τότε θα αρχίσει να εκδηλώνεται.

Μερικές φορές τα συμπτώματα παρατηρούνται ήδη σε 15-20 ημέρες μετά τη μόλυνση. Αλλά χωρίς εξέταση αίματος για ηπατίτιδα C - ακόμη και με εμφανή συμπτώματα - η σωστή διάγνωση δεν είναι δυνατή.

Μια δοκιμή αίματος για ηπατίτιδα είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν μια γυναίκα σχεδιάζει μια εγκυμοσύνη ή έχει μείνει έγκυος. Εάν ο ασθενής παραπονείται για τυπικά συμπτώματα της νόσου. Για όλους τους ανθρώπους, αν εμπίπτουν σε μια ομάδα κινδύνου: ιατρικό προσωπικό και τεχνικοί εργαστηρίων, προσωπικό επιβολής του νόμου, ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με HIV ή AIDS, εξαρτημένοι από ναρκωτικά ασθενείς.

Για να εκτελέσετε τη δοκιμή, χρειάζεστε αίμα από τη φλέβα. Λαμβάνεται με άδειο στομάχι, είναι βολικό να το κάνετε το πρωί. Την τελευταία φορά που μπορείτε να φάτε το αργότερο δέκα ώρες πριν την ανάλυση. Δεν απαιτείται πλέον ειδική προετοιμασία του ασθενούς. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μετά από 1-2 ημέρες. Μετά από εξέταση αίματος για ηπατίτιδα C, το αντίγραφο εκτελείται από ειδικευμένο γιατρό - συνήθως ειδικό για μολυσματικές ασθένειες ή ηπατολόγο.

Οι δείκτες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν ο μεταφορέας πρόσωπο του ιού της ηπατίτιδας C (δηλαδή, ήταν άρρωστος φορά), πάσχει από αυτήν τη στιγμή ή δεν έχουν αντιμετωπίσει μια τέτοια μόλυνση.

Επίσης, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών είναι δυνατό να καθοριστεί ποια μορφή της ηπατίτιδας C το άτομο είναι άρρωστο.

Ποιοι δείκτες θα διερευνηθούν

Για να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν ένα άτομο είναι άρρωστο, είναι φορέας του ιού ή δεν το αντιμετώπισε ποτέ, πραγματοποιούνται διάφορα διαγνωστικά μέτρα.

Η ερμηνεία της δοκιμασίας αίματος για την ηπατίτιδα περιλαμβάνει τέτοιους δείκτες:

ELISA - αυτή η δοκιμή διεξάγεται πρώτα ως μέθοδος διαφορικής διάγνωσης, εάν υπάρχουν υπόνοιες για ηπατική βλάβη. Η ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η παρουσία ή η απουσία χαρακτηριστικών αντισωμάτων μπορεί να καθοριστεί. Τα αντισώματα HCV μπορούν να είναι δύο τύπων - IgM και IgG. Εάν εντοπιστούν, μπορούμε να μιλήσουμε για τη θετικότητα της ανάλυσης, δηλαδή, ο ασθενής έχει επαφή με τον ιό. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει επίσης ότι στους ανθρώπους τα αποτελέσματα της ELISA είναι θετικά, αλλά ο ίδιος ο ιός δεν ανιχνεύεται. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα ονομάζονται ψευδώς θετικά. Το Riba είναι μια μέθοδος ανασυνδυασμένης ανοσοκηλίδωσης. Χρησιμοποιείται εάν απαιτείται επιβεβαίωση των δεικτών ELISA. Μια τέτοια μελέτη θεωρείται πιο ακριβής και αξιόπιστη από την πρώτη. Αλλά δεν αρκεί να γνωρίζουμε εάν ένα άτομο έχει έναν ιό στον ορό του αίματος ή όχι. Τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν μόνο ότι παράγονται συγκεκριμένα αντισώματα. Η PCR - αποκρυπτογραφείται ως αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής, όχι μόνο ανιχνεύονται αντισώματα, είναι δυνατόν να έχουμε μια σαφή ιδέα για το αν η μόλυνση έχει συμβεί από τον συγκεκριμένο ιό ή όχι. Χάρη στην ανάλυση PCR, η ηπατίτιδα C μπορεί να ανιχνευθεί μόνο πέντε ημέρες μετά τη μόλυνση, πολύ πριν αρχίσουν να παράγονται τα αντισώματα. Στη σύγχρονη διάγνωση χρησιμοποιούνται διάφορες παραλλαγές αυτής της μελέτης. Μια ποσοτική PCR αποκαλύπτεται, δείχνοντας πόσα ιικά κύτταρα είναι στο αίμα. Επιπλέον, διεξάγεται γονοτυποποίηση - απαιτείται να ανακαλυφθεί ο γονότυπος για να επιλεγεί η σωστή τακτική θεραπείας.

Σήμερα, περισσότεροι από 10 γονοτύποι HCV είναι γνωστοί, αλλά στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο οι 5 πιο συνηθισμένοι - αυτό είναι αρκετό για να επιλέξει τη βέλτιστη θεραπεία.

Αποκωδικοποίηση παραμέτρων PCR

Μια ποιοτική ανάλυση επιβεβαιώνει ότι στο αίμα του ασθενούς υπάρχει πράγματι ένας δεδομένος ιός. Η ανάλυση αυτή θεωρείται αμφίβολη, αφού έχει ένα όριο του ορίου ευαισθησίας. Επομένως, για να γίνει η ανάλυση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα, το ποσοστό ευαισθησίας στο οποίο θα ήταν τουλάχιστον 50 διεθνείς μονάδες ανά ml. Ο κανόνας είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν ανιχνεύονται συγκεκριμένα θραύσματα του RNA.

Η ποσοτική ανάλυση της PCR δείχνει τη συγκέντρωση του ιού - ιαιμία.

Στη μελέτη για την ηπατίτιδα c, έχει ως εξής: 800 IU / ml και υψηλότερη ιαιμία. λιγότερο από 800 IU / ml - η ιαιμία είναι χαμηλή.

Η ποσοτική ανάλυση δεν είναι πάντα απαραίτητη. Η αναγκαιότητα σε αυτή την παραλλαγή της μελέτης είναι, αν μια ποιοτική ανάλυση έδειξε τον ιό της ηπατίτιδας C στο RNA. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της συνεχιζόμενης θεραπείας της νόσου.

Οι ποσοτικοί δείκτες σχετίζονται άμεσα με τη μορφή και τη σοβαρότητα της παθολογίας, την κατάσταση του ασθενούς και την κατάσταση της υγείας του: Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, καθώς η πηγή μόλυνσης είναι ο ασθενής για τους άλλους. Εάν η συγκέντρωση μειωθεί, αυτό δείχνει ότι η θεραπεία πραγματοποιείται σωστά, η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Η γονοτυπία συμβάλλει στον εντοπισμό:

ποσοστά εξέλιξης της νόσου. ποια θεραπεία χρειάζεται σε αυτό το στάδιο; πόσο καλά εκτελείται η θεραπεία. πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες χρόνιας λοίμωξης.

Η ηπατίτιδα C αντιμετωπίζεται με σοβαρά φάρμακα που έχουν πολλές παρενέργειες. Η χρήση τους για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς, οπότε όλοι αυτοί οι δείκτες είναι τόσο σημαντικοί. Εάν το φάρμακο είναι αναποτελεσματικό ή η κατάσταση του ασθενούς βελτιώνεται σημαντικά, αφαιρείται ή αντικαθίσταται.

Σύμφωνα με ιατρικές στατιστικές, περίπου το 4% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχουν μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας C, ο πραγματικός αριθμός είναι σίγουρα υψηλότερο - επειδή η ανάλυση δεν είναι απαραίτητη για όλους, και οι άνθρωποι απλά δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί. Επειδή είναι απολύτως ο καθένας (και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο) συνιστάται μία φορά το χρόνο μια ολοκληρωμένη ανάλυση αίματος για ηπατίτιδα και να αποκρυπτογραφήσει σωστά.

Ποσοτική ανάλυση της PCR για την ηπατίτιδα C

Υπάρχουν πολλοί υποτύποι του HCV, γι 'αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό να επιλέγονται αποτελεσματικά αντιιικά φάρμακα και να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα στη θεραπεία. Η ποικιλία των παθογόνων οφείλεται στην ικανότητά τους να αλλάζουν τη δομή τους, δηλαδή να μεταλλάσσονται. Ως αποτέλεσμα, η ανοσία δεν έχει χρόνο για να σχηματίσει ισχυρή απόκριση έναντι παθογόνου παράγοντα και τα φάρμακα είναι αναποτελεσματικά.

Συχνά, η ηπατίτιδα διαγιγνώσκεται στο στάδιο της κίρρωσης, η οποία προδιαθέτει αργότερα την ανίχνευση της νόσου λόγω έλλειψης κλινικών συμπτωμάτων. Μόνο μέσω εργαστηριακών εξετάσεων μπορεί να ανιχνευθεί HCV κατά την περίοδο επώασης.

Η ποσοτική ανάλυση για την ηπατίτιδα C καθιστά εφικτό όχι μόνο να διαπιστωθεί η παρουσία του παθογόνου στο αίμα, αλλά και να υπολογιστεί η συγκέντρωσή του.

Συστάσεις για την προετοιμασία της ανάλυσης

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία για εργαστηριακή διάγνωση. Αρκεί να τηρήσετε τις ακόλουθες συστάσεις:

 1. η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιείται με άδειο στομάχι, με το τελευταίο γεύμα - 8 ώρες πριν από το δείγμα αίματος.
 2. για δύο ημέρες πρέπει να εγκαταλειφθεί αλκοόλ και "βαριά" πιάτα?
 3. Τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μελέτης, οπότε ο γιατρός θα πρέπει να το γνωρίζει.

Επίσης, οι βαρειές σωματικές προσπάθειες και οι φυσιοθεραπευτικές διαδικασίες την παραμονή της δειγματοληψίας αίματος δεν είναι επιθυμητές. Για να αποκρυπτογραφήσετε την ποσοτική ανάλυση για την ηπατίτιδα C αποδείχθηκε αξιόπιστη, μην παραμελούν τις παραπάνω συστάσεις.

Συχνά ο ασθενής λαμβάνει το αποτέλεσμα της ανάλυσης σε μια μέρα. Η τιμή της δοκιμής για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του παθογόνου στο αίμα εξαρτάται από το εργαστήριο και την ποιότητα των αντιδραστηρίων και μπορεί να φτάσει τα 4.000 ρούβλια.

Εργαστηριακή διάγνωση ηπατίτιδας C

Μεταξύ των κύριων διαγνωστικών μεθόδων είναι η ELISA, ή με άλλο τρόπο μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία. Αποδίδεται για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων έναντι του HCV. Η αποτελεσματικότητά του φθάνει το 95%. Εάν το αντίγραφο της μελέτης δίνει ένα θετικό αποτέλεσμα, αξίζει να υποψιάζεστε την παρουσία ενός παράγοντα στο αίμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μισά από τα άτομα που εξετάστηκαν με μια δοκιμασία "+" κατά τη διάρκεια της περαιτέρω διάγνωσης δεν ανιχνεύουν έναν ιικό παράγοντα στο αίμα. Η ELISA σε αυτή την περίπτωση υποδεικνύει προηγούμενη επαφή με HCV στο παρελθόν, η οποία επιβεβαιώνεται από κυκλοφορούντα αντισώματα.

Μια ακριβέστερη μελέτη είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, ή αλλιώς PCR. Επιτρέπει τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του RNA του παθογόνου στο αίμα. Έχοντας ανακαλύψει το γενετικό σύνολο του ιού σε βιολογικό υλικό, ο γιατρός επιβεβαιώνει την ηπατίτιδα C.

Η PCR αποδίδεται στον ασθενή για να επαληθεύσει τη διάγνωση. Αυτό καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του RNA σε ένα στάδιο όπου τα αντισώματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γενετικών μελετών:

 1. μια ποσοτική ανάλυση της PCR για την ηπατίτιδα C, η οποία όχι μόνο καθιερώνει την παρουσία του παθογόνου στο αίμα αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες για τη συγκέντρωσή της.
 2. ποιότητα - επιβεβαιώνει τη μόλυνση.
 3. ο γονότυπος - επιτρέπει τον προσδιορισμό του γονότυπου ενός παθογόνου παράγοντα και την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών φαρμάκων εναντίον του.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν διάφοροι τύποι εργαστηριακής έρευνας:

 • ποιοτική ανάλυση - υποδεικνύει την παρουσία παθογόνου παράγοντα στο αίμα. Αυτός ο τύπος διάγνωσης έχει ένα ορισμένο "επίπεδο απόκρισης", οπότε δεν είναι πάντα αξιόπιστο. Προκειμένου να αποκρυπτογραφηθούν σωστά τα αποτελέσματα και να ληφθούν πραγματικοί δείκτες, συνιστάται η χρήση ενός συστήματος δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 50 IU / ml για τη μελέτη. Ο κανόνας της ανάλυσης είναι μια "αρνητική απάντηση" ή "ο ιός δεν ανιχνεύεται". Αυτό δείχνει την έλλειψη ενός γενετικού συνόλου παθογόνων στο υλικό δοκιμής. Αν το αποτέλεσμα ήταν θετικό, απαιτείται περαιτέρω εξέταση του ασθενούς.
 • η ποσοτική ανάλυση της PCR για την ηπατίτιδα C καθορίζει το ιικό φορτίο, δηλαδή τη συγκέντρωση του παθογόνου παράγοντα στο αίμα. Το αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει τον αριθμό μονάδων RNA σε σταθερό όγκο του βιολογικού υγρού.

Το ιικό φορτίο είναι η καταμέτρηση του μολυσματικού RNA σε ένα χιλιοστόλιτρο αίματος του ερευνητή. Οι μονάδες μέτρησης είναι ME / ml, αλλά ορισμένα εργαστήρια προσδιορίζουν "αντίγραφα / ml", ενώ δείχνουν το κενό του προτύπου ανάλυσης για σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 • γονοτυπία. Λόγω της ικανότητας του παθογόνου να αλλάξει την επιλογή των αποτελεσματικών αντιιικών φαρμάκων για τη θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στον γονοτύπο του. Εξαρτάται όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι, η ηπατίτιδα HCV 1 απαιτεί φάρμακα για ένα χρόνο, αλλά μόνο το 60% των περιπτώσεων παρουσιάζει θετική δυναμική. Όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο γονότυπο, είναι λιγότερο ανθεκτικοί στη δράση αντιιικών παραγόντων, γι 'αυτό και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας υπερβαίνει το 85%. Όταν αποκτάται ένα τέτοιο αποτέλεσμα της έρευνας - "ο ιός δεν πληκτρολογείται", αξίζει να υποψιαστεί την παρουσία ενός παράγοντα που δεν αναγνωρίζεται από τα τυποποιημένα συστήματα δοκιμών.

Ενδείξεις για ανάλυση

Η ερμηνεία της ποσοτικής ανάλυσης για την ηπατίτιδα C είναι απαραίτητη για:

 1. περαιτέρω εξέταση του ασθενούς, όταν ανιχνεύθηκαν αντισώματα κατά του HCV με ELISA.
 2. επιβεβαίωση διάγνωσης ·
 3. καθιέρωση του ιικού φορτίου σε περίπτωση μικτής μόλυνσης, όταν ένα άτομο έχει μολυνθεί με διάφορους τύπους παθογόνων παραγόντων ·
 4. καθορισμός τακτικών θεραπείας (επιλογή αντιιικών φαρμάκων, αντικατάσταση ή ολοκλήρωση της θεραπείας).
 5. αξιολογεί τη δυναμική της εξέλιξης της νόσου, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ναρκωτικών ·
 6. προσδιορισμός του σταδίου της παθολογίας (οξεία, χρόνια).

Η PCR έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 1. καλή ευαισθησία, χάρη στην οποία είναι δυνατή η μέτρηση ακόμη και μιας μικρής ποσότητας του ιού.
 2. τον προσδιορισμό του ίδιου του παθογόνου (RNA), όχι αντιγόνων,
 3. ειδικότητα της τεχνικής - δημιουργία συγκεκριμένου τύπου παθογόνου παράγοντα ·
 4. η ταχύτητα απόκτησης των αποτελεσμάτων, επειδή για την ανάλυση δεν απαιτείται καλλιέργεια των καλλιεργειών σε ένα θρεπτικό μέσο. Η απάντηση είναι έτοιμη σε 5 ώρες.
 5. καθολικότητα - επιτρέπει τον εντοπισμό ενός γενετικού συνόλου διαφόρων παθογόνων, τόσο RNA όσο και DNA που περιέχει (ηπατίτιδα Β).
 6. ανίχνευση λανθάνουσας μόλυνσης.

Ένας εργαστηριακός έλεγχος βοηθά στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας περιεκτικής εξέτασης (ανάλυση κλινικών συμπτωμάτων, αποτελέσματα ELISA και βιοχημείας).

Επιπλέον, η PCR χρησιμοποιείται ευρέως στην αλλεργιολογία, τη γενετική, καθώς και για να διαπιστώσει το γεγονός της πατρότητας.

Αποκωδικοποίηση της ποσοτικής ανάλυσης για τον ιό της ηπατίτιδας C

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής διάγνωσης εκτελείται από ιατρό, συγκρίνοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται με τον κανόνα.

Αποκωδικοποίηση PCR και βιοχημική ανάλυση για ηπατίτιδα

Η ηπατίτιδα είναι μια φλεγμονώδης διαδικασία στο ήπαρ που συμβαίνει ως αποτέλεσμα της καταστροφής των κυττάρων της από τοξικές ουσίες. Η αποκρυπτογράφηση της ανάλυσης για την ηπατίτιδα σάς επιτρέπει να κρίνετε αντικειμενικά την κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς που πάσχει από ηπατική νόσο. Ο γιατρός της μολυσματικής νόσου θα σας πει πώς να κατανοήσετε τα αποτελέσματα της μελέτης και θα σας συνταγογραφήσει περαιτέρω θεραπεία. Ο ασθενής, έχοντας μελετήσει ανεξάρτητα τα ληφθέντα δεδομένα, αντλεί ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία δεν αντιστοιχούν πάντα στην πραγματικότητα.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β βρίσκεται στον ορό αίματος και οι ειδικές μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα αντιγόνα του παθογόνου και τα αντισώματα του.

Κατάλογος δοκιμών για ηπατίτιδα

Η διάγνωση της ιογενούς φλεγμονής του ήπατος επιβεβαιώνεται από ειδικές μελέτες. Πριν από την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο ασθενής περνά τις εξετάσεις:

 1. Ο ασθενής δίνει αίμα στη μελέτη τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7:00 και 9:00. Ο ασθενής πρέπει να αποφεύγει να τρώει για 12 ώρες. Η ποσοτική ανάλυση για την ηπατίτιδα Β καθορίζει την παρουσία του ιού και τον τίτλο του αντισώματος στον ορό του αίματος. Την ίδια στιγμή, ο γιατρός συνταγογραφεί μια μελέτη που καθορίζει το DNA του HBV με την αντίδραση PCR.
 2. Σε μολυσμένους ασθενείς, καθιερώνεται η παρουσία της αντι-ΗΒο πρωτεΐνης IgG και του αντιγόνου HBsAg. Η ειδική ανοσοσφαιρίνη υποδεικνύει μια ταχεία αύξηση της συγκέντρωσης του ιού της ηπατίτιδας στον ορό του ασθενούς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέτασης για αντι-HBc IgG, διεξάγεται επιπρόσθετη έρευνα για την παρουσία άλλων ασθενειών.
 3. Μελετώντας την περίοδο επιδείνωσης της νόσου, προσδιορίστε τις ανοσοσφαιρίνες HBeAg και Anti-HBc IgM. Η καθιέρωση της σωστής διάγνωσης είναι δυνατή μόνο μετά την ανίχνευση του ιικού RNA - η ηπατίτιδα σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται από τη μέθοδο της μοριακής βιολογίας.
 4. Η αντίδραση PCR χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση ασθενειών του ήπατος - μια ποσοτική μέθοδος επιτρέπει να συνταγογραφηθεί αποτελεσματική θεραπεία της ηπατίτιδας.

Ανοσολογική εξέταση

Για να διαπιστωθεί η ικανότητα του ασθενούς να καταπολεμά έναν επικίνδυνο ιό, διαγιγνώσκεται το επίπεδο αντίστασης του σώματος. Χάρη σε ένα πλήρες σύνολο εργαστηριακών μελετών, καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες ανοσολογικών παραγόντων - αντισώματα κατά της ηπατίτιδας Β.

Πρωτεΐνη HBsAg - επιφανειακό αντιγόνο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπερκασψιδίου (φάκελο του ιού) του παθογόνου. Η κύρια λειτουργία του είναι να συμμετέχει στη διαδικασία προσρόφησης του ιού από υγιή ηπατικά κύτταρα. Το πεπτίδιο HBsAg είναι ανθεκτικό στη δράση περιβαλλοντικών παραγόντων - αλκαλίων (Ph = 10), 2% διαλύματος χλωραμίνης και φαινόλης.

Ο δείκτης HBsAg υπάρχει στον ορό μολυσμένου προσώπου. Αμέσως μετά την εμφάνισή του, το RNA όχι μόνο μεταφράζει τη σύνθεση του, αλλά περιέχει επίσης σωματίδια του πυρήνα Ar του προηγούμενου δείκτη. Αποτελεί επιβεβαίωση της ανάπτυξης της ενεργού φάσης της ηπατίτιδας.

Η παρουσία του HBeAg σε έναν χρόνιο ασθενή υποδηλώνει την έναρξη ενός ενεργού σταδίου της μολυσματικής διαδικασίας.

Ο δείκτης Anti-HBc περιέχει 2 τύπους αντισωμάτων - IgG και IgM. Είναι μια πρωτεΐνη ειδική για ένα μόνο αντιγόνο. Η οξεία μορφή της νόσου χαρακτηρίζεται από την παρουσία αντι-HBc και IgM. Η θετική τους αξία δείχνει μια προηγούμενη ασθένεια του ήπατος.

Ποσοτική ανάλυση

Η ανάλυση PCR χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας του παθογόνου. Ορίζει το επίπεδο του ιικού φορτίου και τις πιθανότητες ανάκτησης του ασθενούς. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης διεξάγεται μετά το τέλος της λανθάνουσας περιόδου. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, προσδιορίζεται όχι μόνο η HBsAg, αλλά και ο δείκτης HBeAg.

Η αποκρυπτογράφηση της ανάλυσης PCR για την ηπατίτιδα επιτρέπει τον προσδιορισμό του βαθμού δραστηριότητας της παθολογικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της σύνθετης θεραπείας.

Ο γιατρός καθορίζει πόσο ευαίσθητο είναι το σώμα του ασθενούς σε αντιιικά φάρμακα, είτε είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη των αιτίων ανάπτυξης χρόνιας ηπατικής νόσου. Στην περίπτωση αυτή, ο δείκτης τρανσαμινάσης αυξάνεται και ο δείκτης δραστηριότητας του παθογόνου είναι αρκετές φορές υψηλότερος από την κανονική τιμή, η συγκέντρωση αμινοξέων είναι περισσότερο από 106 αντίγραφα DNA ανά ml.

Ο κανόνας της τρανσαμινάσης στο αίμα αντιστοιχεί στις τιμές των ενζύμων ACAT και ALAT. Η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης στις γυναίκες δεν υπερβαίνει τα 32 U / l, και στους άνδρες - 40 U / l. Η συγκέντρωση του ιού για άτομα που έχουν μολυνθεί σε νεαρή ηλικία είναι 100.000 αντίγραφα ανά ml.

Στην ανενεργή φάση του ιού και στην περίπτωση της εμφάνισης αντι-HBc, το DNA HBV είναι εντός 2000 IU / ml και ο αριθμός των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τα 10.000.

Μέθοδος μοριακής υβριδοποίησης

Η απόκριση της ELISA στην ηπατίτιδα καθορίζει τον τύπο του αντιγόνου μέσω αντισωμάτων και ενζύμων. Επιτρέπεται η διεξαγωγή μιας σταδιακής έρευνας, αλλά μόνο ο ειδικός που έλαβε έγκαιρα το αποτέλεσμα της ανάλυσης μπορεί να το διαγνώσει σωστά.

Οι δείκτες της ιογενούς ηπατίτιδας κατά τη διάρκεια της ανοσοπροσδιορισμού του ενζύμου είναι HBsAg, Anti-Hbcor IgM. Κατά την εμφάνιση της νόσου αυξάνονται: PPBR-1,55, OPkr-0,27, HBsAg είναι 1,239, ο DNA του ιού δεν προσδιορίζεται. Μετά τη θεραπεία, το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει μείωση της τιμής του HBsAg σε 1,07 και η HBeAg αποκτά αρνητική τιμή. Το DNA του ιού είναι παρόν.

Εάν ελήφθησαν οι αρνητικές τιμές IgM, IgG, IgA, θα πρέπει να καθοριστεί εάν υπάρχει ασθένεια ή πλήρης ανάκαμψη.

Η θετική τιμή IgG υποδεικνύει μια πλήρως σχηματισμένη ανοσία. Σε αυτήν την περίπτωση, το IgM δεν ανιχνεύτηκε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μια μελέτη για την ηπατίτιδα αποκαλύπτει έναν υψηλό τίτλο IgM.

Στην οξεία περίοδο της ασθένειας, εμφανίζονται αρνητικές τιμές IgG. Η άφεση της ιογενούς νόσου συνοδεύεται από αρνητική τιμή IgM ανοσοσφαιρίνης. Η ανάλυση της ELISA είναι σχετικά απλή στην απόδοση και είναι ασφαλής για την υγεία του ασθενούς.

Βιοχημική εξέταση αίματος

Η μελέτη του ορού αποκαλύπτει ανωμαλίες στο σώμα, δήλωσε ότι η διάγνωση, την εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το μεταβολισμό. Η βιοχημική ανάλυση πραγματοποιείται το πρωί. Για τη μελέτη χρησιμοποιείται ένα υλικό που προέρχεται από φλεβικό αίμα.

Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τους κανόνες για την προετοιμασία για την ανάλυση της ηπατίτιδας Γ - η αποκωδικοποίηση όλων των δεικτών σε αυτή την περίπτωση δεν θα στρεβλωθεί. Η συνολική χολερυθρίνη είναι συνήθως 8,55-20,2 mmol / L, και η αύξηση της δείχνει την εμφάνιση μιας ηπατικής νόσου. Οι τιμές των ALT και ASAT επίσης αυξάνονται στην περίπτωση ανάπτυξης ηπατίτιδας Β.

Η αλβουμίνη σε έναν υγιή ασθενή είναι 35-55 g / l. Ένα χαμηλό επίπεδο πρωτεΐνης πλάσματος υποδηλώνει ιογενή φλεγμονή του ήπατος.

Ο δείκτης LDH κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 125-250 U / l και η ανάπτυξή του σημαίνει παραμόρφωση και καταστροφή των κυττάρων του άρρωστου οργάνου. Ο δείκτης SDH (σορβιτόλη αφυδρογονάση) υποδεικνύει την κατάσταση του ηπατικού ιστού. Η κανονική τιμή είναι 0-1 U / l. Η ανάπτυξη του δείκτη αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της οξείας πορείας της ηπατίτιδας Β ή της μετάβασης της στο χρόνιο στάδιο.

Η πρωτεΐνη GGG έχει χαμηλή δραστικότητα στο πλάσμα αίματος.

Η ανάπτυξή του παρατηρείται με φλεγμονή του ήπατος και παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κανόνας είναι 25-49 U / l στους άνδρες, στις γυναίκες το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο - 15-32 U / l.

Αποκωδικοποίηση δεικτών για χρόνια ηπατίτιδα Β

Ο προσδιορισμός των δεικτών της ηπατικής νόσου είναι το κύριο καθήκον ενός γιατρού που προσπαθεί να αποφύγει λάθη στη διάγνωση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της ανάλυσης επηρεάζεται από τους ακόλουθους φυσιολογικούς παράγοντες:

Ο πίνακας των αντιγόνων και η ερμηνεία τους θα επιτρέψουν στον ασθενή να κατανοήσει τη φύση της νόσου.

Οι ερωτήσεις σας

Ερώτηση: Ποια είναι η ερμηνεία της δοκιμασίας αίματος για την ηπατίτιδα;

Γεια σας, Πέρασε μια εξέταση αίματος, βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε:
Αντισώματα προς HCV - αρνητικά
Anti-HBCor Ag - θετικό
HBeAg - αρνητικό
Anti-HBs - θετικά
HBsAg - θετικό

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα υποδηλώνουν επιμονή στο αίμα του ιού της ηπατίτιδας Β. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσία αντισωμάτων δείχνει την πάλη του οργανισμού με τον ιό, μπορεί να εμφανιστεί η διαδικασία επούλωσης. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ηπατολόγο, να αξιολογήσετε τη λειτουργική κατάσταση του συκωτιού και να προσδιορίσετε την ανάγκη για μια πρόσθετη εξέταση, καθώς και τον καθορισμό κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ασθένεια, τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, διαβάστε τη σειρά άρθρων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα.

Δυστυχώς, έκανα λάθος. HBsAg - αρνητικό. Δεν είναι σαφές ποια είναι η "επιμονή". Έκανα υπερηχογράφημα του ήπατος, δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές

Στην περίπτωση του HBsAg - αρνητική, τότε δεν έχετε ηπατίτιδα Β, και η ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει ο εμβολιασμός κατά της νόσου, είτε όταν στη συνέχεια άρρωστος με την ασθένεια αυτή και έχετε ανοσία κατά της ηπατίτιδας Β Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, οι μέθοδοι διάγνωση και θεραπεία, διαβάστε τη σειρά άρθρων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα.

Γεια σας, ΒΟΗΘΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. HBsAg-αρνητικό, αντι-HCV-core-Ag-θετικό, HCV-NS-Ag-θετικό. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-AST-84 U / L, ALT-113U / L. Συνολική χολερυθρίνη -13,68, άμεση-1,78. Έμμεση-11,97 mml / l.

Κανονικά, ένα υγιές άτομο έχει επίπεδα AST και ATL μέχρι 41 μονάδες / l, έτσι τα στοιχεία που παρείχατε είναι σημαντικά υψηλότερα από τις κανονικές τιμές. Το επίπεδο χολερυθρίνης είναι σήμερα στο φυσιολογικό σας εύρος. Δεδομένης της ανάλυσης της ELISA, έχετε προηγουμένως υποστεί ηπατική ηπατίτιδα, για την οποία χρειάζεστε θεραπεία. Σας συνιστώ να επισκεφθείτε προσωπικά έναν ηπατολόγο για να επιλέξετε την κατάλληλη θεραπεία και την κατάλληλη διατροφή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ασθένεια μπορείτε να λάβετε πληροφορίες στην ενότητα του ιστοτόπου μας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα

Hello.Help αποκρυπτογραφήστε an.krovki στους δείκτες της ηπατίτιδας C. [ELISA] Ηπατίτιδα C (HCV) Ig (M + G) -16.6. Τι σημαίνει αυτό; Έχω ηπατίτιδα ή όχι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι προηγουμένως έχετε υποστεί ιική ηπατίτιδα C. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περάσετε τις βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό ηπατολόγο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρουν είναι διαθέσιμες στο θεματικό τμήμα της ιστοσελίδας μας: Ηπατίτιδα C

HELLO! AN.KROVI στους δείκτες των αντι ηπατίτιδας C. HCV-IgM-3,178l, HCV-IgG (πυρήνα) -3,300l, HCV-IgG (NS3) -2,999l HCV-IgG (NS4) -3,300l HCV-IgG (NS5 ) -3.158L Εντοπίζονται όλα. Το PCP είναι θετικό. Αναγνωρισμένος-3-γονότυπος. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ACT-75 U / L, ALT-92U / L. Χολερυθρίνη συνολικά -15.39, απευθείας 5,13.nepryamoy-10.26 MML / l.Timol-3,78ed. Ελοστογραφία του ήπατος - F-3 st. Υπέρηχος Ogrons Ν κοιλιακό Say σύμφωνα με την ανάλυση Ι επειγόντως ξεκινήσει ΚΑΕ. Και μια άλλη ερώτηση; 1) Ποιο προπόνηση είναι καλύτερα ανεκτό Altevir ή Roferon. 2) Να kokogo preporaty περισσότερες πιθανότητες να ανάρρωση -Altevir, Roferon Ή algeron. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχετε, έχετε βρει τη ιογενή ηπατίτιδα C. Για τους σκοπούς της σωστής θεραπείας σας συνιστώ να επισκεφθείτε προσωπικά έναν ηπατολόγο και να μην κάνετε αυτοθεραπεία. Το φάρμακο Altevir μεταφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις χειρότερα από το Roferon και το Alfaferon, αλλά σας συνιστώ να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το διορισμό μιας συνολικής θεραπείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρουν μπορούν να βρεθούν στο θεματικό τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα

Γεια σας, Έχει παραδώσει την ανάλυση ενός αίματος σε μια ηπατίτιδα Β. Βοηθήστε ή Βοηθήστε να καταλάβετε. Το πρόγραμμα για τη μελέτη του HBsAg, COI, το αποτέλεσμα των 0,371, 1,0 βρέθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι δεν έχετε εντοπίσει τη ιογενή ηπατίτιδα Β. Για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε σε ένα τμήμα του ιστοτόπου μας, έχοντας περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Καλησπέρα! Βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε την ανάλυση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνει την παρουσία της ιογενούς ηπατίτιδας Β. Σας συνιστώ να κάνετε εξετάσεις ήπατος και να επισκεφθείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε σε μια ενότητα θέμα του δικτυακού μας τόπου, έχοντας περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: η ηπατίτιδα

Καλησπέρα, βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε την ανάλυση για την ηπατίτιδα ViS.
HBsAg-αντιγόνο / HBsAg 0,594 S / CO = 1,0-δραστικό
Μη αντιδραστική
Τα αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C COI = 0,9 αμφίβολα
> = 1,0 αντιδραστικό
μη αντιδραστική

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι προηγουμένως πάσχετε από ιική ηπατίτιδα Β, τώρα η διαδικασία δεν είναι ενεργή. Η ηπατίτιδα C είναι ένα αμφίβολο αποτέλεσμα, είναι πιθανό ότι δεν έχετε αρρωστήσει πριν. Προτείνω προσωπικά τη διαβούλευση με έναν ειδικό ηπατολόγου ή μολυσματικής ασθένειας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ηπατίτιδα

σε ένα δείγμα RNA του ιού της ηπατίτιδας C ανιχνεύθηκαν σε μια ποσότητα 58,4 × 10 αντίγραφα / ml , στο δείγμα ανιχνεύθηκε το RNA του ιού της ηπατίτιδας C 3a / 3b muna

Το συμπέρασμα αυτό υποδηλώνει ότι έχετε μολυνθεί με ηπατίτιδα C. Για να προσδιορισθεί η λειτουργική κατάσταση του ήπατος συνιστούμε να περάσει το βιοχημική ανάλυση του αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά επισκέπτονται μια μολυσματικές ασθένειες ιατρό. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να το κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Θεραπεία της ηπατίτιδας C. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να πάρετε στο επόμενο τμήμα του site μας: Εργαστήριο Diagnostics

Γεια σας! Με βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσω την ανάλυση:
HBS AG otr.
a-BTC otr.
a-HBS posol. (19,9 mm / ml)
Τι σημαίνει αυτό; Σας ευχαριστώ!

Η ανίχνευση των αντι-ΗΒ σε μια εξέταση αίματος δείχνει ότι έχει συμβεί προηγούμενη επαφή του ανοσοποιητικού συστήματος με πρωτεΐνη ιού. Σε αυτή την περίπτωση, παράγονται αντισώματα στην επιφανειακή πρωτεΐνη του ιού της ηπατίτιδας Β, εμποδίζοντας την εισαγωγή τους στα ηπατικά κύτταρα και, κατά συνέπεια, την εξάπλωση της λοίμωξης στο σώμα. Μπορείτε να πάρετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Γεια σας, τα αποτελέσματα της ανάλυσης γράφουν anti-ans συνολικά 8.40.

Παρακαλούμε να αναφέρετε το συμπέρασμα στο σύνολό του, ώστε να μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε καταλλήλως. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε στο θεματικό τμήμα του δικτυακού μας τόπου, αφού έχετε περάσει την παρακάτω αναφορά: Εργαστηριακή διάγνωση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Θεραπεύτρια

Βοήθεια παρακαλώ να αποκρυπτογραφήσετε την ανάλυση IF.KP (core) = 15.2-θετική KP (NS) = 13.5-θετική.
Μονάδα μέτρησης.
Οι τιμές αναφοράς είναι αρνητικές.
ps.byl γονότυπου 3 ave, υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η θεραπεία έληξε πριν από τρεις εβδομάδες.
Σας ευχαριστώ.

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι είχατε ηπατίτιδα C. Για μια αντικειμενική εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας συνιστούμε να περάσει χημεία του αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά επισκεφθείτε ένα μολυσματικές ασθένειες γιατρό για εξέταση και τον καθορισμό των περαιτέρω τακτική των μέτρων θεραπείας και αποκατάστασης. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρουν μπορείτε σε μια ενότητα θέμα του δικτυακού μας τόπου, που έχει περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Viral hepatitis Με - τη διάγνωση και την προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Γεια σας, Βοήθεια παρακαλώ να αποκρυπτογραφήσετε τις δοκιμές:

Δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε, δεν έχετε εντοπίσει τη ιογενή ηπατίτιδα C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στο θεματικό τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

AT σε HCV - αποκάλυψε, IgG k πυρήνα-πρωτεΐνη - δεν ανιχνεύθηκε, Ig k NS-πρωτεΐνη - αποκάλυψε, HBs AH - δεν ανιχνεύθηκε

Οι μη δομημένες πρωτεΐνες βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της οξείας ηπατίτιδας C, και η υψηλή συγκέντρωσή τους υποδηλώνει έντονο ιικό φορτίο. Σας συνιστώ να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν μολυσματικό γιατρό που σας μεταχειρίζεται, αξιολογεί τα πρωτόκολλα έρευνας και σας συνταγογραφεί κατάλληλη θεραπεία.

Αυτό σημαίνει όχι ακριβώς hepaimi; Είναι σοβαρό ότι έγραψα και πώς να θεραπεύσω σε νοσοκομείο ή στο σπίτι είναι μοντέρνο; Και μπορεί ο σύζυγος και το παιδί να μολυνθούν από μένα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε προσωπικά με έναν ειδικό μολυσματικών ασθενειών γιατρός, να περάσει το συκώτι βιοχημικές εξετάσεις που θα αξιολογεί τη λειτουργία του ήπατος και την περαιτέρω ιατρική τακτική σε σχέση με τη θεραπεία στο σπίτι ή στο νοσοκομείο. Όταν λοίμωξη C ιική ηπατίτιδα με κοινή επαφές οικιακά συμβεί μόνο σπάνια (σε περιπτώσεις όπου η χρήση των κοινών αιχμηρών αντικειμένων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να το κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Θεραπεία της ηπατίτιδας C. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να πάρετε στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: βιοχημικές εξετάσεις ήπατος

HbsAg-αντιγόνο 0,383 COI = 0,9 = 1 αντιδραστικό
μη αντιδραστική
Αντι-ΗΟν 0,561 COI = 0,9 = 1 αντιδραστικό
μη αντιδραστική

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται, είναι πιθανό να μολυνθείτε από τον ιό της ηπατίτιδας Β και από την ηπατίτιδα C. Για πιο λεπτομερείς εξηγήσεις σας συνιστώ να επισκεφθείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση.

Γεια σας. Βοηθά στην αποκρυπτογράφηση του HBsAg θετικά, το HBeAg είναι θετικό, το αντι HBcorum είναι θετικό, το antiHBcorIgM είναι αρνητικό. και νωρίτερα ήταν 3, 39 * 10 στον 10ο βαθμό αντιγράφων / ml και τώρα 7 * 10 στον 8ο βαθμό αντιγράφων / ml.

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι έχετε μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β, αυτή τη στιγμή η διαδικασία ενεργοποιείται. Σας συνιστώ να παραδώσετε εξετάσεις ήπατος ήπατος και να επισκεφθείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, έχοντας περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και σε μια σειρά άρθρων: Εργαστηριακή διάγνωση

Η θετική PCR-RT 7.0 * 10 στον 8ο βαθμό είναι μεγαλύτερη από 3.39 * 10 στον 10ο βαθμό;

Ναι, η τιμή 7,0 * 10 στον 8ο βαθμό είναι μεγαλύτερη από 3,39 * 10 στον 10ο βαθμό. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και η εφαρμογή της

Παραδόθηκαν έγκυες εξετάσεις που υποπτεύονται ηπατίτιδα s, που αποστέλλονται σε prishol αναδιανομή τέτοια απάντηση Anti-HCV-IgG, αποτέλεσμα COI 0,072
1,0 - ανίχνευση

Αυτό το συμπέρασμα σημαίνει ότι δεν έχετε εντοπίσει τη ιογενή ηπατίτιδα C, επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σας συνιστούμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τον προγραμματισμένο θεραπευτή γιατρό γυναικολόγο. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και σε μια σειρά άρθρων: Εργαστηριακή διάγνωση, Ημερολόγιο εγκυμοσύνης

Καλησπέρα. Εξηγήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών για την ηπατίτιδα Β και γ: UnsAvory (Αυστραλιανό αντιγόνο) 0,46 R. Αντισώματα κατά της ηπατίτιδας με 0,1

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχετε, έχετε ανακαλύψει μια ιογενή ηπατίτιδα Β, ενώ δεν έχετε ηπατίτιδα C. Το συμπέρασμα, όμως, λίγες πληροφορίες ώστε δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί η γονότυπο του ιού και του σταδίου της νόσου, γι 'αυτό προτείνουμε να περάσει μια λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τους δείκτες της ηπατίτιδας Β, η οποία θα καθορίσει το στάδιο της ασθένειας, την παρουσία ή απουσία ενός παρόξυνσης. Σας προτείνουμε επίσης να πάρετε μια εξέταση αίματος για το συκώτι βιοχημικές εξετάσεις, η οποία καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της λειτουργίας του ήπατος και γρήγορα εντοπίσει αποκλίσεις από τον κανόνα.

Εν κατακλείδι, όμως, γράφεται το εύρος τιμών R (HbsAg): αν R = 1, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Έχω το ίδιο R = 0.46;

Με βάση τις εκτιμήσεις των συνολικών αντισωμάτων για τον ιό της ηπατίτιδας Β δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί χωρίς αμφιβολία, ο ασθενής έχει μολυνθεί ή όχι, γι 'αυτό προτείνουμε να παραδώσει μια λεπτομερή ανάλυση των δεικτών της ηπατίτιδας Β Ταυτοποίηση αντισωμάτων ειδικών για την ασθένεια αυτή, όχι μόνο θα καθορίσει κατά πόσον η λοίμωξη, αλλά επίσης να διευκρινιστεί η στάδιο της νόσου. Επίσης, σας συνιστούμε να παραδώσει τη βιοχημική ανάλυση (εξετάσεις ήπατος) αίματος για να αξιολογήσει τη λειτουργία του ζωτικού οργάνου.

Η ELISA για HbSAg είναι αρνητική. RW με τη μέθοδο ELISA είναι αρνητική. αλλά ο HCV με τη μέθοδο ELISA είναι θετικός.
Γενική ανάλυση αίματος:
λευκοκύτταρα - 4.82
ερυθροκύτταρα - 4.72
αιμοσφαιρίνη - 145
αιματοκρίτης 42.3
ο μέσος όγκος ερυθροκυττάρων - 89,6
μέσο. χαλί. ερυθροκύτταρα αιμοσφαιρίνης -30,7
θρομβοκύτταρα - 231
μέσος αριθμός αιμοπεταλίων - 10,4
ουδετερόφιλα - 39.60
λεμφοκύτταρα - 48,80
μονοκύτταρα - 8,90
ηωσινόφιλα - 2.500
βασεόφιλα - 0,200
δικτυοερυθροκύτταρα - 1.11
ρυθμός καθίζησης ερυθροκυττάρων 10

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι έχετε προηγουμένως υποστεί ηπατική ηπατίτιδα C ή είστε φορείς. Σας συνιστούμε να περάσετε τη λεπτομερή ανάλυση στους δείκτες της ηπατίτιδας C και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου.

HCV 0,385 είναι πολλά;

Ο δείκτης αυτός δείχνει ότι υπήρξε επαφή με τον ιό, γι 'αυτό προτείνουμε να πρέπει να ελεγχθεί για δείκτες της ιογενούς ηπατίτιδας C, βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό μολυσματική ασθένεια.

Γεια σας, Παρακαλώ βοηθήστε με να αποκρυπτογραφήσω τα αποτελέσματα των δοκιμών μου:
Hbs-Ag-0,611 (ο κανόνας είναι μικρότερος από 0,89, το φύλο είναι περισσότερο από 0,89)
Anti-HBs - 194 (ο κανόνας είναι μέχρι 10).
Anti-HBc - 0.508 (otri λιγότερο από 0.85, πάτωμα - περισσότερο από 0.85)

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι ήταν άρρωστος νωρίτερα ηπατίτιδα C ή φορέα, και ένα φορέα ή να μετακινηθεί νωρίτερα ηπατίτιδα Β Σας ενθαρρύνουμε να περάσει εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας και προσωπικά συμβουλευτείτε έναν γιατρό ειδικό μολυσματικών ασθενειών, ο οποίος θα εξετάζει, αξιολογεί τα αποτελέσματα των δοκιμών και, εάν είναι απαραίτητο, να διορίζει ένα μάθημα θεραπεία.

Γεια σας, Πείτε μου τι σημαίνουν τα δεδομένα των εξετάσεων αίματος με ELISA: IgM-HCV- δεν ανιχνεύεται. Ανιχνευτής IgG-HCV ανιχνευμένος +, ns-. Η ανάλυση της μεθόδου hep.С της PCR είναι αρνητική. Σας ευχαριστώ.

Αυτό το συμπέρασμα σημαίνει ότι μπορείτε να είστε φορέας ιικής ηπατίτιδας C. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κυκλοφορία του ιού στο αίμα, δεν υπάρχει ανάγκη για θεραπεία. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου, να κάνετε βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος, να κάνετε υπερηχογράφημα του ήπατος.

Ηπατίτιδα Α αντίσωμα Ig M αρνητικό: 1,0 μονάδα / ml
Ηπατίτιδα Β HBsAg αρνητική: 1,0 U / ml
Ηπατίτιδα C με ολικά αντισώματα κατά του HCV
αρνητικό: 10,0 μονάδες / ml

Το συμπέρασμα αυτό δείχνει ότι δεν έχετε βρει την ηπατίτιδα Α και Β, αλλά μπορεί να είναι ένας φορέας της ηπατίτιδας C. Σας συνιστούμε να περάσετε τις συκώτι βιοχημικές εξετάσεις, για να κάνει υπερηχογράφημα του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε έναν ειδικό μολυσματικών ασθενειών γιατρό, ο οποίος θα εξετάσει και θα προσδιορίσει περαιτέρω προληπτικά σύστημα παρατήρηση.

aHCV πυρήνας Ag Ag = 0,204 OPTIONS = 2,971. aHCV NS-Ag. OPcr = 0,202 ΕΠΙΛΟΓΕΣ = 0,006

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαθέτει ένα φορέα ηπατίτιδας C. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να ισχύουν προσωπικά στο μολυσματικών ασθενειών γιατρός και μια εξέταση αίματος (ήπαρ βιοχημικές δοκιμές) και να κάνει ένα υπερηχογράφημα.

Τι είναι η μόλυνση από HCV.

Στην περίπτωση του Danos πρόκειται για την ιογενή ηπατίτιδα C.

Έχει παραδώσει την ανάλυση για μια ηπατίτιδα Με σε μένα στη γραπτή ανάλυση αποκαλύπτεται το αντι-HCV-NS3-Ag τι σημαίνει αυτό; Βοήθεια ή βοήθεια για να καταλάβετε.

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι έχετε μολυνθεί με ηπατίτιδα C. Σας συνιστούμε να περάσετε τις συκώτι βιοχημικές εξετάσεις, για να κάνει υπερηχογράφημα του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε έναν γιατρό ειδικό μολυσματικών ασθενειών, ο οποίος θα εξετάζει, αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και, εάν είναι απαραίτητο, να σας συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία.

Ηπατίτιδα Β (HBV)
Καλησπέρα, έκανε μια εξέταση αίματος, η μαρτυρία είναι η εξής:
HBsAg- otr
Αντίσωμα σε ολικό θετικό HBcAg ερευνήθηκε 0,05 ορ. Crit. Περισσότερο από 1,156
Τα αντισώματα έναντι του HBcAg (IgM) είναι αρνητικά
Αντίσωμα σε HBsAg σύνολο 96.4
ηπατική ηπατίτιδα C (HCV)
HCV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΑΡΝΗΤΙΚΟ.
εκτός από μένα πριν από 2 μήνες έβαλα εμβολιασμό από μια ηπατίτιδα, είτε θα μπορούσε να εμφανιστεί με ενδείξεις, εκ των προτέρων χάρη.

Αυτή η εργαστηριακή εικόνα αντιστοιχεί στον εμβολιασμό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Γεια σας, είμαι 25 ετών. Σύμφωνα με την US Ι gepatomigaliya, σύμφωνα με τις FGS στο περιφερικό οισοφάγο εκφράζεται φλεβική δίκτυο στην ανάλυση αυξήθηκε holesterin.2,5 χρόνια πριν σπληνεκτομή, μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων. HbsAg-αρνητικό και antiHCV-otritsatelno.Dostatochno Κάνετε αυτό για τη διάγνωση της ηπατίτιδας; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει επιπλέον να υποβάλετε λεπτομερή εξέταση αίματος για δείκτες ηπατίτιδας και στη συνέχεια να συμβουλευτείτε προσωπικά τον ειδικευμένο γιατρούς της μολυσματικής νόσου.

Γεια σας! Σε μένα 57 ετών, βιώνω υπέρταση, καρδιαγγειακές παθήσεις. Το 1999, η χοληδόχος κύστη απομακρύνθηκε με λαπαροσκόπηση. Πριν από 5 χρόνια ανιχνεύτηκε ηπατίτιδα C, αντιμετωπίστηκε μόνο με ηπατοπροστατευτικά. Επί του παρόντος, οι αρθρώσεις άρχισαν να ανησυχούν. Το 2013, ο ποσοτικός δείκτης του ιού ήταν Η υπηρεσία μας λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τις εργάσιμες ώρες. Αλλά οι ικανότητές μας μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε ποιοτικά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό εφαρμογών.
Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση απαντήσεων (Η βάση δεδομένων περιέχει περισσότερες από 60.000 απαντήσεις). Πολλές ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί.


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα