PCR για ηπατίτιδα Β

Share Tweet Pin it

Η παρουσία σύγχρονων φαρμάκων κατά της ηπατίτιδας Β (HBV) με σαφείς ενδείξεις για το διορισμό τους απαιτεί ακριβή και ταχεία επαλήθευση της διάγνωσης. Ωστόσο, λόγω των πενιχρών κλινικών δεδομένων κατά τις πρώτες εβδομάδες της νόσου και των περιορισμένων μεθόδων ανοσολογικής ανάλυσης, μειώνεται η ταχύτητα της διάγνωσης.

Η παρουσία των αντι-HBc Σημάδια IgM, HBsAg, αντι-ΗΒο, HBeAg, αντι-HBe HBV επιτρέπουν να επιβεβαιωθεί ή να καθοριστεί το γεγονός της πρόσφατης λοίμωξης. Αλλά προσδιορισμό της παρουσίας των δραστικών ιϊκών σωματιδίων στο αίμα και τον αριθμό καταμέτρηση κατά τη στιγμή της έρευνας μπορεί να είναι με PCR - Ποσοτική δοκιμή σε πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση της ηπατίτιδας Β Η μέθοδος όπως σε σύγκριση με immunoenzyme διαγνωστικές μεθόδους, διαγνωστικά προβλήματα λύνει και επιτρέπει να προβλέψουμε την πορεία της νόσου σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιιικά φάρμακα.

Βασικά στοιχεία της διάγνωσης της νόσου

Η διάγνωση της ηπατίτιδας Β βασίζεται στην εκτίμηση των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής ανάλυσης και των μεθοδικών μεθόδων έρευνας. Η ασθένεια εμφανίζεται στην οξεία φάση μετά την περίοδο επώασης και, ανάλογα με τη δόση της μόλυνσης και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, πηγαίνει σε ένα χρόνιο στάδιο. Ο κύριος στόχος της θεραπείας παραμένει η πρόληψη χρόνιων παθήσεων, δηλαδή η εξάλειψη όλων των ιικών σωματιδίων από το αίμα. Ο κλινικός κανόνας της πορείας της νόσου είναι μια θεραπεία χωρίς επακόλουθη ιαιμία.

Το γεγονός της εξάλειψης της λοίμωξης πρέπει να αποδειχθεί με μια ποσοτική μέθοδο έρευνας.

Δεδομένου ότι κάθε ποιοτική ανοσοδοκιμασία ενζύμου για τη διάγνωση HBV έμμεσα, δηλαδή, δεν δείχνουν την παρουσία του παθογόνου στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, αλλά μάλλον αντιπροσωπεύει μια ανοσοαπόκριση σε λοίμωξη, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και επούλωσης γεγονός γίνεται trudnodokazuemymi. Επομένως, ένας ασθενής με ηπατίτιδα Β ή με την παρουσία διαγνωστικών κριτηρίων υπέρ του θα πρέπει να διεξάγει αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για να ποσοτικοποιήσει τον αριθμό των σωματιδίων του ιού στο αίμα. Ο διαγνωστικός κανόνας είναι η απουσία αντιγράφων DNA της λοίμωξης.

Περιγραφή διαγνωστικής μεθόδου

Η εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος της διαγνωστικής PCR της ηπατίτιδας Β ανήκει στην κατηγορία των μοριακών βιολογικών μελετών γενετικής μηχανικής. Μέσα από αυτό, προσδιορίζεται η ποσότητα ιικού DNA στο βιολογικό υλικό του ασθενούς και ο επιτρεπτός κανόνας. Με βάση τα ληφθέντα αποτελέσματα, καθορίζεται ο αριθμός των σωματιδίων του ιού ανά μονάδα όγκου. Το υλικό για τη διαγνωστική εξέταση είναι το φλεβικό αίμα του ασθενούς. Ο φράκτης είναι επιθυμητός με άδειο στομάχι λόγω της πιθανής επίδρασης του εμβολιασμένου ορού στο αποτέλεσμα της μελέτης.

Τα αποτελέσματα που θα ληφθούν θα πρέπει να παρασχεθούν στον ιατρό για ερμηνεία και προσδιορισμό περαιτέρω τακτικής. Η αυτό-ερμηνεία δεν αντιπροσωπεύει μια διαγνωστική αξία.

Η σημασία του αποτελέσματος του αριθμού των σωματιδίων του ιού που λαμβάνονται με τη μέθοδο PCR υπερβαίνει την τιμή της ανοσοδοκιμασίας του ενζύμου. Δεδομένου ότι η ανάλυση σε κατάσταση πραγματικού χρόνου δείχνει την παρουσία παθογόνου στο αίμα, η πληροφοριακή τιμή της είναι υψηλότερη από την υπόλοιπη ποσότητα. Εάν IFA υποδεικνύει μόνο την παρουσία αντισωμάτων που παρατηρήθηκε με 4-εβδομάδων περίοδο επώασης και αποθηκεύτηκαν για περισσότερο από 8 εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του ιού από το αίμα, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης επιβεβαιώνει απερίφραστα ενεργό πορεία της νόσου ή θεραπεία χαρακτηρίζει τη δυναμική της συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης είναι ένα ποσοτικό ορισμό των σωματιδίων παθογόνου λύνει διαγνωστικές ερωτήσεις υπέρ της διακοπή της θεραπείας λόγω της ανάκαμψης ή τη συνέχιση της θεραπείας λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας. Η μέθοδος είναι μέγιστη ειδική για τον ιό HBV και έχει αποδεκτό σφάλμα.

Ενδείξεις και στόχοι εφαρμογής

Η ποσοτική ανάλυση της ηπατίτιδας Β είναι η πιο αξιόπιστη και σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα δεδομένα που λαμβάνονται με μεθόδους ανοσοπροσδιορισμού. Αποδίδεται όταν:

 1. επιτυγχάνοντας θετικό διαγνωστικό αποτέλεσμα της ELISA.
 2. θεραπεία ασθενούς με αποδεδειγμένη διάγνωση ηπατικής βλάβης του ήπατος ·
 3. στη διάγνωση της μικτής αιτιολογίας της ηπατίτιδας.
 4. εάν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το ιικό φορτίο στον ασθενή.

Από μια ευρέως εφαρμόσιμη στην μέθοδο ανοσοδοκιμασίας πράξη infektsionista, η αναλογία των ασθενών με ήπια νόσο μπορεί να θεραπευθεί και χωρίς την ανάγκη να μετρήσει το ιικό φορτίο. Ωστόσο, η PCR θεωρείται γενικά ως το «χρυσό πρότυπο» της διαγνωστικής στην ηπατολογία, διότι λόγω της μοναδικότητας του αποτελέσματος της αφαιρεί ορισμένα οργανωτικά ζητήματα. Επομένως, η κατεύθυνση του ασθενούς για ποσοτική ανάλυση έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • λήψη δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των σωματιδίων του ιού στο αίμα του ασθενούς.
 • επιβεβαίωση της οξείας πορείας της ηπατίτιδας και έγκαιρη επαλήθευση των χρόνιων ασθενειών ·
 • συνεχής ανίχνευση φορέων λανθάνουσας ίνας με θετικές δοκιμές ELISA, παρακολούθηση της ιαιμίας τους,
 • αποφασίζοντας για τον ορισμό της αντιιικής θεραπείας, τον συνδυασμό και τον τερματισμό της.

Ο σημαντικότερος στόχος της ποσοτικής δοκιμής PCR για την ανίχνευση του HBV είναι η ταυτοποίηση πιθανών συνδυασμών θεραπειών. Σε περιπτώσεις υψηλού ιικού φορτίου, το αποτέλεσμα της ανάλυσης δίνει στον ειδικό τη δυνατότητα να προχωρήσει με το συνδυασμό φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με βάση το αποτέλεσμα PCR, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της συνταγογραφούμενης φαρμακολογικής θεραπείας. Καθοδηγούμενη μόνο από τα στοιχεία ELISA, δεν μπορούμε να καθορίσουμε αν η έγκαιρη θεραπεία και την τρέχουσα απόδοση. Ως εκ τούτου, ποσοτική δοκιμασία πραγματικού χρόνου - απαραίτητη ανάλυση πριν από την έναρξη της θεραπείας της οξείας ηπατίτιδας Β, τη μόλυνση λανθάνων ιός με υψηλή ιαιμία και χρόνια HBV.

Ερμηνεία ποσοτικών αποτελεσμάτων δοκιμών PCR

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ποσοτικής δοκιμασίας PCR πρέπει να διεξάγεται από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο δείκτης διάγνωσης και να προσδιοριστεί η θεραπευτική τακτική.

Ο πρότυπος αναλυτής είναι σε θέση να παράγει ένα ποσοτικό δείκτη που αντικατοπτρίζει τον αριθμό των αντιγράφων του ιικού DNA που υπάρχει στο φλεβικό αίμα που μελετάται. Οι μονάδες μέτρησης είναι αντίγραφα / ml, IU / ml (αντίγραφα ανά χιλιοστόλιτρο, διεθνείς μονάδες ανά χιλιοστόλιτρο). Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων δίνεται στον πίνακα με την ένδειξη διαφορετικών μονάδων μέτρησης.

Ποσοτική PCR για την ηπατίτιδα στην αποκωδικοποίηση

Γυναικολόγος - ηλεκτρονική διαβούλευση

Πριν από μια εβδομάδα πέρασα την ανάλυση για το RW. Είναι αρνητικό. Η τελευταία επαφή με το μολυσμένο ήταν πριν από 4 μήνες. Και τα πρώτα 7 μήνες πριν. Πριν από 10 ημέρες κάλεσε πίσω και είπε ότι η σύζυγός του, όταν εξετάστηκε για εγκυμοσύνη - 2,5 μήνες - αποκάλυψε σύφιλη. Δεν το κάνει. Στη συνέχεια, μαζί με την πέρασε με κάποιους δείκτες, τότε η σύζυγός του είναι θετική. Και έχει μόνο ένα. Επίσης είπαν ή είπαν τι σημαίνει ότι σε αυτόν ή αυτόν αυτή η ασθένεια ήταν, αλλά έχει ανακτηθεί νωρίτερα. Ερώτηση: Μπορώ να μολυνθώ; Οι δοκιμές στο σπίτι για τη σύφιλη είναι αρνητικές.

Καλησπέρα! Βοηθήστε, παρακαλώ, να κατανοήσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στις 26 Μαρτίου έδωσε αίμα σε έρπητα στο Invitro. Αποτελέσματα IgG 23.4 IgM θετικά. Ο γιατρός συνταγογράφησε θεραπεία με acyclovir με ανάλυση ελέγχου. Στη γενική εξέταση αίματος - λευκοκύτταρα 3,86 ουδετερόφιλα 31% (1,20), λεμφοκύτταρα 50% (1,93). Μετά τη θεραπεία, έδωσε αίμα στις 26 Απριλίου στο Invitro (2 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας). Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια: IgG 23.4 IgM θετικό. Σκέφτηκα ίσως ότι ήταν λάθος. Λευκοκύτταρα - 3.74; ουδέτερο.

Γεια σας, Αποκωδικοποιήστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Αντισώματα έναντι του HIV (Μορφή-50)
πρότυπο: δεν ανιχνεύθηκε
αποτέλεσμα: δεν βρέθηκε

Αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C (αντι-ΗΟν)
πρότυπο: δεν ανιχνεύθηκε
αποτέλεσμα: δεν βρέθηκε

Hbsag (ich)
πρότυπο: 0-1 S / CO
Αποτέλεσμα: 0,19, δεν ανιχνεύθηκε. Υπάρχει κάτι που ανησυχώ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

Καλησπέρα. Πείτε μου, παρακαλώ, ότι μπορείτε να συμβουλεύεστε σε αυτόν τον σύζυγο SG (αρχείο που επενδύω). Η θεραπεία δεν βοηθάει. Την τελευταία φορά συνταγογραφήθηκε και η ροδόχρωση, η πεντοξυφυλλίνη, το essliver forte. Πριν από αυτό πήρε ορμονικά παρασκευάσματα και διάφορα συμπληρώματα διατροφής. Στο πλαίσιο της λήψης ορμονικών φαρμάκων, τα σπερματοζωάρια "έφυγαν" γενικά σε μηδενικά. Μπορεί το ICSI να βοηθήσει ή να πάει αμέσως στην εξωσωματική γονιμοποίηση; Παρακαλώ βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε αυτήν την ανάλυση. Σας ευχαριστώ.

18+ Οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις ενός γιατρού. Συμφωνία χρήστη

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται με ασφάλεια. Οι πληρωμές και η εργασία ενός ιστότοπου πραγματοποιούνται με χρήση του προστατευμένου πρωτοκόλλου SSL.

Ανώνυμος, Άντρας, 37 χρονών

Ανάλυση της ανάλυσης της θέσης της ηπατίτιδας Β

Γεια σας. Κατά τη διάρκεια της διάβασης της ιατρικής επιτροπής πήρα τα τεστ για την ηπατίτιδα b και c. Ξαφνικά θετικά έδειξε hbsag - 3.0. Peresdal στο κέντρο της μετάγγισης αίματος, το αποτέλεσμα είναι επίσης θετικό. Δεν τα συμπτώματα δεν είναι κανονική, το μόνο πράγμα ότι η έναρξη της παραλαβής γάλακτος γαϊδουράγκαθο λίγο τράβηγμα στο δεξιό άνω τεταρτημόριο όταν sozhivanii (συστροφή) του σώματος προς τα δεξιά, σε κατάσταση ηρεμίας δεν με νοιάζει, έχω διαβάσει ότι αυτό μπορεί να είναι όταν παίρνετε γαϊδουράγκαθο γάλα (μέχρι την αποδοχή της από αυτή δεν ήταν). Πού το σώμα θα μπορούσε να πάρει τον ιό αν είμαι 100% σίγουρος ότι η επαφή με το αίμα κάποιου άλλου, δεν είχα, δεν είμαι τοξικομανής, η τελευταία πράξη ήταν 18 ετών (τώρα 37), το τατουάζ δεν είχε κάνει, ξυραφάκια δεν χρησιμοποιούνται, μανικιούρ και ακόμη και ένα κομμωτήριο δεν πάει, κομμένα μαλλιά στο σπίτι, το δικό τους μηχάνημα, ένας οδοντίατρος τελευταία φορά ήταν πριν από τρία χρόνια, περισσότερα από 20 χρόνια έχω έναν σεξουαλικό σύντροφο - είναι παρόντες σύζυγο, δηλαδή Από την πλευρά μου δεν πηγαίνουν ούτε εγώ ποτέ δεν πήγα (αν izvuchit ίσως απίθανο, αλλά είναι αλήθεια, έχω κανείς εδώ ξέρει, εγώ δεν βρίσκονται σε αίσθηση). Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούσα να πιάσω καμία από τις περιγραφόμενες μεθόδους μόλυνσης από ηπατίτιδα b. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι είναι εξαπάτηση και παραπλάνηση όταν λένε και να γράφουν ότι η ηπατίτιδα Β μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω του αίματος ή μέσω του σεξ και δεν μπορεί να μολυνθεί από το νοικοκυριό; Έχει παραδώσει την ανάλυση ptsr ποιοτική, αποτέλεσμα-θετικά. Σήμερα ήρθαν τα τελευταία αποτελέσματα. Εδώ είναι ο πλήρης κατάλογος όλων των δοκιμών, τα αποκωδικοποιήσει, παρακαλώ, και τότε είμαι τελείως συγκεχυμένη: βιοχημεία, ηπατικών εξετάσεων είναι: ALT - 1,5 U / L ASAT - 13,8 U / l ολική χολερυθρίνη - 9,4 mmol / l χολερυθρίνη, άμεση - 4,2 Mkmo / L χολερυθρίνης έμμεση - 5,2 mol / l ολικής πρωτεΐνης - 67. πραγματικό χρόνο PCR DNA HS (ποσοτικά) της θετικής-7.7H10 ^ 2 IU / ml των δεικτών της ηπατίτιδας β: αντι HBsAg antitela igg0,049 u.E.O.P. (Αρνητικό) αντίσωμα αντι-hbcore - Ιgg0.047 u.E.O.P. (Αρνητικό) αντίσωμα αντι-hbcore-ιτιη0.041 u.E.O.P. (Αρνητικά) αντισώματα anti-hbe συνολικά - 0,045 u.E.O.P. (Αρνητικό) hbeag - 0,041 у.Е.О.П. (Αρνητικό) αντιγόνο hbsag -1.499 u.E.O.P. (Θετικό) πριν από 1,5 μήνες hbsag ήταν θετικό με βαθμολογία 3,0. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια; Δεν μπορώ να φτάσω στο αρχείο, συνδέεται με την εργασία σε κρατικές δομές.

Γεια σας, Ποιος εξαπατάς; - Η μόλυνση από την ηπατίτιδα Β είναι δυνατή στην καθημερινή ζωή. Οι δοκιμές σας είναι λανθασμένες - επαναλάβετε PCR, anti-Hs, HDVAb, HbeAb, HbcorAb σε άλλη εργαστηριακή εξέταση + υπερηχογράφημα. Η λογιστική για την εργασία στην κυβέρνηση δεν επηρεάζει. Με το ΗΙ. Aleksandrov Ρ.Α.

Ανώνυμος, Άντρας, 37 χρονών

Καταλαβαίνω ότι τα αποτελέσματα για τους δείκτες είναι λανθασμένα, διότι με τα θετικά hbcag όλα τα άλλα δεν μπορούν να είναι αρνητικά; Και τι συμβαίνει με την PCR; Και σε βάρος της εργασίας - έχω τώρα μια δουλειά, ή μάλλον στην υπηρεσία και με την ηπατίτιδα Ι θα απορριφθεί αμέσως. Και όμως, την προηγούμενη μέρα ένιωσα την εμφάνιση κρύου. Σήμερα η θερμοκρασία είναι 37, η κεφαλή πονάει, η λιποθυμία και η γενική αδυναμία. Πείτε μου, μπορείτε να πάρετε δοκιμές σε αυτή την κατάσταση, ή πρέπει να περιμένετε για να περάσουν αυτά τα συμπτώματα;

Peresdayte όλα. Μπορείτε να το πάρετε.

Ανώνυμος, Άντρας, 37 χρονών

Πήγα στο εργαστήριο χθες, όπου πέρασα τις δοκιμές την τελευταία φορά, δεν θέλω να παραδεχτώ το λάθος μου σε κανέναν. Μίλησε με το γιατρό τους (δεν ifektsionist ή ηπατολόγου), λέει ότι συμβαίνει και αυτό είναι μια σαφής φορέα. Πόσο δεν είχα διαφωνήσει μαζί του - άχρηστος, μου έδωσε μια άλλη λίστα από το πρωτόκολλο. Πήγα σε άλλο εργαστήριο, υπάρχει ένας δείκτης κάνουμε (HBeAb), έκανε ό, τι ήταν, για δείκτες ηπατίτιδας κλπ, επίσης, δεν κάνουν μόνο PCR. Επέστρεψα στο πρώτο εργαστήριο, επίσης δεν υπάρχουν δείκτες στο q. Έτρεξε και πάλι το δεύτερο εργαστήριο να κάνει μια τρύπα στο δεύτερο σκέλος, για να περάσει αν PCR για την ηπατίτιδα δ. Σήμερα, εναποθέσουν ένα σωρό εργαστήρια σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, οπουδήποτε στη χώρα μας (στην κοντινή πόλη) δεν βρίσκεται σε καμία daboratorii ανάλυση HBeAb, είναι ένας εφιάλτης kakoy- αυτό! Τι πρέπει να κάνω; Σήμερα έχει έρθει στην ανάλυση των 3 δεικτών: ηπατίτιδας Β (HBV), HBeAg - 0,098 (δείκτης λιγότερο από 1,0 - Αρνητική Περισσότεροι από ή ίση με 1,0 - Θετική.). Τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), HBeAg, αντισώματα συνολικά - 0.007 (Indeks≤ 1,0 - 1,0 Θετικά - Αρνητικά)? τον ιό της ηπατίτιδας Β (hbv), τα αντισώματα hbcorag, IgM - 0,067 (Δείκτης 1,0 - Θετικό αποτέλεσμα). Η PCR για ηπατίτιδα q - δεν ανιχνεύθηκε. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να συνεχίσω να ψάχνω για μια ανάλυση για το hbeab ή μπορώ να κάνω μια διάγνωση με βάση αυτά τα δεδομένα;

Είναι απαραίτητο να περάσει ποιοτικά η HbeAb, HbcorAb ολική, peresdat PCR για ηπατίτιδα Β.

Ανώνυμος, Άντρας, 37 χρονών

Γεια σας, εδώ είναι που παραδίδονται σε άλλο εργαστήριο συνολικά αντισώματα για να hbcor - θετικές και συνολικά σε HDV - αρνητικά. Η όλη εικόνα είναι: HBsAg + HBeAg - HBeAb + αντι hbcor + συνολικής αντι HDV - σε πραγματικό χρόνο PCR DNA HS (ποσοτικά) της θετικής-7.7H10 ^ 2 IU / ml βιοχημεία, ηπατικών εξετάσεων: ALT - 1,5 U / l ACAT - 13.8 U / l ολικής χολερυθρίνης - 9,4 mmol / l χολερυθρίνη, άμεση - 4,2 Mkmo / l χολερυθρίνη έμμεση - 5,2 mmol / l ολικής πρωτεΐνης - 67. Είναι αλήθεια HBsAg, PCR και βιοχημεία γίνονται στο εργαστήριο όπου η λάθος γίνει HBeAb και αντι hbcor. Δεν γνωρίζω καν αν μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτά τα αποτελέσματα. Η ελαστομετρία είναι ακόμα αδύνατο να γίνει και εμείς και η γειτονική περιοχή δεν έχουμε ινοσκόια. Ναι, δεν υπάρχει ηπατολόγος στην Κριμαία. Τι έχω για τη μορφή ηπατίτιδας; Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;

Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β, HbeAg-αρνητική, χωρίς εξάψεις, αντιγραφική φάση με ελάχιστο ιικό φορτίο. Επισκεφθείτε τον ειδικό για τις μολυσματικές ασθένειες, παρατηρήστε, εκτελέστε ινώδες όταν είναι δυνατόν.

Ανώνυμος, Άντρας, 37 χρονών

Και τι σημαίνει αυτό; Τι πρέπει να κάνω; Πώς να συμπεριφέρεστε περισσότερο; Τι πρέπει να κάνω; Πόσο μεταδοτική είναι; Είναι αυτό γενικά θεραπευτικό ή θα πρέπει να ζήσω μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής μου; Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι με την οικογένειά μου; Η ανώτερη κόρη (4.9 g) εμβολιάζεται κατά τη γέννηση. Η νεώτερη κόρη (2,5 γραμμάρια) και η σύζυγος στο στάδιο της μεταμόσχευσης την επόμενη μέρα έχουν ένα δεύτερο εμβολιασμό. Μετά τον τρίτο εμβολιασμό της συζύγου, πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου με οικειότητα. Όταν φιλάω ένα παιδί στο μάγουλο ή στο μέτωπο δεν είναι επικίνδυνο για αυτούς;

Επισκεφθείτε τον ειδικό για τις μολυσματικές ασθένειες, κάντε ινοσκόνη. Μέτρια μολυσματική. Ελέγξτε την οικογένεια και εμβολιάστε. Στη σύζυγο να παραδώσει αναλύσεις και όλα θα είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι επικίνδυνο.

Οι διαβουλεύσεις δίνονται μόνο για αναφορά. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Ηπατίτιδα Β. PCR 2.69χ10 ^ 8 IU / ml. Επιλογές θεραπείας.

Αγαπητέ Yusif Musaevich, καλό απόγευμα! Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με τις επιλογές θεραπείας που μου προσφέρονται.

Κάτι για μένα:
Άνδρας, 28 χρονών. Βάρος 91 (το βάρος αυξήθηκε κατά τα τελευταία 2 χρόνια +15 κιλά. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το βάρος έχει μειωθεί από τα ίδια 15 κιλά. Αυτό είναι το κανονικό βάρος για μένα τα τελευταία 10 χρόνια, ακριβώς για 88-90 κιλά). Ανάπτυξη 173. Μεταφορέας της ηπατίτιδας Β από το 1995. Λαμβάνεται με μετάγγιση αίματος (εκείνη την εποχή θεραπεύεται ογκολογία - λέμφωμα μη Hodgkin, PCT αντιμετωπίζεται). Τώρα είμαι εγγεγραμμένος σε έναν ογκολόγο, αλλά δεν βλέπει καμία αντένδειξη στη θεραπεία.

Τρέχουσα PCR ανάλυση - HBV Ηπατίτιδα Β - 2,69x10 ^ 8 IU / ml (4,58x10 ^ 8 αντίγραφα του DNA / ml).

Κατευθύνεται από τον γιατρό μολυσματικής νόσου σε αντιιική θεραπεία στο Κέντρο SPbGBUZ για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του AIDS και των Λοιμωδών Ασθενειών. Χθες βρισκόμουν στο κέντρο, ένας ειδικός για τις μολυσματικές ασθένειες, με τον οποίο μίλησα, πρότεινε διάφορες θεραπευτικές επιλογές:

1. Pegasys. Το κόστος των 20 000 ρούβλια. ανά μήνα. Χωρίς όφελος - 40 000 ρούβλια. (ειλικρινά, θα είναι πολύ δύσκολο να τραβήξει μια τέτοια θεραπεία). Πολύ τρομακτικές παρενέργειες από αυτόν.
2. Altevir. Είπε ή είπε, ότι πάρα πολύ μια ιντερφερόνη. Αλλά η ίδια προσανατολίζεται προς τον Pegasys, αν επιλέξετε μεταξύ ιντερφερόνης.
3. Tenofovir. Η τιμή στο φαρμακείο είναι 9000. Στην έκπτωση μπορεί να είναι το επόμενο έτος. Η τιμή είναι περίπου 4000. Έχει διευκρινίσει για τα νεφρά - είτε εργάζονται κανονικά. Σε γενικές γραμμές - μια ενδιαφέρουσα επιλογή για μένα.
4. Baraklad (ο γιατρός ρώτησε αν ήθελα να έχω παιδιά.) Ναι, δεν το θεωρούσε αυτή η επιλογή).
5. Sebivo. Αλλά δεν είπα τίποτα γι 'αυτόν.

Είπε να έρθει στην επιτροπή επιλογής, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15 Ιουλίου.. Πού θα είναι δυνατόν να μιλήσετε με την επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές.

Υπάρχει άλλη επιλογή: μεταβείτε στη Γερμανία για θεραπεία. Το εκτιμώμενο κόστος της έρευνας είναι 3000 ευρώ. Όπως ειπώθηκε, το Viread διορίζεται εκεί και κοστίζει 1564 ευρώ τώρα (συσκευασία για τρεις μήνες).

Στο προσάρτημα εφαρμόζω όλες τις αναλύσεις και έρευνες για τελευταία φορά (βασικά και έτος που ήταν δυναμική). Η PCR έγινε δύο φορές - μέσα και έτος.

Αναλύσεις του έτους (δεν υπάρχει αρκετός χώρος στα συνημμένα): [ Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν συνδέσμους. ]

Και τρέχοντα ζητήματα:
1. Χρειάζεται να επαναλάβω το fibroscan τώρα, μετά από 2 χρόνια;
2. Μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον εξετάσεις που θα χρειαστείτε για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασής μου;
3. Είναι αναγκαίο να εξεταστεί η επιθεώρηση στη Γερμανία; Όπως λένε όλοι οι γιατροί, δεν θα εξετάσουν τίποτα άλλο εκεί. Viread, αυτό είναι το ίδιο Tenofovir;
4. Τι πιστεύετε για τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές, δηλαδή για το Tenofovir; Ποια άλλα φάρμακα πρέπει να προσφέρω για εξέταση από την επιτροπή, τι πρέπει να μιλήσω μαζί τους;

Αποκωδικοποίηση της εξέτασης αίματος για ηπατίτιδα Β

Η ηπατίτιδα Β είναι μια από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες της εποχής μας.

Προκαλείται από έναν ιό που διεισδύει στο σώμα από την επαφή του αίματος με ένα μολυσμένο βιολογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων υπόλοιπα για τα αξεσουάρ νυχιών, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα για τατουάζ, τα οποία δεν έχουν απολυμανθεί όπως απαιτείται. Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί κατά τη σεξουαλική επαφή.

Για τη διάγνωση της νόσου, η ανάλυση της ηπατίτιδας Β πραγματοποιείται λαμβάνοντας το αίμα του ασθενούς.

Η μόλυνση εμφανίζεται σεξουαλικά και από τον τρόπο ζωής, ο τύπος της εξάπλωσης είναι αιματογενής (μέσω του αίματος). Όταν μολυνθεί, ο ιός διεισδύει σε ηπατοκύτταρα (ηπατικά κύτταρα), στα οποία παράγεται στο μέλλον. Μέσω της ροής του αίματος, η ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα μέσω του σώματος. Ο ιός Β (HBV) χαρακτηρίζεται από υψηλή αντίσταση στις επιδράσεις της θερμοκρασίας και του οξέος, είναι σε θέση να διατηρήσει ζημιογόνες ιδιότητες για μισό χρόνο.

Ποιες είναι οι εξετάσεις αίματος για την ηπατίτιδα Β

Εάν η ηπατίτιδα Β έδειξε τα πρώτα συμπτώματα, είναι απαραίτητο να περάσετε τις εξετάσεις πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία και τη θεραπεία. Μια εξέταση αίματος είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για τη δημιουργία μόλυνσης από ηπατίτιδα. Διεξάγεται υπό εργαστηριακές συνθήκες. Το υλικό για ανάλυση για την ηπατίτιδα Β δίνεται με άδειο στομάχι: το τελευταίο γεύμα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 8 ώρες.

Για τον εντοπισμό του αίματος του ιού της ηπατίτιδας Β, τρεις τύποι δοκιμών χαρακτηρίζουν την παρουσία του ιού στο αίμα:

 • ανάλυση για την παρουσία DNA HBV στο υλικό με εξέταση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης,
 • μια ποιοτική μελέτη της παρουσίας αντιγόνου αντι-HBc IgG και HBsAg αντιγόνου (που βρίσκεται σε υγιή, μολυσμένα και άρρωστα).
 • ανάλυση για την ανίχνευση πρωτεϊνών HBeAg και IgM αντι-ΗΒc (χαρακτηρισμός της επιδείνωσης της νόσου).

Για λόγους πληρότητας, συνιστάται η ταυτόχρονη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους δείκτες.

Ανοσολογικές εξετάσεις για την ηπατίτιδα Β

Οι πιο συνηθισμένες δοκιμασίες για την ηπατίτιδα Β είναι ανοσολογικές. Η ουσία τους είναι να αποκαλύψουν στο αίμα αντισώματα που παράγονται από το σώμα ή το συκώτι. Τα δείγματα έχουν ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα. Οι αναλύσεις για την ηπατίτιδα Β και η ερμηνεία τους περιέχουν συνήθως πληροφορίες για αρκετές χαρακτηριστικές πρωτεΐνες. Τα ακόλουθα αντισώματα εξετάζονται στο δείγμα:

Εμφανίζεται στα πρώιμα στάδια της μόλυνσης πριν από την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων.

Ένας θετικός δείκτης υποδεικνύει την παρουσία του ιού, αλλά εμφανίζεται επίσης σε απολύτως υγιείς ανθρώπους. Εάν το αίμα περιέχει λιγότερο από 0,05 IU / ml, το αποτέλεσμα θεωρείται αρνητικό. Εάν η συγκέντρωση αντισώματος είναι υψηλότερη, ο προσδιορισμός θεωρείται θετικός.

Σχεδόν κάθε μολυσμένος ασθενής ανιχνεύεται. Η διατήρηση των δεικτών σε υψηλό επίπεδο μπορεί να μιλήσει για τη μετάβαση της νόσου στη χρόνια μορφή του ρεύματος. Ένας θετικός δείκτης υποδεικνύει τη διαπίστωση της νόσου σε μια περίοδο παροξυσμού, μια παρατεταμένη ανάκτηση. Το HBeAg είναι ένα εξαιρετικά κακό σημάδι. Ο ασθενής είναι πολύ μεταδοτικός. Στο πρότυπο - δεν βρέθηκε πρωτεΐνη στο αίμα.

Υπάρχουν δύο τύποι αντισωμάτων Anti-HBc: IgG και IgM. Η παρουσία IgM στο αίμα είναι ένα σημάδι της οξείας πορείας, της υψηλής μολυσματικότητας του ασθενούς και της πιθανότητας μιας νόσου να επανέλθει στη χρόνια μορφή. Κανονικά, η παρουσία IgM δεν επιτρέπεται. Η IgG είναι ένας ευνοϊκός δείκτης. Ο δείκτης υποδεικνύει τη σχηματισμένη ανοσία του σώματος κατά της ηπατίτιδας Β.

Όταν ένας δείκτης βρίσκεται στο αίμα, μπορεί να συμπεράνει ότι η ασθένεια εξελίσσεται ευνοϊκά και ότι ο ασθενής αναπτύσσει προστατευτική ανοσία.

Ο δείκτης σηματοδοτεί την ανάκτηση και τον σχηματισμό ανοσίας.

Ανίχνευση του DNA HBV με PCR

Για την εργαστηριακή εξέταση και ανίχνευση της διάγνωσης της ηπατίτιδας Β στο αίμα, χρησιμοποιείται η μέθοδος PCR. Η μέθοδος εξέτασης της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης είναι η πιο σύγχρονη στον τομέα της ανίχνευσης ασθενειών.

Η τελική μεταγραφή υποδεικνύει αν υπάρχουν ίχνη της γονιδιακής παρουσίας του παθογόνου στα κύτταρα του ήπατος.

Αν κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρηθούν όλες οι αρχές, τότε το αποτέλεσμα είναι απολύτως ακριβές. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, χρησιμοποιείται στη διαδικασία θεραπείας και με αντιιική θεραπεία.

 1. Η ποιοτική PCR στο σύνολο έχει μόνο δύο σημασίες: "ανιχνεύεται" και "δεν ανιχνεύεται". Η διαδικασία εκτελείται για κάθε ασθενή με εικαζόμενη ηπατίτιδα. Με μέση ευαισθησία της δοκιμασίας PCR στην περιοχή από 10 έως 500 IU / ml, σε χαμηλά επίπεδα DNA του ιού στο αίμα, το γονιδιακό υλικό δεν θα ανιχνευθεί.
 2. Ποσοτική PCR. Σε αντίθεση με την ποιοτική, υποδεικνύει όχι μόνο την ηπατίτιδα Β. Η ποσοτική ανάλυση υποδεικνύει πόσο ο κανόνας ενός υγιούς ατόμου είναι μακριά από τους αριθμούς του ασθενούς σε αριθμητικούς όρους. Η μέθοδος σας επιτρέπει να αξιολογήσετε το στάδιο της νόσου και να συνταγογραφήσετε θεραπεία. Η ευαισθησία της δοκιμασίας PCR για ποσοτική προσκόλληση είναι υψηλότερη από αυτή της ποιοτικής μεθόδου. Η βάση είναι ο υπολογισμός του ανιχνευθέντος DNA, το οποίο εκφράζεται σε αντίγραφα ανά χιλιοστόλιτρο ή IU / ml.

Επιπροσθέτως, η ποσοτική PCR παρέχει κατανόηση των επιπτώσεων της θεραπείας και της ορθότητας της επιλεγμένης θεραπείας. Ανάλογα με την ποσότητα του γενετικού υλικού του ιού μπορεί να αποφασίσει να μειώσει τη διάρκεια της θεραπείας ή, εναλλακτικά, για την επέκταση και ενίσχυση.

Βιοχημική εξέταση αίματος για ηπατίτιδα Β

Η μέθοδος βιοχημικής ανάλυσης είναι υποχρεωτική για την απόκτηση πλήρους κλινικής εικόνας της πορείας της νόσου. Αυτή η διαγνωστική μέθοδος δίνει μια κατανόηση του έργου των εσωτερικών οργάνων (ήπαρ, νεφρό, χοληδόχος κύστη, θυρεοειδής αδένας και άλλοι). Η αποκρυπτογράφηση δίνει μια κατανόηση του μεταβολικού ρυθμού στο σώμα, τις πιθανές παθολογίες του μεταβολισμού. Οι λεπτομερείς δείκτες θα δείξουν την έλλειψη βιταμινών, μακροστοιχείων και μεταλλικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία και ζωή.

Για να περάσει η ανάλυση σε μια ηπατίτιδα είναι δυνατή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο διάγνωσης (Invitro, Gemotest, κλπ.). Η βιοχημική εξέταση αίματος για την ανίχνευση της ηπατίτιδας Β περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά.

Ποσοτική ανάλυση του ενζύμου ALT (AlAt)

Το ένζυμο αυτό βρίσκεται συχνότερα σε αυξημένες συγκεντρώσεις σε οξεία και χρόνια ηπατίτιδα. Η ουσία περιέχεται στα ηπατικά κύτταρα και σε περιπτώσεις βλάβης οργάνων μέσω της κυκλοφορίας του αίματος εισέρχεται στα αγγεία.

Η ποσότητα και η συγκέντρωση στο αίμα σε μια ιογενή ασθένεια μεταβάλλεται διαρκώς, επομένως, οι μελέτες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά το ένα τέταρτο. Το ALT αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη δραστηριότητα του ιού της ηπατίτιδας, αλλά και τον βαθμό των ηπατικών διαταραχών που προκαλούνται από αυτό. Το επίπεδο της ALT αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των τοξικών ουσιών ηπατικής προέλευσης και παρουσία του ιού.

Ποσοτική ανάλυση για το ένζυμο AST

Η πρωτεΐνη είναι ένα συστατικό των σημαντικότερων ανθρώπινων οργάνων: το ήπαρ, ο νευρικός ιστός, ο ιστός των νεφρών, ο σκελετός και οι μύες. Το ένζυμο συμμετέχει επίσης στην κατασκευή του πιο σημαντικού μυός, της καρδιάς. Οι υψηλοί δείκτες AST σε έναν ασθενή με ηπατίτιδα Β μπορεί να σηματοδοτήσουν την ίνωση του ήπατος. Μια παρόμοια κατάσταση συμβαίνει με αλκοολική, φαρμακευτική ή οποιαδήποτε άλλη τοξική βλάβη στα ηπατικά κύτταρα.

Οι δείκτες υπερβολικής κλίμακας είναι ένα σημάδι καταστροφής του ήπατος σε κυτταρικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη στη διάγνωση της αναλογίας AST και ALT (συντελεστής de Ritis). Η ταυτόχρονη αύξηση της συγκέντρωσης και των δύο ενζύμων είναι ένα σημάδι νέκρωσης του ήπατος.

Η χολερυθρίνη

Η ουσία σχηματίζεται στον σπλήνα και στο ήπαρ, ως αποτέλεσμα της διάσπασης της αιμοσφαιρίνης στους ιστούς τους. Αυτό το συστατικό είναι μέρος της χολής. Δύο πρωτεϊνικά κλάσματα απομονώνονται: άμεση χολερυθρίνη (δεσμευμένη) και έμμεση χολερυθρίνη (ελεύθερη). Όταν η σχετιζόμενη χολερυθρίνη αυξάνεται στο αίμα, είναι λογικό να υποψιάζεται ηπατίτιδα ή άλλη ηπατική βλάβη. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την κυτταρόλυση των ηπατικών κυττάρων.

Εάν αυξηθεί η ποσότητα έμμεσης χολερυθρίνης, τότε πιθανότατα υπάρχει μια βλάβη του παρεγχυματικού ιστού ή του συνδρόμου Gilbert. Ένα υψηλό επίπεδο χολερυθρίνης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να είναι συνέπεια της απόφραξης των χολικών αγωγών. Σε επίπεδο χολερυθρίνης πάνω από 30 μικρογραμμομόρια ανά λίτρο, ο ασθενής εμφανίζει παλαίους τόνους δέρματος, τα ούρα σκουραίνουν και τα λευκά των ματιών αλλάζουν το χρώμα τους.

Αλβουμίνη

Η σύνθεση αυτής της πρωτεΐνης εμφανίζεται στο ήπαρ. Εάν μειωθεί η ποσότητα του, αυτό υποδηλώνει μείωση στη σύνθεση των ενζύμων στο σώμα λόγω της εμφάνισης σοβαρών αλλοιώσεων των ηπατικών κυττάρων.

Συνολική πρωτεΐνη

Εάν η ποσότητα της ολικής πρωτεΐνης είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον αποδεκτό κανόνα, αυτό υποδηλώνει επιβράδυνση της λειτουργίας του ήπατος.

GGT (GGTP)

Ένζυμο, που χρησιμοποιείται στην ανίχνευση μηχανικού ίκτερου και χολοκυστίτιδας. Η αύξηση του επιπέδου του GGT είναι ένα σήμα τοξικής ηπατικής βλάβης. Μπορεί να προκληθεί από τον χρόνιο αλκοολισμό και την ανεξέλεγκτη χρήση φαρμάκων. Η πρωτεΐνη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τοξίνες και αλκοόλ, υπό την επιρροή τους η δραστηριότητά της αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η διατήρηση υψηλής συγκέντρωσης GGT στο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα υποδεικνύει σοβαρή ηπατική βλάβη.

Κρεατινίνη

Είναι προϊόν μεταβολισμού πρωτεϊνών, το οποίο εμφανίζεται στο ήπαρ. Μια απότομη μείωση του επιπέδου είναι ένα σήμα επιβράδυνσης του έργου του οργάνου.

Κλάσματα πρωτεϊνών

Η μείωση του επιπέδου των πρωτεϊνικών κλασμάτων είναι ένα σημάδι της παθολογίας του ήπατος.

Η ερμηνεία της ανάλυσης για την ηπατίτιδα Β και οι τιμές είναι φυσιολογικές

Η διάγνωση της ηπατίτιδας Β είναι μια σωρευτική μελέτη των δεικτών. Μόνο η λεπτομερής ανάλυση τους επιτρέπει να συνάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη μόλυνση του ασθενούς. Εξετάστε την ερμηνεία της ανάλυσης για την ηπατίτιδα Β. Για λόγους σύγκρισης, δίνεται ο κανόνας των ουσιών στο αίμα.

Μελέτες για τον ιό της ηπατίτιδας Β (ELISA και PCR)

Το αντιγόνο s του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg)

Το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β στον ορό συνήθως δεν υπάρχει.
Η ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου (HBsAg) της ηπατίτιδας Β στον ορό επιβεβαιώνει οξεία ή χρόνια μόλυνση με τον ιό της ηπατίτιδας Β.

Στην οξεία φάση της ασθένειας HBsAg ανιχνεύθηκε στον ορό κατά την τελευταία περίοδο επώασης 1-2 εβδομάδων, και τις πρώτες 2-3 εβδομάδες της κλινικής περιόδου. Η κυκλοφορία του HBsAg στο αίμα μπορεί να περιοριστεί σε αρκετές ημέρες, οπότε είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια για πρώιμη πρωτοβάθμια εξέταση των ασθενών. Η μέθοδος ELISA επιτρέπει την ανίχνευση HBsAg σε περισσότερο από το 90% των ασθενών. Σχεδόν το 5% των ασθενών με τις πιο ευαίσθητες μεθόδους έρευνας δεν ανιχνεύουν HBsAg, σε τέτοιες περιπτώσεις, η αιτιολογία της ιογενούς ηπατίτιδας Β επιβεβαιώνεται από την παρουσία αντι-HBsAg JGM ή PCR.

Ορός Συγκέντρωση του HBsAg σε όλες τις μορφές της ηπατίτιδας Β ύψος σοβαρότητας της νόσου έχει ένα σημαντικό εύρος διακύμανσης, ωστόσο, έχει μια ορισμένη κανονικότητα στην οξεία περίοδο υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του HBsAg στον ορό και τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Η υψηλή συγκέντρωση HBsAg είναι πιο συχνή στις ελαφρές και μέτριες μορφές της νόσου. Σε σοβαρές και κακοήθεις μορφές, η συγκέντρωση του HBsAg στο αίμα είναι συχνά χαμηλή και στο 20% των ασθενών με σοβαρή μορφή και στο 30% του κακοήθους αντιγόνου στο αίμα δεν μπορεί να ανιχνευθεί καθόλου. Η εμφάνιση έναντι αυτού του ιστορικού σε ασθενείς με αντισώματα έναντι του HBsAg θεωρείται ως δυσμενή διαγνωστικό σημάδι. προσδιορίζεται σε κακοήθεις μορφές ηπατίτιδας Β.

Στην οξεία ηπατίτιδα Β, η συγκέντρωση του HBsAg στο αίμα σταδιακά μειώνεται έως ότου το αντιγόνο εξαφανιστεί τελείως. Το HBsAg εξαφανίζεται στους περισσότερους ασθενείς εντός 3 μηνών από την έναρξη μιας οξείας λοίμωξης.

Η μείωση της συγκέντρωσης HBsAg κατά περισσότερο από 50% μέχρι το τέλος της 3ης εβδομάδας της οξείας περιόδου, κατά κανόνα, υποδεικνύει ένα στενό τέλος της λοιμώδους διαδικασίας. Συνήθως, σε ασθενείς με υψηλή συγκέντρωση HBsAg στο ύψος της νόσου, βρίσκεται στο αίμα για αρκετούς μήνες.
Σε ασθενείς με χαμηλή συγκέντρωση, το HBsAg εξαφανίζεται πολύ νωρίτερα (μερικές φορές λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση της νόσου). Γενικά, η περίοδος ανίχνευσης του HBsAg κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως 4-5 μήνες. Η μέγιστη περίοδος ανίχνευσης του HBsAg στην ομαλή πορεία της οξείας ηπατίτιδας Β δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την εμφάνιση της νόσου.

HBsAg μπορεί να ανιχνευθεί σε πρακτικά υγιείς ανθρώπους, συνήθως με προληπτική ή τυχαία έρευνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διερεύνηση άλλων δεικτών του ιού της ηπατίτιδας Β - αντι HBsAg JGM, αντι-HBsAg ΙαΟ, αντι HBeAg και μελετηθεί η λειτουργία του ήπατος.

Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μελέτες για το HBsAg.
Εάν οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις αίματος για περισσότερο από 3 μήνες αποκαλύπτουν HBsAg, αυτός ο ασθενής αναφέρεται ως ένας χρόνιος ασθενής με ιογενή ηπατίτιδα Β.
Η παρουσία του HBsAg είναι αρκετά συχνή. Στον κόσμο υπάρχουν περισσότερα από 300 εκατομμύρια μεταφορείς, και στη χώρα μας - περίπου 10 εκατομμύρια μεταφορείς.
Η διακοπή της κυκλοφορίας του HBsAg ακολουθούμενη από ορομετατροπή (ο σχηματισμός αντι-ΗΒ) υποδηλώνει πάντα μια ανάκαμψη - την αποκατάσταση του σώματος.

Μια εξέταση αίματος για την παρουσία HBsAg χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας Β:
  • περίοδος επώασης ·
  • οξεία περίοδος της ασθένειας ·
  • πρώιμο στάδιο αναρρόφησης.
 • για τη διάγνωση χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας Β ·
 • με ασθένειες:
  • επίμονη χρόνια ηπατίτιδα.
  • κίρρωση του ήπατος.
 • για τη διαλογή και τον εντοπισμό των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο:

 • ασθενείς με συχνές μεταγγίσεις αίματος.
 • ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 • ασθενείς με πολλαπλή αιμοκάθαρση.
 • ασθενείς με ανεπάρκεια ανοσοανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένου του AIDS.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

  Τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζονται ποιοτικά - θετικά ή αρνητικά. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει έλλειψη HBsAg στον ορό. Ένα θετικό αποτέλεσμα - η ανίχνευση του HBsAg δείχνει επώαση ή οξεία περίοδο οξείας ηπατίτιδας Β, καθώς και χρόνια ηπατίτιδα Β.

  Αντισώματα στο πυρηνικό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β JgG (anti-HBcAg JgG)

  Στο πρότυπο, αντι-HBcAg JgG απουσιάζει στον ορό.
  Σε ασθενείς με αντι-HBcAg, το JgG εμφανίζεται στην οξεία περίοδο της ιογενούς ηπατίτιδας Β και παραμένει σε όλη τη ζωή. Αντι-HBcAg Ο JgG είναι ο κύριος δείκτης του μεταφερόμενου HBV.

  Η εξέταση αίματος για την παρουσία αντι-HBcAg JgG χρησιμοποιείται για τη διάγνωση:

 • χρόνια ηπατίτιδα Β ιών παρουσία αντιγόνου HBs στον ορό,
 • μεταφέρθηκε ο ιός της ηπατίτιδας Β.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

  Το αποτέλεσμα της έρευνας εκφράζεται ποιοτικά - θετικό ή αρνητικό. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει την απουσία αντι-HBcAg JgG στον ορό. Ένα θετικό αποτέλεσμα - η ανίχνευση της αντι-HBcAg JgG υποδηλώνει οξεία λοίμωξη, ανασυγκρότηση ή προηγουμένως μεταφερθείσα ιική ηπατίτιδα Β.

  Το αντιγόνο "e" του ιού της ηπατίτιδας Β (HBeAg)

  Στο πρότυπο, το HBeAg απουσιάζει στον ορό.
  HBeAg μπορεί να ανιχνευθεί στον ορό των περισσοτέρων ασθενών με οξεία ιική ηπατίτιδα Β. Εξαφανίζεται συνήθως στο αίμα πριν από το αντιγόνο HBs. Ένα υψηλό επίπεδο HBeAg κατά τις πρώτες εβδομάδες της νόσου ή η εύρεση του για περισσότερο από 8 εβδομάδες δίνει λόγο ύποπτης σε μια χρόνια λοίμωξη.

  Αυτό το αντιγόνο βρίσκεται συχνά στη χρόνια ενεργή ηπατίτιδα της ιογενούς αιτιολογίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ορισμό του HBeAg οφείλεται στο γεγονός ότι η ανίχνευσή του χαρακτηρίζει την ενεργή αντιγραφική φάση της μολυσματικής διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις του HBeAg αντιστοιχούν σε υψηλή δραστικότητα ϋΝΑ πολυμεράσης και χαρακτηρίζουν την ενεργό αναδιπλασιασμό του ιού.

  Η παρουσία του HBeAg στο αίμα μαρτυρεί τη μεγάλη μολυσματικότητά του, δηλ. παρουσία στο σώμα της δοκιμασμένης ενεργού μόλυνσης της ηπατίτιδας Β, και ανιχνεύεται μόνο παρουσία HBs-αντιγόνου στο αίμα. Σε ασθενείς με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα, τα αντιιικά φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο όταν ανιχνεύεται HBeAg στο αίμα. Το αντιγόνο HBeAg είναι δείκτης της οξείας φάσης και αντιγραφή του ιού της ηπατίτιδας Β.

  Μια εξέταση αίματος για την παρουσία αντιγόνου HBe χρησιμοποιείται για τη διάγνωση:

 • περίοδος επώασης της ιογενούς ηπατίτιδας Β ·
 • προδρομική περίοδο της ιογενούς ηπατίτιδας Β ·
 • οξεία περίοδο ιικής ηπατίτιδας Β ·
 • χρόνια ανεπιθύμητη ιική ηπατίτιδα B.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

  Το αποτέλεσμα της έρευνας εκφράζεται ποιοτικά - θετικό ή αρνητικό. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει έλλειψη HBeAg στον ορό. Ένα θετικό αποτέλεσμα - η ανίχνευση του HBeAg δείχνει επώαση ή οξεία περίοδο οξείας ιογενούς ηπατίτιδας Β ή συνεχή αναδιπλασιασμό του ιού και μολυσματικότητα του ασθενούς.

  Αντισώματα στο αντιγόνο "e" του ιού της ηπατίτιδας Β (αντι-HBeAg)

  Το αντι-HBeAg στον ορό συνήθως δεν υπάρχει. Η εμφάνιση αντισωμάτων αντι-HBeAg συνήθως υποδηλώνει εντατική απέκκριση του ιού της ηπατίτιδας Β από το σώμα και μια ελάσσονα μόλυνση του ασθενούς.

  Αυτά τα αντισώματα εμφανίζονται σε οξεία περίοδο και παραμένουν έως και 5 χρόνια μετά τη μόλυνση. Σε χρόνια επίμονη ηπατίτιδα, ανιχνεύεται αντι-HBeAg στο αίμα του ασθενούς μαζί με HBsAg. Ορομετατροπή, δηλ. μετάβαση σε αντι-HBeAg NVeAg, χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, πιο προγνωστικά ευνοϊκές, αλλά το ίδιο ορομετατροπή σε σοβαρή κιρρωτικό μετασχηματισμό του ήπατος δεν βελτιώνει την πρόγνωση.

  Η μελέτη του αίματος για την παρουσία αντι-HBeAg χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις στη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β:

 • καθιέρωση του αρχικού σταδίου της νόσου ·
 • οξεία περίοδος μόλυνσης.
 • πρώιμο στάδιο αναρρόφησης.
 • αναρρωτική;
 • τελικό στάδιο αναρρώσεως.
 • διάγνωση πρόσφατα μεταδιδόμενου ιού ηπατίτιδας Β ·
 • διάγνωση χρόνιας επίμονης ιικής ηπατίτιδας Β.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

  Το αποτέλεσμα της έρευνας εκφράζεται ποιοτικά - θετικό ή αρνητικό. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει την απουσία αντισωμάτων έναντι του HBeAg στον ορό. Θετικά αποτελέσματα - η ανίχνευση αντισωμάτων σε HBeAg, η οποία μπορεί να υποδεικνύει ένα πρώιμο στάδιο της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας Β, οξεία περίοδο μόλυνσης, τα πρώτα στάδια της ανάκτησης, ανάκτηση, μετανάστευσαν πρόσφατα ιογενή ηπατίτιδα Β ή επίμονη ιογενή ηπατίτιδα Β

  Τα κριτήρια για την παρουσία της χρόνιας ηπατίτιδας Β είναι:

 • ανίχνευση ή περιοδική ανίχνευση του HBV DNA στο αίμα.
 • μια σταθερή ή περιοδική αύξηση της δραστικότητας ALT / AST στο αίμα,
 • μορφολογικά σημάδια χρόνιας ηπατίτιδας στην ιστολογική μελέτη βιοψίας ήπατος.
 • Ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας Β με PCR (ποιοτικά)

  Ο ιός της ηπατίτιδας Β στο αίμα συνήθως δεν υπάρχει.
  Ο ποιοτικός ορισμός του ιού της ηπατίτιδας Β με PCR στο αίμα επιτρέπει την επιβεβαίωση της παρουσίας του ιού στο σώμα του ασθενούς και έτσι καθιερώνει την αιτιολογία της νόσου.

  Η μελέτη αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας Β στην επώαση και πρώιμη περίοδο της νόσου, όταν μπορεί να λείπει οι κύριες ορολογικών δεικτών στο αίμα ενός ασθενούς. Το ιογενές DNA στον ορό ανιχνεύεται στο 50% των ασθενών με απουσία HBeAg. Η αναλυτική ευαισθησία της μεθόδου PCR δεν είναι μικρότερη από 80 σωματίδια ιού σε 5 μl, η οποία έχει ανιχνευθεί δείγμα DNA, εξειδίκευση - 98%.

  Αυτή η μέθοδος είναι σημαντική για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του χρόνιου HBV. Περίπου 5-10% της κίρρωσης του ήπατος και άλλων ασθενειών χρόνιας ηπατικής λόγω χρόνιας μεταφορά δεικτών ιού δραστηριότητας ηπατίτιδας Β τέτοιων ασθενειών είναι η παρουσία HBeAg και του HBV DNA στο αίμα.

  Η μέθοδος PCR επιτρέπει τον προσδιορισμό του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β στο αίμα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Το ανιχνεύσιμο θραύσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι η μοναδική αλληλουχία DNA του γονιδίου της δομικής πρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας Β.

  Η ανίχνευση του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β σε ένα βιολογικό υλικό με χρήση PCR είναι απαραίτητη για:

 • την επίλυση αμφισβητήσιμων αποτελεσμάτων ορολογικών μελετών ·
 • την ανίχνευση του οξεικού σταδίου της νόσου σε σύγκριση με τη μεταδιδόμενη λοίμωξη ή επαφή,
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αντιικής θεραπείας.
 • Εξαφάνιση του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β από το αίμα - ένα σημάδι της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

  Ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας Β με PCR (ποσοτικά)

  Αυτή η μέθοδος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ένταση της ασθένειας, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την ανάπτυξη αντοχής στα δραστικά φάρμακα.
  Για τη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας με PCR στον ορό του συστήματος δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε, η ευαισθησία του οποίου είναι 50-100 αντίγραφα ανά δείγμα, επιτρέποντας την ανίχνευση του ιού σε συγκέντρωση 5 χ 10 ^ 3 ^ -10 4 αντίγραφα / ml. Η PCR για την ιογενή ηπατίτιδα Β είναι ασφαλώς απαραίτητη για να κρίνουμε για τον ιικό αναδιπλασιασμό.

  Το ιογενές DNA στον ορό ανιχνεύεται στο 50% των ασθενών με απουσία HBeAg. Το υλικό για την ανίχνευση του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β μπορεί να είναι ορός, λεμφοκύτταρα, ηπατοβιόβη.

  • Η αξιολόγηση του επιπέδου της ιαιμίας διεξάγεται ως εξής:
  • λιγότερο από 2.10 ^ 5 αντίγραφα / ml (λιγότερο από 2.10 ^ 5 IU / ml) - χαμηλή ιαιμία.
  • από 2,10-5 αντίγραφα / ml (2,10-5 IU / ml) σε 2,10 ^ 6 αντίγραφα / ml (8,10-5 IU / ml) - τη μέση ιαιμία.
  • περισσότερα από 2.10 ^ 6 αντίγραφα / ml - υψηλή ιαιμία.

  Υπάρχει σχέση μεταξύ της έκβασης της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας Β και της συγκέντρωσης του HBV DNA στο αίμα του ασθενούς. Σε χαμηλά επίπεδα της διαδικασίας ιαιμίας χρόνιας μόλυνσης είναι κοντά στο μηδέν, με το μέσο όρο - διαδικασία chronization παρατηρείται σε 25-30% των ασθενών, αλλά με ένα υψηλό επίπεδο ιαιμίας σε οξεία ιογενή ηπατίτιδα συχνά γίνεται χρόνια.

  Ενδείξεις για τη θεραπεία της χρόνιας ΗΒν με ιντερφερόνη-άλφα να θεωρηθεί η παρουσία της δραστικής δεικτών ιικού αναδιπλασιασμού (ανίχνευση HBsAg, HBeAg και DNA στον ορό του HBV εντός των προηγούμενων 6 μηνών.).

  μέτρα έκβασης εξυπηρετούν εξαφάνιση του HBeAg και του HBV DNA στο αίμα, η οποία συνήθως συνοδεύεται από κανονικοποίηση των επιπέδων τρανσαμινάσης και μακροπρόθεσμη ύφεση της νόσου, HBV DNA εξαφανίζεται από το αίμα προς τον 5ο μήνα της θεραπείας σε 60%, στο 9ο μήνα - 80% των ασθενών. Η μείωση του επιπέδου της ιαιμίας κατά 85% ή περισσότερο την τρίτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας σε σύγκριση με την αρχική τιμή είναι αρκετά γρήγορη και ακριβής κριτήριο για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

  PCR για ηπατίτιδα Β

  Η διάγνωση PCR επιτρέπει όχι μόνο τον προσδιορισμό της παρουσίας του ιού της ηπατίτιδας Β στο αίμα και την αιτιολογία του, αλλά και την αξιολόγηση της δραστηριότητάς του. Η ανίχνευση του ιϊκού φορτίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιλογή αποτελεσματικής θεραπείας, αν είναι πολύ υψηλή, η πιθανότητα ανάκτησης μειώνεται. Ποια είναι η ουσία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης;

  Η ουσία της διάγνωσης PCR

  ιός DNA στο αίμα με PCR σε ηπατίτιδα μπορεί να ταυτοποιηθεί στο τέλος της περιόδου επώασης, αυτή τη φορά με φόντο αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών του HBsAg μπορεί να οριστεί, τότε υπάρχει HBeAg.

  • Με ποιοτικό ορισμό, μπορείτε να διαπιστώσετε με ακρίβεια μια διάγνωση, υπάρχει ηπατίτιδα ή όχι. Κανονικά, το DNA του ιού θα πρέπει να απουσιάζει στο αίμα.
  • Η ποσοτική μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της έντασης της νόσου και της αναπαραγωγής του ιού.

  Η ανάλυση έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και αξιοπιστία. Ως βιολογικό υλικό λαμβάνεται φλεβικό αίμα. Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, η PCR μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό σε συγκέντρωση 5 × 10 3 -10 4 αντίγραφα / ml στο αίμα. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, γνωρίζοντας τον κανόνα, μπορείτε να κρίνετε το ιικό φορτίο και να κάνετε μια πρόγνωση για τη θεραπεία.

  Σημαντικό! Είναι το DNA του ιού που προάγει την ανάπτυξη κίρρωσης και άλλων χρόνιων παθήσεων του ήπατος.

  Η ανίχνευση του DNA με PCR είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Αμφιβολίες κατά τη δήλωση της τελικής ανάλυσης μετά τη λήψη των εξετάσεων.
  2. Ορισμός του οξεικού σταδίου της νόσου.
  3. Ανίχνευση λανθάνουσας μορφής ηπατίτιδας.
  4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μετά από αντιιική θεραπεία.

  Πώς να αποκρυπτογραφήσετε τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά τη διάγνωση PCR;

  PCR ποσοτική

  Με την ποσοτική εκτίμηση, μπορείτε όχι μόνο να ανιχνεύσετε την παρουσία του ιού, αλλά και να μάθετε το ιικό φορτίο, σε περίπτωση που η PCR δείχνει θετικό αποτέλεσμα.

  Απαιτείται ποσοτική μέθοδος για την ανεύρεση αυτών των πληροφοριών:

  1. Η ένταση της νόσου.
  2. Αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
  3. Ανάπτυξη αντοχής στα αντιιικά φάρμακα.

  Η ποσοτικοποίηση είναι πολύ σημαντική για τη διάγνωση της χρόνιας ηπατίτιδας. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι δείκτες δεν θα είναι εντός των ορίων του κανόνα. Το επίπεδο των τρανσαμινασών θα αυξηθεί, ο δείκτης δραστηριότητας ιού είναι περισσότερο από 4 και η συγκέντρωση DNA του ιού είναι περισσότερο από 105 αντίγραφα του DNA / ml. Εάν η συγκέντρωση του ιού είναι χαμηλότερη και το επίπεδο της τρανσαμινάσης είναι φυσιολογικό, τότε μπορούμε να μιλάμε για παθητική μεταφορά.

  Πριν από τον ορισμό της αντιιικής αγωγής, η διάγνωση της διάγνωσης PCR, δηλαδή η ποσοτική εξέταση, αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου.

  Κάνουν την ανάλυση κάθε 3 μήνες, και αν το ιικό φορτίο έχει αυξηθεί 10 φορές, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την αντίσταση του ιού στη θεραπεία.

  • Η ποσοτική ανάλυση παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες, επειδή μπορείτε να καθορίσετε πόσο το DNA περιέχει τον παθογόνο παράγοντα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το ιογενές φορτίο και η βαρύτερη κατάσταση του ασθενούς.
  • Με τη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη θεραπεία, μπορεί κανείς να κρίνει την αποτελεσματικότητά του.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η PCR για ηπατίτιδα αποτελεί ένδειξη για μια πρόσθετη εξέταση, όπως η βιοψία ήπατος. Με αυξημένα επίπεδα ALT, πραγματοποιείται PCR. ανάλυση μεταγραφής είναι ως εξής: αν ένα φορτίο ιών μεγαλύτερο από 10 5 αντίγραφα του DNA / mL και τα επίπεδα ALT πάνω από την κανονική, αλλά όχι περισσότερο από 2 φορές πάνω από έξι μήνες, ο ασθενής χρειάζεται μια βιοψία. Με σοβαρή φλεγμονή ή ίνωση, ενδείκνυται η αντιική θεραπεία. Εάν το επίπεδο της ALT υπερβαίνει το όριο περισσότερο από 2 φορές με υψηλό ιικό φορτίο, τότε θα συνταγογραφηθεί αμέσως θεραπεία χωρίς πρόσθετη διάγνωση.

  Μόνο οι καλές ειδικοί μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν σωστά τα αποτελέσματα της ποσοτικής PCR.

  Ποιοτική PCR

  Η ποιοτική ανάλυση σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας στο αίμα. Κανονικά, θα πρέπει να απουσιάζει. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να καθορίσετε με ακρίβεια μια διάγνωση.

  Η ποιοτική ανάλυση PCR δίνει 100% ακριβές αποτέλεσμα.

  Καμία άλλη μέθοδος δεν παρέχει τέτοια αξιόπιστα δεδομένα. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις μετά το πέρασμα της διάγνωσης, το DNA του ιού ανιχνεύεται, απουσία του αντιγόνου. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί η διάγνωση στο αρχικό στάδιο της ασθένειας.

  Αποδεικνύεται ότι εάν το DNA του ιού της ηπατίτιδας Β πολλαπλασιάζεται ενεργά στο ανθρώπινο σώμα εντός δύο μηνών, η νόσος γίνεται χρόνια. Αν αρχίσουμε να καταπολεμήσουμε τον ιό μέσα στις πρώτες εβδομάδες μετά τη μόλυνση, οι πιθανότητες μιας πλήρους ανάκαμψης είναι πολύ υψηλές.

  Πώς γίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιώντας μια ποιοτική μέθοδο;

  Η ανάλυση της ανάλυσης είναι πολύ απλή:

  • Κανονικά το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αρνητικό, δηλαδή το DNA του ιού δεν ανιχνεύεται.
  • Ένα θετικό αποτέλεσμα υποδεικνύει την παρουσία ηπατίτιδας.

  Η ανάλυση βοηθά στην αναγνώριση του ιού, στον προσδιορισμό του γονότυπου του και στην έναρξη της έγκαιρης θεραπείας. Πολύ συχνά, παρουσία DNA, μαζί με ποιοτική αξιολόγηση, πραγματοποιείται επίσης ποσοτική.

  Πώς να προετοιμαστείτε για την έρευνα;

  Όταν αναλύεται η ηπατίτιδα με διάγνωση PCR, λαμβάνεται αίμα από τη φλέβα. Για να περάσει ή να λάβει χώρα η επιθεώρηση είναι καλύτερη από το πρωί, καθώς το αίμα πρέπει πάντα να παραδίδεται με άδειο στομάχι (μετά την τελευταία λήψη τροφής να περάσει όχι λιγότερο από 8 ώρες).

  Προκειμένου η ανάλυση να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει ορισμένους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα:

  • Πριν δώσετε αίμα από τη φλέβα, πρέπει να ξεκουραστείτε για 20 λεπτά.
  • Επιπλέον, ότι η ανάλυση δίνεται με άδειο στομάχι, έτσι για 12 ώρες δεν μπορείτε να πίνετε, να καπνίζετε, να παίζετε αθλήματα και να τρώτε λιπαρά τρόφιμα.
  • Ορισμένα φάρμακα που πρέπει να πάρει ο ασθενής μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ο βοηθός του εργαστηρίου πρέπει να γνωρίζει την περίπτωση της θεραπείας με φάρμακα.
  • Εάν το αίμα πρέπει να δοθεί σε παιδί ηλικίας κάτω των 5 ετών, τότε σε μισή ώρα πριν από τη διάγνωση θα πρέπει να χορηγείται κάθε 10 λεπτά. πάνω σε ένα ποτήρι βραστό νερό.

  Είναι πολύ σημαντικό να υποβληθεί σε PCR σε κλινική που έχει αποδειχθεί καλά. Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι η PCR καθορίζει την παρουσία του ιού με ακρίβεια 100%, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί στο 95%, εάν ληφθεί υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας.

  Ακατάλληλοι τεχνικοί εργαστηρίων ή κακή φήμη της κλινικής μπορεί να προκαλέσουν ψευδή αποτελέσματα.

  Τύποι PCR για ηπατίτιδα Β και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

  αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης - ένας τύπος εξέταση αίματος που επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον ιό της ηπατίτιδας Β Ένα χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι είναι σε θέση να αποδείξει HBV σε πρώιμο στάδιο - ένα μήνα μετά τη μόλυνση, ενώ ειδικό αντιγόνο σε έναν ασθενή βρίσκεται μόνο σε 2 μήνες. Η PCR μπορεί να ανιχνεύσει όχι μόνο τον συνήθη ιό DNA, αλλά και μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία δεν μπορούν να δουν άλλες αναλύσεις.

  Κατά την αποκωδικοποίηση της PCR για ηπατίτιδα Β, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις τυπικές τιμές. Με βάση αυτό, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την παρουσία της νόσου (θετικό αποτέλεσμα), τη συγκέντρωση του ιού (δραστηριότητα) ή την απουσία της νόσου (αρνητικό αποτέλεσμα). Η επεξεργασία δεδομένων διαρκεί 2 εβδομάδες.

  Τύποι PCR για ιική ηπατίτιδα Β

  Υπάρχουν 2 τύποι της διάγνωσης, το οποίο συνταγογραφείται για την ηπατίτιδα Β Ποιοτικές PCR καθιστά δυνατόν με ακρίβεια 100% να πει εάν υπάρχει στο αίμα του HBV ή όχι. Η ποσοτική PCR δείχνει τη δραστικότητα του ιού, δηλαδή, πόσες ϋΝΑ θραύσματα του HBV περιέχονται σε 1 ml αίματος.

  Ποιοτική PCR και ερμηνεία της

  Η διεξαγωγή δοκιμασίας αίματος για την ηπατίτιδα Β με PCR μπορεί να αποκαλύψει μόνο την παρουσία θραυσμάτων DNA. Ορίστηκε όταν ο ασθενής υποψιάζεται μόλυνση από τον ιό HBV (HBV) ή όταν άλλες μέθοδοι διάγνωσης, για παράδειγμα, οι ορολογικές εξετάσεις δεν δίνουν σαφή απάντηση. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στην ποιοτική ανάλυση είναι πολύ απλή:

  • αρνητικό αποτέλεσμα - χωρίς ιό.
  • θετικό αποτέλεσμα - εντοπίζεται ο ιός.

  Ο στόχος της ποιοτικής PCR είναι να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας Β, καθώς και να διεξάγει έγκαιρη διάγνωση. Αν ανιχνευθεί HBV εντός 1-2 εβδομάδων μετά τη μόλυνση, τότε η θεραπεία θα είναι η πιο αποτελεσματική. Με την ενεργό ανάπτυξη του HBV για 2 μήνες ή περισσότερο, η ασθένεια γίνεται χρόνια και δεν μπορεί να θεραπευτεί πλήρως.

  Στην περίπτωση που η υψηλής ποιότητας PCR για την ηπατίτιδα δείχνει την παρουσία του ιού, το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή ποσοτικής διάγνωσης.

  Ποσοτική PCR

  Για να συνταγογραφήσουμε μια αποτελεσματική θεραπεία ή να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της θεραπείας, δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι ένας ασθενής έχει ΗΒν. Είναι απαραίτητο να ποσοτικοποιηθεί η αξία του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β σε 1 ml αίματος, δηλαδή το ιικό φορτίο στο σώμα. Αυτός ο τύπος PCR για ηπατίτιδα Β πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Πριν από το διορισμό της θεραπείας.
  2. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
  3. Για τον προσδιορισμό της ανάπτυξης της αντοχής του ιού στα ληφθέντα φάρμακα.
  4. Για να προσδιορίσετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ασθένεια.

  Η μονάδα του ιού είναι η διεθνής μονάδα (IU / ml) ή ο αριθμός αντιγράφων του DNA / ml, δηλαδή ο αριθμός των θραυσμάτων DNA ανά 1 ml αίματος. Η αναλογία μεταξύ των δύο μονάδων εξαρτάται από το επιλεγμένο σύστημα δοκιμής και κυμαίνεται από 2 έως 7 αντίγραφα / mL σε 1 IU / mL. Εάν το σύστημα είναι άγνωστο, ο μέσος όρος χρησιμοποιείται για τον νέο υπολογισμό:

  1 IU / ml = 5 αντίγραφα / ml

  Αν γίνει ποσοτική ανάλυση ταυτόχρονα, ο οριακός κανόνας για τη διάγνωση της νόσου είναι 75 IU / ml. Εάν το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο από αυτή την ένδειξη, γίνεται διάγνωση HBV, κάτω από - δεν ανιχνεύεται HBV.

  Ποσοτικοποίηση της ποσοτικής PCR

  Στην ηπατίτιδα Στα πρότυπα PCR, οι ακόλουθες τιμές ιικού φορτίου (ιαιμία), αντίγραφα / ml:

  • 10 ^ 5 αντίγραφα / ml. Όταν, με μεγάλη δραστηριότητα ιού, παρατηρούνται επίπεδα ALT περισσότερο από 2 φορές σε έξι μήνες, η αντιιική θεραπεία συνταγογραφείται αμέσως.

  Για να μάθουμε πώς θα συμπεριφερθεί το DNA της ηπατίτιδας από την άποψη της χρόνιας κατάστασης, δηλαδή της μετάβασης σε χρόνια μορφή από οξεία, χρησιμοποιούνται επίσης τα αποτελέσματα της διάγνωσης PCR:

  • Το DNA HBV 2 x 10 ^ 6 αντίγραφα / ml σημαίνει ότι η απόκτηση μιας χρόνιας μορφής της νόσου είναι αναπόφευκτη.

  Προετοιμασία της έρευνας

  Για τον προσδιορισμό της παρουσίας του HBV με τη μέθοδο PCR, πραγματοποιείται εξέταση αίματος από τη φλέβα. Η διαδικασία γίνεται πάντα αυστηρά με άδειο στομάχι και είναι καλύτερο να φτάσετε στο εργαστήριο το πρωί, όταν ο φυσικός χρόνος ανάπαυσης από τα τρόφιμα θα είναι 8 ώρες. Προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι σωστά, θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς να προετοιμαστείτε σωστά για την εκστρατεία στην κλινική. Τα πρόσθετα βήματα είναι τα εξής:

  1. Άρνηση από λιπαρά τρόφιμα, κάπνισμα, αλκοόλ και αθλητισμός για 12 ώρες πριν από τη διαδικασία.
  2. Ξεκουραστείτε για 20 λεπτά λίγο πριν από την αιμοδοσία.
  3. Πριν αρχίσει η διαδικασία, η νοσοκόμα πρέπει να προειδοποιηθεί για τα ληφθέντα φάρμακα.

  Προσοχή παρακαλώ! Εάν η διάγνωση γίνεται σε παιδί κάτω των 5 ετών, τότε μισή ώρα πριν από τη διαδικασία θα πρέπει να δίνεται με βραστό νερό σε 1 γυαλί κάθε 10 λεπτά.

  Συνοψίζοντας

  Μέχρι σήμερα, η διάγνωση PCR για την ανίχνευση της ηπατίτιδας Β είναι η πιο ακριβής μέθοδος. Η μέθοδος σας επιτρέπει να δείτε τις κρυμμένες και μεταλλαγμένες μορφές της ασθένειας, να εντοπίσετε την πάθηση τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μόλυνση και, συνεπώς, να πραγματοποιήσετε αποτελεσματική θεραπεία. Ανάλογα με την κατάσταση, πραγματοποιείται ποιοτική ή ποσοτική PCR, η οποία αποσκοπεί στην ανίχνευση του HBV και στην καθιέρωση της δραστηριότητάς του. Για να περάσετε την εξέταση, πρέπει να έρθετε σε επαφή με έναν ιολόγο, ειδικό για μολυσματικές ασθένειες ή ηπατολόγο.


  Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα